Kyrka i Kris

Det uppstod en snackis under hösten vad påven egentligen sagt om homosexuella och civil partnerskapslagstiftning med anledning av en ny dokumentärfilm.

Jag kommenterade det i ett blogginlägg 22 oktober, sedan blev det också ett debattinlägg i Katolskt Magasin.

I sista numret av KM har Lars Melin svarat. Jag har inte så mycket att invända mot hans svar, våra två inlägg tycker jag kompletterar varandra och belyser frågan ur olika synvinklar.

Välvilja är bra men tydlighet är bättre

Det handlar inte specifikt om vad påven sagt och inte sagt, han upplevs ofta som kontroversell, och det uppstår debatt om det mesta han säger.

Det handlar det om sexualmoral, vad som är synd och inte synd, och i vad mån kyrkan sviker sitt uppdrag genom att, om inte överge i Bibeln och traditionen förankrad morallära, så i alla fall tona ner och vara otydlig med det för att bli mindre kontroversiell i förhållande till tidsandan.

Som Lars Melin skriver:

Hur välkomnande? Att välkomna människor (komplett med fel och brister) är kristligt beteende, men innebär välkomnande också en acceptans för sekulära värderingar, det vill säga att homosexuella handlingar är okej? Diskuterar vi praxis eller ifrågasätter vi dogmerna? Många inom kyrkan är oroliga och övertolkar, andra är otåliga och vill runda dogmerna.

Det enda som hjälper är tydlighet: pratar vi praxis eller dogm, pratar vi sekulära homosexuella eller kristna, pratar vi homosexualitet eller utlevd homosexualitet?

Min egen position (ett viktigt klargörande): För det första är det kontraproduktivt att sälja in katolsk moraluppfattning i majoritetssamhället, men viktigt att vi i den kristna minoriteten stöttar varandra i vad som är dogmatiskt rätt och fel och absolut inte bidrar till osäkerhet eller sår tvivel på att kyrkans oföränderliga sakrament och dogmer gäller.

För det andra ska vi inte döma. Men vi får heller inte uttrycka – eller ens antyda – att allt vad människor i vår omgivning – inte minst vi själva – gör (sexuella snedsteg, fiffel, förtal et cetera) är rätt.

Det som Lars Melin beskriver som sin egen position är också min, verkligen så. Det som krånglat till det är det polariserade debattklimat som uppstått under senare år där skyttegravskriget gäller som inte lämnar något utrymmer för djupare analys. John Sjögren skrev nyligen ett inlägg i Signum, Vägen ut ur polarisering,  som belyser detta bra och visar en väg framåt. Förhoppningsvis kan mitt och Lars Melins dialog i KM verka i den riktningen.

Det finns en bakomliggande mera djupgående problematik som handlar om sekularisering och att kyrkan alltsedan Andra Vatikankonciliet blivit alltmer otydlig och vag i att förkunna grundläggande kristen lära, där även präster, biskopar och kardinaler abdikerar från sin roll som auktoriteter och kapitulerar för tidsandan i syfte att inte vara för kontroversiella.  Många predikningar är vaga och tvetydiga.

Tron på Kristus tonas ner till förmån för ett budskap om att var och en blir salig på sin tro. Läran om helvetet och möjligheten av en dubbel utgång, och över huvud taget talet om personlig synd och behov av omvändelse tonas ner.

Jag håller på att läsa en intressant bok som faktiskt blivit en ögonöppnare för mig av Ralph Martin: A CHURCH IN CRISIS, pathways forward. På omslaget är en bild av den brinnande Notre Dame som illustrerar den dramatik boken beskriver.

Ralph Martin, Ann Arbour, Michigan är president för Renewal Ministries, direktor för Graduate Theology Programs in Evangelization och professor i teologi vid Sacred Heart Major Seminary i ärkestiftet Detroit. Han kallades som peritus vid synoden för Ny Evangelisation i Rom 2012 och påve Benedict XVI utsåg honom till konsult vid Påvliga Rådet för den Nya Evangelisationen.  Han var med  från början då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan tog sin början i USA för mer än 50 år sedan och ingick i gruppen kring Kardinal Suenens som i Malines, Belgien inrättade det första internationella kontoret för kontakt mellan Vatikanen och den Karismatiska förnyelsen, det som sedan blev ICCRO, ICCRS och numera CHARIS.

Redan för fyrtio år sedan gav Ralph Martin ut boken A Crisis of Truth som blottlade destruktiva trender i katolsk läroförmedling och predikan som, i kombination med attacker från det sekulära samhället hotade Katolska kyrkans mission och liv. Idag möter Kyrkan än mer försåtliga hot – utifrån och inifrån.

I den nya boken betraktar Ralph Martin den växande fientligheten mot Katolska kyrkan och dess lära. Boken tar bl.a. upp:

  • Polariseringen i kyrkan som ett resultat av otydlig utläggning av läran.
  • Initiativ som ackommoderar till vår tids kultur utan att samtidigt betona behovet av omvändelse.
  • Återanvänding av teologiska missuppfattningar från Andra Vatikankonciliet som redan påvarna Johannes Paulus II och Benedictus XVI tillrättalagt.

Ralph Martin har en solid förankring i katolsk lära, både skrift och tradition, och boken påminner läsaren om Jesus ord att bevara hans lära och inte leda hans församling vilse. Utan att förfalla till ensidighet och polariserande retorik tar han upp den rådande krisen både i Kyrkan och i kulturen. Detta är en bok som jag rekommenderar till alla som vill ha en kunnig och väl genomarbetad sammanfattning som ökar din medvetenhet om de problem kyrkan står inför idag. Den går in på detaljer, inga svepande påståenden utan allt är väl underbyggt med en omfattande notapparat som anger källorna.

Boken är en brinnande låga som lyser upp i klimatet av dimma, tvetydighet och polarisering  som många upplever idag. Det är samtidigt ingen depressiv bok, den ställer inte bara diagnos, utan pekar också på möjliga vägar framåt. Den inger hopp om att Gud själv renar och förnyar sin kyrka idag. Den borde kunna inspirera lekmän och präster att samarbeta med botfärdighet och mod, för helgelse och förnyat hopp i arbetet för en ny evangelisation som sätter den uppståndne Herren i centrum.

Jag lär återkomma till denna bok som jag gärna skulle se översatt till Svenska. Vad säger Fredestad?

 

.

Detta inlägg publicerades i Katolska kyrkan och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Kyrka i Kris

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s