Svar till Peter Wolodarski

Björn Östbring är doktorand i statsvetenskap vid Lunds univeritet. På sin blogg ger han oss politiskt filosofiska analyser av bl.a dagens flyktingpolitik. Tidigare skrev jag att jag kände en kluvenhet inför de hundras upprop om solidaritet med flyktingarna som publicerades i DN. Björn Östbring sätter ord på och förklarar vad som låg bakom min känsla i sitt senaste blogginlägg: Svar till Peter Wolodarski .

Vi behöver akademiskt folk som hjälper oss att få kunskap om vad som pågår. Hans Rosling är en pedagog av stora mått som med sina klossar förklarar hur det är. Det är inget fel på det han säger, klossarna representerar exakta miljoner människor, men han säger själv att han inte är politiker, han är lärare som presenterar fakta. Han är ingen guru, och han har inte svar på de svåra frågorna som ligger bakom de fakta han presenterar. Politikerna har att ta de svåra besluten, och för att kunna ta de svåra besluten måste man vara öppen för att ställa och analysera ode svåra frågorna, vilken man tyvärr alltför ofta ryggar för. Björn Östbring gör i sina politiskt filosofiska djupdykningar ett omistligt arbete i detta avseende och kompletterar därmed Hans Rosling. Jag rekommenderar alla att noga och eftertänksamt läsa hans text.

De flesta av Roslings klossar finns utanför Europas gränser och representerar en mänsklig katastrof av stora mått. När Europa var söndertrasat efter Andra världskriget insåg USA att det behövdes extraordinära insatser och man sjösatte Marshall-planen.

Något liknande behövs i Mellanöstern nu. Men skillnaden mot då är att kriget inte är slut ännu. Det pågår för fullt. Och det är inga tydliga vän- och fiendesidor. Störtas en diktator lurar än värre kaos. Erfarenheterna från Irak och Libyen förskräcker. I ett längre perspektiv kan vi få se IS förstärka sina positioner ytterligare och föra ett fortsatt terrorkrig mot Europa och USA. Detta är skillnaden mellan då och nu. I ett krigstrött Europa längtande efter fred var det relativt okomplicerat att genomföra hjälpinsatsen.

Idag står vi mitt uppe i ett tredje världskrig och vi behöver militärstrateger som Winston Churchill och Dwight Eisenhower för att långsiktig fred och säkerhet skall kunna bli verklighet. Samtidigt finns i Europa och Sverige en aningslöshet mot de IS-anhängare som i våra egna länder fortsätter att rekrytera. Läs artikelserien i Gefle Dagblad förtjänar att bli känd över hela landet.

Detta inlägg publicerades i Politik, Samhälle och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

24 kommentarer till Svar till Peter Wolodarski

 1. Alma-Lena skriver:

  Det sorgliga är ordet ”i stället för” i Östbrings text. Att stödja UNHCR i stället för flyktingmottagning. Han tycks inkapabel att använda det lilla ordet ”och” . Vi som är kristna borde inte ha minsta problem med det för till skillnad från Daesh (som vill kalla sig IS) tror vi på Jesus Kristus som är 100% Gud och 100% människa på samma gång.

  Hänvisar till en som nyss kommit hem från Libanon för en skarpare syn på frågan: http://www.dagen.se/debatt/v%C3%A5r-b%C3%A4sta-hj%C3%A4lp-vore-att-avlasta-n%C3%A4romr%C3%A5det-1.393780

  En kristen kan egentligen inte debattera denna fråga, Bibeln ger inga tvetydiga kryphål här som den gör i många , många andra frågor. Vi bara ska hjälpa den som ber om det. Här ett av otaliga bibelord som säger samma sak: Lukas 6: 30-36
  Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem. Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.

  • bema skriver:

   Jag uppfattar inte något antingen/eller i Östbrings text. Att hjälpa ”här hemma” uppfattar han ju som självklart precis som du och jag gör. Problemet han pekar på är att vi ser för lite till ”där borta”.

   • Alma-Lena skriver:

    Citat från texten du länkade till: ”Er kampanj är jättefin, men funderade ni någonsin på att istället göra en nationell kampanj för att ge stöd åt UNHCR och de allvarligt underfinansierade flyktinglägren?” Jag tycker tvärtom att ”därbort” och ”i närområet” är återkommande inslag i debatten nu senast när en minister ber oss att inet ge till tiggare utan ”hjälpa på plats” i Rumänien.

    Vad jag saknar det vackra ordet OCH.

  • Jo, en kristen kan i allra högsta grad debattera denna fråga. Även vi måste fråga oss var våra resurser gör mest gott, här hemma eller i ett flyktingläger i Jordanien. Även vi måste fråga oss vad som händer med Syrien efter kriget om där inte finns några unga utbildade män kvar. Och även vi måste fråga oss vad som är bäst för Sverige och hur vårt samhälle kan hantera ett stort inflöde av människor från en helt annan kultur. Kort sagt, även en kristen bör använda sitt förnuft för att komma fram till politiska lösningar.

   Sedan bör vi i detta vägledas av de Bibelord du nämner. Men de bör framförallt appliceras på det vardagliga mötet med främlingar och hemlösa. Och även där bör vi aldrig bortse från konsekvenserna av vårt agerande. Vi har ett ansvar för långsiktiga konsekvenser också. Exempelvis bör vi fråga oss vilka som blir konsekvenserna om vi reflexmässigt ger pengar till tiggare. Hur påverkar det den människan och hans släktingar på sikt? Kanske låser vi in människan i ett beroende av välfärd och andras gåvor.

   Så konsekvenserna är viktiga, på det personliga planet men desto mer på det politiska. Därför säger inte de bibelord du nämner allt om hur vi ska agera.

 2. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  Intresseklubben antecknar. Jag slås av att det inte märks något specifikt KRISTET perspektiv i de stora analyserande textmassor du nu vidarebefordrar till dina läsare. Detta i motsats till när abortfrågan är på tapeten.

  Intresseklubben antecknar. Det tycks vara samma politiker och samma gräsrötter som i abortfrågan framhåller vikten av att TILL VARJE PRIS ”skydda livet från befruktningen” – dvs det får kosta vad det kosta vill när det gäller att skydda ofödda embryon – som nu i flyktingfrågan är de mest kostnadsmedvetna dvs de som är mer intresserade av att vara kostnadseffektiva än av att vara kristna.

  Intresseklubben antecknar. Det tycks vara samma politiker -ofta katoliker- och samma gräsrötter som visar ”kluvenhet inför de hundras upprop om solidaritet med flyktingarna” som inte visar ett uns kluvenhet inför abortproblematik.

  Intresseklubben antecknar”Ja-till-livet” garantin tycks räcka bara fram till födelseögonblicket.

  // Irène

  • bema skriver:

   Det finns mycket kristna perspektiv i Östbrings text om du inte menar att man skall likställa kristendom med oförnuft. Tanken på en Marshall-plan som ser till alla de miljoner som lider nöd till följd av krigen är i allra högsta grad i linje med katolsk sociallära.

  • StaffanW skriver:

   Irene, har förstås noterat dina ”känslor” för Bengt. Men det skulle vara mer intressant att få ta del av din syn på flyktingfrågan än på Bengt.

   Sedan, måste inte också en kristen kunna förena hjärta och hjärna. Med hjärna menar jag då att ha ett långsiktigt perspektiv där männsikor i Sverige – oavsett härkomst – ska kunna leva ett bra liv i samförstånd och i frihet där de drömmar man bär inom sig ska kunna förverkligas. Hur klarar vi det om vi släpper invandringen helt fri. Förklara gärna för mig om jag inte förstått problematiken.

   • Alma-Lena skriver:

    Menar du att det är korkat att följa Jesu uppmaningar? Jag ser det snarare som att de som vlii strypa all invandring ger prov på okunskap och hjärtlöshet. Fakta biter inte på dem ex.vis det faktum att en liten rännil av alla på flykt når Europa och vi ser det som en katastrof medan de flesta flyktingar finns i fattiga länder i närområdet. Det faktum som Dick Harrison om och om igen påpekar som inastt i frågan att invandring alltid varit bra för länder dit det vandrats in bryr sig främlingshatarna inte om.

    Och jag ser INGEN motsättning mellan att hjälpa i närområdet och ta emot flyktingar. Tvärtom bästa hjälp till närområdet nu är att avlasta som länken jag gav till Bengt beskriver av en som varit nyss på plats i Libanon. Inget alls hindrar en Marshallplan OCH att erbjuda en fristad till dem som inte längre ser någon framtid i sitt hemland.

   • Apropå Dick Harrison och att invandring ALLTID är bra för länder tycker jag att Tino Sanandaji bemöter honom effektivt här: http://www.tino.us/2015/01/invandrare-byggde-inte-sverige/
    Ibland är invandring positivt, ibland negativt. Och det kan sägas utan att man är ”främlingshatare”.

 3. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  Du försöker som vanligt leda bort intresset på det jag vill lyfta fram.

  Flyktingkatastrofen kräver lösningar på kort och på lång sikt. Men det första steget är alltid att överhuvudtaget bejaka att vi står inför en katastrof underförstått något som kräver extraordinarie insatser.

  Vi kan inte i EU låta människor sitta i sina gummibåtar på Medelhavet och invänta en Marshall plan…..Vi måste agera HÄR och NU och samtidigt planera långsiktigt…….

  Den väckelserörelse som startade på Medborgarplatsen och nu spritt sig över landet blev startskottet för att människor i Sverige nu är öppna för att hjälpa till i akutläget i motsats till de länder som först i godan ro vill DISKUTERA vilket som är den mest kostnadseffektiva strategin när det gäller flyktingkatastrofen INNAN de lyfter ett finger att hjälpa till.

  Marshall-plan från USA till Europa vore toppen på längre sikt men på kort sikt är varje individuell och nationell medmänsklig hjälpinsats av yttersta värde.

  Och please sluta T J A T A om katolsk sociallära så länge du inte inte är villig att på din blogg hänga ut EU SAMTLIGA katolska politiker som inte lever enligt katolsk sociallära !!!!!!! Ytterligare tips är att om du väljer att kalla Manifestationen på Medborgarplatsen för ”liberalt åsiktsjippo” bör du nog samtidigt ligga lite lågt med att åberopa ”katolsk sociallära”.

  Inte en kotte i hjälpsamma Sverige åberopar sig på katolsk sociallära som grund för sin vilja att hjälpa till !

  Tack och lov är Sverige inte lika katolskt som Ungern och Polen.

  // Irène

  • Alma-Lena skriver:

   Håller helt med, vi kan inte vänta, vi måste agera nu OCH måste planera långsiktigt. Vi måste ta emot dem som söker hjälp här OCH hjälpa på plats. Så svårt med det lilla ordet OCH, men det funkar bra om man verkligen vill hjälpa människor som du och jag som haft otur att .

   Sedan tror jag du har fel om katolska länder, det är inte katolicismen som skapar främlingshat utan egoismen.

  • Alma-Lena skriver:

   En fråga: är inte Merkel katolik? Nog är hon väl ändå kristen. Just nu den starkaste och viktigaste politikern i Europa.

 4. Irène Nordgren skriver:

  Alma-Lena

  Fel eller rätt.

  Jag gör inte anspråk på att ha rätt. Jag gör bara anspråk på att få uttrycka MIN uppfattning vilken är att katoliker kan vara mer egoister än sk sekulära människor. Framför allt tenderar katoliker vara mer hycklande än sekulära människor. Och eftersom länder som Polen och Ungern brukar beskrivas som katolska länder och Sverige som ett sekulärt land så ser jag det som ett tecken i tiden det som nu händer ……

  Och jag är så trött på att höra Bengt tjata om katolsk sociallära.

  // Irène

  • Alma-Lena skriver:

   Det är väl tydligt här att kristna av alla valörer kan vara egoister, till slut är det förstås bara nåden vi kan luta oss mot, men det är ingen ursäkt att inet bete oss kristligt här i tiden och hitta undanflykter för att slippa leva som en kristen. En klart sekulär tane uttrycks då och då här som försvar för att inte hjälpa den som ber om hjälp: hjärta och hjärna. Man menar alltså att tron tillhör hjärtat och den nationalistiska egoismen tillhör hjärnan. Så fel. Hjärta OCH hjärna ska vara präglade av kristen tro och Jesu sinnelag.

 5. Staffan skriver:

  Apropå att hålla hjärtat varmt och huvudet kallt. Här ett bra inlägg från Helena Edlund:
  http://detgodasamhallet.com/2015/09/14/den-stora-forvirringens-tid/#more-2307

  • Alma-Lena skriver:

   En klart sekulär och sekulariserande tanke uttrycks då och då här som försvar för att inte hjälpa den som ber om hjälp: hjärta och hjärna. Man menar alltså att tron tillhör hjärtat och den nationalistiska egoismen tillhör hjärnan. Så fel. Hjärta OCH hjärna ska vara präglade av kristen tro och Jesu sinnelag.

   • bema skriver:

    Väl uttryckt. Jag håller med.

   • Staffan skriver:

    Alma-Lena – vore bra om du skiljer på vad någon skriver – och hur DU tolkar det. ”Man menar alltså att tron tillhör hjärtat och den nationalistiska egoismen tillhör hjärnan.” – ja, det är din svart-vita bild, iallafall inte min.
    Tolkar jag dig (och bema) rätt finns bara en riktigt kristen hållning – helt fri invandring. Om inte – varför?
    Och finns det då någon kristen ledare i vår värld? Vatikanen skriver fö:”:Vatikanen kommer själv att föregå med gott exempel och ta emot två flyktingfamiljer.” Är detta tillräckligt kristet?

   • bema skriver:

    Staffan! Jag menar alls inte att helt fri invandring är enda möjliga kristna hållningen.

 6. Alma-Lena skriver:

  Precis som Bengt är jag inte för helt fri invandring, men helt emot att asylsökande ska stängas ute från fästning Europa med alla till buds stående medel. Blev mycket glad av Angela Merkels kloka uttalande om islamskräcken. ”Gå i kyrkan själv!” Skulle vi vara trygga i vår tro skulle denna skräckreaktion mot islam inte infinna sig. I stället borde vi se möjligheten att ett svårnått missionsfält kommer till oss. En Kristi lärjunge borde ropa Halleluja över alla onådda som nu kan nås av evangelium.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s