Handskakningsdebatten och den svenska konsensuskulturen som silar mygg och sväljer kameler

Handskakningsdebatten visar i ett nödskal hur vi här i Sverige silar mygg och sväljer kameler.

Åsa Romsons jämförelse mellan Auschwitz och flyktingar som drunknar i Medelhavet, Gahrtons förslag att israeliska konspirationer ligger bakom Kaplan-affären, Kaplans egen jämförelse mellan Israels Palestina-politik och Förintelsen, och annat som kan uppfattas som att man inte håller rågången till antisemitism tydlig. – Låt det passera!

Peter Erikssons påstående (som han delar med islamister) att Kaplan var utsatt för islamofobisk mobbing, Romsons beteckning av 11-september som ”olyckan”, Kaplans egen jämförelse av européer som reser för att kriga för IS med frivilliga under Finska vinterkriget, hans återkommande samröre med Milli Görüs som många bedömer som en islamistisk och antisemitisk organisation, och annat som går ut på att se mellan fingrarna på islamism. –  Låt det passera!

handskakningMen ve den som inte tar en kvinna i hand utan visar sin artighetsbetygelse på annat sätt. Här slår plötsligt delar av den politiska och journalistiska eliten bakut. – Nu får det vara stopp!

Statsminister Löfven pekar med hela handen i riksdagen och säger att i Sverige hälsar vi på varandra genom att ta i hand. Språkröret Gustav Fridolin skyndar sig genast att göra en pudel. Han hade tidigare vetat att Yasri Khan som var nominerad till en plats i Miljöpartiets styrelse hade förhållningssättet att inte ta kvinnor i hand, men accepterade denna vana och lät det uppvägas av många andra fördelar som han bedömde att Yasri Khan hade. Men efter stormen från partimedlemmarna erkände han snabbt att han gjort fel som inte förstått hur kränkande det var att någon kunde ha ett sådant förhållningssätt. Yasri Kahn själv har fått ta emot hot och hatmejl.

Stopp och belägg. Besinning om jag får be. Jag känner ett obehag över detta snabba domslut över en symbolfråga. Att delar av den politiska eliten, med de regeringsbärande partierna och statsministern i spetsen så kategoriskt dömer ut dem som har en annan hälsningstradition än den svenska känns minst sagt lika obehagligt som när Viktor Orban säger totalstopp för flyktingar.

Orban är åtminstone konsekvent. Här i Sverige bjuder vi in och säger att vi har öppna gränser, för att sedan stänga gränserna. Här har vi, kanske på grund av islamofobi-fobi överseende och bagatellisering av islamistiska och antisemitiska tendenser hos muslimer för att sedan reagera med tvärstopp på en symbolfråga.

Detta rimmar illa med vår påstådda vilja att vara multikulturella och välkomnande mot dem som kommer från andra kulturer och det bådar inte gott för framtiden då vi nu står inför att integrera 150.000 flyktingar som kommit till Sverige bara under förra året.

Som tur är har många fler än jag reagerat mot det vansinniga i denna panikreaktion.

Eftersom ingen har tid att bilda sig en åsikt om komplicerade saker längre hugger folk på bagateller de begriper”, twittrade en statsvetare från Lund.

Statsministerns statement om hur ‘vi’ hälsar i Sverige utesluter uppenbart alla med andra bruk. Varför inte även fastslå hur ‘vi’ klär oss?”, twittrade Per Hammarström, historiker från Mitt-universitetet.

Ledarskribenten i dagens DN har också förstått det absurda i situationen: ”I Sverige vill alltså statsministern numera bestämma hur två människor ska bete sig när de träffas. Frågan är om det är fler personliga ritualer och som ska regleras på högsta politiska nivå eller om det bara gäller sådana som direkt påverkar Stefan Löfvens regeringsunderlag.”

Det verkar vara främst från feministiskt håll som man fått för sig att vägran att skaka hand med en kvinna innebär en kränkning av alla kvinnor och ett bakslag för kvinnorörelsen. Lena Mellin påstår i Aftonbladet att muslimska män inte skakar hand med kvinnor för att man anser dem orena. Detta är ett falskt rykte som sprids bland dem som inte är pålästa säger Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi på Uppsala universitet:Jag är förvånad över att sådana myter sprids av ledande personer. Det här handlar om patriarkala traditioner, inte om orenhet. Ett annat påstående som också sprids i debatten är att detta handlar om islamister. Det är också fel, för det finns många islamister som faktiskt skakar hand

Låt oss konstatera: Den muslimska handskakningsregeln är inte i sig vare sig sexistisk eller islamitisk. Den gäller ju muslimska kvinnor lika väl som män. Det finns gott om regler inom islam som verkligen är problematiska ur ett jämställdhetsperspektiv. Handskakningsregeln hör inte dit.

Jag har själv någon gång blivit nobbad då jag räckte ut handen för att hälsa på en kvinna, och det är klart, det föranledde en känslomässig reaktion av avvisande och kränkning hos mig, men vid närmare eftertanke  insåg jag att det kan finnas olika traditionella eller personliga skäl till att en person väljer att inte ta i hand. Det behöver inte innebära att hen inte accepterar mig, och som Khan förklarat menar han att han visar respekt genom att buga och lägga handen på bröstet.

Företeelsen att inte skaka hand är ganska marginell i Sverige. Det är ingen stor grupp ens bland muslimerna, och det är ömsesidigt, det finns också kvinnor som väljer att inte ta män i hand. Även bland ortodoxa judar förekommer denna tradition.

Fridolin kunde gott stå på sig och stå upp för sin tidigare tveksamhet inför att låta Khans fasthållande vid sitt sätt att hälsa vara enda bedömningsgrunden för hans lämplighet som styrelseledamot istället för att vända kappan efter vinden. Det handlar om pluralism och personlig finkänslighet. Här skall inte staten eller politiska partier gå in med en ideologisk styrning. Istället får var och en försöka vara pragmatisk och försöka undvika att kränka personer som vill hälsa på ena eller andra sättet och omvänt att inte låta hens personliga känsla av kränkthet ta överhanden om någon vill hälsa på ett alternativt sätt.

Sedan skall man vara medveten om att ett drev som detta kring handskakningen direkt spelar de islamistiska krafterna i händerna. Budskapet är att ”renläriga” muslimer aldrig kan bli accepterade i det västerländska samhället. De får nu vatten på sin kvarn och kommer att utnyttja detta maximalt för att värva medlemmar.

 

Thomas av Aquino kan tyckas ha blivit för detaljerad i att försöka med förnuft och filosofi bena ut olika teologiska problem, men traditionen från honom är ovärderlig när det gäller att hålla huvudet kallt och tänka innan man rusar åstad och reagerar på sina känslor. Joel Halldorf, kristen teolog som utför ett ovärderligt arbete i vårt samhälle genom sina texter om om olika företeelser som rör kyrka och samhälle försöker i den andan reda ut och hålla isär begreppen:

Den första distinktionen som måste göras är den mellan Yasri Khan och själva frågan. Det är möjligt att Khan har dåliga värderingar – det har kommit ut klipp och citat som skulle kunna tyda på det – så låt oss inte diskutera honom utan sedvänjorna i sig.

I vissa kulturer – exempelvis bland ortodoxa judar och en del muslimer – undviker man fysisk beröring mellan män och kvinnor utanför familjen, eftersom beröring uppfattas intimt. Män och kvinnor hälsar på varandra genom att exempelvis lägga handen på bröstet och buga lätt, i stället för att ta i hand.

Detta leder oss till nästa distinktion: Khan tar inte alla i hand, men han hälsar på både män och kvinnor.

Här måste vi skilja mellan att behandla alla lika och behandla alla på samma sätt. Jag vet att det låter som en svordom i den socialdemokratiska kyrkan, men detta är inte nödvändigtvis samma sak.

Att hälsa är att signalera vänskap och fredlighet. Det borde vara möjligt att se bakom de kulturella uttrycken, till denna underliggande intention. Om en politiker vägrat att hälsa på kvinnor, då hade det varit ett problem. Då hade den jämförelse som Aftonbladets ledarsida gör (20/4) med de amerikanska raslagarna – separate but equal – varit möjlig. Nu blir den absurd, eftersom Khan visar respekt, men genom olika åtbörder mot kvinnor och män.

Det sista har blivit det främsta argumentet mot honom: att han beter sig olika mot män och kvinnor anses förnedra kvinnan. Det är ett uttryck för att hon betraktas som oren (vilket inte stämmer) eller för att hon sexualiseras. Problemet med det argumentet är att det inte tar hänsyn till att det finns kvinnor som inte tar män i hand…Detta handlar inte om kvinnoförtryck, utan om intimitetsgränser. Sådana finns i alla kulturer.

 

Det är ett välbehövligt distinktionsarbete mellan förnuft och känsla som behövs. Mycket blir tilltrasslat i våra personliga relationer därför att vi går på vår första känsla (t.ex. av kränkthet) istället för att stanna upp och analysera situationen med förnuftet innan vi agerar. När det fungerar så på det politiska planet o i synnerhet då de styrande i landet reagerar så, undra på att deras förtroende närmar sig bottennivån. Joel igen:

Den nationella samlingen visar att detta är en fråga som går bortom politik och ideologi. Det handlar om mentalitet. Sverige har, som det ofta konstaterats, en av världens starkaste konsensuskulturer. När någon inte gör som alla andra blir det lätt lite dålig stämning – vilket alla som frågat efter alkoholfritt utan att vara gravida vet; eller för den delen den som med hänvisning till samvetet bett om att få slippa utföra aborter.

Sanningen är att vi inte gillar olika i det här landet. Vi uppskattar på sin höjd ett brett utbud av exotiska maträtter, men tycks inte beredda till att göra det arbete som förståelse och samlevnad kräver i ett mångkulturellt samhälle. Det bådar inte gott inför uppgiften att integrera de 150 000 nyanlända som kom hit under 2015.

————————–

Till sist: Om människans benägenhet att vända kappan efter vinden handlar en av mina favoritsketcher från Monty Python-gänget om:

Detta inlägg publicerades i Politik, Religion, Samhälle och märktes , , . Bokmärk permalänken.

27 kommentarer till Handskakningsdebatten och den svenska konsensuskulturen som silar mygg och sväljer kameler

 1. Rebellas andra skriver:

  Nja, Bengt, vad gäller kvinnor som ”fått för sig” att det är problematiskt när människor inte vill ta dem i hand. Man bör försöka skilja mellan personnivå, den individ som inte handhälsar, och det principiella planet. Särhälsning på motsatt kön bygger på en teologi om att män och kvinnor ska hållas åtskilda, som i realiteten resulterar i att kvinnor ska hållas i hemmet. Det finns skäl till att muslimska kvinnor som sossarnas Aida Hadžialić reagerar skarpt. Särhälsningen säger i princip till henne ”du vet väl om att du eg. borde hålla dig hemma”.

  Den som av religiösa skäl inte vill ta motsatt kön i hand – fast, tja. Det handlar nog mer om tradition, att den är uppfostrad så. OK, den som upplever det som för intimt. Om den inte vill skicka ett budskap om önskad könssegregering kan den rimligen lösa särhälsningsproblemet genom att buga för alla.
  https://rebellasandra.wordpress.com/2016/04/22/buga-for-bagge-konen-sa-ar-det-hela-lost-eller/

  • bema skriver:

   Principiellt måste man skilja på hälsningsbruk och sexism/kvinnoförtryck. Sant är att bruket att inte ta i hand hänger samman med patriarkala traditioner, men som många påpekat, man kan inte a priori säga att Khan är sexist och islamist bara för att han använder en gammal hälsningstradition. Det har ej framgått i den offentliga debatten hur det förhåller sig med det, utan reaktionen har varit omedelbar på den symboliska handlingen. Jag antar att Khan bedömts som feminist och demokrat precis som Kaplan eftersom han föreslagits till Miljöpartiets styrelse.

   Men det kan ju tänkas att du har rätt i hans fall. Desto mer ligger det då i kritiken att man inte reagerat tidigare på andra saker. Antingen har man varit blind eller också alltför överseende med sådant man inte borde vara överseende med.

   • Rebellas andra skriver:

    Nu läser du in saker jag inte skrivit.

    Att man inte kan dra slutsatsen att Khan är sexist och islamist för att han använder denna hälsningsritual håller jag HELT med om. Jag reagerar också på att folk hoppat till väldigt snabba slutsatser om person. De slutsatserna kanske vi kan dra om två veckor, när vi fått veta mera (eller inte, eftersom Khan hoppat av).

    Om det du och Joel Halldorf menar är att man dragit för snabba slutsatser om en person, säg det! istället för att mansplaina att en uppenbart sexistisk och patriarkal sedvänja är personliga uttryck för yadda yadda. Att personens känslor för en sed ritual kan vara helt skild från dess faktiska innebörd är exakt vad jag påpekar i det blogginlägg jag länkar till. MP, som kallar sig feministiskt, kan inte ha företrädare som använder hälsningsseder med rituell sexistisk innebörd. Det borde vara klart som korvspad och jag är bestört över att så inte varit fallet.

 2. Pingback: Ett par tillägg om särhälsning | Rebellas andra

 3. Anneli Magnusson skriver:

  Bengt,
  Till att börja med är det viktigt att komma ihåg att det är få muslimska män som inte tar kvinnor i hand. Precis som det inte är så många katolska män som inte vill vistas i enrum med en kvinna.
  De flesta män oavsett religiös hemvist har inga problem att hälsa på kvinnor på det sätt som är det vanliga här i landet. För personer som inte är bekanta med varandra, ska tilläggas.
  Jag skulle personligen bli illa berörd om jag sträckte fram handen till en man för att hälsa och han vägrade ta den.
  Det blir en blogg från mig också i ämnet lite senare i eftermiddag
  Anneli

 4. Bolek skriver:

  Bengt, du har rätt. Problemet med handskakningsdebatten är att man tvunget ska se det ur ett likhetsfeministiskt perspektiv. Det vikitiga är tydligen inte att man behandlar män och kvinnor lika bra, utan man ska behandla dem precis likadant. Så tycker likhetsfeministerna.
  I Polen finns det män som hälsar på kvinnor genom att kyssa dem på handen, men kvinnor känner sig verkligen inte kränkta för det utan snarare tvärt om. Drar man det likhetsfeministiska resonemanget till sin spets, så får man inte tala om kvinnor som ”hon” utan man blir tvungen att om alla använda ordet ”hen”.

  Samtidigt är det inte så enkelt som att hur man hälsar på varandra är en privatsak. Man träffar hela tiden okända människor och det har utvecklats normer och regler för hur man hälsar på varandra. De invandrare som inte skakar hand bör ha förståelse för att en svensk kan känna sig kränkt, för Sverige har också en kultur, sina normer och regler.

  • Rebellas andra skriver:

   Påståendet om ”hen” är för löjligt för att bemöta. Det är ungefär vad Khan själv säger: antingen könsseparerar man, som han vill. Eller så förnekar vi att kön öht finns.

   Miljöpartiet hävdar sig vara ett feministiskt parti – det betyder likhetsfemnistiskt. Särartsfeminismen är ett underligt djur. Att företräda MP och inte acceptera likhetsfeminismen är därför en omöjlighet. Därmed är saken klar.

   Denna artikel är tyvärr inte daterad. Khan kommenterar här inte sig själv, utan en annan händelse.
   http://www.fritanke.se/sverige-religionskritiken-och-rasismen/

   Handlingen där mannen undvek att ta en kvinna i hand är inte grundad i en hatideologi där man tillmätt den andra individen ett mindre värde utan i en tro på sexuell separatism mellan könen i det offentliga, säger Yasri Khan. I den mest allmänna benämningen är rasism något negativt som handlar om superioritetsteori. Det ligger däremot ingen nedvärderande åsikt eller respektlöshet i att av islamiska skäl välja att inte skaka hand

   Vad säger vår tids rasister? , folken eller raserna är alls inte olika mycket värda. De ska bara hållas åtskilda. Könsapartheid, nej tack.

 5. Markku Hirn skriver:

  Det här är kampen om makten. Att oppositionen fastnar på hälsningsseremonier och gör ett stort nummer av det med massmedians hjälp , är bara en bricka i spelet om makten vid nästa val. Den här diskussionen är ytterligare ett försök att undergräva regeringens auktoritet med take på kommande val.Massmedia luktar blod och hjälper till som dom brukar.

  Sakfrågan är intressant men sekundärt.

  Attacken är väl valt. I det svenska samhället finns för stunden ingenting heligare en jämlikhet och demokrati som värderingar. Det råder total upphöjd oförståelse när det passr på .

  Det normala och i vanligt fall självklara förståelsen att invandrarna kan respekterar sina sedjevanor mer än dom ”självklara”svenska, är avsiktlig glömska i stridens heta.
  Osäkerheten och nertryckt patronisering och dit hörande vit arrogans kommer upp till ytan under nervösa tider som denna. Vi har kommit en bit på toleransens och förståelsens väg, men bara en mycket kort bit.

 6. Anneli Magnusson skriver:

  Bengt,
  Mohamed Omar hör till dem som du ofta citerar, dock inte den här gången. Omar är inte nådig i sitt omdöme om Kaplan och Khan. Av det Mohamed Omar lyfter fram är det uppenbart att Khan har en en tvivelaktig människosyn i allmänhet och kvinnosyn i synnerhet.https://detgodasamhallet.com/2016/04/22/lillkaplanen-som-kapitulerade/#more-4141
  Anneli

 7. Alma-Lena skriver:

  Bengt, jag är så besviken. Kan inte en man förstå hur det är att bli dissad som kvinna just för att man är kvinna? Och du har dessutom fel i sak: att muslimska extremister vägrar hälsa på kvinnor beror på att vi kanske menstruerar och därmed är rituellt orena. Har råkat ut för att någon stackars islamist av misstag hälsat på mig och det äcklade uttrycket går inte att ta fel på. I muslimska länder har jag blivit kindpussad av män så det där med intimitet är bara bull. Seden kommer sig av att man vill särskilja män och kvinnor från varandra. Precis som Rebella, Cecilia Uddén och många andra kloka och KUNNIGA sagt är detta ett sätt att markera att kvinnor inte ska vistas i offentliga sammanhang.

  Förlåt om jag är så överkänslig att jag inte uppskattar den seden.

  Dessutom är det rent svammel att man som muslim inte ska ta seden dit man kommer. Islam förespråkar inte regelbunden oartighet. I Frankrike, Nordafrika och Mellanöstern kindpussas muslimer, i de flesta länder hälsar de i hand och ”mina” muslimska pojkar från Afghanistan, Somalia och Syrien gettokramas eller tar i hand som vanligt. Man häslar som kulturen där man bor och liak på alla-om man inte är extremist.

  Jag kommer själv från en kultur där man inte handskakar lika lättvindigt som svenksar i allmänhet gör. Jag har lärt mig att göra det ändå, och de som tränade mig på det var mina SFI-elever från muslimska länder som hälsade i hand även om vi bara sågs på stan.

 8. Alma-Lena skriver:

  Tack för länken , Anneli! Men jag förstår Bengt och Halldorf när jag läser kommentarerna, det verkar vara välkommet för diverse främlingsfientliga element att ta detta med särhälsning som en intäkt för att sprida sitt hat. Det är ändå aldrig okej att en kristen förespråkar särhälsning. Om Koranen tas till intäkt för könsapartheid gör NT absolut inte det utan uppmanar alla att hälsa alla likadant: med en helig kyss.

  Trist att kristna män så beredvilligt kastar bort sin egen tro just när kvinnor drabbas.

  • Anneli Magnusson skriver:

   Alma-Lena,
   Jag tror säkert att främlingsfientliga personer är nöjda med den senaste tidens utveckling. Därför är det så viktigt att betona att det är få muslimer som vägrar ta kvinnor i hand.
   Att konservativa kristna inte tycker att det är något att bråka om är jag övertygad om beror på att de också vill diskriminera kvinnor och ser det här som ett steg på vägen.
   Anneli

   • Alma-Lena skriver:

    Jag tror du har rätt, misogyner av alla livsåskådningar tar nu detta till intäkt för att spy sin galla över kvinnor och feminister, det är tydligt i kommentarsfälten.

   • bema skriver:

    Anneli!
    Jag känner mig främmande för denna for av svepande karakteristik av olika grupper. Det leder knappast diskussionen framåt. Och hur är smålänningarna?

 9. bema skriver:

  Jag håller med Alma-Lena att det är främmande för en kristen att ha andra hälsningsritualer för män än för kvinnor motiverade utifrån en princip. Däremot vet jag inte om det finns sådana vanor kulturellt betingade också bland kristna. Också bland sekulariserade svenskar finns som någon påpekade vanor som innebär viss olika-behandling: Vid hälsning är det vanligt idag att kramas. Kvinnor kramar gärna kvinnor och män, men män kramar oftare kvinnor, när de hälsar på män nöjer de sig oftare med en handskakning. Det ligger ingen ideologi bakom detta, men det är en intressant observation.

  Jag håller med om att företeelsen att män inte tar kvinnor i hand är marginell i Sverige, och det är möjligt att Khans skäl att göra det är mycket medvetet ideologiskt betingat och står för en islamistisk ideologi, då är vi rörande överens och diskussionen kan sluta här.

  Min första poäng var att man silar mygg och sväljer kameler. Att MP inte reagerat tidigare utan lägger all kraft på en marginell symbolfråga.
  Det viktiga för MP borde vara miljöfrågor och människorättsfrågor. men man ser mellan fingrarna på antisemitiska uttalanden och samröre med islamistiska djupt kvinnodiskriminerande organisationer men en enstaka person som inte vill ta kvinnor i hand vill man inte ha bland sig trots att man påstår det är en person som står för demokratiska värden. Var finns konsekvensen?

  En annan utlöpare av diskussionen här är likhetsfeminism kontra särartsfeminism, men det är ett annat stort ämne som jag gärna vill att vi återvänder till i annat sammanhang.

  • Rebellas andra skriver:

   De har väl tidigare inte velat inse islamist-problematiken. Nalin Pekgul sade i gårdagens Agenda att alla partier har problem här, men MP är i särklass. Naiva låter som en god diagnos.

   Så varför inte vara glad över att de till slut måste reagera och rensa upp, istället för att haka upp sig på att det som de reagerar på bara är sånt som går kvinnor in på livet. För nä, när en man blir särhälsad är det inte riktigt samma kränkning. Ideologin bakom säger inte att han borde återvända till hemmet.

   Det offentliga Sverige i sin helhet bör ta sin läxa istället för att enbart skälla på MP: vilka muslimska organisationer samarbetar man med, osv. Vilka personer talar för islam, och hur representativt är det de säger.
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&artikel=5796656

  • Bolek skriver:

   Bengt, vad tycker du då om den polska traditionen att hälsa genom att kyssa en kvinna på handen? Traditionen finns nog i fler länder. Jag tycker det är en fin tradition men argumenten som ges i debatten kan användas mot denna tradition också.

   Jag försöker se logiken i att det är ok att använda olika ord för män och kvinnor, att det är ok att ha dam- och herr-toaletter, att det är ok att ha skilda omklädningsrum men att skilda hälsningsritualer skulle vara förkastligt.

   Khan som person är en annan fråga. Kanske har han en dålig kvinnosyn, det vet jag inte men det Mohamed Omar skriver talar inte till Khans fördel.

   Vi bör behandla varandra med kärlek oavsett om vi är män eller kvinnor.

   • Rebellas andra skriver:

    Problemet är inte så mycket om en privatperson gör det. Problemet är att företräda ett demokratiskt, feministiskt politiskt parti, och hålla sig med särhälsningsseder vars innebörd är att kvinnor eg. inte i större utsträckning bör delta i det offentliga livet .

    Mao tycker jag statsministern kläckte ur sig nåt dumt. Och det har sagts mycket dumt i debatten. Men det är ändå synnerligen rimligt att Khan hoppade av.

    Om handpuss också betyder ”hem till spisen med dig” är det lika illa. Gör det? Isåff hoppas jag du inte kandiderar till MP:s styrelse.

   • Rebellas andra skriver:

    Den islamistiska särhälsningen hör ihop med att anse att nioåriga barn bör ha skilda tider på badhuset etc. OBS att islamist inte betyder IS, bara att islam ska vara samhällets rättesnöre. Kan vara lika harmlöst som KD – om man nu tycker könsseparatism är harmlöst. Massor av tjejer i Tensta och Rinkeby håller inte med.

    Nu har jag förklarat allt jag kan och drar mig ur diskussionen. Hänvisar i övrigt till mina blogginlägg.

   • Bolek skriver:

    Rebella, nu blev det tydligare när du säger att det är innebörden som är problemet. I så fall håller jag med.

    En handpuss betyder självklart inte ”hem till spisen med dig” och de som hälsar så har heller inga problem att skaka hand med en kvinna.

   • bema skriver:

    Bolek! Att kyssa en kvinna på hand. Det fungerade i en tid då alla vara bekväma med det. Själv är jag gammaldags nog att se en viss tjusning i gesten, även om jag ej är bekväm med att använda den själv. Jag är ej uppvuxen med det. Däremot var jag uppvuxen med seden att lämna plats för damerna, t.ex. öppna dörren och låta kvinnan gå först eller resa sig och lämna plats så att kvinnan kan sitta. I min ungdom var det helt OK och alla accepterade det. Idag är sådant kontroversiellt och jag upplever att många yngre kvinnor skulle uppleva det förolämpande, just detta att det markerar en skillnad mellan könen, inte olika värde på könen, men just detta att en skillnad markeras blir i sig själv kontroversiellt.

    Att hälsa är, tänker jag att bygga broar mellan människor. Jag hälsar inte för att markera att jag är jag eller för att framhålla en viss ideologi som jag vill fostra andra i, utan jag hälsar på ett sätt som gör att den andre känner sig bekväm och att broar kan byggas.

    När jag tagit del av allt som skrivits om Khan, så tycker jag det står klart att Khans sätt att hälsa inte är kulturellt och relationsmässigt inkännande, utan tjänar just till att markera avstånd. Jag håller med om att det inte är lämpligt och absolut främmande för vår kultur. Däremot måste man tolerera det om man nu menar allvar med att acceptera mångkultur.

    Det sensationella som uppdagats genom handskakningsdebatten är hur ihåligt det var hos många i vårt samhälle med det skrytsamma talet om att gilla olika och vara öppna för mångkultur. Plötsligt slogs dörren igen och man markerar mot det främmande med en medvetenhet och frenesi som får Sverigedemokraterna att framstå som moderata.

   • Anneli Magnusson skriver:

    Bengt,
    Vilka typer av ”olika” tycker du går bra?
    Jag tycker mig märka att konservativa kristna bara bejakar olika när det passar dem. Som i det här fallet när det gäller att faktiskt diskriminera kvinnor.
    Anneli

   • bema skriver:

    Anneli!
    Som jag sade dig, grunden för att hälsa på en annan människa är att bygga broar, och det är bra med konventioner som accepteras av alla inblandade. Jag har ingen lista på vilka olikheter som jag tycker går bra och inte går bra. Det handlar som sagt om finkänslighet och att tyda det sociala samspelet så att man a) inte sårar den andre, b) inte gör bort sig själv.

 10. Irène Nordgren skriver:

  Handtag, famntag, klapp eller kyss ?

  http://www.katolskvision.se/blog/?p=19169

  // Irène

 11. Thorsten Schütte skriver:

  Som kritisk MP medlem tycker jag att sveket med att skärpa asylpolitiken är värre:
  https://gront.mp.se/debatt/inhumant-med-tillfalliga-uppehallstillstand/
  En mycket nyanserade betraktelse om handhälsning finns här:
  http://stillsam.blogspot.se/2016_04_24_archive.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s