Tungotal och psykisk hälsa

Tungotal eller glossolalia är sedan Kyrkans första tid ett vanligt förekommande fenomen. I vår tid har det på nytt blivit uppmärksammat och vanligt förekommande genom den pingstkarismatiska förnyelseströmmen. Det praktiseras inte bara inom Pingströrelsen utan förekommer inom praktiskt taget samtliga kristna samfund inklusive Katolska kyrkan. Själv tillhör det mitt dagliga böneliv att tala i tungor. Därför kan jag säga som Paulus ”Gud vare tack, jag talar mer med tungor än någon av er” (1 Kor 14:18)

Många associerar kanske tungotalet till något högljutt, extatiskt eller hysteriskt och att det bara är obalanserade människor som ägnar sig åt det. Så tänkte jag själv också innan jag på 1970-talet kom i kontakt med den karismatiska förnyelsen genom de stora ekumeniska karismatiska konferenserna i Katarina kyrka i Stockholm.

Men tungotal kan också vara lågmält och användas som ett bönespråk i den enskilda bönen som öppnar upp djup bortom det vi kognitivt förmår formulera ord. Jag rekommenderar verkligen varje bedjande kristen att sträva efter denna gåva som är den enklaste, allmänaste och mest anspråkslösa av alla de karismatiska nådegåvorna, jag tror inte den är förbehållen några få, utan alla som vill kan tillägna sig den som något nyttigt och fruktbart.

Det har gjorts psykologiska och neurofysiologiska studier och tvärtemot den ursprungliga hypotesen visade det sig att de som praktiserar tungotal ofta är harmoniska och balanserade människor som inte uppvisar större psykopatologi än andra referensgrupper i befolkningen. Vissa studier har funnit att tungotalspraktiserande har större emotionell stabilitet och mindre neurotiska besvär. Man har inte kunnat visa att tungotal positivt befrämjar hälsan, men i en fysiologisk studie kunde man konstatera lägre påslag av stresshormoner hos tungotalande.

En intressant experimentell neurofysiologisk studie har gjorts där man mätte blodflödet i hjärnan och jämförde vad som skedde hos personer som sjöng gospelsång och dem som talade i tungor, det finns också liknande studier vad som händer i hjärnan vid meditation. Hos de tungotalande fann man minskat blodflöde i främre frontalloben, tydande på att de kognitiva språkliga funktionerna och funktionerna för riktad uppmärksamhet är vilande, något som inte var fallet vid meditation. Vid meditation har man funnit minskad aktivitet i övre parietalloben motsvarande att mentalt släppa greppet om sig själv. I samband med tungotal kunde man inte konstatera samma aktivitetsminskning i parietalloben. Andra intressanta observationer gjordes också som fysiologiskt kan stämma med det faktum att tungotalande inte är en extatisk aktivitet där man försjunker i förmedvetna nivåer och förlorar kontrollen. Det är tydligt i tungotal att viljan styr hela tiden på så sätt att man kan börja och sluta när man vill. Detta kan alla bekräfta som praktiserar gåvan.

Jag har just medverkat som föreläsare på en kurs i S:ta Clara kyrka, Nytt Liv i Anden eller s.k. Liv i Anden-seminarier som AKKS (Arbetsgruppen för Karismatisk Förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige) bidrog till att introducera på ekumenisk bas i Sverige på 1990-talet. Det är en introduktion i det nya livet i den Helige Ande och de andliga nådegåvorna. Tungotalet är bara en av dessa gåvor, men ändå viktigt att redogöra för därför att det finns så mycket förbehåll och felaktiga föreställningar om gåvan.

[Läs här min nyligen uppdaterade artikel ”Tungotal Glossolalia” som jag ursprungligen skrev 2017 som tar upp andliga och teologiska aspekter på tungotalet]

Den Helige Andes liv i oss handlar inte främst om extraordinära nådegåvor. Även om vi eftersträvar dem och tar emot med tacksamhet är det inget som vi gör stort väsen av. Men de hjälper oss och bygger upp och stöder oss i det som är vår egentliga uppgift som kristna: Att leva ett liv i vardagen som verkligen tjänande och älskande människor, ett heligt liv där Andens frukter som Paulus talar om kan mogna fram i oss. ”Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning” (Gal 5:22-23), kort sagt att sträva efter helgelse i våra liv.

I sitt senaste apostoliska brev Gaudete et exsultate påminner påve Franciskus om att alla döpta är kallade till helighet, och att det är något som hör till det vardagliga livet som kristen. Påven vänder sig till alla: Ungdomar och gamla, till präster och ordensfolk såväl som majoriteten av alla kristna som lever i olika sammanhang i vår brokiga värld. Budskapet är att strävan efter helighet och att tjäna våra medmänniskor och bidra att reparera och bygga upp denna värld och praktisera tro, hopp och kärlek är det vi skall bli bra på snarare än att nöja oss med ett mediokert liv.

Det gäller alla oss som lever i denna värld med dess risker och utmaningar.
Vi som älskar och uppfostrar våra barn.
Vi som arbetar hårt för att sätta mat på bordet.
Vi som studerar och förbereder oss för framtiden.
Unga och gamla, präster och ordensvigda såväl som alla oss döpta som lever i olika situationer i vår brokiga värld.
Alla är vi kallade till helighet.

Helighet betyder inte
– att tro att du är bättre än andra
– att du vet mer eller gör mer än andra
– att blint följa regler utan kärlek.

Men det betyder att förtrösta på nåden, den Helige Ande i ditt liv som en hjälp att uppnå helgelsen.
Jesus visar vägen. Att följa Honom är att gå mot strömmen.
Det är inte att bortse från lidandet och orättvisorna i världen.
Men det är att vara modig, att kämpa, att vara ödmjuk och ha sinne för humor.

Var inte rädda för att bli heliga, uppmanar oss påven. Det innebär inte att isolera sig från världen, utan tvärtom att leva mer intensivt i världen med din livsenergi, kreativitet och glädje och vara mer trogen mot det som är ditt djupaste jag, den plan din Skapare har för dig.

 

peterskanden

 

Referenser:

Newberg, Wintering, Morgana, Waldmanb
The measurement of regional cerebral blood flow during glossolalia: A preliminary SPECT study. Psychiatry Research: Neuroimaging Volume 148, Issue 1, 22 November 2006, Pages 67-71

Lynn, Paris Frye, Schell
Salivary Alpha-Amylase and Cortisol Among Pentecostals on a Worship and Nonworship Day. Am J Hum Biol. 2010 Nov-Dec; 22(6): 819–822.

V.H. Hine
Pentecostal glossolalia: toward a functional reinterpretation
Journal for the Scientific Study of Religion, 8 (1969), pp. 212-226

B. Grady, K.M. Loewenthal
Features associated with speaking in tongues (glossolalia)
British Journal of Medical Psychology, 70 (1997), pp. 185-191

S.H. Louden, L.J. Francis
Are Catholic priests in England and Wales attracted to the charismatic movement emotionally less stable?
British Journal of Theological Education, II (2001), pp. 65-76

A.B. Newberg, A. Alavi, M. Baime, M. Pourdehnad, J. Santanna, E.G. d’Aquili
The measurement of regional cerebral blood flow during the complex cognitive task of meditation: a preliminary SPECT study
Psychiatry Research. Neuroimaging, 106 (2001), pp. 113-122

 

Publicerat i Church | Märkt , , , | 2 kommentarer

Påvens brev till alla kristna: Alla är kallade till helighet. Var inte rädd för helighet.

Påven Franciskus har skrivit ett nytt brev, s.k. apostolisk maning till alla kristna. Denna gång handlar det om vår kallelse till helighet. Titeln är Gaudete et exsultate ”Gläd er och jubla” med underrubriken ”om kallelsen till helighet i vår samtid”. Påven vänder sig till alla: Ungdomar och gamla, till präster och ordensfolk såväl som majoriteten av alla kristna som lever i olika sammanhang i vår brokiga värld. Budskapet är att strävan efter helighet inte är förbehållet några få helgonliknande personer som vi sätter gloria på eller vigda ämbetsbärare i kyrkan, utan det gäller precis varenda en kristen. Vårt livs uppgift är att sträva efter helighet, vilket också gör att vi blir bättre lämpade att bättre reparera och bygga upp denna värld i kärlek.

Det finns en vanlig föreställning att strävan efter helgelse leder till isolering från denna världen och avståndstagande från allt roligt och engagerande. Inget kunde var mera fel. Helighet är något som manifesteras mitt i vårt vardagsliv. Påven skriver:

”Do not be afraid of holiness. It will take away none of your energy, vitality or joy. On the contrary, you will become what the Father had in mind when he created you, and you will be faithful to your deepest self”

Ta del av denna inspirerande video på 3 minuter som beskriver huvuddragen i budskapet och låt dig inspireras:

För den som vill ta del av hela texten och fördjupa sig i den finns den här.

Stilen i texten lämpar sig för andlig läsning. Den är indelad i 5 avsnitt: 1) Kallelsen till helighet; 2) Två subtila fiender till helighet; 3) I ljuset av Mästaren 4) Tecken på helighet i världen av i dag; 5) Andlig kamp, andlig vaksamhet och andlig urskiljning.

Påven Franciskus har tidigare skrivit två andra apostoliska uppmaningar: Evangelii gaudium (Evangeliets glädje) från november 2013 och Amoris laetitia (Kärlekens glädje) från april 2016, också dessa mycket inspirerande för andlig läsning och jag anbefaller dem varmt till alla kristna, ja till alla människor som är öppna för och nyfikna på vad det kristna livet egentligen handlar om.

Publicerat i Church, Katolska kyrkan | Märkt | 4 kommentarer

Den tomma graven – ett historiskt faktum och grunden för den kristna tron

Har Svenska kyrkan slutat tro på mirakel frågar sig kulturchef Maria Schottenius på vår största sekulär-liberala dagstidning. Det är fantastiskt att kyrkan utmanas på det sättet från just det hållet. Något har hänt när man inte riktigt hör det andliga budskap man förväntar sig från Svenska kyrkan samtidigt som sekulär press alltmer börjar intressera sig för andliga frågor.

Men nej, Svenska kyrkan har inte officiellt givit upp sin tro, även om det klara budskapet inte alltid hörs så tydligt som tidigare. Bekännelseskrifterna har inte ändrats. Jag känner många många präster i Svenska kyrkan som delar samma grundläggande tro som Katolska kyrkan står för (att Katolska kyrkan tror på mirakler tvivlade Schottenius inte på).

Det är ju ingalunda så enkelt om att tron bara handlar om dess fysiska faktamässiga grund. Ärkebiskop Antje Jackelen svarar själv Schottenius i DN idag där hon dels inte håller med om att Svenska kyrkan givit upp sin tro på de rent fysiska undren, men säger samtidigt att det inte finns någon motsättning mellan den konkreta fysiska tolkningen och en tolkning på det symboliska planet.

Katolsk bibeltolkning utgår från att det finns minst fyra tolkningsnivåer att beakta:

  • Bokstavlig betydelse
  • Allegorisk betydelse: Vi får en djupare förståelse av händelserna genom att se deras innebörd i Kristus (t.ex. övergången över Röda havet: Ett tecken på Kristi seger samt dopet).
  • Moralisk betydelse: De händelser som Skriften berättar om skall leda oss till att handla rätt. De har skrivits ner för ”vår undervisning” (1 Kor 10:11).
  • Anagogisk betydelse: Den eviga innebörden av tingen och händelserna, vilken hjälper oss genom att leda oss fram (grekiska: anagoge) till vårt himmelska hemland. Så är kyrkan på jorden tecken på det himmelska Jerusalem (Upp 21:1-22:5).

Var kan då Maria Schottenius ha fått detta ifrån? Kanske har hon läst om en ny rörelse i Svenska kyrkan ”Kristen bortom Gud” som vill kalla sig kristna utan att tro på Gud. Man vill slippa tro på ”Gud som en från människan oberoende, självständigt handlande och skapande kosmisk makt”, men ändå ha kvar sin hemvist i Svenska kyrkan. Nätverket har belysts i senaste tidens debatt i Kyrkans tidning. Se en replik från prästen och Bonhoefferkännaren Tommy Mellberg.

opengrave2Den tomma graven är ett ovedersägligt faktum, även om man inte är troende men studerar källorna och tillämpar vetenskapligt källkritisk metod så är den tomma graven väl dokumenterad. Om man inte har den tolkningsnyckel som den judiskt-kristna traditionen erbjuder är det dock svårt att förklara vad som hänt.

Det finns också mycket annan dokumentation i Bibeln om hur den uppståndne under en period av 40 dagar efter påsk-händelserna visade sig för olika personer i lärjungaskaran. De första som fick se honom var några av kvinnorna som tillhört hans följeskara då de skulle besöka graven och fann den tom. Sedan visade han sig i olika sammanhang, vid något tillfälle för 500 personer på en gång enligt Paulus (1 Kor 15:6).

Han kommer och går genom stängda dörrar, han vandrar som en främling vid lärjungarnas sida, men plötsligt känner de igen honom, och lika plötsligt är han försvunnen. Lärjungarna var klara över sin tolkning: Det är Herren! Det finns en tung beviskraft i de många vittnesbörden och övertygelse med vilken lärjungarna berättar om vad de sett, helt emot det de förväntat sig. Men det är ändå subjektiva vittnesbörd, upplevelser som diffust glider ifrån oss, svåra att återge och objektifiera. Vittnesbördens mängd och samstämmighet är dock ett objektivt faktum. Men den tomma graven är ett handfast konkret faktum att förhålla sig till. Antingen var den tom eller inte. Antingen ljuger texterna eller talar de sanning.

Den kristna kyrkan tror på att Jesus är Guds Son, född och inte skapad före all tid, från början en del av den gudomliga treenignheten, Fader, Son och Ande och som blivit människa, lidit döden för våra synders skull och som uppstod på tredje dagen:

”Som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna,
Och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida:
därifrån igenkommande till att döma levande och döda,
på vilkens rike det icke skall vara någon ände”

(Citat från Nicenska trosbekännelsen som delas av alla kyrkor inklusive Katolska kyrkan och Svenska kyrkan)

Detta är ett under över alla under som inte går att förklara. Det är kyrkans tro alltifrån dess grundande som den aldrig övergivit. Kyrkan bejakar också att under (mirakel) kan ske på annat sätt, t.ex. övernaturligt helande genom förbön, att döda uppstår, stigmatiseringar, levitation, att människor plötsligt kan förflyttas från en plats till en annan och otaliga andra exempel på vad som finns dokumenterat genom historien in till denna dag. På kristna vallfartsorter som Czestochowa i Polen eller Lourdes i Frankrike är väggarna fullständigt tapetserade med kryckor och olika votivgåvor från tacksamma människor som blivit helade. Och det är logiskt att mirakler kan ske: Om nu Jesus verkligen uppstått från de döda, vilket är det stora miraklet, så är allt annat småpotatis. Varför skulle man förneka möjligheten till att sådant sker om man nu bejakar att Jesus har uppstått? Inte så att man gör en stor sak av mirakler, men bara så att man inte förnekar att de förekommer.

Det finns liberalteologiska strömningar som har svårt att ta till sig det mirakulösa och istället gärna talar om ”berättelser”. Men om det inte finns någon grund för berättelserna, vad är det då? Den moderna människan präglad av sekulariseringen och den positivistiska vetenskapen har svårt för sådant som man inte intellektuellt kan förklara. Man vill ha full kontroll. Samtidigt finns paradoxalt nog en undervegetation av allehanda sanningar och trosföreställningar, t.ex. new age, tron på att döda går igen (jag tänker på alla populära TV-program där medier gästar hemsökta hus och hjälper de dödas andar över till ”andra sidan”. Det finns också den postmoderna relativismen som relativiserar alla sanningar, men som samtidigt giltigförklarar ”min” sanning som lika giltig som ”din”. Flyttar denna relativism in i kyrkliga sammanhang blir det att de stora judiskt-kristna ”berättelserna” är giltiga och är tänkta att inspirera oss, men samtidigt varken mer eller mindre giltiga än andra liknande berättelser.

Men den kristna kyrkans hållning har aldrigt varit att relativisera sanningen. Ja är ja och nej är nej, det gäller både naturvetenskapen, och allt vad människan kan upptäcka och förstå med sitt förnuft och på den fysiska verklighetens plan och på det andliga och moraliska planet.

Vi har idag en övertro på naturvetenskapen, och att den kan förklara allt. men jag menar att det finns en hybris i denna ontologiska scientism. Naturvetenskapen kan förklara mycket, men inte livets mening, och det kommer alltid att finnas mycket mellan himmel och jord som vi ödmjukt får erkänna att vi inte kan greppa men som det ändå är nödvändigt att förhålla sig till om vi vill leva ett fullödigt liv.

Naturvetenskapen svarar på frågan hur?, men kan inte svara på frågan varför?. Alla logiska tankesystem brottas med motsättningar och kan inte uttömmande förklara allting. Det finns något fundamentalistiskt i att försöka monopolisera sanningen. Också rationaliteten måste underkastas förnuftets granskning. De kritiska frågorna om människan, vem hon är, enbart en biologisk varelse eller mer än en biologisk varelse, ett moraliskt subjekt, en andlig varelse, kan inte besvaras inom ramen för det naturvetenskapliga systemet.

Också religionen lyder under förnuftets lagar. Religion motsvarar människans behov av mening och samhörighet. Allt som tänkts och begrundats inom religionerna, inom teologi och humanistisk filosofi genom seklerna finns ingen anledning att a priori underkänna, framförallt kan dess sanningshalt varken bevisas eller motbevisas inom ramen för det naturvetenskapliga paradigmet. Det finns ingen motsättning mellan tro och rationalitet.

Kristendomens stora tänkare som t.ex. Augustinus och Thomas av Aquino har alltid vädjat till förnuftet. Kyrkan introducerade fattigvård, förbättrade livsvillkoren för människor (odlingsteknik, kvarnar, klockor), bevarade det antika vetandet, skapade skolor och universitetet, formulerade arbetsetik och rättviseteorier. Kristendomen lärde respekt för varje människoliv, också de handikappades och improduktivas. Vårt västerländska demokratiska samhälle vilar till stor del på en judiskt-kristen kulturell bakgrund.

Det är en vanföreställning att Kristendomen är irrationell och inte tål förnuftets ljus. Jag brukar ofta citera den katolske prästen Anders Piltz som skrev följande i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet 2006:

Den som hävdar att Inget förvandlades till Något som förvandlades till Liv som förvandlades till Medvetande alldeles spontant eller efter en miljard misslyckade försök som slutligen råkade resultera i människan, detta kosmiska lyckokast (eller missöde), lanserar inte en rimligare teori än den som tror att Gud har skapat världen med en kombination av nödvändighet och slumpfaktorer och att människan är danad till Guds avbild, utrustad med uppfinningsförmåga och ansvar.”

Gud är inte svar på någon naturvetenskaplig fråga. Forskningen ska vara autonom och styras av sin egen nyfikenhet, det menar också jag. Men den filosofiska tolkningen av universum och livet är ett nödvändigt komplement till de naturvetenskapliga teorierna.

Vetenskapen kan ta oss till månen eller ge oss färdigheten att bygga atombomber, men den kan inte garantera fred på jorden. Den nakna rationaliteten garanterar inte demokrati, mänskliga rättigheter frihet och fred.

Kyrkorna är den röst i samhället som tydligast för de nödlidandes talan och erbjuder tolkningsramar som är stabilare än vad olika trender kan erbjuda eller vad man själv förmår skapa sig genom sitt privata självförverkligandeprojekt. Att välja sådana tolkningsramar i gemenskap med andra är en i högsta grad rationell handling.

Glad Påsk tillönskar jag er alla!

bengtfarstag

Publicerat i Church | Märkt , , , , , , , | 10 kommentarer

Påskafton AD 2018

David Silverkors 3 min om tiden mellan döden på korset och uppståndelsen:

Påskvakan är Kyrkoårets höjdpunkt. Liturgiskt handlar det om Jesus övergång från döden till livet. Hela kyrkan fylls av ljus och lovsången klingar åter med orgel och klockor. Kristus har uppstått. Hans är tidsåldrarna och tidevarven. I honom har också vi och hela världen nytt hopp, nytt liv, ny glädje. Guds ljus strålar fram i världen.

Välkommen till Påskvakan i Katolska Domkyrkan Stockholm kl 21.00

Video från Påskvakan i Katolska domkyrkan 2011 (del 1 av 3) med förklaringar. Biskop Anders Arborelius huvudcelebrant:

[Del 2 ]  [Del 3]

 

 

[Live från Vatikanen]

 

 

Bön:
Allsmäktige evige Gud, du vars ende Son steg ner till dödsrikets djup för att befria dem som hållits fångna där, låt alla dem som i dopet blivit begravda med Kristus med honom uppstå till det nya livet. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Duda Gracz korsväg Jasna Gora

Bilden: Den uppståndne från Korsväg Jansa Gora i av konstnären Duda Gracz

Publicerat i Church, Katolska kyrkan | Märkt , , | Lämna en kommentar

Långfredag AD 2018

Långfredag. Jesus korsfästs och dör.

David Silverkors, kort om dagen, 4 minuter:

Ola Samnegård, enkel och fin meditation över passionshistorien enl Lukas, 35 min:

Dagens texter:

Jes 52:13-53:12
Min tjänare skall ha framgång,
han skall bli upphöjd, mäktig och ärad.
Många förfärades över honom,
så vanställt var hans yttre,
så föga mänskligt hans utseende.
Men nu får han många folk att häpna,
och kungar förstummas inför honom,
ty de ser något de aldrig hört talas om,
bevittnar något de aldrig anat.
Vem av oss trodde på det vi hörde,
för vem var Herrens makt uppenbar?

Som en späd planta växte han upp inför oss,
som ett rotskott ur torr mark.
Han hade inget ståtligt yttre
som drog våra blickar till sig,
inget utseende som tilltalade oss.
Han var föraktad och övergiven av alla,
en plågad man, van vid sjukdom,
en som man vänder sig bort ifrån.
Han var föraktad, utan värde i våra ögon.

Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad.
Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot.

Vi gick alla vilse som får,
var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
Han fann sig i lidandet,
han öppnade inte sin mun.
Han var som lammet som leds till slakt
eller tackan som är tyst när hon klipps,
han öppnade inte sin mun.
Han blev fängslad och dömd och fördes bort,
men vem ägnade hans öde en tanke?
Han blev utestängd från de levandes land,
straffad för sitt folks brott.

Han fick sin grav bland de gudlösa,
fick vila bland ogärningsmän,
fastän han aldrig hade gjort något orätt,
aldrig tagit en lögn i sin mun.

Men Herren tog sig an den han sargat,
botade den som gjort sig till ett skuldoffer.
Han skall få ättlingar och ett långt liv,
och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.
När hans elände är över skall han se ljuset
och bli mättad av insikt.
Min tjänare, den rättfärdige,
ger rättfärdighet åt många
och bär deras skuld.
Jag skall ge honom hans andel bland de stora,
låta honom dela byte med de mäktiga,
för att han var beredd att dö
och blev räknad som syndare,
när han bar de mångas skuld
och bad för syndarna.

Ps 31:2, 6, 12-13, 15-17, 25:
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig,
Jag överlämnar mig i dina händer.
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud
för alla mina fienders skull.
Jag blir hånad,
jag är en börda för mina grannar,
en skräck för mina vänner,
de som ser mig på gatan viker undan.
Jag är bortglömd som en död,
jag är som ett krossat kärl.

Men jag förtröstar på dig, Herre,
jag säger: Du är min Gud.
I din hand ligger mina dagar,
rädda mig ur mina fienders hand,
från dem som förföljer mig.
Låt ditt ansikte lysa över mig,
hjälp din tjänare i din godhet!
Var starka, fatta mod,
alla ni som hoppas på Herren!

Heb 4:14-16; 5:7-9
När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning.

Joh 18:1-19:42

Jesus fängslas
När Jesus hade sagt detta gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och lärjungarna gick in i. Också Judas, han som förrådde honom, kände till platsen, eftersom Jesus och hans lärjungar ofta hade samlats där. Judas tog med sig vaktstyrkan och folk från översteprästerna och fariseerna, och de kom dit med lyktor, facklor och vapen.

Jesus, som visste om allt som väntade honom, gick ut till dem och frågade: ”Vem söker ni?” De svarade: ”Jesus från Nasaret.” Han sade: ”Det är jag.” Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus nu sade: ”Det är jag” vek de tillbaka och föll till marken. Han frågade dem igen: ”Vem söker ni?” och när de svarade: ”Jesus från Nasaret” sade han: ”Jag har ju sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker, så låt de andra gå.” Ty det som han hade sagt skulle uppfyllas: ”Av dem som du har gett mig har jag inte låtit någon gå förlorad.” Men Simon Petrus, som hade ett svärd med sig, drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat; tjänaren hette Malkos. Jesus sade då till Petrus: ”Stick svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som Fadern har räckt mig?”

Förhöret hos översteprästen.
Petrus förnekar Jesus Kommendanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band honom och förde honom först till Hannas, svärfar till Kajafas, som var överstepräst det året. Det var Kajafas som hade förklarat för judarna att det var bäst att en enda man dog för folket.

Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen, och han följde med Jesus in på översteprästens gård, men Petrus stod kvar utanför porten. Den andre lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med tjänsteflickan som vaktade porten och tog med sig Petrus in. Men flickan vid porten sade till Petrus: ”Hör inte du också till den där mannens lärjungar?” Han svarade: ”Nej, det gör jag inte.” Tjänarna och vakterna stod och värmde sig vid en koleld som de hade tänt, eftersom det var kallt. Petrus stod där också och värmde sig tillsammans med dem.

Översteprästen frågade Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus sade: ”Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet, där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt.” En av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sade: ”Skall du svara översteprästen på det sättet?”Jesus sade: ”Har jag sagt något som var fel, så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig?”

Hannas skickade honom då bunden till översteprästen Kajafas. Men Simon Petrus stod där och värmde sig. De sade till honom: ”Hör inte du också till hans lärjungar?” Petrus förnekade det: ”Nej, det gör jag inte.” Då sade en av översteprästens tjänare, en släkting till honom som Petrus hade huggit örat av: ”Såg jag dig inte tillsammans med honom i trädgården?” Petrus förnekade det än en gång. Och just då gol en tupp.

inför Pilatus
Från Kajafas förde de Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själva stannade de utanför, för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Pilatus gick då ut till dem och frågade: ”Vad anklagar ni den här mannen för?” De svarade: ”Om han inte hade varit en förbrytare skulle vi inte ha överlämnat honom åt dig.” Pilatus sade: ”Ta honom då själva och döm honom efter er egen lag.” Men judarna svarade: ”Vi har inte rätt att döda någon.”Ty det ord skulle uppfyllas som Jesus hade sagt för att ange hur han skulle dö.

Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: ”Så du är judarnas konung?” Jesus svarade: ”Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?” Pilatus sade: ”Jag är väl ingen jude. Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?” Jesus svarade: ”Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.” Pilatus frågade: ”Du är alltså kung?” Jesus svarade: ”Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.” Pilatus sade till honom: ”Vad är sanning?”

Jesus skymfas. Pilatus villrådighet
Sedan gick han ut igen till judarna och sade: ”Jag kan inte finna honom skyldig till något. Men det är sed att jag friger någon åt er vid påsken. Vill ni alltså att jag skall frige judarnas konung?” Då ropade de igen: ”Inte honom, utan Barabbas!” Barabbas var en rövare.

Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud, och de hängde på honom en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade: ”Var hälsad, judarnas konung”, och de gav honom örfilar.

Sedan gick Pilatus ut igen och sade till judarna: ”Jag för ut honom till er för att ni skall förstå att jag inte finner honom skyldig till något.” Jesus kom ut, med törnekransen och den purpurröda manteln, och Pilatus sade: ”Här är mannen.” Så snart översteprästerna och deras folk fick se honom ropade de: ”Korsfäst, korsfäst!” Pilatus sade: ”Ta honom och korsfäst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något.”Judarna svarade: ”Vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son.” När Pilatus hörde detta blev han ännu mer oroad. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus: ”Varifrån är du?” Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sade då: ”Vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?” Jesus svarade: ”Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld.” Efter det svaret ville Pilatus frige honom. Men judarna ropade: ”Om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren.”

Domen och korsfästelsen
När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domartribunen i den så kallade Stengården, på hebreiska Gabbata. Joh 19:14 N Det var på förberedelsedagen före påsken, vid sjätte timmen. Pilatus sade till judarna: ”Här ser ni er kung.” Då ropade de: ”Bort med honom! Korsfäst honom!” Pilatus frågade: ”Skall jag korsfästa er kung?” Översteprästerna svarade: ”Vi har ingen annan kung än kejsaren.” Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog honom alltså med sig.

Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgota. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod: Jesus från Nasaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden, och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överstepräster sade till Pilatus: ”Skriv inte: Judarnas konung, utan vad han själv har sagt: Jag är judarnas konung.”
Pilatus svarade: ”Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.”

Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. De sade därför till varandra: ”Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som skall ha den.” Ty skriftordet skulle uppfyllas: De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.

Jesu död
Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: ”Jag är törstig.” Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.

Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten – det var en stor sabbat – bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre.

Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni skall tro; hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas: Inget ben skall krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det: De skall se på honom som de har genomborrat.

Gravläggningen
Josef från Arimataia, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet, av rädsla för judarna, bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick och tog ner kroppen.

Nikodemos kom också dit, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten, och han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring trettio kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna så som judarna brukar göra vid en gravläggning. Intill platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade de Jesus, eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära.

jasnagorakorsväg

Från Korsväg jasna Gora av Duda Gracz

Publicerat i Church, Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Skärtorsdag AD 2018

Vi är mitt inne i Stilla veckan, kyrkoårets höjdpunkt och centrum. Jesus dödsångest i Getsemane och Nattvardens instiftande är det liturgiska temat för idag.

Den som vill fördjupa sig kan välja bland följande länkar:

David Silverkors, präst i Svenska kyrkan förklarar enkelt och pedagogiskt på 3 minuter på ett sätt som alla kan ta till sig. Hans utläggning är grundläggande ekumenisk, inget som skiljer sig från katolsk lära.

 

Ulf Ekmans podd. Betraktelse på Skärtorsdagen.
Meditativt, andlig fördjupning.

Ta del av det liturgiska firandet i Katolska kyrkans centrum i Rom i direktsändning, streamat via YouTube

 

Bibeltexter för dagen:

2 Mos 12:1-8, 11-14
Herren sade till Mose och Aron i Egypten: ”Denna månad skall inleda raden av månader; den skall för er vara årets första månad. Säg till Israels menighet att varje familjefar den tionde i denna månad skall ta ett lamm eller en killing, ett djur för varje hushåll. Men om hushållet är för litet för ett helt djur skall husfadern och hans närmaste granne tillsammans ta ett djur, alltefter antalet personer; ni skall göra beräkningen med hänsyn till vad var och en äter. Djuret skall vara felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från getterna. Ni skall spara det till den fjortonde dagen i denna månad; då skall hela Israels församlade menighet slakta det mellan skymning och mörker. Man skall ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälken i de hus där man äter det. Köttet skall ätas samma natt; det skall vara stekt över eld och det skall ätas med osyrat bröd och beska örter. Vid måltiden skall ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast. Detta är Herrens påsk. Den natten skall jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap, och alla Egyptens gudar skall drabbas av min dom – jag är Herren. Men blodet skall vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet skall jag gå förbi, och det förödande slaget skall inte träffa er när jag slår Egypten.

Den dagen skall vara en minnesdag för er. Ni skall fira den som en Herrens högtid; i släkte efter släkte skall det vara en oföränderlig ordning att ni firar den.”

Ps 116:12-13, 15-18:
Hur skall jag återgälda Herren
alla hans välgärningar mot mig?
Jag lyfter räddningens bägare
och åkallar Herren.
De trognas liv
är dyrbart i Herrens ögon.

Herre, jag är din tjänare,
bara din tjänare, din tjänarinnas son,
du har lossat mina bojor.
Jag vill frambära tackoffer åt dig,
jag vill åkalla Herren.
Jag vill infria mina löften till Herren
inför hela hans folk

1 Kor 11:23-26
Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: ”Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.” Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.

Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer.”

Joh 13:1-15: Jesus tvättar lärjungarnas fötter
Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem intill slutet.

De hade samlats till måltid, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig.

När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: ”Herre, skall du tvätta mina fötter!”
Jesus svarade: ”Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det.”
Petrus sade: ”Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!” Jesus sade till honom: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.”
Då sade Simon Petrus: ”Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet.”
Men Jesus sade till honom: ”Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla.” Han visste nämligen vem som skulle förråda honom, och därför sade han att de inte alla var rena.

När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sade han till dem: ”Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.
Påsk ABC

 

Låt oss be:
Gud, vår Fader, att älska dig är nödvändigt och rätt. Ge oss din nåd i överflödande mått, så att vi genom Kristi uppståndelse når det eviga liv som du genom hans död har lovat oss. Genom honom, din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

$lamb[1]

Publicerat i Church | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Valår – Handling och bön må bli ett i politiken

Kristna engagerar sig på många sätt i politiken, det märks inte minst nu då det är valår.

Nätverket Sverigebönen brukar anordna förbön för landet och dess ledare varje år på nationaldagen 6 juni. I år har man även en 40 dagars period med fasta och bön 20 februari till 31 mars.

Ett annat nätverk på initiativ av prästen Peter Artman träffas i Sta Clara kyrka och planerar en bönedag i Stockholm i samband med riksdagens öppnande i september. Det blir bönevandring på stan till riksdagshuset och andra för samhället viktiga institutioner och på eftermiddagen gudstjänst i Sta Clara kyrka.

Det finns kontemplativa ordnar som ägnar mycket av sin tid åt att be för världen utanför men som själva lever i avskildhet och sällan lämnar sitt kloster. Förbönen för världen är en viktig andlig tjänst, och en del har som kallelse att mera intensivt ägna sig åt detta.

Men de flesta av oss kristna som lever i världen har som vår kallelse att engagera oss och tillsammans med alla människor av god vilja hjälpas åt att i handling och efter bästa samvete och förnuft göra denna världen bättre och i aktiv handling visa kärlek till medmänniskan, allt enligt den gyllene regeln: Älska Gud av hela ditt hjärta och dina medmänniskor som dig själv.

Detta gäller självfallet också politiken ett valår som detta. Vi kristna och katoliker lever inte i en värld för oss själva utan anbefalls att aktivt engagera oss i politiken. Ett nyttigt hjälpmedel som ger oss riktlinjer för detta är den katolska socialläran som för övrigt är mycket uppskattad långt utanför kyrkans gränser, därför att den ger uttryck för en etik som inte bara är kristen utan som uppfattas som allmänmänsklig. Det är inte för intet som de politiker som byggde det moderna Europa ut de två världskrigens ruiner under 1900-talet alla refererade till katolsk sociallära som i sig inrymmer idén om en fullödig humanism. Europaprojektets pionjärer, Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide de Gasperi och Konrad Adenauer hade visionen av en sekulär stat byggd på kristna värderingar. I dessa värderingar är människovärdet och och respekten för alla människors lika värde och det allmänna bästa grundläggande,  lliksom subsidiaritetsprincipen och solidariteten med de svagaste.

Socialläran bygger på allmänna principer men talar inte om vilket politiskt parti man skall rösta på. Som människor av god vilja kan vi komma fram till olika slutsatser om hur den konkreta politiken skall utformas, därför är demokratiskt samarbete viktigt.

Som goda katoliker kan vi engagera oss i olika politiska partier, och vi bör också medverka till ett gott samarbetsklimat där vi respekterar varandra trots olika åsikter. Demokratins principer är idag långtifrån självklara och umgängesklimatet, inte minst på sociala media, är många gånger hätskt och det tycks råda ett krypskyttekrig där vi vaktar på varandra och dyker ner på varje yttring av oliktänkande och försöker klassa det som suspekt istället för att som goda respektabla medborgare samtala med varandra.

Det är bra att den alltigenom negativa synen på religion som en tid dominerat den sekulärliberala sfären nu ifrågasätts. Sekulär liberalism i sig står inte för några värden utom individens frihet och att inte inkräkta på andras frihet, så när demokrati och mänskliga rättigheter nu hotas så är liberalismen inte rustad att möta detta. Här behövs en djupare värdegrund, påpekar Joel Halldorf i en ledarartikel i Dagen.

Det är bra att KD´s ledare Ebba Busch Thor precis som tidigare Alf Svensson explicit talar om det judiskt-kristna inslaget i vår västerländska kultur som något att bejaka och slå vakt om.

korshjärtaJustitia et Pax (kommissionen för rättvisa och fred) i Stockholms katolska stift kommer inför valet i Sverige 2018 att presentera ett antal texter och hänvisning till dokument som ligger till grund för socialläran. Den första presenterades förra veckan: Människan är Kyrkans första väg.

Man citerar från  Andra Vatikankonciliets pastoralkonstitution, Gaudium et Spes, det viktiga dokument från konciliet som tar upp de kristnas relation till världen och det sociala livet. Om människors politiska engagemang sägs:

”Det står helt i överensstämmelse med människans natur att rättsliga och politiska strukturer utvecklas som mer och mer ger alla medborgare utan åtskillnad möjlighet att fritt och aktivt delta i den rättsliga grundläggningen av det politiska samfundet, i ledningen av det politiska skeendet, i fastställandet av de olika samhällsorganens verksamhetsfält och mål och i valet av styrande. Därför måste alla medborgare vara angelägna om att göra bruk av sin rätt och sin plikt att nyttja sin rätt att delta i fria val, till det gemensamma goda. Kyrkan erkänner och högaktar det arbete som utförs av dem som ägnar sig åt att tjäna människorna och verka för statens bästa och som tar på sig det ansvar och de uppgifter som ligger i detta.
(…)
De kristna måste erkänna att det finns olika legitima men sinsemellan motsatta uppfattningar om hur de jordiska förhållandena skall organiseras och respektera andra, enskilda eller kollektiv, som framför sådana uppfattningar på ett anständigt sätt. De politiska partierna skall främja det som enligt deras bedömning krävs för det gemensamma goda. Men de får aldrig sätta sina särintressen före det gemensamma goda.

Den medborgerliga och politiska skolning som idag är så nödvändig för att alla medborgare skall kunna fylla sin uppgift i det politiska livet, framför allt de unga, skall bedrivas intensivt. De personer som är eller kan bli lämpade att utöva politikens svåra men samtidigt ädla konst måste förbereda sig för det utan att bekymra sig om personliga intressen eller materiella fördelar. Med både moralisk integritet och klokhet måste de kämpa mot alla former av orättvisa och förtryck, godtycke och intolerans, vare sig sådant kommer från en enskild människa eller från ett politiskt parti. Redligt och rättfärdigt, fulla av kärlek och politiskt mod skall de ägna sina krafter åt allas bästa.” (GS §75)

Som kristna står vi med båda fötterna på jorden och sträcker oss mot himlen och är på så sätt förankrade både i det andliga och det jordiska. Bönen och liturgin utgör det himmelska brofästet, och vårt engagemang för allt mänskligt och att praktisera kärleken till våra medmänniskor är det jordiska brofästet. Som kristna gör vi ingen boskillnad mellan vår tro i andlig bemärkelse och vårt engagemang i världen. Religionen kan aldrig bara bli en privatsak, vår tro är grunden för vårt engagemang. Men det innebär också att all sekularisering inte är av ondo. Människan är satt att bygga upp och reparera denna världen, i den uppgiften samverkar alla människor av god vilja.

bengtma%cc%8ansken

Publicerat i Katolska kyrkan, Politik, Samhälle | Märkt | Lämna en kommentar