Katolskt twitter-läroämbete står för dömande och censur

 

Förr fanns en enda instans i Katolska kyrkan som stod för att upprätthålla renlärigheten: Läroämbetet centraliserat till Rom med Påven och Troskongregationen. Hade Rom talat var saken avgjord.

Läroämbetet finns kvar, men i takt med decentralisering, att biskoparnas kollegialitet fått ökad betydelse och toleransen för fritt tänkande bland teologer ökat och påve Franciskus betonat brobyggande och att Katolska kyrkan bör ha en icke-dömande pastoral attityd till medmänniskorna (Amoris Laetitia, ”Vem är jag att döma?”), så har det censurerande och dömande läroämbetet istället flyttat ut på sociala media i form av privata katoliker som tagit på sig rollen att vara twitter-läroämbete och kritisera personer som inte bedöms hålla måttet.

Fenomenet med gatans parlament på Internet och argsinta drev av olika slag känner vi igen alltsedan Internet och sociala media blivit en del av den globala mediamiljön som alla har tillgång till. Att samma fenomen också dyker upp i Katolska kyrkan kanske man kunde skratta åt och ignorera om det inte vore för att det faktiskt får allvarliga konsekvenser som att institutioner blir rädda för att engagera vissa personer som talare därför att de råkat i ondåd hos det informella twitter-läroämbetet. Som nu den uppskattade  jesuitpatern James Martin  som avbokas från föreläsningar vid distingerade institutioner på grund av att han råkat i onåd på sociala media.

För några månader sedan skrev Antonio Spadaro och Marcelo Figueroa en artikel i La Civitta Catholica om en ohelig ekumenisk allians mellan evangelikala fundamentalister och katolska integrationister i USA som båda förespråkar ökat politiskt inflytande från höger på USA´s politik. De fördömer båda traditionell ekumenik men förenas i denna konfliktekumenik och drömmen om en teokratiskt präglad stat.

En digital katolsk plattform som är del i detta är USA-baserade Church Militant  som står för politisk ultrakonservatism och kristna symboler används för att imponera och ge tyngd. Man är positiv till Donald Trump som liknats vid kejsar Konstantin, och presidentvalet betraktades som ett andligt krig.

Franska La Croix (engelskspråkig version) tar upp temat i en artikel, Catholic Cyber-Militas and the New Censorship. En annan bloggare i detta nätverk är Fr John Zuhlsdorf, en amerikansk präst som är inkardinerad i ett italienskt stift men bor i USA.

jamesmartinSJFader James Martin SJ brinner för katolsk tro och har betytt mycket för att förklara och föra ut Evangeliet till dagens unga generation i USA. Fader James senaste evangeliska projekt var att bygga broar mellan kyrkan och HBTQ-samhället i USA. Medveten om att de teologiska frågorna kring homosexualitet är mycket känsliga i den kyrkliga världen i USA tog han sig an detta och gav ut boken Building a Bridge: How the Catholic Church and the L.G.B.T. Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion and Sensitivity. Hans metod byggde på full samstämighet med katolsk lära, användning av Bibeln och Katolska kyrkans rika pastorala arv för att utifrån förnuft och realism klargöra både svårigheter och det nödvändiga i att upprätta en djupare dialog med budskapet att Jesus Kristus och hans kyrka söker att till fullo omfamna också män och kvinnor i HBTQ-personkretsen.

Boken är seriös och har ett allvarligt budskap, och som alla böcker kan den givetvis och har blivit utsatt för tillika seriös kritik, en dialog som måste fortgå med respekt och i sanning. Men parallellt med sådan legitim kritik har det både i katolska tidningar och på sociala media i USA uppstått en förtalskampanj mot James Martin, förvränga det han skrivit, stämpla honom som icke renlärig, ifrågasätta hans personliga karaktär och sabotera den dialog han försökt upprätta.

Detta har fått till följd att flera institutioner som bjudit in Fr Martin som föreläsare nu dragit tillbaka sina inbjudningar, bl.a Theological College vid Catholic University of America. Även internationella inbjudningar har ställts in. I oktober var det meningen att Fr Martin skulle resa till London och föreläsa och den katolska hjälporganisationen CAFOD skulle betala resan, men även detta arrangemang blev inställt på grund av boken enl Fr Martin själv.

Det är inte acceptabelt att denna form av förtalskampanjer får så långtgående konsekvenser att vanliga katolska institutioner är rädda att befatta sig med personer som råkat ut för detta. Det skapar klyftor och osund stämning i kyrkan. Det är viktigt att sådant lyfts upp i ljuset och avslöjas och blir oskadliggjort, vilket nu också sker och fler och fler uppmärksammar detta. Det är också viktigt att vanliga katoliker och företrädare för vanliga katolska institutioner visar civilkurage och inte låter sig skrämmas så att man ändrar sina planer på grund av sådant.

En av dem som ryter ifrån är Robert W McElroy, biskop i San Diego . Han skriver i jesuittidskriften America: Attacks on Father James Martin expose a cancer within the U.S. Catholic Church.

 

 

Detta inlägg publicerades i Katolska kyrkan och märktes , , . Bokmärk permalänken.

23 kommentarer till Katolskt twitter-läroämbete står för dömande och censur

 1. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  ”Katolskt twitter-läroämbete står för dömande och censur”

  Hur kommer det sig att du inte nämner kardinal Robert Sarah med ett enda ord ?

  http://www.katolskvision.se/blog/?p=23890

  // Irène

  • Inge skriver:

   Hej Irene.
   Jag brukar sporadiskt läsa din och Bengts bloggar och det är intressant som icke katolik att se vilken oerhörd dynamisk spännvidd i uppfattning det finns inom den katolska kyrkan.
   Jag känner inte denne kardinal Sarah på något vis, vill ej heller försvara andra eventuella uttalanden som han förövrigt sagt eller står för?
   Men just detta uttalandet nedan, där han utmålar de 2 största hoten mot familjen är ju slående träffsäkert, ett uttalande som varje troende kristen borde ha svårt att inte ta på allvar och reflektera över.
   Som vanligt gäller det naturligtvis här att kunna hålla isär den enskilde människans kamp och ideologin bakom handlingen.

   ”He said that “gender ideology,” in which he includes homosexuality and radical Islam, were “two major threats to the family,” calling them “demonic” and saying they are both “destroyers of family.”

 2. Irène Nordgren skriver:

  Hej Inge

  ”Jag brukar sporadiskt läsa din och Bengts bloggar och det är intressant som icke katolik att se vilken oerhörd dynamisk spännvidd i uppfattning det finns inom den katolska kyrkan.”
  Först en korrigering. KV blogg är inte min blogg utan vi är fler ägare till bloggen även om jag kanske skriver mest fn.
  Positivt att du lyfter fram ”spännvidden inom den katolska kyrkan”.

  En drivkraft hos mig att skriva på KV blogg är just att motverka ensidigheten i hur den universella Katolska Kyrkan beskrivs från svenskt -katolskt perspektiv. Gert Gelotte på KV blogg har myntat begreppet ”Bullerbyfilter” dvs internationella nyheter från den universella katolska kyrkan filtreras i katolska media i Sverige genom ett Bullerbyfilter. Nu senast tex med kardinal Sarahs uttalande om homosexuella. ”He said that “gender ideology,” in which he includes homosexuality and radical Islam, were “two major threats to the family,” calling them “demonic” and saying they are both “destroyers of family.”

  Jag respekterar din uppfattning att detta var ”träffsäkert”. I min och många katolikers värld är uttalandet en katastrof.
  Varför tror du att Bengt undviker att kommentera uttalandet ? Jag ska ställa en rak fråga till honom så att du förstår varför. Jag tror nämligen att Bengt inte håller med kardinalens brutala uttalande och smidigaste sättet att slippa erkänna detta, slippa slingra sig och samtidigt framstå som både ”renlärig” och radikal är att låtsas som det regnar……

  // Irène

 3. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  Jag ser dig som en mycket typisk ivrig ”Twitteranvändare som tagit på dig rollen att vara twitter-läroämbete och kritisera personer som inte bedöms hålla måttet ” i såvl katolska eller svenska kyrkan. Döm om min förvåning att du inte tycks räkna in dig själv i den beskrivna personkretsen……..

  Du nämner inte reguljära katolska reformgrupper som tex Wir sind Kirche -rörelser runt om i den universella katolska kyrkan där tex Katolsk Vision kanske är den enda katolska representanten i Sverige som inte silar nyheter genom ett Bullerbyfilter.

  En rak fråga Håller du med kardinal Sarah i hans uttalande ”He said that “gender ideology,” in which he includes homosexuality and radical Islam, were “two major threats to the family,” calling them “demonic” and saying they are both “destroyers of family.”

  Ja eller Nej ?

  // Irène

  • Inge skriver:

   Jo att ge raka svar överensstämmer med Guds Ord.
   ”sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.”

  • bema skriver:

   Hej Irene!
   Kardinal Sarahs uttalande är spretigt och påstår många olika saker, vi måste nog bryta ner det i beståndsdelar. Jag fokuserar på tre:

   – Bidrar förekomsten av homosexuell läggning och homosexuellt lagda personer i samhället till att förstöra ”familjen”?

   Svar Nej.

   Gender-ideologi om vi med det menar att relativisera det naturliga biologiska könet och betrakta kön som en social konstruktion, kan det bidra till att förstöra familjen?

   Svar Ja.

   Kan radikal islamism vara ett hot mot familjen?

   Svar Ja.

   Det är intressant att Sarah sorterar in både modern västerländsk gender-ideologi och islamistisk syn på kvinnan under rubriken gender. Det första är ett hot inifrån som om det görs till normerande samhällsideologi underminerar familjen, det senare är ett yttre ot som underminerar familjen genom att undertrycka kvinnors jämställdhet och frihet.

   • Irene Nordgren skriver:

    Bengt Va var det jag sa! Du har svenskt-katolskt mästerskap att kunna sitta på 2 stolar samtidigt. Gratulerar ! // Irene

   • Inge skriver:

    Bengt jag måste nog hålla med Irene om att du har en förmåga att slingra dej.

    Du väljer möjligen att besvara en fråga som aldrig var ställd?
    Du skriver:
    ”– Bidrar förekomsten av homosexuell läggning och homosexuellt lagda personer i samhället till att förstöra ”familjen”?” på detta svarar du Nej!

    Ifall ditt påstående endast syftar på de få promille som är födda med en avvikande sexuell läggning vilket de knappast kan ges skulden för?
    Samtidigt som du därmed undviker att ifrågasätta en allt större grupp militanta människor som öppet lever ut sin homosexualitet genom att kräva sin rätt i det bibeln kallar synd, att bli en rättighet och norm i samhället som ingen därmed får eller kan ifrågasätta?

    Historien vittnar om att alla tidigare samhällssystem där homosexualitet blivit en erkänd norm har gått under. Märkligt om detta då inte även skulle påverka familjen? Vad är det som tyder på att detta experiment skall lyckas bättre denna gång?

    Om du istället omformulerade din del fråga till att gälla öppet utlevd och erkänd homosexualitet i samhälle och kyrka?

    ”– Bidrar förekomsten av utlevd homosexualitet och dess legalisering i samhälle och kyrka, till att förstöra ”familjen”?”

    Är ditt svar Nej även på denna fråga?

   • bema skriver:

    Hej Inge!

    Jag har inget intresse att ”slingra mig” därför att varken du eller Irène är mina domare inför vilka jag måste avlägga rätt svar för att klara mig. Istället är det så att vi alla äger det problem vi talar om gemensamt och att en öppen dialog bäst gagnar att få det belyst.

    Vi måste vara grannlaga med hur vi uttrycker oss, Uttalar vi oss övergripande negativt om homosexualitet blir effekten stigmatiserande för alla inom gruppen med homosexuell läggning. Hur stor den är är svårt att kartlägga, och är beroende av hur man definierar homosexualitet, men de flesta undersökningar tyder på 1-4 %. En betydligt större del har någon gång i sitt liv haft erfarenheter av sexuellt inriktad aktivitet med samma kön. Beroende på om man är positivt eller negativt inställd till homosexualitet väljer man att skatta förekomsten uppåt respektive nedåt. Men vi skall inte diskutera statistik här, men ja, svaret på min första fråga hänför sig till homosexuellt lagda personer i samhället som lever sitt liv i ett samhälle där homosexualitet inte är kriminaliserat.

    Jag vet inte hur ditt resonemang i ditt nästa stycke relaterar till svaret på min fråga nr 2.

    Angående kulturer som gått under just på grund av att homosexualitet blivit erkänd: Ge mig gärna referenser i form av litteratur och forskning på detta område så att jag förstår vad du menar.

    Så till din sista fråga: Jag menar att man måste skilja på den sekulära staten och kyrkan.

    Utlevd legaliserad homosexualitet i samhället: Man kan inte begränsa människors frihet genom att kriminalisera homosexualitet. Det är kontraproduktivt och främjar inte familjen. Problemet ligger på ett djupare plan och handlar om en extrem individualism och värderelativism i samhället som inte premierar fasta relationer. Vi har promiskuitet, otrohet, sexualitetens frikopplande från ansvarstagande för en djupare relation, pornografi, människohandel, unga pojkars sexistiska syn på kvinnor. Allt sådant är betydligt värre problem än att ansvarsfulla intima relationer mellan homosexuella förekommer och inte kriminaliseras av samhället.

    Kyrkan och sexualiteten: Viktigare än att kriminalisera olika sexuella beteenden är att positivt försvara sexualiteten och familjen som en integrerad del i den mänskliga existensen. Sexualitet och kärlek integrerad i en djupare mänsklig relation som också fokuserar på frambringade av nytt liv. Katolska kyrkan har en bra och livsbejakande syn som stämmer överens med människans natur. Äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna är en hörnsten i detta.

    Om kyrkan frångår detta och börjar viga samkönade par antar man den förändrade syn på äktenskap som slagit igenom i civilsamhället och abdikerar därmed från sin roll att försvara familjen.

    Referenser:
    Benedict XVI: Skapelseordningen är inte queer.

    Kroppens teologi

    Har kristendomen blandat gift i Eros bägare? Tidigare blogginlägg av mig om BXVI´s encyklika Gud är kärleken.

    Amoris Laetitia. Påve Franciskus apostoliska maning om Äktenskap och Familj.

 4. Krister H skriver:

  För min egen del håller jag helt med kardinal Sarah. Även om det är i strid med gängse könsmoral i Sverige idag. Vi har ju sjunkande födelsetal här med allt äldre befolkning. Det populistiska könsexperimenterandet och det officiella regnbågshyllandet skadar familjebildningen.

  För det andra: Radikal islam kan inte tåla kritik, och kallar motståndare till islam-homofober. De duperar en del godtrogna, och utgör ett hot mot hela samhället – både mot normal islam och icke-muslimer.

 5. Markku Hirn skriver:

  Begreppet familj har fått en annan tolkning i och med att homosexuella parförhållanden har förkunnats att vara en familj. Detta kan inte hota stabila hetrofamiljer på något sätt. Begreppet utvidgas att omfatta en ny dimension .Det enda som hotas är den abstrakta tolkningen av begreppet familj , ingenting i verkligheten.

  • bema skriver:

   Jag håller med om det Markku. Stabila familjer är svåra att rubba, samhället bör stödja familjen och främja dess stabilitet. S.k. regnbågsfamiljer som vill leva ett stabilt familjeliv uppfattar jag ofta är väldigt angelägna om familjeidealet och snarare ger stöd åt det än att utgöra ett hot.

 6. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  ”Om kyrkan frångår detta och börjar viga samkönade par antar man den förändrade syn på äktenskap som slagit igenom i civilsamhället och abdikerar därmed från sin roll att försvara familjen.”

  Men äktenskap och familj är ju inte synonyma begrepp vilket du omedvetet tycks utgå ifrån.

  // Irène

  PS ”……..det censurerande och dömande läroämbetet istället flyttat ut på sociala media i form av privata katoliker som tagit på sig rollen att vara twitter-läroämbete och kritisera personer som inte bedöms hålla måttet.”

  Anser du dig tillhöra ”gatans parlament” ?

  Ja eller Nej?

  • bema skriver:

   Irène!
   Det är sant att äktenskap och familj inte är synonyma begrepp. Jag är medveten om det, men också medveten om att det finns ett samband.
   Äktenskapet är ett sakrament som ger välsignelse åt något som också finns naturligt. Mannens och kvinnans förbund som är reproduktivt och tar emot nytt liv.
   I verkligheten kan familjekonstellationer se ut på olka sätt med olika former av släktskap och partnerskap.

   Tillhör jag ”gatans parlament”?
   -Nej.

 7. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  ”Äktenskapet är ett sakrament som ger välsignelse åt något som också finns naturligt. Mannens och kvinnans förbund som är reproduktivt och tar emot nytt liv.”

  Jag förstår fortfarande inte hur samkönade par hotar detta. Som om homosexualitet inte skulle vara naturligt.

  En stor sorg när biskop Anders tog initiativ till kampamjen Bevara äktenskapet 2006 som gick ut på att förhindra ändring av civil lagstiftning ang könsneutralt äktenskap. I mina ögon mycket okristligt gjort av biskopen. Varför lägger han sig i det civila samhället som inte betraktar äktenskap som sakrament?
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bevara_%C3%84ktenskapet
  Jag kan inte minnas att du sa PIP den gången.
  Du hissar och dissar friskt på din blogg och Twitter men tydligen är det bara andra som tycker olika saker och dissar och hissar som tillhör ”gatans parlament.”

  // Irène

  • bema skriver:

   Som jag redan framhållit, att samkönade sammanbor i en allians hotar inte alls äktenskapet.

   Äktenskapet var ett av de områden där det fanns en likhet/samsyn mellan kyrka och civilsamhälle tidigare, därav prästers hävdvunna vigselrätt enligt civil praxis. Äktenskapet sågs som ett ramverk som tog tillvara både hustruns, mannens och barnens intressen. På den tiden Bevara äktenskapet-kampanjen pågick var strategin från kyrkorna att bevara detta samförstånd mellan kyrka och civilsamhälle angående begreppet ”äktenskap”.

   Nu har äktenskapsbegreppet fått en helt annan innebörd i civilsamhället och betecknar olika former av romantiska allianser mellan vuxna. Det finns även förslag att utöka begreppet till att gälla månggifte. Kyrkorna har fått acceptera detta, och strategin som många föreslår är att skilja den civilrättsliga processen från den kyrkliga helt. Enligt civil lag kan man juridiskt reglera vilka typer av vuxenallianser man vill, utan att det påverkar den kyrkliga synen på äktenskapet som är orubbad sedan tidigare.

   • Inge skriver:

    Bengt du skriver: ”Som jag redan framhållit, att samkönade sammanbor i en allians hotar inte alls äktenskapet.”

    ”Nu har äktenskapsbegreppet fått en helt annan innebörd i civilsamhället”

    ”den kyrkliga synen på äktenskapet som är orubbad sedan tidigare.”

    Hur kan du påstå att värdens syn på äktenskapet inte hotar äktenskapet?

    Detta är ju bara en lek med ord? Vad är egentligen det ni katoliker kallar och menar med kyrkan? Någon påstår att antalet katoliker i världen är 1,3miljarder, tillhör alla dessa det du kallar kyrkan? Eller skiljer ni på troende katoliker och icke troende?

    Troligen har en stor del av dessa 1,3miljarder antagit den världsliga synen på äktenskapet i alla dess onormala former och därmed frångått det du kallar kyrkliga synen på äktenskapet.

    En sådan församling har problem, den har möjligen ett sken av Guds fruktan men har förlorat sin kraft att hålla fast vid sanningen, att då påstå att detta inte alls hotar äktenskapet är att blunda för verkligheten.

   • bema skriver:

    Alla döpta, även icke-katoliker tillhör kyrkan. Nog kan det vara så att sekulariserade kristna, både katoliker och andra, antar omvärldens värderingar. Bästa sättet att bevara äktenskapet synes mig då vara att det åtminstone bevaras inom kyrkan och att kyrkan ägnar sig åt evangelisation, både nyevangelisation av icke kristna och re-evangelisation av sina egna. Att tvinga på det sekulära samhället en syn på äktenskapet som det kastat av sig synes mig lönlöst.

   • Inge skriver:

    Bengt du påstår att: ”Alla döpta, även icke-katoliker tillhör kyrkan.”

    Det måste innebära att enligt ditt sätt att tolka vad bibeln avser vara den nu levande kristna församlingen här på jorden, så handlar det om 1,9 miljarder människor!
    Vi har tydligen totalt olika tolkningar på vad det innebär att tillhöra en kristen församlings gemenskap eller om man som katoliker väljer att kalla det kyrka.

    Jag håller naturligtvis med om ”Att tvinga på det sekulära samhället en syn på äktenskapet som det kastat av sig synes mig lönlöst.”
    Jag vill dock samtidigt påstå att alla de som tvingats in i det du kallar kyrka genom ett dop som de ej själva haft påverkan över och sedan tro att dessa människor skall bry sig och följa vad skriften och” kyrkan” lär, synes mig fullkomligt lönlöst om de inte först blir födda på nytt.

   • bema skriver:

    Dopteologi och kyrkosyn är viktiga frågor som vi kan diskutera i annat sammanhang.

   • Inge skriver:

    Det kan vi göra, men kyrkans sätt att värva medlemmar genom barndopet har orsakat kyrkan stora problem genom historien.

 8. Krister H skriver:

  Det är ju barnets föräldrar som bestämmer om dop eller ej, både i katolska och den svenska kyrkan. Det är därför föräldrarna som avgör och ”värvar” medlemmar. Plus att det också förekommer vuxendop i båda kyrkorna.

 9. Pingback: Diakon Göran Fäldt i kampanj mot F James Martin SJ som verkar för att bygga broar till HBT och är officiellt inbjuden talare på Världsfamiljdagen i Dublin | Bengts Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s