Påve Franciskus: Slit- och släng-mentaliteten orsak till selektiva aborter

popefrancisPå fredagen mötte påven läkare från International Federation of Catholic Medical Associations och gynekologer från Matercare international.

Han talade om den kluvenhet medicinsk personal står inför idag, där man å ena sidan tack vare hängivet arbete ser en progress i medicinskt kunnande som gör att man hittar allt bättre bot för olika sjukdomar och står i livets tjänst, samtidigt som det finns en risk att denna identitet att stå i livets tjänst grumlas genom den paradoxala dubbelhet i synen på livet som finns i vårt samhälle. Med referens till encyklikan Caritas in Veritate pekade han på det paradoxala i att samtidigt som individers rättigheter anses självklara och idag stärks på olika sätt, så skyddas inte alltid livet som det primära värdet, och rätten till liv betraktas inte som självklar för varje mänsklig varelse.

Påven talade om ”slit och släng-mentaliteten” vilken får till följd att mänskliga varelser elimineras, särskilt de fysiskt och socialt svagaste. Man förstår att han syftade på selektiva aborter (flick-foster, foster med Downs syndrom etc). Han sade:

Vårt svar på denna mentalitet är ett ‘Ja’ till livet, bestämt och utan tvekan. ‘Den primära rätten för den mänskliga personen är rätten till liv. Det finns också andra värden, en del mycket värdefulla sådana, men denna är fundamental, på den vilar alla de andra.’ ” (jfr Declaration on procured abortion, Troskongregationen 1974).

Människolivet är ett värde i sig som står i relation till andra värden. Materiella värden har ett pris och kan säljas, men människor har en värdighet som inte kan sättas pris på.

Påve Franciskus bad alla att

”bära vittnesbörd om och sprida denna ‘livets kultur’ … påminn alla, i gärningar och ord, att i alla sina faser och i varje ålder, så är livet alltid helgat och alltid ett kvalitativt värde. Och inte som en trosfråga, men en fråga om förnuft och vetenskap! Det finns inget människoliv mer helgat än ett annat, så som det inte finns ett människoliv som är kvalitativt mer meningsfullt än ett annat”.

[Hela talet, engelsk översättning här]

——–

Se också:

Evangelium Vitae Encyklika av Johannes Paulus II

Dödens eller livets kultur? Artikel av undertecknad i Keryx nr 1 2011

keryx12011

Detta inlägg publicerades i Katolska kyrkan och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Påve Franciskus: Slit- och släng-mentaliteten orsak till selektiva aborter

  1. Irène Nordgren skriver:

    Bengt

    Kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa ska inte ligga i celibatära Vatikanmäns händer.

    http://www.katolskvision.se/blog/?p=10639

    // Irène

  2. bema skriver:

    Irène!

    Varför denna totala boskillnad mellan kyrkans herdar och den del av mänskligheten som utgöres av kvinnor? Om jag går till mig själv, så bejakar jag att kyrkans herdar, och heliga män såväl som kvinnor kan ha något att säga om väsentliga saker i mitt liv, inkl min sexualitet och reproduktiva hälsa. Men på KV-bloggen skriver du att Vatikanmännen inte har tolkningsmonopol. Däri ger jag dig rätt. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa kan inte helt och hållet ligga i deras händer. Vi har alla ett ansvar: Kvinnorna själva, deras män, hälso-och sjukvårdspersonal etc. Resonemanget Gert för på KV-bloggen om att verkligheten inte kan hanteras enbart med att hänvisa till etiska ideal är självklart riktigt.

    Jag tycker ditt inlägg på KV-bloggen du länkat till är ovanligt bra och dialoginriktat. Att beskriva målsättningen som ”en kultur där abort hör till sällsyntheterna” tyckte jag var bra, -det är väl en livets kultur! Likaså ger jag dig rätt i att arbetet att minska aborttalen kräver olika åtgärder för olika samhällen, eftersom orsakerna till abort ser olika ut i olika delar av världen.

    Könsselektiva aborter beror t.ex. på olika saker i Kina och Indien än i Västvärlden. När det gäller Västvärlden jag tror påven har rätt i att könsselektiva aborter och aborter på foster efter prenatal diagnostik med t.ex. Downs syndrom har ett samband med vår materialistiska slit- och släng-kultur. I Västvärlden ligger fokus mera på attityd-frågor, medan det i fattiga länder ligger på ökad kunskap och ökad levnadsstandard.

  3. Irène Nordgren skriver:

    Bengt

    ”Om jag går till mig själv, så bejakar jag att kyrkans herdar, och heliga män såväl som kvinnor kan ha något att säga om väsentliga saker i mitt liv, inkl min sexualitet och reproduktiva hälsa.”

    Jag skiljer på ”att säga” i största allmänhet och att vara i beslutsfattande position när det gäller tros-och moralfrågor.

    Katolsk hierarkis ABSOLUT största fel är att endast ämbetsvigda – LÄS CELIBATÄRA MÄN – kan komma ifråga till sådana beslutsfattande positioner.

    ”Varför denna totala boskillnad mellan kyrkans herdar och den del av mänskligheten som utgöres av kvinnor?”

    Hur kan du läsa in betydelsen ”boskillnad” i nedanstående ?

    ”Kvinnors reproduktivitet och sexuella hälsa är varken Franciskus eller hans föregångares bästa gren att bre ut sig om. Inga celibatära påvar ska ha tolkningsmonopol inom detta område. Det är min bestämda uppfattning . Lekmän ska här inte bara få komma till tals utan ska även ha en direkt möjlighet att påverka katolska kyrkans lära och praxis inom området sex-och samlevnad.”

    Hör du inte att jag snarare gör mig till förespråkare för ”gemensam vårdnad” (av frågor som har med sex och samlevnad att göra) mellan kyrkans herdar och kyrkans lekmän och LEKKVINNOR.

    Franciskus borde inrätta fler råd. Tex ett för sex-och samlevnad i vilket borde ingå gifta män och kvinnor, ensamstående med och utan barn och samboende homosexuella.

    (Det är väl inget att hymla om PRAXIS att samboende homosexuella par får godkänt under förutsättning att de väljer ”rätt” präst och ”rätt” församling.)

    Jag utgår ifrån att Franciskus tillhör gruppen ”rätt” präst och har ambition att göra Roms Stift till ”rätt” Stift………

    Noterar att du inte vågar ta i frågan om Heliga Stolens roll i FN.

    // Irène

    • bema skriver:

      ”Gemensam vårdnad” – det var en bra formulering som jag gillar starkt. Ditt förslag om råd för sex-och samlevnad i vilket borde ingå gifta män och kvinnor, ensamstående med och utan barn och samboende homosexuella tycker jag också var bra. Jag har tänkt i liknande banor.

      Heliga Stolens roll i FN -jo, jag vågar ta upp, men det blev för mycket bollar på en gång just nu.

    • bema skriver:

      Irène!

      Jag håller på att fördjupa mig i den nya intervjun med påven. Apropå detta med ”gemensam vårdnad”, och att tillsätta råd med människor som lever ute i den verklighet som avhandlas, så hittade jag ett avsnitt som är relevant, och som gör att jag tror påven är inne på samma linje.

      Avsnittet handlar om begreppet ”domesticera fronterna”, ett uttryck påven använt tidigare och som nu intervjuaren ber honom vidareutveckla. Han säger (mina tankar inom parentes):

      ”Människor som sysslar med kulturer är hemma i den kontext där de arbetar och tänker.” (Kvinnorna, de gifta paren, de homosexuella etc är hemma i sin kontext). ”Faran lurar alltid att stänga in sig i ett eget laboratorium. Men vi skall inte leva i ett troslaboratorium utan på en trosvandring, i en historisk tro. Gud har uppenbarat sig som historia, inte som ett kompendium av abstrakta sanningar. Jag är rädd för laboratorierna, därför att i laboratoriet tar man med sig problemen hem för att tämja dem, fernissa dem, man tar dem utanför deras egen kontext.” (Du, jag, alla de enskilda människor du betonar din omsorg om lever vid fronten, ”Vatikanmännen” lever i laboratoriet).

      Påven ger även ett konkret exempel som visar att ibland måste man även ha en viss olydnad mot de överordnade för att det praktiskt skall fungera och bli bra:

      ”Ordenssystrar som bor i sjukhusen. De lever vid fronten. Jag lever tack var en av dem. När jag hade problem med lungorna gav läkaren på sjukhuset mig penicillin och streptomycin i vissa doser. Systern i salen tredubblade dem, därför att hon hade intuition, hon visste vad som skulle göras, eftersom hon var med de sjuka hela dagarna. Läkaren, som säkert var duktig, fanns i sitt laboratorium.”

  4. Irène Nordgren skriver:

    Bengt

    Jag trycker på GILLA – knappen !

    // Irène – på trosvandring i verkligheten

  5. Eric skriver:

    Men den där systern var ju CELIBATÄR.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s