Fatima

fatimamadonnanbarn Över 150.000 människor kom till Petersplatsen söndag den 13 oktober 2013, festdagen för Vår fru av Fatima för att se påven Franciskus helga världen till Marias Obefläckade Hjärta. Mariastatyn  Vår Fru av Fatima hade kommit till Petersplatsen från Fatima i Portugal på lördagkvällen. Genom denna akt följde han en tradition från påvarna Pius XII och Johannes Paulus II, den senare gjorde detta två gånger. Termen helga (consecrate, make sacred) innebär en akt som för oss närmare Gud, som i någon mån gör oss delaktiga i hans helighet. I Johannesevangeliet läser vi hur Jesus helgar sig och lärjungarna åt Fadern, och med dem också alla kristna efterföljare:

Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. (Joh 17:17-21)

Här är det som att påvarna tar ett steg till och genom Maria helgar hela världen åt Gud. Maria är enligt katolsk tro inte Gud, inte gudomlig som Sonen, utan hon tillhör människosläktet, men är speciellt utvald att föda Guds Son. I den egenskapen fortsätter hon att mana gott för världen och försöker föra oss närmare Jesus. Redan på lördagkvällen samlades över 100.000 människor på Petersplatsen till rosenkransandakt. Genom video hade man direktkontakt med Maria-vallfartsorter i världen: Lourdes, Nasaret, Lujan, Vailankanni, Guadalupe, Akita, Nairobi, Banneux, Czestochowa och Marian Valley.

Fatima 13 okt 2013

Fatima 13 okt 2013

Påven sade på lördagkvällen att Jungfru Maria ”löser upp syndens knutar”. Han citerade St Ireneus: “the knot of Eve’s disobedience as untied by the obedience of Mary; what the virgin Eve bound by her unbelief, the Virgin Mary loosened by her faith.” På söndagen hölls också en mässa i Fatima i Portugal med kardinal där kardinal T Bertone medverkade.  Video här. Påve Franciskus är mycket hängiven Guds moder. Det första han gjorde sedan han blivit vald till påve var att besöka basilikan Maria Maggiore i Rom, han har sedan besökt den vid flera tillfällen, också i samband med resan till Rio för Världsungdomsdagen. 13 maj, 2013, på 96-årsdagen av då Maria första gången uppenbarade sig för Fatima-barnen helgade kardinal Jose da Cruz Policarpo av Lisabon Franciskus pontifikat till Vår Fru av Fatimas förbön och beskydd. fatimabarnenDet var mellan 13 maj och 13 oktober år 1917 som hon som kändes igen som Maria, Guds moder vid sex tillfällen visade sig för tre herde-barn, Lucia dos Santos,  Francisco Marto och Jacinta Marto  i den lilla byn Fatima i Portugal. Francisko och Jacinta var syskon och dog unga. De saligförklarades år 2000 av påve Johannes Paulus II i Fatima. Lucia som var kusin till syskonen blev sedemera karmelitnunna och levde fram till 2005. Det var mitt under brinnande krig. Första världskriget rasade som värst, och påven Benedict XV vädjade om fred, och i situationen att alla diplomatiska möjligheter var uttömda vände sig påven i sin nöd till Maria Guds moder. 5 maj 1917, en vecka innan uppenbarelserna började uppmanade han alla kristna att be Jungfru Maria att utverka fred i världen och överlämna situationen i hennes händer.

 

Solmiraklet Under den avslutande uppenbarelsen 13 okt 1917 skedde det s.k. solmiraklet då, som många beskrev det ”solen dansade”. Många privatuppenbarelser och mirakler av olika slag har skett relaterat till den kristna historien, men detta är unikt. Miraklet hade förutsagts 3 månader tidigare då Maria uppenbarade sig för barnen 13 juli samma år. Därför var kring 70.000 människor tillsammans med de tre visionärerna samlade på fältet utanför Fatima där det skulle ske. Det hade regnat hela förmiddagen, folk var genomvåta och marken lerig. Så plötsligt vid middagstid lättade molnen, och alla närvarande fick beskåda solen på ett sätt som trotsade alla fysiska lagar. Alla kunde se det, och finns gott om dokumenterade vittnesbörd från dem som var där. T.ex. rapporterar Avelino de Almeida, chefsredaktör för O Seculo, en stor liberal och antikyrklig dagstidning i Lisabon följande:

“From the road, where the cars were packed together, and several hundred people had remained, not having had the courage to advance towards the muddy field, one could see the immense multitude turn towards the sun, which appeared at its zenith, coming out of the clouds… It resembles a dull silver disc, and it is possible to fix one’s eyes on it without the least damage to the eye. It does not burn the eyes. It does not blind them. One might say that an eclipse was taking place… The attitude of the people takes us back to biblical times. Stupefied and with heads uncovered, they watch the blue sky. Before their dazzled eyes the sun trembled; the sun made unusual and brusque movements, defying all the laws of the cosmos; and according to the typical expression of the peasants, ‘the sun danced.’ ”

Dr. Almeida Garrett, professor vid Faculty of Sciences i Coimbra var också närvarande och beskrev vad han såg:

”I could see the sun, like a very clear disc, with its sharp edge, which gleamed without hurting the sight. It could not be confused with the sun seen through a fog (there was no fog at that moment), for it was neither veiled nor dim. At Fatima, it kept its light and heat, and stood out clearly in the sky, with a sharp edge, like a large gaming table. The most astonishing thing was to be able to stare at the solar disc for a long time, brilliant with light and heat, without hurting the eyes or damaging the retina. [During this time], the sun’s disc did not remain immobile, it had a giddy motion, [but] not like the twinkling of a star in all its brilliance for it spun round upon itself in a mad whirl. During the solar phenomenon, which I have just described, there were also changes of color in the atmosphere. Looking at the sun, I noticed that everything was becoming darkened. I looked first at the nearest objects and then extended my glance further afield as far as the horizon. I saw everything had assumed an amethyst color. Objects around me, the sky and the atmosphere, were of the same color. Everything both near and far had changed, taking on the color of old yellow damask… Then, suddenly, one heard a clamor, a cry of anguish breaking from all the people. The sun, whirling wildly, seemed all at once to loosen itself from the firmament and, blood red, advance threateningly upon the earth as if to crush us with its huge and fiery weight. The sensation during those moments was truly terrible. All the phenomena which I have described were observed by me in a calm and serene state of mind without any emotional disturbance. It is for others to interpret and explain them. Finally, I must declare that never, before or after October 13 [1917], have I observed similar atmospheric or solar phenomena”

Efter att fenomenet upphört märkte alla till sin förvåning att de var komplett torra och varma trots regnet, och marken hade blivit helt torr. Praktiskt taget alla som bevittnat detta betraktade det soma tt de varit med om något övernaturligt mirakulöst. Fatima-uppenbarelsen innehåller flera delar. Den första är en apokalytisk vision av helvetet. Maria uppmanar de troende till hängiven bön för att reparera världen och rädda själarna. Sedan uppmanar Maria till en högtidlig offentlig helgelse av Ryssland till hennes obefläckade hjärta av påven och världens biskopar. En sådan konsekration kan avvärja många katastrofer som annars drabbar folken. Den tredje delen, kallad Fatimas tredje hemlighet skrevs ner på papper av syster Lucy, karmelitnunnan som var en av visionärerna, i januari 1944 på uppmaning av hennes biskop. Lucy ville inte att denna hemlighet skulle offentliggöras före 1960. Papperet lämnades senare till förvar i Vatikanen, och sedan påven Johannes XXIII tagit del av innehållet 1960 bestämde han att inte offentliggöra det.  Det dröjde ända till 26 juni år 2000 då Vatikanen sammankallade en presskonferens och offentliggjorde den tredje hemligheten. Texten omfattar 62 rader nedskrivna av sr Lucy och finns fotokopierat i ett dokument utgivet av Troskongregationen i samband med presskonferensen:  THE MESSAGE OF FATIMA lucyanteckningTexten beskriver en vision där en ”biskop klädd i vitt” (påven?) dödas av en grupp soldater, skjuten medan han knäböjde vid foten av ett stort grovt tillyxat träkors på toppen av ett berg. På bergets sluttning fanns en stad halvt lagd i ruiner med massor av döda kroppar. Efter att påven avrättats sköts också många biskopar, präster och lekmän. Nedanför korsets tvärarmar fanns två änglar med var sin vigvattenskål av kristall i handen i vilka de samlade upp martyrernas blod och stänkte det över själarna som var på väg till Gud. Troskongregationens dokumentet innehåller också för fullständighetens skull en beskrivning av de två första delarna av uppenbarelsen, samt en mycket läsvärd teologisk kommentar av kardinal Ratzinger, då chef för Troskongregationen som ger en allmän beskrivning av hur Katolska kyrkan ser på privatuppenbarelser samt försök att tolka Fatima-uppenbarelsen. Där finns också en redogörelse för ett samtal mellan Lucia och ärkebiskop (nu kardinal) Tarcisio Bertone, då sekreterare i Troskongregationen som ägde rum i Fatima 27 april år 2000, ett tillkännagivande av Vatikanens statsekreterare kardinal Sodano  samt ytterligare några fotokopierade dokument. Av det officiella dokumentet framgår att det innehåller en komplett redovisning av det material som finns inklusive den tredje hemligheten. Många hade trott att den tredje hemligheten skulle handla om mycket mera, kanske stora mysterier, förutsägelser om framtiden, men kardinal Ratzinger konstaterar inledningsvis i sin kommentar:

”A careful reading of the text of the so-called third “secret” of Fatima, published here in its entirety long after the fact and by decision of the Holy Father, will probably prove disappointing or surprising after all the speculation it has stirred. No great mystery is revealed; nor is the future unveiled. We see the Church of the martyrs of the century which has just passed represented in a scene described in a language which is symbolic and not easy to decipher. Is this what the Mother of the Lord wished to communicate to Christianity and to humanity at a time of great difficulty and distress? Is it of any help to us at the beginning of the new millennium? Or are these only projections of the inner world of children, brought up in a climate of profound piety but shaken at the same time by the tempests which threatened their own time? How should we understand the vision? What are we to make of it?”

Därefter följer Ratzingers analys. Efter att först ha gått igenom skillnaden mellan Kyrkans allmänna uppenbarelse (Bibeln, Jesus Kristus) och privatuppenbarelser, som Fatima är ett exempel på, så följer hans analys och försök till tolkning av själva uppenbarelserna. Jag går inte in på det närmare här, utan rekommenderar var och en som vill att läsa denna intressanta text. Enligt kardinal Sodano är den tolkning Vatikanen gör av tredje hemligheten att den inte innehåller någon förutsägelse om en framtid som ligger före oss idag, utan handlar om det som redan hänt under 1900-talets blodiga historia fram till mordförsöket på Johannes Paulus II 1981.

Från Golgata Jasna Gora. Från en serie målningar för korsvägens 14 stationer av Jerzy Duda Gracz. Finns i Jasna-Gora klostret i Czestochowa

Från Golgata Jasna Gora. Från en serie målningar för korsvägens 14 stationer av Jerzy Duda Gracz. Finns i Jasna-Gora klostret i Czestochowa

I den korsväg som 1900-talet representerade hade den polske påven Johannes Paulus II en särskild roll. När han blev utsatt för mordförsk den 13 maj 1981, just på Fatima-dagen, så var det kanske oundvikligt att han sammanknippade den tredje hemligheten med sitt eget öde. Han var mycket nära döden och var själv övertygad att det var ett mirakel som räddade honom, Marias hand som ändrade riktning på kulan så att den inte slet av hans pulsåder. På Fatimadagen 1994 sade han: “… it was a mother’s hand that guided the bullet’s path and in his throes the Pope halted at the threshold of death” (13 maj 1994). Den kula som träffade Johannes Paulus II finns numera ingjuten i den krona som pryder Mariastatyn i Fatima. I dagens perspektiv, med tanke på den massiva förföljelse som drabbar kristna idag, särskilt i Mellanöstern och Afrika, så känns det som att uppenbarelsen från Fatima fortfarande har en relevans, inte som en statisk förutsägelse om framtiden, men som en uppmuntran till fortsatt bön för själarna och att martyriet är något som på intet sätt är inaktuellt idag. Vi kristna skall inte söka det, men vara beredda på det när det blir oundvikligt. Tron och kärleken, bönen och uthålligheten är starkare än alla krafter som vill förgöra. Ratzingers teologiska kommentar i Fatima-dokumentet är hoppingivande:

”That here “a mother’s hand” had deflected the fateful bullet only shows once more that there is no immutable destiny, that faith and prayer are forces which can influence history and that in the end prayer is more powerful than bullets and faith more powerful than armies.”

Jag vill till sist säga något om kritik som uppstått mot påvarnas hantering av Fatima-uppenbarelsen. Den går ut på att påvarna har inte gjort rätt som inte åtlytt Madonnsns anvisning att tillsammans med världens biskopar specifikt helga Ryssland åt Marias obefläckade hjärta. Det finns också föreställningar om att påvarna trots vad som sägs i ovan refererade dokument inte offentliggjort hela den tredje hemligheten utan konspiratoriskt hemlighåller det.  Detta har blivit något av en industri för missnöjda katoliker. På internet kan man finna massor med stoff som handlar om detta. Det är som att man vill sätta sin egen tolkning av dessa privatuppenbarelser över Kyrkans läroämbete. Men det ankommer på Kyrkans läroämbete att utvärdera dessa uppenbarelser, inte tvärtom, att privata tolkningar av privata uppenbarelser skall användas för att utvärdera Kyrkans läroämbete. Vi kan vara säkra på att Maria inte gjordes till vikarie för sin Son att leda Kyrkan, utan har en mycket mera intim, omvårdande, stödjande, moderlig roll i Kyrkan. Privatuppenbarelser, även genuina sådana filtreras alltid genom medvetandet hos visionärerna, vilket gör att det inte finns någon garanti för autentisk tolkning och förståelse. Endast Kyrkan kan avgöra om en privat uppenbarelse är autentisk, vad den innebär och om man vill lyfta fram den offentligt. Det förekommer privat propagerande för att be vissa böner på ett exakt detaljerat sätt, och att det som en följd av att man gör det exakt leder till att Guds nåd utverkas på ett visst sätt, och att detta inte sker om man underlåter att be bönerna på detta exakta sätt.  Här har tolkningarna gått alltför långt i bokstavlighet. Maria är inte en moder för olika trix och lingvistik, utan helighetens moder.  Det finns en viss hängivenhet som liknar vidskeplighet. fatimamadonnan

Var hälsad Maria, full av nåd
Herren är med dig
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt
JESUS
Heliga Maria, Guds moder
bed för oss syndare nu och i vår dödstund

Fatimabönen:
O Jesus, förlåt oss våra synder,
bevara oss från helvetets eld.
Led alla själar till himmelen,
särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Bön inför vår Frus nådabild i Stockholms katolska domkyrka:
Du Beskyddarinna, som aldrig tröttnar eller sviker,
Herrens, den Allrahögstes Moder,
du ber för oss alla inför din Son Jesus Kristus, vår Gud.
Alltid utverkar du frälsning för dem som tar sin tillflykt till dig.
Beskydda oss alla, Vår Fru, vår Drottning och vår Moder.
Vi är i fara, i nöd och i sjukdom.
Vi sörjer över vår synd.
I tårar knäböjer vi inför din allrarenaste bild.
Svik oss inte! Hos dig hoppas vi på räddning och befrielse från allt ont.
Ge alla det som är dem till gagn, rädda dem, Gudsmoder, Jungfru Maria.
Ty du är Guds beskydd för dem som  tjänar dig.

Detta inlägg publicerades i Church, Katolska kyrkan och märktes . Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Fatima

 1. Alma-Lena skriver:

  Så intressant, jag som protestant från lutherskt laestadianland måste ändå få fundera på varför alla ser Maria bland katoliker, vi ser änglar. Jag säger inte att vi har rätt och ni katoliker har fel. Jag antyder bara att man ser det man förväntar sig, precis som det farliga med älgjakt framför annan jakt är att jägaren sitter på pass och väntar intensivt och därmed ser en älg fast det är en bärplockare. När vi ser himmelska väsen ser vi alltså änglar för vi har läst om änglamöten i bibeln och ni har hört om Maria-uppenbarelser och ser Maria. Men kanske ser vi samma sak?

  • bema skriver:

   Hej Alma-Lena! Det du säger om tolkning av vad vi ser är mycket viktigt. Allting, även denna form av uppenbarelser filtreras ju genom vårt sublejtiva medvetande.
   Det är dock påfallande hur tydligt Maria, Guds moder alltid känns igen.

 2. Pingback: Mordförsöket på Johannes Paulus II och Fatimas tredje hemlighet | Bengts Blogg

 3. Agnes skriver:

  Hej igen Bengt
  Du skriver citat ”I Johannesevangeliet läser vi hur Jesus helgar sig och lärjungarna åt Fadern” slut citat. Det står att Jesus och lärjungarna helgar sig åt Fadern. Som jag ser det helgar sig katoliker till Maria.Varför gör man inte som Jesus och helgar sig till Fadern som Jesus gjorde som katolik? Han måste ju vara det största föredömet för alla kristna.

  Ärligt frågvisa Agnes

  • bema skriver:

   Fadern är målet. Allt skapat är medel: Maria som födde Jesus, den kristna gemenskapen, kyrkan,,,
   Men det är inte fel att använda medel. Vi människor använder alltid förmedling, vittnen då vi närmar oss det gudomliga. Maria, Guds Moder förhärligar sig inte själv utan pekar hela tiden på Sonen. Sammalunda när vi helgar oss åt Maria helgar vi oss åt det hon står för: Tro på Gud, förtröstan på Fadern, att säga ja till Guds vilja.

   • Agnes skriver:

    Här finns också den tanken och funderingen Bengt. Varför räcker det inte med Jesus och ev lärjungarna? Vad gäller Maria så står det inte mycket om henne. Men Jesus som är våran frälsare både sa och gjorde…
    Maria blev utvald att föda och fostra Jesus. Vad jag förstår så hade hon ingen vidare uppgift
    Visserligen skall vi minnas henne med respekt, det säger bibeln. Men att tala med henne och upphöja henne till medåterlöserska känns väldigt konstigt för mig.
    En av de som tydligast skriver om Maria som medåterlöserska är katolsk mamma på nätet.

    mvh

 4. Mikael skriver:

  Följ med oss på en oförglömlig resa till Fátima där vi kommer att fira 100–årsjubiléet av uppenbarelserna.
  http://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/vallfarder/2016/fatima-11-18-juli-2017

 5. Pingback: Bengts Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s