Diakon Göran Fäldt i kampanj mot F James Martin SJ som verkar för att bygga broar till HBT och är officiellt inbjuden talare på Världsfamiljdagen i Dublin

Kampanjen mot F James Martin SJ har initierats av ett amerikanskt sällskap för försvar av tradition, familj och egendom. F Martin har blivit känd bl.a. för sin brobyggande verksamhet och dialog med hbt-samhället och har officiellt blivit inbjuden som talare till familjekonferensen i Dublin 21-24 augusti. Den traditionalistiska sällskapet har nu lanserat en petition till ansvariga katolska biskopar för familjmötet att inbjdan till F Martin skall dras tillbaka.

Fader James Martin SJ brinner för katolsk tro och har betytt mycket för att förklara och föra ut Evangeliet till dagens unga generation i USA. Fader James senaste evangeliska projekt var att bygga broar mellan kyrkan och HBT-samhället i USA. Medveten om att de teologiska frågorna kring homosexualitet är känsliga i den kyrkliga världen tog han sig an detta och gav ut boken Building a Bridge: How the Catholic Church and the L.G.B.T. Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion and Sensitivity. Hans metod byggde på full samstämighet med katolsk lära, användning av Bibeln och Katolska kyrkans rika pastorala arv för att utifrån förnuft och realism klargöra både svårigheter och det nödvändiga i att upprätta en djupare dialog med budskapet att Jesus Kristus och hans kyrka söker att till fullo omfamna också män och kvinnor i HBT-personkretsen. Tilläggas bör att boken fått fullt godkännande av hans superior inom Jesuitorden, och innehåller inget som strider mot katolsk lära.

I en YouTube-video presenterad på Katolsk Horisont gör sig diakon Göran Fäldt nu till talesperson för kampanjen mot f Martin och uppmuntrar svenska katoliker att underteckna petitionen. Diakon Fäldt betecknar Martin som en ”falsk profet” som med aposteln Paulus ord ”endast tjänar sin egen buk” och förvirrar Guds folk.

Han hänvisar till den amerikanska organisationens hemsida där det skall finnas mer information om F Martin, men man finner endast löst underbyggda påståenden tagna ur sitt sammanhang som t.ex. att han skulle förorda att homosexuell personer får kyssas under mässan. Det hela verkar vara en förtalskampanj för att skandalisera F Martin. Sidan är tendensiös, obehagligt uppviglande och innehåller absolut inte tillräcklig information som underlag för att ta ställning till undertecknande av en sådan petition.

tfppetition

Obehagligt hätsk uppviglande kampanj mot f Martin.  Lägg märke till bilderna upptill: T.v. de rättänkande, ”den tysta majoriteten” som försvarar tradition, familj och privat ägande, t.h. f Martin och bakom honom vargen i fårakläder för att tydliggöra att han är en falsk profet.

Göran Fäldt hänvisar  till en större modernistisk rörelse inom Katolska kyrkan (som F Martin anses vara en del av) som angriper fundamentet för katolsk syn på äktenskap och familj. Fäldt säger att Martin ”föreslår ett paradigmskifte”, något som ”absolut inte kan förekomma i katolsk doktrin”. På så sätt ställer sig diakonen helt på den traditionalistiska sidan i den levande diskussion som pågår inom Katolska kyrkan om kyrkan skall vara dogmstyrd organisation med klerikal kontroll av lekmännen eller betona pastoralt förnuft och varje döpt katoliks eget ansvar och delaktighet i den Helige Ande och ”det Allmäna prästadömet”.

Fäldt säger att det uppkommit en het diskussion om ”vad som skall sägas och inte sägas” på familjemötet där både barnfamiljer och ungdomar medverkar. Han gör sig till tolk för en censurerande hållning där HBT-personers situation i kyrkan inte får belysas. Det enda som får talas om är enl Fäldt ”vad som är rätt undervisning, rätt inställning” enligt kyrkans tradition. Men rätt inställning är ju inte bara dogmer utan också om att bemöta andra människor med kärlek och respekt, just det f Martin pläderar för i sin bok.

Fäldt vädjar till ”den rättänkande men tysta majoriteten” att agera och skriva under petitionen. Problemet är att denna tysta majoritet inte är någon majoritet, utan ganska liten minoritet medan majoriteten av världens katoliker är mycket väl informerade och tänker själva helt fritt utanför den skyddade miljö Fäldt och det konservativa amerikanska sällskapet vill erbjuda dem.

Att Fäldt som vigd person inom Stockholms katolska stift på detta sätt går in och väljer sida i en diskussion gör ju att han inte längre kan upplevas som en självklar representant för alla katoliker han har ett pastoralt ansvar för. Bäst är Fäldt när han positivt redogör för katolsk syn på äktenskap och familj, det finns en sådan passus 3.15 min in i videon. Det är också bra att han hänvisar till påve Franciskus apostoliska maning Amoris laetitia som är grunddokument för familjekonferensen. Men i övrigt tycker jag det är en olycka att han lånat sig till denna video. Han framställer sina fördömanden på ett glädjelöst och uppstyltat sätt som inte ger ett trovärdigt intryck, snarare framstår det som om han medverkar till något han helst inte vill vara med om, som gisslan på filmer som kidnappare sänder till omvärlden. Det är inte den Göran Fäldt jag trodde mig känna jag ser på denna video.

Ännu allvarligare är att Fäldt anklagar F James Martin för att vara en falsk profet och föregår därmed varje annan sådan seriös prövning inom kyrkan. Boken innehåller inget som strider mot katolsk lära och har som påpekats fått fullt godkännande av hans superior inom Jesuitorden.

Fäldt kanske försvarar sig med att han inte sagt så, utan endast rekommenderat katolikerna att läsa själva och ta ställning, han har en sådan brasklapp i sin framställning. Men när man som klerikal person inom stiftet så tydligt uppmanar katoliker att skriva under petitionen och hänvisar till ett så gravt tendensiöst och uppviglande material så tycker jag det inte är något hållbart försvar. Jag kan inte annat än betrakta Göran Fäldts inlägg som splittrande och uppviglande då han uppmanar katoliker att skriva på en petition som sätter upp biskopar mot biskopar.

Jag uppmanar er som önskar fördjupa er i detta dels att noga studera påve Franciskus maning Amoris laetitia, dels att läsa F James Martins bok Building a Bridge som just kommit ut i en andra upplaga där han också kommenterar den hätska stämning  som uppkommit mot honom. Jag citerar från förordet till andra reviderade och utökade upplagan:

”a few readers wondered why I seemed to have left out two things from the book: a discussion about the church’s teachings on same-sex relations and same-sex marriage, and a discussion about the sexual abuse crisis in the church. That last topic—sexual abuse—was covered only glancingly in the first edition. Some asked why I didn’t discuss the topic in depth, since it was an important reason why many LGBT people have left the church, mainly because they felt some church leaders were hypocritical in criticizing their sexual activity while countenancing sexual abuse by the clergy. That sentiment, of course, is shared by many straight people as well. But I intentionally did not include a discussion of the clergy abuse crisis and the crimes of sexual abuse not because I am afraid to tackle that topic (I’ve written about it elsewhere) but for another reason: that critical topic deserved a far more comprehensive treatment than was possible in a short book. I didn’t want to address it because it warrants an exhaustive treatment beyond the scope of this book.

The omission of a long discussion on same-sex relations was also intentional, because the Catholic Church’s stance on the matter is clear: sexual relations between people of the same sex are impermissible. At the same time, the LGBT Catholic community’s stance on the matter is also clear: same-sex relations are part and parcel of their lives. (Here I am speaking about the majority of LGBT Catholics, not the relatively small portion of the group who think otherwise.) Theologically speaking, you could argue that this teaching has not been “received” by the LGBT Catholic community, to whom it was primarily directed. So I intentionally decided not to discuss that question at any length, since it is an area on which the two sides are simply too far apart.

The same holds true for same-sex marriage: it is an issue on which the institutional church and most of the LGBT community are too far apart. In this edition, I quote the Catechism’s entire teaching on LGBT sexuality (more specifically, on homosexuality), but again I don’t enter into a lengthy discussion because I prefer to focus on areas of possible commonality.
Likewise, this book is not a treatise on moral theology, nor is it a reflection on the sexual morality of LGBT people. I am not a moral theologian…”

—-

F Martin kommenterar de reaktioner av hat han mött efter publicering av boken:

”I would like to address the question of hate. While the vast majority of readers—particularly LGBT people and their families—expressed gratitude for the book, often with great emotion, the book unleashed in a few quarters of the church a virtual torrent of hate. Most of these expressions of intolerance appeared on social media, but in other venues as well I saw how the mere idea of welcoming LGBT people gave rise to the most homophobic and hateful comments you can imagine. Of course I expected some criticism of the book, and I invited discussion in the first edition, but the intensity of the hate took me by surprise. For the most part, I could anticipate the more thoughtful critical reactions: some LGBT Catholics would say that I had not gone far enough; some bishops and church officials would say that I had gone too far. But critical reactions are to be expected. This is the nature of dialogue and the nature of inviting people into a conversation—onto the bridge, if you will.”

 

Sedan kan man fundera på vad dessa hatfulla reaktioner beror på: Ren homofobi, rädsla att närkontakt med homosexuella skall utgöra ett hot mot det man själv tror på och mycket annat som F Martin reflekterar över i förordet. Men katolskt liv och evangelisation kan inte bygga på varken fruktan eller hat utan på den kärlek som utgår från Jesus själv och som inte ser medmänniskan som ett hot utan som en person som Gud älskar och som du själv också därför måste respektera och älska.

[Läs mina tidigare blogginlägg om homosexualitet]

[Läs mina inlägg om Amoris Laetitia och diskussionen mellan traditionalism och pastoralt förnuft]

[Katolskt twitter-läroämbete står för dömande och censur]

 

 

 

Detta inlägg publicerades i Katolska kyrkan, Samhälle och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

12 kommentarer till Diakon Göran Fäldt i kampanj mot F James Martin SJ som verkar för att bygga broar till HBT och är officiellt inbjuden talare på Världsfamiljdagen i Dublin

 1. Irene Nordgren skriver:

  Bengt
  Jag ställer frågan
  Stödjer biskop Anders diakon Göran Fäldts utspel mot påven ?
  Intresseklubben antecknar att biskop Anders i egenskap av kardinal är rådgivare i det påvliga råd som bla inbjudit James Martin SJ att tala ………
  http://www.katolskvision.se/blog/?p=25633
  // Irène

  • bema skriver:

   Irène!
   Jag vet inte om han fortfarande är rådgivare i det nya sammanslagna dikasteriet lekmännen, familjen, livet. 23/12 2017 utnämndes han i vart fall till medlem i påvliga rådet för kristen enhet.

   Din fråga är av vikt för alla katolikerna i stiftet. Om Göran Fäldt anser det så viktigt att till stoppa F James Martin, varför vänder han sig inte till sin biskop kardinal Anders Arborelius? Jag har skickat ett e-mail till biskopen och bett om en kommentar. Biskop Anders brukar alltid svara på mail inom några dagar.

   Min gissning är att Göran Fäldt insett att han inte skulle ha någon framgång hos kardinalen, därför försöker han påverka frågan istället genom att vädja till lekmännen. Detta är i sig paradoxalt eftersom det normalt är biskoparna och påven som innehar läroämbetet, inte omröstningar bland lekmännen. I andra fall är man ju mycket kritisk till lekmannainflytande och ignorerar även stora lekmannaopinioner.

   Om det är så att blotta dryftandet av de homosexuellas situation i kyrkan vid en familjekonferens är så känsligt och anses kunna rubba rätt lära om äktenskap och familj att ämnet måste tystas, då har vi ett stort problem. En gedigen och sann lära om äktenskap och familj måste vara så robust att den inte kräver att vissa delar av verkligheten utesluts.

   Det är verkligen på sin plats att de homosexuellas situation tas upp på en familjekonferens. Allt annat vore att fortsätta att sända signalen att detta är en marginaliserad grupp som inte riktigt hör hemma i kyrkan. Och ingen talare är lämpligare än F Martin som har stor erfarenhet och sysslat med dessa frågor länge.

   Göran Fäldt som officiellt representerar Stockholms Katolska stift är skyldig en förklaring till detta olyckliga utspel som skapar stor oro och splittring bland katolikerna som plötsligt rekommenderas att välja mellan de ena eller de andra biskoparna och det skapar också osäkerhet kring Stockholms katolska stift som talar med flera olika tungor.

   Ett uttalande från Stiftsledningen är nödvändig, antingen ett bekräftande av att Göran Fäldts linje är Stiftets officiella, eller att man inte står bakom.

   • Irene Nordgren skriver:

    Bengt Jag har vid tidigare tillfälle personligen vänt mig till biskop Anders och undrat över hans selektiva ingripanden när det gäller tex katolska sociala media typ FB. Jag gissar att du kommer att få ett liknande svar jag fick nämligen att biskop Anders är rädd att bli beskylld för censur om han ingriper ! Biskop Anders har med andra ord en selektiv rädsla !! En rädsla som inte alls gör sig gällande när det gäller tex en viss ordenssyster eller när gäller katoliker som har katolska visioner för framtiden ! Tvärtom då har biskop Anders visat en enorm förmåga till att resolut och snabbt ingripa och vidta åtgärder. Men nu med diakon Göran Fäldt kommer biskop Anders istället betona vikten av att det inte råder censur i stiftet utan att det råder öppenhet och vikten av att olika åsikter får brytas mot varandra ! // Irene PS I varje fall tycks biskop Anders enligt stiftets hemsida 2017 ha varit rådgivare i det påvliga råd som skickat inbjudan till James Martin SJ.

 2. bema skriver:

  Det har blivit en livlig debatt om detta inlägg på Facebook där jag delade det.
  Länk till detta offentliga Facebookinlägg och debatten här.

 3. Irene Nordgren skriver:

  Bengt

  Känner du till den alternativa familjekonferensen där Franciskus 2 främsta motståndare kardinal Burke och biskop Athanasius Schneider inbjudits att delta via länk/ video. Deras budskap identiskt med diakon Göran Fäldt som är stiftets och biskop Anders språkrör.
  http://www.katolskvision.se/blog/?p=25720

  Så sorgligt att vara katolik i Stockholms katolska stift !

  // Irène

  • bema skriver:

   Det kände jag inte till. Nu polariseras det verkligen inom världskyrkan. Jag hoppas verkligen du har fel i det du säger att Göran Fäldt har biskop Anders uppdrag att vara del av motståndet mot påve Franciskus.
   Tror du Göran Fäldt är involverad i den alternativa konferensen?

 4. Irene Nordgren skriver:

  Bengt
  ”involverad ” kan betyda många olika saker och nivåer. ”Involverad ” kan innebära direkt eller indirekt, formellt eller informellt…….

  Biskop Anders behöver inte ha gett Göran Fäldt ett direkt uppdrag. Det räcker med att Göran Fäldt har informerat biskop Anders om sina planer att lobba för petitionen i Katolsk Horisont och biskop Anders har nickat bifall….. Redan i valet av sina utnämningar till olika poster i Stiftet har ju biskop Anders försäkrat sig om att arbetet i Stiftet kommer att ske smidigt utan onödiga diskussioner hit och dit. Så sorgligt att biskop Anders vill promota en 88 år gammal encyklika. Det kändes så hopplöst när jag upptäckte det. Det är så oförståeligt att detta kan ske idag i Sverige av en svensk biskop. I Kazakstan har jag lättare att förstå att biskoparna lever kvar i sekelskiftet men i föregångslandet Sverige! Och tänka sig att kardinal Burke och vår biskop Anders är själsfränder trots att de är varandras motsatser vad beträffar kardinalsoutfit.
  // Irène

 5. Jonas M skriver:

  Det är ändå viktigt och rätt att alla präster och diakoner, även offentligt, håller sig till vad Kyrkan lär och på alla sätt sräller sig avvisande till dem som vill splittra och ändra läran.
  Att visa respekt för homosexuella innebär absolut inte att Kyrkan ska se välvilligt på homosexuella relationer. Den präst som vill föra fram sådant ska naturligtvis inte ges något utrymme.

 6. Pingback: Homosexuella nätverk inom katolska prästerskapet och sammansvärjning för att få bort påve Franciskus – myt eller verklighet? | Bengts Blogg

 7. Pingback: Hellre rejäl inkvisition än krypskytte från Jönköpings katolska horisont | Bengts Blogg

 8. Pingback: Äktenskap, familj, barn, hetero och homo – kristna och sekulära perspektiv | Bengts Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s