P Ulf Jonsson SJ presenterar första boken om fundamentalteologi på svenska. Den handlar om varats begriplighet, dvs något helt annat än religiös fundamentalism

4deckungstrpanorama

  • Varför finns någonting till istället för ingenting?
  • Är tillvaron begriplig, går det att förstå varför saker och ting sker?

Det är exempel på grundläggande frågor om tillvaron som människor ställer sig. Alla tänker kanske inte som filosoferna systematiskt över sådana frågor, men de val vi gör i livet visar att vi ändå underförstått gjort grundantanganden om dessa frågor.  T.ex. att det går att förstå sig på omvärlden (om än inte i dess helhet) tar de flesta för givet.

I botten på detta ligger frågan om Gud. Det tycks ligga i människans natur att ha en uppfattning om begreppet Gud. Här ligger begynnelsen till fundamentalteologin. Med fundamentalteologi avses det filosofiska begrundandet av hur vi kan tänka och resonera intellektuellt redligt kring tron, alltså ej att förväxla med utan snarare raka motsatsen till religiös fundamentalism. Utgångspunkten är människans nyfikenhet och förmåga till förundran.

Det är en vanföreställning att Kristendomen är irrationell och inte tål förnuftets ljus. Jag brukar ofta citera den katolske prästen Anders Piltz som skrev följande i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet 2006:

Den som hävdar att Inget förvandlades till Något som förvandlades till Liv som förvandlades till Medvetande alldeles spontant eller efter en miljard misslyckade försök som slutligen råkade resultera i människan, detta kosmiska lyckokast (eller missöde), lanserar inte en rimligare teori än den som tror att Gud har skapat världen med en kombination av nödvändighet och slumpfaktorer och att människan är danad till Guds avbild, utrustad med uppfinningsförmåga och ansvar.”

4deculfjbokUlf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi vid Newmaninstittutet i Uppsala och chefsredaktör för den katolska kulturtidskriften Signum har just kommit ut med den första boken någonsin på svenska i ämnet fundamentalteologi. Han presenterade boken i ett möte arrangerat av Katolskt forum i S:ta Eugenia-församlingen här i Stockholm nu i veckan.

MED TANKE PÅ TRON är den första volymen av två och avhandlar naturlig teologi. Senare planeras en volym som handlar om uppenbarelseteologi.  Detta är de två underavdelningar som fundamentalteologin sysslar med.

Naturlig teologi: Det naturliga resonerande om Gud, tillvarons mening och begriplighet som föregår den institutionaliserade religionen. Även sekulariserade svenskar som tagit avstånd från kyrkan sägs uppleva något heligt i naturen, och om många erkänner att de någon gång i sitt liv, i samband med svåra krissituationer bett till Gud. Om nu tillvaron är begriplig (vilket inte alls är självklart) så finns det orsaker och verkan som går att förstå. Ända sedan de gamla grekerna har frågan om begripligheten sammanknippats med Gud. Någonting kan inte uppkomma ur ingenting, det måste finnas en första orsak till allt vilket då är Gud. Så resonerade de grekiska filosoferna, och detta var självklart tankegods ända in på 1700-talet. Gud som upphov till sanning och begriplighet, liksom till det goda (moralen) och det sköna (estetiken).

Från 1700-talet kom mer och mer att ifrågasätta tanken på Guds handlande i världen. Man började se på världen som ett slutet system som fungerar som en maskin som Gud kanske satt igång, men inte längre interfererar med (deism).

4deculfj1

I vår tids modernitet har tanken på Guds handlande i världen blivit svår, konstaterade Ulf.  Man avvisar den, även inom teologin. I katolskt tänkande har det alltid varit naturligt att se Guds skaparverk som något hela tiden pågående, han har inte bara skapat världen och lämnat den åt sitt öde, utan han upprätthåller den hela tiden och handlar.

Ulf Jonsson säger att det blivit en renässans för för naturlig teologi under sista decennierna av 1900-talet. Vid de svenska universiteten har fundamentalteologi inte varit en egen disciplin, men det har ändå funnits teologer som tagit upp fundamentalteologiska frågor i sitt tänkande. Ulf nämnde Anders Jeffner.

Inom den anglikanska världen nämnde Ulf också Sarah Coakley som en representant för den naturliga teologin.

Uppenbarelseteologi kommer Ulf att behandla i den andra volymen av sitt verk, men kommer in på temat i de sista kapitlen i denna bok. Det handlar då om hur vi kan förstå och resonera kring religiös erfarenhet och hur vi kan tänka kring frågan hur Gud uppenbarar sig i världen.

4deculfjbokinnehåll

En avslutande egen reflektion: Som kristna, åtminstone som mera aktiva sådana som ber och deltar regelbundet i gudstjänster så vittnar våra handlingar om att vi gör grundantagandet att Gud uppenbarat sig i världen och handlar i världen. Katolska kyrkan har aldrig varit främmande för att resonera förnuftigt kring detta, inte så att man påstår sig kunna vetenskapligt bevisa Guds existens, men ändå att det går att resonera intellektuellt redligt kring tron och att det är fruktbart med en dialog mellan teologi och andra vetenskapliga discipliner.

Det finns ingen motsättning mellan ett sådant synsätt och den mera dogmatiska framställningen av vad Kyrkan tror och lär. Men ibland konstrueras sådana falska motsättningar.

Å ena sidan kanske de som är skeptiska till det övernaturliga men ändå vill tro hänger sig fast vid att vilja tro hoppas på den naturliga teologin som en väg till övertygelse och kunskap. Men då hamnar man i gnosticism. Mänsklig kunskap kan aldrig uttömmande förklara tron. Uppenbarelsen enligt kristen tro är och förblir något som kommit till oss, inte något vi kunde hitta på eller uppfinna själva. Fundamentalteologin är en hjälpvetenskap till den systematiska teologin, den är inte den ultimata teologin.

Å andra sidan kanske de mera bibelfundamentalistiskt troende på den evangeliska sidan och de mera traditionalistiska på den katolska sidan kan se fundamentalteologin som ett hot mot den traditionella tron genom att man utgår från förnuftet istället för från att köpa de bibelfundamentalistiska eller traditionsfundamentalistiska trossatserna rakt av. En sådan rädsla är överdriven. Tro och förnuft står inte i motsats till varandra, och det är naturligt för människan att vara nyfiken och reflekterande. Det är med de egenskaperna Gud har skapat henne.

 

 

Detta inlägg publicerades i Church, Tro och vetande och märktes , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till P Ulf Jonsson SJ presenterar första boken om fundamentalteologi på svenska. Den handlar om varats begriplighet, dvs något helt annat än religiös fundamentalism

  1. Pingback: Liberaler borde bejaka katolsk sociallära | Bengts Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s