Gamla och nya fördomar

Gamla fördomar och diskriminering till följd av det berömmer vi oss av att ha utrotat, och nya fördomar tror vi oss inte ha. Det är bara det att de gamla ändå lever kvar i det fördolda, medan nya tar vi så för givet att vi inte ens märker att det är fördomar. De lever och frodas såväl bland akademiker och kulturpersoner som på tidningarnas ledarsidor.

Rasism, diskriminering på grund av hudfärg och folkgrupp förekommer visserligen ideologiskt i marginella hårdföra nazistinspirerade grupper och i anonymiteten på vissa sociala media, men nog trodde vi att det var en passerad historia hos svenska myndigheter. Därför är det med förvåning och bestörtning vi hör om den speciella registreringen av romer som förekommer hos Skåne-polisen. Här reagerar media samstämmigt med rätta med stor bestörtning. DN skriver i sin huvudledare att det är en skam för Sverige, och att det inte går att tänka bort 1930-talet och rasbiologin.

Annorlunda är det med den fördomsfullhet som finns mot tro och andlighet, särskilt kristen tro, vilket tar sig uttryck i en analfabetism, nästan som en aggressiv vägran att lära sig något om det, utan istället hålla fast vid karikerade nidbilder som man sedan bekämpar. Fördomsfullheten dyker upp i ljuset när personer med kristen bakgrund skall tillsättas på höga poster i samhället, då plötsligt deras kristna tro enligt somliga väger tyngre som negativ merit än alla andra positiva meriter de kan tänkas ha för den post de tillträder. Jag erinrar om upprördheten bland studenter och forskare på Lunds universitetPer Eriksson tillsattes som rektor, stormen kring Tonio Borg då han tillsattes som EU-kommissionär och nu den aktuella upprördheten kring tillsättningen av Elisabeth Svantesson som arbetsmarknadsminister.

Det yttrar sig också i en obenägenhet att i nyhetskommenteringen lyfta fram det allt mer kritiska läget med förföljelse och terrorhandlingar mot kristna i framförallt Mellanöstern och Afrika. Det känns nästan som något kontrafobiskt över det hela: Av rädsla för att stämplas som främlingsfientlig och islamofob blundar man för våldet mot kristna, som oftast utövas av militanta islamister.

Som väl är lever vi inte i en förtryckande enhetskultur, utan det uppstår en debatt i media där en del genomskådar det sjukt fördomsfulla i denna inställning till kristna som går på tvärs mot grundläggande demokratiska rättigheter.

Läs Gert Gelottes krönika i GP idag som granskar kritiken mot Elisabeth Svantesson.

Läs också Erik Helmerson i DN som tar upp den militanta islamismen som håller på att kidnappa islam (de flesta muslimer är fredsälskande och fördömer våld) och de fruktansvärda aktuella terrordåden i Nairobi, Peshawar och Bagdad.

Detta inlägg publicerades i Church, Samhälle. Bokmärk permalänken.

21 kommentarer till Gamla och nya fördomar

 1. Anneli Magnusson skriver:

  Bengt,
  Visst är det viktigt att veta var man har politiker, jag svarar här på ditt svar till mig under för bloggen om Elisabet Svantesson. Men Gert Gelotte tar upp ytterligare en viktig sak, bara för att man är medlem i ett samfund behöver man inte dela alla dess värderingar.
  Även sett ur det perspektivet gör Elisabet Svantesson en insats, hon visar att även personer som är med i frikyrkor är olika. Precis som Gert Gelotte, jag m.fl. är exempel på att inte alla katoliker är emot kvinnliga präster, samkönade äktenskap, preventivmedel etc.
  Förhoppningsvis kan det göra att den stereotypa bilden av frikyrkliga och katoliker blir mer nyanserad.
  Anneli

  • bema skriver:

   Anneli!
   Jag håller med dig. Det du skriver illustrerar ännu tydligare det jag tidigare gav uttryck för, att som kristna har vi ett ansvar att aktivt stå för och ge skäl för vår tro. Detta både för att utåt nyansera en stereotyp bild av kristenheten, och inåt, att problematisera det som faktiskt är stereotypt och fel och på så sätt bidra till den egna församlingens utveckling.

 2. Pingback: Gert Gelotte i GP, Det är okej att byta åsikt | Annelis blogg

 3. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  Jag förstår mig ofta inte på dig. Jag uppfattar att du – när det gäller en person (Elisabeth Svantesson) utanför din egen kyrkofamilj – menar att det inte är nödvändigt att den personen håller med om ALLT vad den personens samfund står för officiellt. Du är upprörd över mediadrevet…..
  Då kommer min undran ……..

  När det gäller dina egna trosfränder……som tex KV -folket så höll du med biskopen när ”han pekade med hela handen” och utfärdade en varning mot oss. KV folket fick inte ha visioner som som avvek från den officiella katolska läran. Underförstått vi måste omfatta ALLT dvs rubbet i katolsk lära ………Mot oss sattes också igång ett inomkatolskt drev skulle man kunna säga -initierat genom biskop Anders uttalande på Stiftets hemsida.
  Skulle du kunna förklara varför det enligt dig är fullt acceptabelt att Elisabeth Svantesson får ha avvikande uppfattning mot den gängse inom LO men katoliker måste hålla med till punkt och pricka på ALLT vad katolsk troslära säger och gör vi inte det så får vi skylla oss själva om det blir repressalier av något slag……..

  // Irène

  • bema skriver:

   Irène!
   Det är samvetsfriheten och det fira teologiska samtalet som gäller både i andra samfund och i Katolska kyrkan, det är min inställning, vilket jag tycker har framgått av mycket annat jag skrivit.

   Jag tillerkänner kyrkans herdar och läroämbetet en auktoritet att leda kyrkan och förordar inte anarki. Det och inget annat är kontentan av vad jag sagt.

   Ledningsstrukturen i Katolska kyrkan och Svenska kyrkan ser ju helt annorlunda ut. I Svenska kyrkan har demokratin nästan fått ersätta läroämbetet, biskoparna har inte ens rösträtt på kyrkomötet, och i teologiska frågor ligger de lågt, tar hellre tag i okontroversiella politiska frågor som miljön och flyktingpolitiken.

   I Katolska kyrkan är det tvärtom, där har biskoparna mycket stor makt, där behöver vi utveckla mera lekmannainflytande, vilket också är teologiskt riktigt och i enlighet med Andra Vatikankonciliets intention.

   Angående Katolsk Vision, så är jag ambivalent, och som du skriver har jag uttryckt en viss förståelse för biskop Anders agerande.

   Ibland skrivs det mycket bra och skarpa artiklar som jag uppskattar, men sedan kommer dessa personangrepp och hätska kritik som jag finner både obehaglig och okonstruktiv.

   Kanske borde man se mellan fingrarna på detta, kanske borde biskop Anders ha haft mera tålamod, jag vet inte. I alla fall har jag viss förståelse för hans agerande. Om han handlade rätt eller fel, som biskop har han ett ansvar att leda sitt stift och handla efter bästa förmåga.

   Istället för att ta på offerkoftan kan Katolsk Vision fortsätta att lugnt och sakligt diskutera sakfrågorna. Det kommer ni att vinna på.

 4. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  1. Jag blir ytterst bekymrad att du raderar kommentarer jag gör som tex att citera att ärkebiskop Müller kallar katoliker som sympatiserar med Wir sind Kirche för ”parasitära existenser.”

  Om du tror jag hittade på så vill jag gärna ge nedanstående länk

  http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Bischof-Mueller-bezeichnet-Reformgruppen-als-parasitaere-Existenzen-id20226101.html

  2. Biskop Anders fördömde KV manifest INNAN någon sagt ett PIP så du kan inte skylla ifrån dig med att KV haft felaktig ton. Genom biskop Anders har ett inomkatolskt drev igångsatts mot KV.

  Du bör skilja på orsak och verkan…….

  3. Du svarar inte på min centrala fråga varför du bara ömmar för Elisabeth Svantesson som du anser ska ha rätt att utan sanktioner avvika från sitt samfunds officiella linje men inte katoliker………

  4. Jag anser inte att jag tagit på mig någon ”offerkofta”. Jag anser att ditt val av begrepp visar att du anser dig ha monopol på att definiera den Andre i termer som du anser adekvata samtidigt som du tar dig tolkningsföreträde att definiera andras val av begrepp som ”hätsk kritik och personangrepp”.

  // Irène

  • bema skriver:

   Irène!

   1. Jag såg det som redaktionellt att radera din påminnelse om att jag inte svarat + mitt temporära svar. Men OK, du tillfogade detta med ärkebiskop Müllers uttalande vilket då inte kom med. Nej, jag tror inte du hittar på, och skadan är nu reparerad genom att du fått med länken också. Ja, We Are Church är uppenbarligen en het potatis i kyrkan.

   3. Jag ömmar inte mer för ES än KV. Dessutom vet vi inte på vilket sätt ES avviker. Ingen inom hennes församling har kritiserat henne offentligt för att avvika från församlingens linje.

   4. Jag har inget monopol, men säger bara vad jag tycker, sedan vet jag att många andra tycker så också, men det är itne det väsentliga. Du säger ju också vad du tycker.

 5. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  Vi är och förblir olika. Vi kommer nog aldrig att förstå oss på varandra. Och det är så det ser ut i vår kyrka – katoliker tycker och tänker olika. Människor tycker och tänker olika. Människor förstår sig inte på varandra och just därför borde väl kyrkans herdar anstränga sig att inte ytterligare bidra till polarisering ……..

  Du skriver med anledning av ES

  ”Som väl är lever vi inte i en förtryckande enhetskultur, utan det uppstår en debatt i media där en del genomskådar det sjukt fördomsfulla i denna inställning till kristna som går på tvärs mot grundläggande demokratiska rättigheter.”

  Om du hade skrivit likadant när biskop Anders med blixtens hastighet ryckte ut när KV manifest dök upp på internet för 8 år sedan så hade jag nu respekterat din indignation också över debatten om ES….Nu kan jag tyvärr inte göra det då du inte alls har något emot att det i din egen kyrka i Sverige odlas ”en stereotyp bild av kristenheten.”

  // Irène

  • bema skriver:

   Ja, vi är olika. Gott ändå att vi har en andlig och sakramental gemenskap kring samma nattvardsbord. Det räcker långt. Kyrkans herdar skall anstränga sig att inte bidra till polarisering mellan kristna, samtidigt som de skall slå vakt om enheten i det väsentliga. Också vi gräsrötter har ett ansvar att inte polarisera och försöka bidra till enheten genom att stödja våra herdar.

   Jo, skulle Katolska kyrkan i Sverige odla en stereotyp bild av kristenheten, så skulle jag ha mycket emot det.

 6. Bäste Bengt, Ang Elisabeth Svantesson jag tycker inte hon behandlats annorlunda bara för att hon är kristen. Felet hon gjorde var att hon inte ville svara på frågorna. Jag tycker det vore mer rakryggat om hon talade om för journalisterna att hon nu är medlem i Kristet center i Örebro och att hon deklarera vad hon tro på nu. Det pinsamma var att hon nu ville lägga det bakom sig. Tidningen Dagen vill få det till Låt Svantesson slippa tjuvnyp

  Hon hon har varit medlem i ” Ja till Livet” och Livets ord. Att hon tillsammans med flera andra riksdagsledamöter i ”Forum för familj och människovärde” försökte förhala beslutet att tillåta samkönade äktenskap genom att stoppa utredningen som pågick. Att hon fram till nyligen varit ordföranden i Samfundet Sverige-Israel.

  Obs ! Jag lägger inga värderingar om hennes tidigare ageranden och medlemskap men våga stå för det. Att stå upp rak och uppriktig för sin tro och sina åsikter i övrigt brukar respekteras. Hon håller sej nu undan journalisternas frågor och det förvärrar hennes problem.
  Under pressträffen sa Svantesson att hon stödjer svensk abortpolitik. – Jag står bakom svensk abortlagstiftning. Men har hon övergett vad ” Ja till Livet” står för? Sådana frår fick inte journalisterna svar på.

  Beslut i en regering är ett lagarbete och avsett om en ny minister är muslim, buddist eller kristen har journalister rätt att granska det ”ideologiska bagage” en minister har med sig.
  Hennes tro är inte en ”privatsak”
  Elisabeth Sandlund Opinionsredaktör på Dagen har en ledarkrönika som är lite mer eftertänksam “När vår nya arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson presenterades i förra veckan tonades betydelsen av hennes kristna tro ned. Den fick närmast status av en ungdomssynd i samma klass som att vid något tillfälle ha anlitat en hantverkare utan F-skattesedel eller ha dragit på sig onödigt många parkeringsböter. ”

 7. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  ”Jo, skulle Katolska kyrkan……………”

  ”Skulle……….????”

  Om en grupp katoliker i ett land av landets katolske biskop inte offentligt tillåts ge uttryck för sina VISIONER utan omedelbart får en reprimand på Stiftets officiella hemsida ………….

  Vad är detta om inte ett ODLANDE av katolska STEREOTYPA bilder ??????

  Underförstått en katolik som har en vision, som har en dröm är ingen rättrogen = riktig katolik!

  Du kan inte neka till att Stockholms katolska Stift på olika sätt ser till att information från andra KATOLSKA Stift ute i världen – där trots allt en mer tillåtande attityd råder- INTE når svenska katoliker.
  Vad är detta ett tecken på om inte att den svenske katolske biskopen är ytterst mån om att bibehålla = ODLA en STEREOTYP BILD av katolsk kristenhet i Sverige ?

  Och du Bengt ställer dig till förfogande att hjälpa biskopen i detta arbete.

  Men så plötsligt händer det saker utanför den katolska kyrkofamiljen. Då rycker du ut OFFENTLIGT med din INDIGNATION ……… Hu så hemskt ………..har vi ingen religionsfrihet…….osv osv

  Så länge din INDIGNATION över förtryck inte kostar dig något så finns nog ingen så INDIGNERAD katolik i Stockholms katolska stift……..

  Oj vilken förespråkare för RELIGIONSFRIHET du gör dig till när det gäller alla andra samfund och kyrkofamiljer.

  Självklart ska tex kvinnoprästmotståndare inom svenska kyrkan ha ett existensberättigande.
  Allt annat strider mot religionsfrihet osv

  Om en katolik pläderar för kvinnliga präster ……….???

  Nej det har inte med religionsfrihet att göra……det har med helt andra saker att göra ……..det har med katolska Läroämbetet att göra – som inte har något med religionsfrihet att göra……..osv

  // Irène

  • bema skriver:

   Irène! Du ältar en sak som hände för snart tio år sedan och tar det till intäkt för att Katolska kyrkan i Sverige är stereotyp. Är det inte dags att lägga detta bakom sig nu och fokusera på här och nu? KV har all möjlighet att delta i det allmänna samtalet inom Katolska kyrkan och gör det också.

   Man får visst plädera för kvinnliga präster i Katolska kyrkan. Det är ett samtal som pågår världen runt. Påven och biskoparna säger visserligen att enligt kyrkans nuvarande självförståelse är prästämbetet förbehållet män, men en teologisk diskussion fortgår. Det bör den få fortsätta att göra i lugn och ro. Att göra det till en kyrkopolitisk fråga att med buller och bång genomdriva det mot majoriteten av kyrkans herdar i enhet med påven bara för att de som sympatiserar med We are Church kräver det sätter bara käppar i hjulet för ett fördjupat teologiskt samtal.

 8. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  Ang ”älta ….”

  Så länge som katolska röster i bloggosfären och IRL kan hänvisa = ÄLTA till vad som står om biskop Anders i Wikpedia är det svårt att ”fokusera på här och nu….”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Arborelius

  Biskop Anders varning mot svenska KV framstod mer och mer löjeväckande i takt med tiden dvs i samband med Memorandum i Tyskland och Helmut Schüller i Österrike…….

  Men de mest konservativa krafterna i Stiftet UTNYTTJAR fortfarande biskop Anders stigmatisering av KV …….

  Därför skulle biskop Anders göra ENHETEN en tjänst genom att stryka varningen offentligt på sin hemsida…..

  // Irène

  • bema skriver:

   Irène!
   Wikipediaartiklarna om Anders Arborelius och Katolsk Vision är ju pinasamma, läser man under diskussion ser man att det handlar om intressekonflikter som borde avhandlas på annat ställe än i ett uppslagsverk. Att biskop Anders uttalande om KV lyfts fram som en huvudsak i artikeln är mycket märkligt. Men detta faller på sitt eget grepp.

 9. Irène Nordgren skriver:

  ”Dessa mina minsta bröder”

  Tack för ditt inlägg och dina synpunkter som jag delar.

  ”Ang Elisabeth Svantesson jag tycker inte hon behandlats annorlunda bara för att hon är kristen.

  ”Hennes tro är inte en ”privatsak”

  Nu kan du och alla läsare också konstatera hur Bengt ena stunden tycker si och andra stunden så …..

  Hipp som happ…….

  // Irène

  • bema skriver:

   Irène! Vad är detta för trams? Tänkte först radera din kommentar, men valde sedan att låta stå och kommentera, förtydliga. Jag har inte ändrat mig. Att det finns fördomar mot kristen tro i samhället rent allmänt, illustrerat också i fallet ES är grundinnehållet i mitt inlägg. Det rubbas inte.

   Som jag disk med Anneli i ett tidigare inlägg + ovan konstaterade jag att vi som kristna har vi ett ansvar att aktivt stå för och ge skäl för vår tro. Att ES inte gör det utan håller det privat var hon står i dessa frågor idag lämnar fältet öppet för spekulationer. Därför finns en berättigad kritik som jag håller med om. Att ES inte kommenterar var hon står idag förstärker ju intrycket att religion är inget man kan tala öppet om i samhället idag.

 10. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  ”Därför finns en berättigad kritik som jag håller med om. ”

  Det hade varit klädsamt om du klämt ur dig detta tidigare i debatten.

  Du kommer mycket ofta med medgivanden i efterhand. Värdet av dina medgivanden får därför om ingen – så i alla fall kraftigt reducerad verkan.

  // Irène

  • bema skriver:

   Fokus var på samhällets fobiska inställning till kristendom, inte på Svantessons tystnad. Min inställning framgick klart av mina två inlägg om detta och efterföljande diskussion.

 11. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  ”Fokus var på samhällets fobiska inställning till kristendom,…..”

  Det är på den punkten som meningarna går isär i debatten. Jag tolkar just DMMB (Dessa mina minsta bröder ) som att det INTE var att ES är kristen ( dvs att samhället skulle ha en ”fobisk inställning till kristendom”) som blev problemet utan hennes tystnad som du i den pågående debatten fann helt sekundär och därför undvek att ha fokus på…….

  Var en debattör lägger fokus dvs vad en debattör är angelägen att betona kan på ett sofistikerat sätt dölja något annat som debattören just är angelägen om INTE ska vara i fokus…………..

  // Irène

  • bema skriver:

   Jag menar att reaktionerna var varierande. Till del handlade kritiken om blotta faktum att hon hade ett förflutet i Livets Ord och Ja till Livet. För andra var det den mera sofistikerade kritiken att hon vägrade kommentera.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s