Hotet mot Europas kristna kultur kommer inte genom främlingar, utan inifrån

poperefugeesMed hem till Rom från Lesbos hade påven 12 flyktingar, 3 muslimska familjer från Syrien som nu kommer att få hjälp och husrum genom Sant Egido-kommuniteten i Rom.  De kommer också att få hjälp att finna arbete. Alla hade sina immigrationspapper i ordning. Det var också på tal att hjälpa en kristen familj, men deras papper var ännu inte i ordning. Genom denna gest lägger påven hela sin moraliska auktoritet bakom att Europa bör fortsätta att ta emot flyktingar.

Men alla håller inte med honom. Många människor, som gärna ger sitt stöd till SD och liknande partier i andra länder tror att muslimsk kultur med sharialagar kommer att ta över så att vi inte kommer att känna igen våra hemländer till slut.

orban1En av de största motståndarna är Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Hans argumentation går ut på att en alltför stor mängd muslimska immigranter leder till att särskilt små nationer (Ungern har 10 miljoner invånare, lika många som Sverige) kommer att få svårt att integrera dessa, vilket på sikt kommer att destabilisera nationerna och är mycket kritisk till de politiker som urskiljningslöst ville öppna gränserna. Och han tycks ha många människor bakom sig, också kristna. En ledande biskop i södra Ungern, Laszlo Kiss-Rigo har gått emot påven och sagt att denne har fel när han säger att Europa har en moralisk plikt att hjälpa flyktingarna. Enligt Washington Post sade han hösten 2015 om flyktingarna att ”de är inte flyktingar, detta är en invasion. De kommer hit och ropar ‘Allahu Akbar.’ De vill ta över.” De är ett hot mot den Europeiska kontinentens kristna värderingar menade biskopen.

Det finns naturligtvis gränser för hur många immigranter ett land kan ta emot, även här i vårt generösa Sverige är det inte längre tabu att tala om detta. Med det är problematiskt att möta en katastrofsituation där massor av nödlidande människor knackar på vår port med att låta fruktan styra vårt handlande och sätta upp motsättningar mellan folk och folk.

Att vår kristna kultur och våra kristna värderingar skulle vara hotade genom främlingar som behöver asyl tror jag inte alls är med sanningen överensstämmande. Europas kristna kultur är inte hotat genom främlingar. Kyrkorna började tömmas på folk långt innan vi hade någon massinvandring, och liknöjdhet, girighet och materialism har kunnat tränga tillbaka kristna värden helt genom vår egen försorg, utan hjälp av främlingar.

Hotet mot vår kristna kultur kommer snarast inifrån. ”Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren”, säger Jesus. (Mark 7:15)

”Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förbindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.”
(Mark 7:20-23)

Att muslimer som folkgrupp skulle vara olika oss och vilja ta över vår kultur ser jag som en vanföreställning. I vårt mångkulturella Sverige har jag lärt känna många muslimska vänner som har precis samma patos för rättvisa och kärlek som jag och som inte vill något hellre än att leva i fred och som känner tacksamhet och respekt för det land de kommit till. Detta är självklarheter som inte skulle behöva påpekas,  men på grund av de tokerier i form av konspirationsteorier och vanföreställningar om skillnader mellan folk och folk måste det tyvärr sägas. Vi får acceptera att det finns olika ståndpunkter i Europa om hur vi skall ta emot flyktingar och lösa de konflikterna i fredlig dialog som vi är vana vid inom EU,  men det är viktigt att diskussionen bygger på fakta, inte på fördomar och vanföreställningar.

nasrinabdullaDet är även så att många muslimer kan berika västerlandet genom sitt engagemang för rättvisa och mänskliga rättigheter. Jag måste säga att jag beundrar särskilt många kvinnor från Mellanöstern och de kurdiska områdena, varav många kommit till Sverige och ger värdefulla bidrag till vårt samhälle som integrerade medborgare. Deras kamp i en patriarkalt dominerad kultur är beundransvärd, men det säger kanske också något om den relativa frihet som råder i vissa områden att de har möjlighet att verka. Jag tänker på den kvinnliga kurdiska armén YPJ vars befälhavare Nasrin Abdullah nyligen var i Sverige. Deras ambition är inte bara att försvara sig mot IS våld och outsägliga grymheter, utan också att främja social jämställdhet och rättvisa.Se reportage från TV4 Nyhetsmorgon

Och se på Malala och hennes beundransvärda kamp för flickors rätt att gå i skolan. Nasrin och Malala är hjältar i mina ögon.

Sedan får man inte glömma att de som varnar för islamistisk infiltration i Europa inte har fel. Det är en fara som man inte får underskatta. När det gäller IS rekrytering i Sverige och andra europeiska länder verkar man nu ha förstått, och tidigare förnekelse trots tydliga forskningsrapporter och larmsignaler från dem som kommer ur muslimernas egna led verkar nu ha brutits igenom. Från muslimernas egna led har också talats om hur moskeer och islamska föreningar domineras av islamistiska och salafistiska ideologier som visserligen inte sympatiserar med IS men som har en politiska agenda att dominera samhället och införa sharialagar, men detta har ignorerats av det politiska och massmediala Sverige som mera sett sådant som utslag av islamofobisk propaganda.

Men allt detta beror ju inte på att muslimer är annorlunda människor än europeer med kristen kulturell bakgrund (vi europeer har inget att berömma oss av när det gäller att avstå från våld, det står klart när vi betraktar 1900-talets blodiga historia i backspegeln), utan det beror på starka maktstrukturer som försöker nästla sig in och dominera. Milli Görüs verkar ju klart vara en sådan islamistisk organisation, läs t.ex. denna rapport, likaså Muslimska brödraskapet.

Huruvida bostadsminister Kaplan agerar nyttig idiot, eller om han har en helt medveten islamistisk agenda som han döljer vet jag inte, men jag har svårt att tänka mig att Kaplan som en initierad person i muslimsk kultur skulle vara ovetande om vilken typ av organisation Milli Görüs är. MP-språkrören Fridolin och Romson är mer än lovligt blåögda som verkar isolera frågan till att handla om huruvida Kaplan visste eller inte visste att en viss person var med på en middag han deltog i.  MP-språkrören och statsminister Löfven som hukar i bakgrunden har i mina ögon förlorat allt förtroende i denna fråga.

Om man agerar nyttiga idioter åt dessa krafter hjälper man inte den muslimska befolkningen. Tvärtom behöver vi europeer stärka vårt eget demokratiska system och vår värderingsgrund på kristen bas och samverka med alla goda krafter inom den muslimska världen som inget hellre vill än integreras i vårt samhälle och på ett positivt sätt bidra till dess växt och utveckling.

 

Läs också: Niklas Orrenius: Hatet mot muslimer försvårar kampen mot extremism.

Detta inlägg publicerades i Politik, Religion, Samhälle och märktes , , . Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till Hotet mot Europas kristna kultur kommer inte genom främlingar, utan inifrån

 1. StaffanW skriver:

  Bengt, håller med dig i stort, men tycker kanske att en rubrik som ”Hotet mot Europas kristna kultur kommer inte enbart genom främlingar, utan också inifrån”, vore mer rättvisande. Man kan inte förneka att huvuddelen av migranterna tillhör en annan religion än den kristna, vilket i kombination med en ökad sekularisering eller andligt ointresse bland svenskar, är ett hot mot den kristna kulturen..
  Du skriver också ” Att muslimer som folkgrupp skulle vara olika oss och vilja ta över vår kultur ser jag som en vanföreställning.” Man kan självklart inte uttala sig om en hel folkgrupp – om nu muslimer är en enda folkgrupp. Finns ett myller av kulturella, religiösa och också etniska skillnader. Men man inte heller bortse ifrån att de som tagit till sig islam som religion och ideologi, ofta har helt andra värderingar än de som vårt samhälle står för. Många undersökningar har ju visat att stödet för t ex islamismen är stort bland världens muslimer. Enligt en opinionsundersökning som genomfördes av Pew Research Center år 2015 ville en majoritet av världens muslimer att sharia, islams lag, ska vara officiell lag. I Irak svarade 91 procent av de tillfrågade att de ville ha sharia, i Marocko 83 procent och i Egypten 74 procent. I hela Nordafrika och Mellanöstern-området var det 74 procent som var av denna uppfattning. Det är en betydande andel. Och det finns knappast några skäl att tro att muslimer i Sverige är annorlunda. Och från städer som Wuppertal, Paris och London rapporteras om”shariapoliser” som patrullerar och agerar “polis” för att säkerställa att sharialag efterlevs i staden och i förhoppning om att rekrytera nya islamister.
  Om allt detta hade det förstås varit intressant att höra också påven uttala sig. Jag kommer inte ifrån jämförelsen mellan regeringens allt desperatare kamp för att få rösthjälp in i FN’s säkerhetsråd, med påvens allt ihärdigare arbete med att bli en världsledare. En roll som förutsätter att alla religioner synkroniseras och att skiljemuren rivs mellan bl a islam, buddismen och kristendomen. Är det ”fult” att antyda att det kanske inte var en slump att påven valde 3 muslimska familjer istället för tre kristna eller sekulära?

 2. bema skriver:

  Staffan W!
  Att framhålla fakta som du gör att stödet för islamism är stort bland världens muslimer och svårigheter som finns vissa storstadsområden med självutnämnda sharia-poliser etc måste man absolut göra, avgörande vittnesmål om förhållanden i våra förstadsområden kommer ju inte minst från muslimer själva. Att beakta sådant och ta med det i en saklig diskussion är absolut inte islamofobi.

  Nu var det inte påvens fokus på Lesbos, utan det var att beakta de utsatta flyktingarnas situation, oavsett religionstillhörighet. Påven är en världsledare, men inte i kraft av att han har en politisk agenda att bli en sådan, utan i kraft av sin kallelse som Petri efterträdare att vara talesman för kristenheten och Evangeliet. Från den rollen kan han inte abdikera, utan det är hans uppgift att verka i den så bra som möjligt.

  Att det var just 3 muslimska familjer han på initiativ av hjälporganisationer i Rom var dels en slump, dels inte. Det var en slump såtillvida att det var på tal att också kristna familjer skulle följa med, men deras papper var inte i ordning. I hastigheten blev det därför 3 muslimska familjer. Jag tror också att det var medvetet att inte bara välja kristna familjer, utan just muslimska för att betona att grundsynen i kristet hjälparbete är att nå ut till alla människor och att man vill visa sin goda vilja också för muslimerna.

  Tvärtemot att se det som ett problem att bygga relationer till muslimer och ta emdot dem som flyktingar i våra länder, så tror jag påven, och så borde alla vi kristna också göra, ser det som en möjlighet till evangelisation. Att generellt öka good will för kristenheten inom den muslimska världen. Vi vet också att många muslimer, både i deras hemländer och i diasporasituationen blir kristna. Evangeliet första väg är medmänniskan och att sträcka ut en hjälpande hand till den nödlidande. För detta finns inga villkorade konfessionella gränser.

 3. StaffanW skriver:

  Tack för ett klokt svar. Mina fråga var naturligtvis provokativ. Har generellt inga problem med påven. Däremot delar jag förstås inte detta med påvens ” kallelse som Petri efterträdare att vara talesman för kristenheten och Evangeliet.” Det gör få kristna som inte är katoliker. Men detta hindrar inte att vi kan och ska evangelisera tillsammans.

 4. Bolek skriver:

  Påven och Orban agerar utifrån olika perspektiv. Uppfattningen verkar vara att den som gillar den ene inte ska gilla den andre, men jag förstår både påven och Orban. Påven agerar som ledare för katolska kyrkan och visar att man ska hjälpa andra människor även om de inte är kristna. Orbans främsta uppgift är säkerheten för det folk som har valt honom. Han ser Sveriges problem med en bostadsminister som kan ha varit islamist och att folk från Sverige reser för att kriga med IS. Men alla är förhoppningsvis överens om vikten att hjälpa i flyktingläger i Turkiet.

  Några kommentarer:

  ”Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren”

  Detta Jesus-citat riktar sig till individer. Men ett land kan sluta vara kristet även genom att det kommer människor med andra religioner till landet och på lång sikt blir en majoritet. Visst kan man hoppas att muslimer kommer att konvertera till kristendomen, men för att en majoritet av muslimerna skulle görs detta krävs det nog ett mirakel…

  ”Att muslimer som folkgrupp skulle vara olika oss och vilja ta över vår kultur ser jag som en vanföreställning.”

  Att muslimer kan vara helt olika som människor är självklart. Islam som religion är dock mycket annorlunda än kristendomen. Visst finns det olika tolkningar av islam men jag är orolig att de tolkningar vi inte tycker om är mycket rimliga tolkningar av religionen. Varje religion driver människor i en viss riktining, och jag är orolig att islam driver muslimer i fel riktning.
  Sen vill väl både troende kristna och troende muslimer sprida sin religion till andra, så på det sättet är det inte fel att säga att båda vill ta över andra kulturer.

  ”vi europeer har inget att berömma oss av när det gäller att avstå från våld, det står klart när vi betraktar 1900-talets blodiga historia i backspegeln”

  Men de två mest blodiga ideologierna vi i Europa har haft på 1900-talet, nazismen och kommunismen, hämtade inte sin ideologi från religionens källor utan tog tvärt om avstånd från kristendomen.

  • bema skriver:

   Bolek skriver: ”Detta Jesus-citat riktar sig till individer.”

   Helt riktigt påpekat. Men det betyder inte att det inte äger relevans i politiken eller när det gäller stater. Ledare har ansvar även som individer att göra etiskt riktiga ställningstaganden och människor som befinner sig i hopen som idealiserar den eller den populäre diktatorn har också var och en ett individuellt ansvar i vem eller till vilka ideologier de ger sin hyllning. Det tyckte jag blev tydligt i Nürnberg-rättegångarna. Såg igår en dokumentär om Hanna Arendt och judeförföljelserna under Hitler som var tankeväckande och skrämmande.

   Utan alla andra jaämförelser – nu som då gäller att varje individ har ett ansvar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s