Patientförening för transsexuella stödjer Skånbergs och Enochsons motion.

Jag noterar att Föreningen Benjamin, en patientförening som stöder personer som är på väg att få, har, eller har haft diagnosen transsexualism stödjer Tuve Skånbergs och Annelie Enochsons motion som jag tidigare skrev om.

Föreningen uppmanar i ett öppet brev riksdagsledamöterna att avslå regeringens proposition. I brevet som finns publicerat på föreningens hemsida heter det bl.a (min markering med fetstil):

”Föreningen Benjamin företräder den patientgrupp som lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall är tänkt att hjälpa. Det rör sig om en patientgrupp som är i behov av könskorrigerande behandling, som bl a innebär borttagande av könskörtlarna samt hormonbehandling.

Enligt regeringens proposition 2012/13:107 skall det s.k. steriliseringskravet tas bort vid fastställande av ny könstillhörighet. Föreningen Benjamin anser dock att regeringen inte haft vår patientgrupps behov i åtanke när man skrivit lagförslaget. Tuve Skånbergs (KD) och Annelie Enochsons (KD) motion 2012/13:So14 tar i motiveringen upp just de invändningar som vår förening haft mot regeringens proposition.”

Föreningens ställningstagande kan först te sig förvånande, men vid närmare eftertanke icke. Gruppen transsexuella är ju ingen enhetlig grupp med entydigt gemensamma intressen och gemensamma åsikter (precis som inte gruppen cis-sexuella, homosexuella, heterosexuella etc är det). De allra flesta, och det är dem som Föreningen Benjamin representerar är strikt transsexuella och vill leva helt i det nya könet och önskar därför att könskörtlarna opereras bort i samband med könsbytet. Att få nya valmöjligheter är inget som underlättar för dem.

De patienter som önskar byta kön och ändå behålla motsatta könets karakteristika är mycket få, det kanske handlar om enstaka. Då man redan nu i princip fastslagit, vilket självklart ingen är emot, att man inte med tvång skall utföra stympande operativa åtgärder på en människa, så borde de enstaka fall det kan komma att bli fråga om där könsbyte beviljas kunna lösas genom att dispens ges.

Det är viktigt att lyssna på patientföreningarna. Det får inte bli så att de transsexuella blir gisslan i en kamp som gäller något helt annat som att styra samhället i queer-ideologisk riktning.

Angående surrogatmödradebatten som är näraliggande detta ämne: Ta del av artikel i Läkartidningen idag av dr Ingemar Kjellmer som kritiserar SMERS´s beslut att tillstyrka legalisering av handel med surrogatmödraskap i Sverige.

Detta inlägg publicerades i Samhälle och märktes , , . Bokmärk permalänken.

90 kommentarer till Patientförening för transsexuella stödjer Skånbergs och Enochsons motion.

 1. Man bör nog notera följande information i detta sammanhang:
  Bolagsnamn: FÖRENINGEN BENJAMIN
  Organisationsnummer: 802421-6619
  Bolagsform: Ideell förening
  Status: Ej verksam

  Medlemmar i Benjamin har på forum för transsexuella hävdat att föreningens styrelse är hemlig även för medlemmarna och inte syns till alls. Mot Benjamin åsikt står en samfälld transrörelse, med fyra organisationer med ett betydligt mycket större antal transsexuella medlemmar än Benjamin har.

 2. Bengt, om du anser att Benjamins åsikt är viktig för att de tillhör de som själva berörs, varför betonar du inte detta när du diskuterar med mig? Jag är också transsexuell, som du ju vet.

  Mot Benjamin står alltså fyra organisationer som har transsexuella medlemmar. Och ett stort antal transsexuella debattörer. Enda skillnaden är att dessa inte kallar sig patientorganisationer, har fler medlemmar och är aktiva.

  KIMs åsikt. KIM organiserar också transsexuella, och har till skillnad från Benjamin verksamhet.
  http://www.qx.se/samhalle/debatt/19899/oppet-brev-till-statsminister-reinfeldt-%E2%80%93-avskaffa-tvangs-steriliseringarna-nu

  FPES åsikt. De organiserar också transsexuella, och har till skillnad från Benjamin verksamhet.
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/15/tv-ngssteriliseringarna-l-r-avg-ras-av-domstol

  RFSL. Har transsexuella i sin förbundsstyrelse, sina avdelningsstyrelser och ett stort antal aktiva medlemmar som är transsexuella.
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/rfsl/pressrelease/view/slut-paa-tvaangssteriliseringar-av-transpersoner-i-sverige-organisationer-driver-skadestaandsprocess-826866

  RFSL Ungdom. Har transsexuella i sin förbundsstyrelse, sina avdelningsstyrelser och ett stort antal aktiva medlemmar som är transsexuella.
  http://www.qx.se/samhalle/22747/-tvangssterilisering-vid-konskorrigering-blir-antligen-olagligt-

  Vad gäller själva propositionen som berörs i Benjamins brev verkar organisationen inte ens bemödat sig om att lämna in ett remissyttrande på lagförslaget i den föregående departementspromemorian. Det har däremot RFSL, KIM, FPES och RFSL Ungdom. Samtliga fördömer tvångssteriliseringarna och kräver att de avskaffas.

  Enskilda transsexuella debattörer som inte delar Benjamins åsikt:
  Hanna
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/14/sterilisering-r-ett-juridiskt-krav-inte-ett-medicinskt
  Amanda
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/13/regeringen-har-kohandlat-bort-mitt-m-nniskov-rde
  Jag
  http://www.aftonbladet.se/debatt/article14799911.ab
  Lisa
  http://www.newsmill.se/artikel/2010/06/17/n-r-livet-blir-b-ttre-f-rlorar-vissa-r-tten-till-barn
  Nova
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/konsbytare-stammer-staten-for-tvangskastrering_7811250.svd
  Aleks
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5410019
  Maria
  http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/transsexuella-har-ocksa-ratt-till-barn?rm=print
  Eden
  http://www.qx.se/kultur/18843/eden-vann-pridetavling-med-omdebatterad-bild-

  Det är inte lyckat när en ensam ordförande i en inaktiv förening låtsas företräda en hel grupp. Och det är inte en åsikt man bör luta sig mot som seriös debattör.

  • bema skriver:

   Lukas!
   Tack för strukturerad resurslista med föreningar som organiserar transsexuella och artiklar.

   De föreningar du listar är onekligen mera resursstarka och organiserade och kapabla att agera offentligt än Föreningen Benjamin. Jag håller med om att det är märkligt att de inte skickat in ett remissyttrande, när man nu hyser den uppfattningen man ger uttryck för i det öppna brevet till riksdagens ledamöter. Jag undrade också över att det bara var undertecknat med ordförandens förnamn, det ger ett mindre förtroendeingivande intryck.

   Jag känner inte Föreningen Benjamin särskilt väl. Jag antar att man kallar sig patientorganisation för att man gör anspråk på att organisera dem som blir föremål för könskorrigerande utredning och behandling från sjukvårdens sida. Det skulle ändå sett bra ut om man på hemsidan för informationens skull nämnde att det finns fler föreningar som organiserar transsexuella och länkar till dem.

   Trots brister i formell organisation antar jag att föreningen ändå ges legitimitet från många transsexuella. Att det finns olika föreningar som organiserar transsexuella får man väl se som ett uttryck att det inte är en enhetlig grupp, utan det finns olika intressen och åsikter.

   • Lukas skriver:

    Bengt, du skriver ”Jag känner inte Föreningen Benjamin särskilt väl.” Men du antar ändå att ”föreningen ändå ges legitimitet från många transsexuella.” Hur tänker du då? Vad baserar du detta antagande på?

    KIM är inte mer resursstarka än Benjamin, om det är ekonomiska resurser du tänker på. Däremot klarar man av att ha verksamhet och aktiva medlemmar. Men det finns inga formella hinder för Benjamin att klara det också.

    Det är fritt fram för alla föreningar att kalla sig patientföreningar, det är ingen skyddad titel för en förening. Benjamin uppfyller inte kraven för bidrag som patientorganisation. KIM har också medlemmar som är patienter/fd patienter som har behov av/har fått könskorrigerande behandling. Liksom de övriga tre organisationerna har det såklart.

 3. Nu har övriga organiserade transsexuella hunnit skriva replik. Det är upp till dig och läsarna att fundera över vilkas åsikter som bör tillmätas mest värde.

  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/rfsl/pressrelease/view/oeppet-brev-till-riksdagens-ledamoeter-replik-foereningen-benjamin-855037

 4. bema skriver:

  Lukas!

  Trots de formella bristerna du påpekar med Föreningen Benjamin tror jag inte det är så illa som att det är en ensam person som låtsas företräda en hel grupp. Jag utgår från att det finns substans bakom det som står på hemsidan.

  Inte heller i repliken till föreningen Benjamin från RFSL, RFSL ungdom, KIM och FPES görs gällande att föreningen inte skulle ha en legitimitet bland transexuella, bara att man inte representerar alla.

  Nej, jag menar inte föreningens ekonomiska resurser utan resurser i form av personer som är starka och verbala och kan driva sin sak. Det är skillnad mellan t.ex. Reumatikerförbundet och en liten patientgrupp på några hundra totalt i att ha kraft att organisera sig. Och kan man inte organisera sig och få ordning på det formella kan man givetvis inte heller få ett godkännande från samhället, få bidrag etc.

  Men man måste väl lyssna till alla grupper och inte undertrycka några. Man kan inte ställa den ena mot den andra. RFSL är en stark organisation med resurser att driva frågor och tala för sig, också de andra organisationerna du nämner, men då tycker jag inte man skall använda den styrkan till att marginalisera andra, snarare försöka hjälpa fram och söka samarbete och dialog.

  Likaberättigande för sexuella minoriteter och bekämpande av homofobi och diskriminering är vi alla överens om, men det är något annat än att driva en queer-ideologisk agenda vilken inte alls är förankrad i samhället i stort, inte heller hos alla transsexuella eller hos alla homosexuella.

  • Du svarar som vanligt inte på frågor Bengt, det är lite trist. Du bara upprepar vad som verkar vara ett fortsatt större förtroende för Benjamin än för de transsexuella röster jag hänvisat till. Du väljer när du tycker man bör lyssna på transsexuella själva och när man inte bör det, och den avgörande faktorn tycks vara om deras åsikter stämmer överens med dina egna. Det är inte snyggt.

   Orsaken till att Benjamin saknar ”resurser i form av personer som är starka och verbala och kan driva sin sak” beror säkerligen huvudsakligen på att dessa personer antingen aldrig känt sig välkomna där, eller för att de lämnat organisationen. I en demokrati får ofta organisationer de styrelser de förtjänar. Vilken styrelse en organisation har påverkar sedan vilken typ av medlemmar och hur många medlemmar som lockas att engagera sig.

   Det är inte de fyra organisationer jag nämnt som försökt marginalisera Benjamin, utan Benjamin som aldrig velat samarbeta. De kommer aldrig till möten där RFSL också är bjudna, de avböjer samtal, deras företrädare har förolämpat ett antal transsexuella i de övriga organisationerna ett flertal gånger. Och så vidare.

   Om du tycker organisationer bara ”får” driva de frågor som _precis alla_ i den grupp de fokuserar på faktisk håller med om undrar jag hur du tänker kring dina egna åsikter kring dina kristna värderingar? Det är ju faktiskt så att den konservativa syn på kristendom som du företräder verkligen inte delas av alla kristna i Sverige. Tvärtom, din ståndpunkt är i minoritet. Om du tillämpade samma retorik på detta området borde det alltså anses vara moraliskt fel/tveksamt att ”driva en konservativ kristen agenda vilken inte alls är förankrad i samhället i stort, inte heller hos alla kristna”. Men det tycks du ju inte anse, så varför tillämpar du dubbla standarder?

 5. Christel skriver:

  För det första bara påståendet från en del virrpannor här att benjamin skulle vara en inaktiv förening….Benjamin är en patientförening och har i massor med år kämpat mot idotiska regler för att få möjligheten att få bidrag till sin verksamhet i syfte att kunna hjälpa människor i den här patientgruppen på ett bättre sätt. Benjamins norska motsvarighet baserat på ett mindre årligt patientantal får av norska staten ca 1 miljon kronor varje år i stöd för sin verksamhet.

  De här queer stolarna som dras till RFSL och en salig blandning av transvestiter i olika former
  representerar verkligen inte den stora majoriteten av människor som genomgått en kroppskorrektion eller har ett behov av detta som detta är frågan om.

  Neurobiologisk vetenskap det kan de då rakt ingenting om.

  Det är ingen som helst hemlighet att de i många år kämpat något frenetiskt för att införa ett tredje kön…det vet de flesta i den här patientgruppen.

  Det är enligt min mening väldigt bra att benjamin markerar mot idiotin.
  Vad de här människorna vill är i stället att få riktigt bra sjukvård i meningen kroppskorrigering.

 6. bema skriver:

  Christel och Lukas!

  Om Christels konfrontativa retorik är representativ för föreningen Benjamin, så förstår jag att det är svårt med dialog. Men jag tror även RFSL driver sin agenda och väljer vilka man vill samarbeta med och inte.

  Nej, Lukas, det handlar inte om att ha ett större eller mindre förtroende för den ena eller andra organisationen och välja vem jag skall sätta min tillit till. Jag tror även Föreningen Benjamin har något vettigt att komma med, trots att de just nu inte gör så mycket positiv reklam för sig i form av stark lobbyorganisation och kommunikativt samarbete.

  Man får visst driva olika frågor ideologiskt, det gör RFSL och de andra organisationerna du nämner, och ni gör inte heller anspråk på att vara en heltäckande intresseförening för patienter som genomgår könsbyte. Föreningen Benjamin säger sig representera majoriteten av de som genomgår könsbyte och utgår från traditionellt sexualantropologiskt synsätt, medan RFSL driver en queer-ideologisk agenda.

  Själv menar jag, som du nog har förstått, att skapelsen, människan, naturen, inte är queer, utan att människan är man och kvinna och att det behövs en man och en kvinna för att få barn. Olika varianter på detta, som homosexualitet, transexualism etc förhåller sig till denna grund. Min uppfattning är att ingen, allra minst de transsexuella, är betjänta av att queer-perspektivet som relativiserar könstillhörigheten till att vara en social konstruktion blir normgivande i samhället.

  Ditt resonemang om kristendom och konservatism finns inte utrymmer att gå in på närmare här. Låt mig bara säga att jag finner mig stå i en grundläggande gemenskap med alla döpta, detta oberoende om jag har vitt skilda åsikter, politisk åskådning etc med min broder eller syster i Kristus.

 7. Christel skriver:

  Hej Bengt!
  Ja det är möjligt att jag framstår som konfrontativ sett ur din synvinkel.Människor i den här patientgruppen har sedan RFSL bestämde sig för att börja föra deras talan utan att tillfråga dem om de ville ha sin talan förd av dem vid massor av tillfällen framfört till RFSL att de inte vill ha med dem att göra.Det finns en liten minoritet av människor i den här patientgruppen som är homosexuella och kanske då söker sig till RFSL som typ Lukas och därmed tycker sig ha rätten att föra människors talan som i en förkrossande majoritet av fallen absolut inte vill ha med dem att göra.Om du är intresserad av neurobiologisk vetenskap och vill veta lite mera om vad som ligger till grund för den här patientgruppens problematik så hjälper jag gärna till.

  • Charlie skriver:

   Christel, du far med osanning när du påstår att RFSL (som du uppenbarligen avskyr, du nämner inget om de andra föreningarna, exempelvis KIM) bestämt sig för att föra transsexuellas talan utan att fråga oss. Till skillnad mot Benjamin, så har INGEN av dessa föreningar påstått sig tala för det totala ”Vi Transsexuella”! Medan ni i Benjamin däremot använder det uttrycket, istället för det riktiga ”vi medlemmar i Benjamin”.

   Till skillnad mot den ”förkrossande majoriteten” transsexuella, både pre- och postop, som INTE är medlemmar i eller stödjer Benjamin, så kräver er lilla förening att ett krav på sterilisering ska vara kvar…… inte ens att det ska vara valfritt! Medan ”den förkrossande majoriteten” icke-benjaminiter anser att ingen ska tvingas steriliseras för att få nytt juridkt kön, men självklart att få göra för de som önskar. Valfrihet – det skulle en patientgrupp önska för sina medlemmar! Så Benjamin talar för föreningens medlemmar, inga andra, punkt slut.

 8. Lars Flemström skriver:

  Det var en väldigt beklämmande läsning, och inte minst alla fördomarna från människor som själva klagar på att de är offer för majoritetens fördomar. RFSL och sidoorganisationer har tagit på sig uppgiften att representera alla ”transsexuella” och visar då upp hela kartan av majortetens (inom gruppen transsexuella) förtryck av minoriteten (de som tidigare sades ha ”Benjamins sjukdom”) . Under hela mitt snart 70-åriga liv har jag bara träffat en enda person med ”Benjamins sjukdom” (så ovanligt är det) och det stod omedelbart klart för mig, att denna grupp egentligen inte tillhör HBT-kollektivet.

  Låt mig också göra klart att jag anser att steriliseringskravet ska bort. Jag anser att ingen kroppsdel eller kroppsfunktion, som Gud har skapat, ska tas bort, utan medicinska funktioner. Man opererar inte bort en frisk blindtarm, men kan amputera ett ben med kallbrand. För sterilisering av ”Benjamin-personer” kan det däremot finnas en medicinsk indikation, Vilket jag iofs har svårt att bedöma, då jag inte är läkare. Jag ställer mig lite undrande till Bengts resonemang. Han är läkare, men verkar ändå inte känna till Benjamins sjukdom (som är uppkallad efter upptäckaren Harry Benjamin).

  Dessa personer vill ”majoriteten” tvinga in i RFSL:s definitioner av transsexualism, och då de värjer sig mot det, bemöts de som förrädare. Som om det funnes en särskild norm för ”onormala”, för hur de ska beskriva sig själva och vad de ska kräva. Detta torde vara ”normen” för transsexuella:

  ” ‘Trans är kort för transperson, som är ett paraplybegrepp för alla de personer som bryter mot samhällets normer kring kön och könsidentitet. Det inbegriper människor som vill byta kön, som inte känner sig bekväma som varken kvinnor eller män, män som klär sig i kvinnokläder, artister som klär om till ett annat kön när de uppträder eller de som helt enkelt är osäkra på sin könsidentitet”¨

  Detta utgår från att kön är en social (eller möjligen juridisk konstruktion), och att personer som inte känner sig bekväma med det ”juridiska kön” som de har tilldelats vid födseln bryter mot samhällets normer, Och att det biologiska könet inte är individens verkliga kön, utan man upplever att man är född i fel kropp, och vill korrigera detta. Det centrala är UPPLEVELSEN att ha fel kön, man upplever sig egentligen ha det motsatta könet, eller inget särskilt kön alls.

  För Benjamin-personerna står det klart att de är män eller kvinnor (och redan därigenom bryter de mot RFSL-normen, som gäller för ”alla” transpersoner). Men samtidigt har de både fysiskt och psykiskt det andra könets könsegenskaper, vilket även kan yttra sig i att man väljer yrken som i ett könsrolls-samhälle anses typiska för det motsatta könet och att man som barn leker med flickor om man är pojke och vice versa. Det primära är inte upplevelsen att vara född i fel kropp, utan att det de facto är någon fel på kroppen.

  Och det är detta som ska korrigeras, om man får ett adekvat bemötande av sjukvården. Det kan då tyckas vara enklast och självklarast att befrias från det andra könets könsegenskaper, kan vi som inte har denna sjukdom tycka Men på Föreningen Benjamins hemsida berättas om Benjamin.personer, som växelvis har levt som män och kvinnor, och alltså prövat på båda konsrollerna, och vill kanske därför byta kön.

  En man som har levt som en kvinna, och som av omgivningen har uppfattats som en kvinna, vill kanske fortsätta att leva som en kvinna. Eller vice versa. Och det kan då vara nödvändigt med en sterilisering för att operationen ska lyckas, om jag har förstått det rätt. Men därmed torde det ju finnas en medicinsk indikation för ingreppet, vilket saknas hos de personer, som ”upplever” att de har fel kön. (Varmed jag inte har förnekat att den upplevelsen kan vara lika stark som t.ex. ”same sex attraction”, d.v.s, ingenting som man viljemässigt kan befria sig från).

  Att Föreningen Benjamin tydligen inte ens vågar framträda med namn och adress till styrelseledamöterna visar vilken oerhört osynliggjord och skambelagd grupp det är fråga om, Vartill denna grupp beskylls för att förolämpa ”andra transpersoner” när de försöker tala om för sjukvård och politiker att de faktiskt finns, vilket inte precis underlättar. Jag hoppas att jag själv vet vad jag talar om. Annars får jag be Benjamin-personerna om ursäkt. Det borde RFSL-aktivisterna här också göra, för de vet uppenbarligen inte vad de talar om.

  • RFSL-aktivisterna är bara en av alla de grupper av aktivister som debatterar denna fråga och såvitt jag kan bedöma av Lukas lista ovan så är de flesta av oss inte kopplade till RFSL och jag vet personligen väldigt få transsexuella som vill kategoriseras i något tredje kön (och få TS köper idéen att könet är en social konstruktion, då hade vi ju rimligen inte existerat).

   Sterilisering används lite missvisande för flera olika saker, vilket gör debatten förvirrande. Att tappa fortplantningsförmåga av medicinering, är en helt annan sak än att via kirurgi ta bort organ. Jämför medicin mot håravfall med bieffekten att minska spermieproduktionen med att gå in och knipsa sädesledarna. Att utan åtskillnad hänvisa till bägge som ”sterilisering” är helt enkelt antingen gravt missvisande eller i värsta fall ohederligt.

   Likaså finns naturligtvis inget rationellt skäl att förbjuda fortplantningsbevarande åtgärder i den mån det önskas och är omöjligt. Så som möjligheten att frysa ner spermier. Det gör man vid behandling av testikelcancer, t.ex.

   Hur offentlig man är bör naturligtvis inte enskilt avgöra trovärdigheten i ens argument. Men man kan inte kalla sig en förening, patientförening el dyl, om man inte lever upp till vad det implicit innebär. Då får man kalla sig något annat. Stödgrupp t.ex.

 9. Bengt, jag hopas ändå att som läser din blogg, och även kommentarfältet inser följande:

  * Samtliga tillgängliga fakta talar för att det finns betydligt många fler personer som är personligt berörda av steriliseringskravet i RFSL, RFSL Ungdom, KIM och FPES än i Benjamin.
  * Benjamin formulerar sig som om de företräder inte bara en majoritet, utan alla transsexuella
  * Benjamin har själva valt att aldrig någonsin samverka med andra organisationer som organiserar transsexuella, medan KIM, RFSL, RFSL Ungdom och FPES samverkar med varandra, om sådant man är överens om.
  * Kammarrätten i Stockholm har bedömt steriliseringskravet som tvångsterilisering, menat att det bryter mot svensk grundlag och de mänskliga rättigheterna och att det därmed är förbjudet för myndigheter att tillämpa det. Detta kan varken du, Skånberg eller Benjamin ändra på via debattartiklar.
  * Benjamins medlemmar kommer inte på något sätt mista några rättigheter genom att steriliseringskravet även avskaffas från den skrivna lagen. Däremot skulle alla transsexuella i RFSL, RFSL Ungdom, KIM och FPES förlora rätten att få bilda familj om steriliseringskravet återinfördes.

  Vad gäller Christel vill jag enbart hänvisa till ett gammalt inlägg med ett brev från henne, och vill tillägga att Christel aldrig någonsin velat ta en öppen debatt, ens i stängda rum i transsammanhang, med mig Jag tycker detta äger något

  http://lukas-romson.blogspot.se/2011/03/ta-ingen-skit.html

 10. Christel skriver:

  Hej Lukas!
  Du kör på i samma gamla spår…samma gamla socialkonstruktivistiska trams…samma ovilja som du haft de senaste 10-12 åren att ta till dig kritik….transpersonspropaganda tillsammans med en bunke transvestiter…..Nä snälla Lukas att debattera med en så inskränkt,arrogant,självupptagen homosexuell kille som dig som dessutom saknar all form av vetenskaplig insikt i den här patientgruppens grundläggande problematik det har jag inget intresse av.

  Patientföreningen Benjamin som du försöker insinuera är en icke aktiv förening för att ta något exempel har ganska självklart inget intresse av att samarbeta med organisationer vars målgrupp de i en förkrossande majoritet av fallen inte har någonting gemensamt med som dessutom gravt kränker dem. Patientföreningen Benjamin arbetar däremot aktivt med att försöka hjälpa människor ,barn i den här patientgruppen att få tillgång till sakkunnig,kompetent sjukvård hos specialistkliniker utomlands så att det skapas förutsättningar för dessa människor att få ett kvalitativt,normalt liv som kvinnor eller män. Deras intresse sammanfaller i en mycket stor majoritet av fallen väldigt dåligt med prideparader,transvestit träffar,mm,mm.

  • Charlie skriver:

   Christel, jag önskar att du förstod hur dina falska och elaka personpåhopp får dig att framstå för oss andra. Genom ditt sätt att prata om andra människor, avslöjar du långt mer om dig själv än om dem. Inskränkt, arrogant, självupptagen, stollar….. Jag tycker synd om dig och jag tycker synd om en förening som inte har andra representanter än du.

 11. Lars Flemström skriver:

  Christel

  Jag skulle vara tacksam om du kan bekräfta om jag har rätt eller fel i min förra kommentar. Under hela mitt liv har jag alltså bara träffat en enda Benjamin-person. Det var en kvinna med ett mycket manligt utseende och mansröst.(Det syns däremot inte utanpå om någon är en transvestit, om han /hon uppträder i det egna könets kläder.) Hon hade dessutom ett ”sjukligt” utseende. Hon sa att hon hade Benjamins sjukdom. Jag har sedan läst det jag kommit över om denne sjukdom. Jag tycker att detta är en patientgrupp, som inte har några likheter med någon av RFSL:s klientgrupper.

  Skulle också vara tacksam om Bengt ville bidra med någon medicinsk eller psykiatrisk kunskap i frågan. Även om du inte själv har träffat på någon, så måste det ju finnas både medicinsk och psykiatrisk facklitteratur i ämnet. Benjamin-personer torde ju i de flesta fall leva väldigt isolerat, och ofta med en självmordsproblematik, som en följd av detta.

  Såvitt jag kan förstå, har RFSL:s oönskade försök att företräda denna patientgrupp medfört att tidig upptäckt, utredning och behandling av sjukdomen motverkas, samt att de förvägras specialistsjukvård, eftersom sjukdomen ”inte finns”. .

  Man måste väl ändå skilja mellan de fall då transsexualism är en sjukdom och de fall det är en upplevelse att vara född med fel biologiskt kön? Har jag rätt eller fel?

 12. Christel skriver:

  Hej Lars!
  Du har rätt…det är en patientgrupp som inte har några likheter med vad som normalt förknippas med HBT….Bristerna i Sjukvården när det gäller korrigerande kirurgi rörande den här patientgruppen får i vissa fall de konsekvenser du beskriver. Benjamin var en judisk endokrinolog
  som blev känd för att vara en av de första att börja hjälpa människor i den här patientgruppen aktivt med hormon förändring,mm,mm. I Sverige så råder på nuvarande tidpunkt väldigt stora brister i den här patientgruppens sjukvård. Många människor tvingas som en konsekvens av det
  att helt enkelt fly landet för att kunna få sakkunnig,kvalitativ sjukvård.

  Transsexualism är en vetenskapligt felaktig term som översatt på svenska betyder över på andra sidan kön.Med tanke på att det finns en neurobiologisk förklaring till den här patientgruppens problematik och dessutom många olika genetiska avvikelser så är en mera rättvisande term DSD
  dvs disorder av sex=kön development. Neurobiologiskt fastlagda tillstånd faller alltid per automatik
  utanför psykiatrins ansvarsområde i våra hjärnor vilket även innebär att detta inte är möjligt att förändra genom någon form av yttre social påverkan. Det är med andra ord en sjukdomsproblematik som i grundläggande mening helt och hållet faller utanför psykiatrins ansvarsområde.

  Man kan säga så här att HBT rörelsen försöker göra dess människors sjukdomsproblematik till någon slags livsstil.

  Du kan ha träffat åtskilliga av dessa människor som fått bra sjukvård utan att veta om det.
  Jag kan ju dessvärre inte bifoga bilder här men om du ger mig en mailadress att skicka till så kan jag visa dig en del bilder på människor i den här patientgruppen som fått bra sjukvård.

 13. Men snälla Lars.
  Personen du mötte sade sig sannolikt ha Benjamins syndrom. Det är en helt annan sjukdom än transsexualism, vilket är det tillstånd vi diskuterar här.

  Benjamins syndrom
  http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_syndrome

  Transsexualism:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Transsexualism
  http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=3422

  Det finns rent medicinskt inga olika former av transsexualism, alla erbjuds samma behandling av vården. Sen ser olika transsexuella olika på sin identitet. En del slutar se sig som transsexuella efter avslutad behandling, och lämnar det som en färdigbehandlad diagnos. Andra ser det som en del av en bakgrund man inte vill förneka, utan som en tillgång i sin identitet. Det betyder inte att man ser sig som mindre ”riktiga” män eller kvinnor. Även bland oss som fortsätter att betrakta oss som transsexuella, eller åtminstone nämner att vi har en transsexuell bakgrund, finns det mängder med människor som ser sig som män och kvinnor och inget annat. Vi ser ingen konflikt mellan detta och att ha en transsexuell tillhörighet. Kan man vara homosexuell och en ”riktig karl” måste man också kunna vara transsexuell och en ”riktig kvinna”, allt annat är orimligt.

  Varken KIM, FPES, RFSL eller RFSL Ungdom har vad jag vet försökt tvinga Benjamins medlemmar att kalla sig något de inte vill kalla sig. Ännu mindre underkänt deras rätt att betraktas som de kvinnor och (fåtaliga) män de är. Det är inte heller alls oönskat att RFSL engagerar sig i frågorna, utan det är transsexuella medlemmar i RFSL som själva driver på i frågorna.

  RFSL är en av de organisationer som sprider korrekt information om bla medicinsk vård till patientgruppen. Både RFSL, RFSL Ungdom, KIM och FPES har som sagt också ett ganska stort antal transsexuella bland sina medlemmar. Jag är själv en av dem. Samtliga dessa organisationer deltar också i Socialstyrelsens arbete för att modernisera vården på området, i allmänhet via transsexuella representanter.

  http://www.rfsl.se/?p=382

 14. Christel skriver:

  Lars ! Vad du än gör så fäst ingen större avsikt vid det som Lukas påstår här. Fpe-s är en transvestitförening som det möjligtvis finns ett fåtal människor som kan sägas falla inom ramen för detta som de under en kort tid är medlemmar i för att därefter försvinna. Samma sak gäller inom
  RFSL ungdom samma sak gäller inom RFSL. När jag frågat RFSL så erkänner man själv att i det fall det rör vad som kallas genuint transsexuella människor så brukar de vara medlemmar en kort tid för att därefter försvinna.

  Det finns oerhört stora skillnader på de som kallas genuint transsexuella i de allra flesta fall och det som kallas sekundär transsexualism.Det var patientgruppen Benjamins arbete som låg till grund för att det startades upp en utredning i den här frågan som sedan Lars-Erik Holm och en del utsedda medarbetare politiskt vinklade till att sammanfalla med transvestiter/transsexuella enligt någon slags RFSL synvinkel vilket resulterade i att jag blev förbannad…och för Riksdagens Socialutskott,Socialdepartementet beskrev sanningen.

  Återigen..varken Lukas eller övriga aktörer inom RFSL,RFSL-ungdom,kim fpe-s kan ett förbaskat skvatt rörande den vetenskap som ligger till grund för den här patientgruppens problematik.
  Deras främsta egenskap är att vara högljudda i prideparader samtidigt som människor i den här patientgruppen i en hel del fall avlider pga svårigheterna att få tillgång till vård,tvingas fly utomlands för att få sjukvård….då givetvis alltid finansiera den själv.

  Lukas och hans gäng är ökända för sin så kallade Gay-vinkling i den här vårdfrågan bland människor i den här patientgruppen.Många av dessa människor tvingas inte minst i kontakt med vårdgivare som det här gänget HBT ”utbildat” lägga ansenligt med energi på avindoktrinering.

  Vad som finns i wikipedia artiklar i den här frågan det råder jag dig att ta med en mycket stor nypa salt….det innehållet brukar det här HBT gänget tygla så att det alltid är ”rätt” enligt deras uppfattning.

  Jag kan försäkra dig att en förkrossande majoritet av människor i den här patientgruppen de vill absolut inte ha med RFSL och deras ”utbildning” att göra på något enda sätt.

  • Charlie skriver:

   Christel, JAG är också transsexuell och ingen aktivist – men jag stödjer varken dig eller Benjamin. Men eftersom du inte kan föra en sansad ton i debatter, utan kallar alla (och vi är väldigt många) som inte håller med dig för ”Lukas gäng”, ”HBT-gäng”, ”stollar” etc, och eftersom du faktiskt inte talar sanning, så borde du inse att bara gör din förening en otjänst genom att härja runt i olika forum.

   Lars, naturligtvis finns det fakta och forskning bakom den vård jag och och andra transsexuella får i Sverige, även om det självklart kan förbättras. INGEN läkare har exempelvis under dessa år talat med mig om att det skulle finnas någon ”genuin” respektive ”sekundär” transsexualism – om detta var grundläggande saker som gällde inom modern vetenskap, så borde det ha framkommit. Men jag misstänker att ditt kriterium för att vara ”genuint” transsexuell är att man håller med dig.

   • Charlie skriver:

    Ursäkta, Lars – den sista meningen skulle vara ”Men jag misstänker att Christels kriterium för att vara ”genuint transsexuell” är att man håller med henne.”

 15. Finns det några svenska undersökningar hur många av oss med transsexualism som upplever att SRS är nödvändig i samband med juridiskt könsbyte för att vi ska må bra? För jag själv och många jag pratar med, upplever det inte på det sättet. Vi kanske bara är ”några enstaka”, men det är ju i så fall ett påstående som behöver motiveras och inte bara kan tas ur luften, eller baseras på gamla studier på ett område där antalet människor som söker vård ökat rätt rejält det sista decenniet.

  För mig är det ett problem att jag juridiskt uppfattas som man, men vad jag har mellan benen är inte det som avgör hur omgivningen uppfattar mig (de uppfattar mig som kvinna).

  Jag är också skeptisk till att gruppen Benjamin skulle företräda en majoritet av transsexuella. Min upplevelse är att deras urval och åldersgrupp är rätt snäv.

  Hanna Söderström
  transsexualism.se

 16. Liselotte Frejdig skriver:

  Hej allesammans!
  Intressant diskussion.. Att vara TS är en sak för sig, men jag var IS..
  Många vill ju tyvärr ha det till att TS är en sexuell läggning, vilket det inte är..
  För att få fastställelse i Sverige, vilket är det egentliga könsbytet, måste fortplantningsförmågan vara permanent nedsatt/borta. Men om det sker vid underlivsoperation/erna eller separat sterilisering kvittar.
  Jag antar att ni minns Thomas Beatty.. Han kom från USA där de har andra regler. Han opererade bort brösten, men behöll underlivet. Ändå fick han fastställelse som man och blev känd som den första mannen som fött barn. Men, vänd på steken, tänk om en ts-tjej äter östrogen, får bröst, men behåller underlivet och får fastställelse. Då har alltså hon gjort sin flickvän fru/flickvän gravid..
  Frågan är då om dessa personer är transsexuella?? Transvestiter? Gamla definitionen på transgender? (de som lever i motsatt könsidentitet, men inte opererar underlivet) Definitionen är ju att individen ska vilja äta hormoner och operera kroppen så den den liknar motsatta könet, att då gå halva vägen, ska det ändå räknas?? Och det är i synen på detta som meningarna går isär..
  Vissa godkänner endast de som gått hela vägen, medan andra är mer liberala i sin tolkning..
  Sen tycker jag att transpersonbegreppet ska definieras om!! Varför inte till att det står: Det kön som registrerades vid födseln, eller senare. Jag är enbart tjej!! Jag har kvinnligt juridiskt/kropp och personnummer!! Att då kallas trans är en grov förolämpning!! Det hade jag tyckt, även om jag inte varit IS!!

 17. Christel skriver:

  Hej Hanna!
  För det första så vill jag förklara att de flesta människor i den här patientgruppen inte är medlemmar i någon förening. Patientföreningen Benjamin fungerar som en typisk genomgångsförening…dvs precis som den skall..dvs erbjuda stöd,hjälp under en jobbig tid där människor efter ett antal år efter genomgången kroppskorrigerande behandling brukar tycka…nu har jag hjälpt till och utfört min del av stödarbetet och vill bara vara i fred att leva mitt liv.

  Patientföreningen Benjamins åldersgrupp som man engagerar sig för att hjälpa varierar mellan ca 5 års åldern upp till drygt 60 års åldern.Patientföreningen Benjamins övriga urval brukar handla om de som ofta vid en given tidpunkt slutar som en siffra i självmordsstatistiken om de inte kan få tillgång till vaginoplasty vad avser tjejerna, FFS och övrig kroppskorrigerande behandling.

  Jag brukar frekvent under vintertiden besöka min stads stora badhus vilket ofta resulterar i trevliga,roliga diskussioner med övriga tjejer i bastun…..om jag hade sett ut som en man i underlivet..kanske hade haft en sexuell attraktion riktad mot kvinnor och i samband med det fått en erektion så är jag ganska övertygad om att jag hade blivit sedd som allt annat än en kvinna av den sociala omgivningen.

  Den enda förening just jag är medlem i är Vasatorps golfklubb.

  • Robin skriver:

   Jag har ofta sedan barnsben badat gemensam bastu och det har aldrig hänt att någon man fått erektion. Om detta vore ett problem skulle bögar titt som tätt få erektion i våra allmänna badhus. Jag tror att personer med penis har en viss kontroll av kroppen och inte får ståfräs så fort de ser en attraktiv person.

 18. Christel: Och jag är lika övertygad av att ofrivillig erektion eller inte (vilket jag inte fått en enda gång sen jag började med antiandrogener), så hjälper det inte att ha en vagina för att betraktas som kvinna socialt, för inte ens i bastun sitter vi med särade ben och betraktar varandras underliv.

  Jag säger inte att SRS är oviktigt, bara att det är ett märkligt sätt att definiera juridiskt kön, som har betydligt större implikationer i sammanhang där våra könsorgan inte är synliga och där vår passerbarhet styrs av helt andra faktorer.

 19. Jag är inte heller intresserad av ett tredje juridiskt kön. Det finns säkert de som skulle vilja klassa sig så, men inte jag och inte heller någon av de andra transsexuella jag pratat med, som inte velat genomgå SRS (vilket kan ha många orsaker, ingen av dem handlar om deras könsidentitet).

 20. Liselotte Frejdig: Man bör väl kanske först fråga sig vad som är meningen med vård överhuvudtaget? Är det att hjälpa folk så gott det går, eller att strikt klassificera människor i grupper där den som inte fyller vissa kriterier blir helt utan vård överhuvudtaget?

  Det är ju inte så att transsexuella som inte vill genomgå SRS därmed inte har ett vårdbehov. Och det är inte heller så att definitionen av juridiskt kön av naturen måste definieras av könsorgan (det finns fler definitioner/begrepp av kön, vilket de som läst biologi säkert känner till).

 21. Christel skriver:

  Nä Hanna! Åtskilliga gånger så har jag legat på översta bastubänken med benen i en böjd ställning utan att hålla ihop de speciellt väl samtidigt som en del av de jag pratat och skrattat tillsammans med haft ungefär samma position som mig på en annan bänk i den stora bastun.

 22. Christel: Då har du måhända ett annat behov av att fläka ut underlivet än de jag delat bastu med, även om jag villigt erkänner att bastubad inte är någon aktivitet jag ägnar mig frekvent åt.

  Oavsett, min poäng om att könsorgan inte är relevant för ens sociala kön (utom då möjligen i de fall man heter Christel och badar bastu med benen isär) kvarstår oemotsagd.

 23. Christel skriver:

  Nä jag tror nog att det har en väldigt stor betydelse hur man ser ut i underlivet om man som heterosexuell tjej som jag träffar en heterosexuell man och vill kunna ha ett traditionellt samlag.

  Nä vi som brukar bada bastu tillsammans har känt varandra under lång tid…vi är ett litet sammansvetsat gäng som även går på krogen tillsammans ibland och raggar puddingar som är lite snyggt klädda dvs i kostym och slips.

  • Robin skriver:

   Det är ett privilegium du har som heterotjej med ts-bakgrund att få ett könsorgan som fungerar väl för traditionella samlag. Killar har inta alls den möjligheten. Många killar har problem bara med att byta om i omklädningsrum pga oro för hur folk ska reagera på deras avvikande könsorgan. Jag tycker det är så trist när diskussioner om transsexualism alltid utgår ifrån kvinnor och män antingen ignoreras eller behandlas väldigt styvmoderligt.

   • Enligt Christels definition så kan inga män ha transsexualism. Det är en elitistisk och inhuman, exkluderande syn som säger mer om henne än den bidrar med någon saklighet i diskussionen.

 24. Har du inte passerat som kvinna visuellt och i övrigt så lär det aldrig komma till den sitsen att det spelar någon roll vad du har mellan benen, med denna hypotetiska traditionellt heterosexuella man. Det är inte som att ett i övrigt manligt utseende lär få honom att bli attraherad så fort han ser könsorganet, oavsett hur välgjort detta må vara.

  Och visst spelar det sedan roll i samlivet, beroende på partner och läggning. Men det är inte en fråga relevant varken i diskussionen juridiskt kön eller huruvida alla transsexuella vill genomgå SRS eller inte. Alla transsexuella är inte heller straighta. Läggning borde inte vara relevant överhuvudtaget för vilken vård man har rätt till.

 25. Juridiskt kön är relevant när man söker jobb, när man reser utomlands etc. Det är en praktisk fråga, som inte har något med de fåtalet gånger i ens vardagliga liv när man visar könsorganet. Jag behöver kunna legitimera mig som kvinna, därför att det skapar förvirring och obehag när jag ser ut och uppfattas som kvinna, men har ett manligt juridiskt kön. Och mitt könsorgan är i det sammanhanget fullständigt irrellevant för alla inblandade. Vad jag har mellan benen är en fråga för mig och min ev. partner och möjligen också i vissa sammanhang läkare. Det är inte en fråga för politiker, eller min arbetsgivare, eller andra människor jag legitimerar mig för.

  • Charlie skriver:

   Håller helt med dig Hanna. Har samma erfarenhet (fast från andra hållet) att inte kunna t ex resa utomlands pga att jag helt ser ut och uppfattas av omgivningen som den kille jag är – men i passet och övriga ställen stod det att jag var kvinna. Mitt könsorgans utseende eller min sexuella läggning har som du säger inget med min resa eller mitt jobbsökande eller annat att göra.
   Inte heller min eventuella önskan att försöka få barn med en partner borde vara något för politiker eller andra transsexuella att rösta om!

 26. Christel skriver:

  Med tanke på att det finns människor som mår så dåligt i den här patientgruppen…även barn att de i en del fall slutar som en siffra i självmordsstatistiken baserat på en felaktig underlivsstatus
  och du envisas med att kalla dem transsexuella och då vill utsträcka den definitionen till individer som absolut inte vill mista ett manligt könsorgan då blir det minst sagt besvärligt för den stora majoriteten som absolut behöver en vaginoplasty…..Hade det inte då varit enklare om man hade beskrivit ditt tillstånd på det sätt man alltid gjort tidigare,,,dvs en Shemale.

  • Det finns inget kliniskt begrepp ‘shemale’, var får du det ifrån?

   Och att jag väljer att inte operera mig, betyder inte att jag inte önskar att jag hade ett kvinnligt underliv. Det är ett val jag gör, precis som man väljer vilken vård man tar emot i övrigt, efter ett avvägande av de risker och den nytta som finns i en operation. Det är mitt val och säger ingenting om min diagnos eller huruvida den är ”genuin” som du kallar det. Det är som att säga att någon som har cancer men inte vill ha en viss form av behandling nog eg. inte har cancer. Ett logiskt felslut.

   Och det kan finnas många faktorer bakom att inte operera sig. Transsexualism handlar om att vilja uppfattas som kvinna och att känna sig som kvinna, det är inget som enkom handlar om hur ens könsorgan ser ut. Jag kan leva hela livet utan samlag, men jag vill inte leva en dag till utan hormoner.

   Och huruvida jag juridiskt kan frysa ner spermier eller inte, är förstås fullkomligt irrelevant för den medicinska behandlingen av mig. Lika lite som det varit relevant i behandlingen om jag istället hade haft testikelcancer.

 27. Charlie skriver:

  Christel, med din vänlighet att kalla andra människor för saker, vad kallar du män som inte genomgår en falloplastik eller metaoidoplastik? De flesta gör nämligen inte det eftersom det till skillnad från vaginoplastiken idag inte går att få ett så fint resultat.

  • Christel skriver:

   Ja du Charlie det är ju ett tråkigt läge för en del killar men det går att få ett ganska hyfsat resultat
   även i dessa fall även om det aldrig blir som originalet. För Tjejerna så blir det däremot utmärkt..bra känsla…goda möjligheter till normal orgasm… fullständiga möjligheter att ha heterosexuella samlag. Jag kan förstå en del killars problematik men för tjejerna så är det inga problem. Om man trots allt inte vill och insinuerar att man faller inom ramen för ordet transsexuell
   där ganska många människor mister sina liv/självmord för att det inte kan få tillgång till den vården då menar jag med bestämdhet att det är rimligt att använda olika uttryck.

   Du har uppenbarllgen inte ens hört talas om uttrycket genuin transsexualism som är ett sedan minst 40 år etablerat begrepp.

   • Angel Rops, skriver:

    Genuin Transsexualism, taget från engelskan, den korrekta svenska översättningen är primär transsexualism, det har ENDAST med ens ålder vid påkommandet och behandling att göra, Man sedebör vara i behandling senast vid pubertetens slutfas. Vilket är väldigt ovanligt i Sverige och endast ca ett 20tal faller inom den kategorin.

   • Christel skriver:

    Genuin transsexualism är precis som du beskriver vid vilken ålder vederbörande upplevde sig tillhöra ett annat kön än det hjärnans förlängning dvs kroppen ger sken av. Från vårdgivares sida
    dvs de som begriper någonting ser stora skillnader mellan de genuint transsexuella och de sekundärt transsexuella. Detta är ett välkänt faktum även i de fall vederbörande inte söker vård
    förrän i 30-35 års åldern.

    Med tanke på att det som kallas transsexualism i själva verket är ett interkön tillstånd…dvs ett DSD tillstånd baserat på neurobiologin..dvs den neurobiologiska variation som ligger till grund för tillståndet och uppstår under graviditeten baserat på en hormoniell störning i kombination med en stor flora av olika genetiska variationer som är frekvent förekommande i den här patientgruppen
    som absolut inte faller exakt så måste man dela upp dessa människor i olika kategorier.
    Här finns barn som i fyra års åldern i ett förtvivlat tillstånd frågar mamma när det där som pekar ut i underlivet skall trilla av…här finns åtskilliga fall i Sverige där föräldrar med barn i den här patientgruppen tvingats åka utomlands för att deras tonårsbarn skall orka överleva.

    Jag vet vad jag talar om ..jag var själv sex år gammal när jag gråtande försökte förklara det för min mamma.

   • Robin skriver:

    Uttrycket genuin transsexualism är knappast relevant. Oavsett hur vi benämner olika former av könsdysfori så är det rimligt att alla som behöver vård får det och att alla ska ha det juridiska kön som bäst stämmer överens med personens könidentitet. Rent praktiskt så har varken vården eller juridiken någon nytta av att dela in individer i olika grupper pga könsorganens utseende. Det fungerar ju uppenbarligen för män, så varför skulle det inte funka för kvinnor?

 28. Lena Eriksson skriver:

  Jag tycker man missar en väsentlig punkt här i debatten. Nämligen vad lagförändringen i fösta hand handlar om att den befintliga lagen om sterilisering för fastställande av könstillhörighet i vissa fall inte tillåtet att spara sperma eller äggceller för eventuell kommande artificiell befruktning. I den befintliga lagen så står det enbart att man skall vara steril och sakna fortplantningsförmåga. Det finns inget juridiskt krav på ytterligare operationer än just sterilisering för att få byta juridiskt kön. Det vi vänder oss emot lagen är i första hand för avskaffandet är att staten/lagen skall bestämma om man har rätt reproducera sig efter juridiskt könsbyte. Att föreningen Benjamin vill ha kvar tvångssteriliseringen gör mig lite undrande. Lagen är enbart till för att transsexuella inte skall få lämna avkomma efter juridiskt könsbyte. Jag själv är Transsexuell och har varit det hela mitt liv men jag kunde inte tänka mig att leva ett liv utan barn så jag sköt upp detta med könskorrigering till senare i livet och fick 4 välskapta barn med min fru som visste om att jag var mer kvinna än man i mitt inre. Jag kan inte föda barn biologiskt men jag är ändå en stolt kvinna och förälder. Det borde ju inte vara någon skillnad om man blir förälder före eller efter man bytt juridiskt kön. Om nu vår skapare kan låta en man bli med barn så skall vi självklart säga att detta barn är lika välkommet som något annat barn.
  Lena Eriksson (Ansvarig för TS-frågor i FPES)

  • Charlie skriver:

   Ja, att staten ska ställa som krav på en människa att lämna allt hopp om egna barn, det är i sanning omänskligt. Och att en förening som kallar sig patientförening för transsexuella stödjer något som de flesta av oss finner djupt inhumant, är obegripligt. Men det kanske förklarar varför majoriteten transsexuella idag är ointresserade av den föreningen.
   För min del är det en stor sorg att utsatts för den utpressningen. Det vore kanske för mycket att hoppas att Bengt Malmgren m fl ska förstå den sorgen, men jag önskar att han och fler äntligen lägger ner kriget mot våra kroppar och liv. Livet är hårt nog ändå.

 29. Charlie skriver:

  Christel, det kan väl knappast vara upp till dig eller andra att kräva hur andra ska se ut mellan benen för att kallas transseuxell, man, kvinna?? Men du och övriga i Benjamin har totalt fokus på hur situationen är för ts-kvinnor, precis som Robin skriver.
  Och som andra påpekar, så handlar primär (inte genuin!) transsexualism endast om ålder för upptäckt, inte hur ”trovärdig” man är. Nej, hur du än vrider och vränger på fakta, vilka otidigheter du än tillåter dig mot alla som inte tycker som du, så kvarstår den obehagliga sanningen:
  ett mycket litet fåtal åldrande heterosexuella ts-kvinnor ställer ett krav på ALLA andra transsexuella i Sverige. Vi ska steriliseras – inte för att det behövs utan för att man gjort så hittills. För att ni vill det. Tala om arrogans och inskränkthet….

 30. Charlie skriver:

  Eftersom vården (som vet vad de talar om) INTE talar om ”genuin” ts utan om primär och INTE gör någon skillnad i behandlingen, så borde detta faktum nu stå klart för alla. Att det finns stark självmordsrisk också längre fram i livet när man lever som ”fel” kön, hindrar naturligtvis inte att barn ska kunna ges vård innan puberteten!

 31. Christel skriver:

  Nä Charlie! Jag vet att det som kallas transsexualism är ett DSD tillstånd…ett interkön tillstånd.

  Ja du om vården hade vetat vad de talar om så hade inte den stora ström av människor i den här patientgruppen tvingats åka utomlands frekvent för att erhålla sakkunnig kompetent sjukvård.

  Detta tog jag upp med socialutskottet,socialdepartementet för ca ett år sedan som skapade minst tio tidningsartiklar.

  Leta upp en prideparad att springa i…ta en kurs i genusideologi.jag orkar inte kommentera mer av ditt trams.

  • Robin skriver:

   Att delta i Pride eller att kunna något om genusteorier är inte likställt med att att vara okunnig om neurobiologisk forskning. Vad som förenar RFSL, KIM och FPES är att det arbetar för transrättigheter oavsett vad forskning säger om orsaken till könsdysforin. Vad som gör Benjamin unikt som förening är att de medvetet kränker transpersoner.

   • Christel skriver:

    Lite kort Inter dvs dsd som är det som ligger till grund för patientgruppen med ett kroppskorrigeringsbehov är någonting helt annat än trans.Helt fantastisk vinkling Benjamin kränker transpersoner……ja du milde tid.

 32. Charlie skriver:

  Christel, det är bra att du argumenterar som du gjort hittills, med andra ord: inte alls. När du inte kan svara så blir det goddag yxskaft och elakheter. Nu förstår vi varför de har annat att göra på departement etc än att lyssna på dig. Den björntjänsten har du i alla fall gjort din förening. Tur att det finns föreningar med pålästa, intelligenta OCH trevliga människor för oss transsexuella. Jag förstår så väl att du inte kan kommentera.

  • Christel skriver:

   Nu tar jag det en sista gång ….jag sysslar med vetenskap…neurobiologi…det är detta jag tagit upp med socialutskottet,departementet,de på nuvarande tidpunkt fatala bristerna i sjukvården rörande den här patientgruppen…socialstyrelsens i vissa delar politiska vinkling…..återigen återigen…den enda förening jag är medlem i är en golfklubb.

   • Angel Rops, skriver:

    Christel, benjamin är i lagens ögon en förening, om än en icke aktiv med absolut inga legala rättigheter imed att den inte är legal, Samt att du hänvisar till forskning som ännu inte är ansed som fakta som om den vore fakta svart på vitt så som de newtoniska lagarna. Man vet inte 100% säkert vad som orsakar könsdysfori, det är dock väldigt troligt att det rör sig om en hormonel oballans i fosterstadierna som leder till att kroppen kontra hjärnan utvecklas annorlunda gentemot varandra. Men det är långt kvar tills det är anset som ett medicinskt fakta.

    Och åter igen du bör gå en charmkurs samt att lära dig att föra sakliga argument för du framstår mest som en bitter och outbildad individ igenom dina utspel så som ”Gå i ett pridetåg” och liknande. Precis som att du hävdat att RFSL inte har någon som representerar transsexuella medlemar i RFSL vilket vi beviserligen har och jag är inte ensam.

    FPES kan hända har sin grund som transvestit förening, men den har vuxit och där finns t.o.m. folk i styrelsen som är transsexuella.

    Medan ni kallar er en ”patientförening” vad gör ni aktivt för att förbättra för transsexuella? Jag har personligen på eget bevåg spenderat många nätter igenom att bruka de psykologi kunskaper jag besitter och faktiskt agerat stöd för deprimerade tjejer och killar. Jag tar ingen kompensation och ser till att de kan nå mig 24 timmar om dygnet om det så behövs, och den vanligaste anledningen de senaste åren att jag fått samtalen har varit när de inser att de sätts mot ultimatumet, ge upp all rättighet att bli förälder eller förlora din nödvändiga behandling.

    Detta är något ni på Benjamin nu ställer er bakom att folk ska tvingas ta valet mellan vård och möjligheten att skaffa en familj mot en som ni så väl redan vet extremt utsatt grupp av människor.

    Ni kan närmast liknas med de rasbiologer under 30talet – 60talet som körde retoriken ”Vill du ha frihet ska vi ta bort din rättighet till barn” mot många andra utsatta grupper.

    Jag är djupt besviken att ni på 10år då jag varit inblandad i vård och sociologiska frågor för transsexuella inte utvecklats det minsta lilla och att ni fortfarande kör hårt med att primär ts skulle vara något finare än sekundär.

   • Christel skriver:

    Jag orkar inte tjabba med dig om patientföreningen benjamin.
    Det förhåller sig så min lilla vän att psykiatrins vetenskapliga ståndpunkt i den här specifika frågan
    bevisar den neurobiologiska förekomsten då den har neurobiologiska korrelat.
    Kriterierna för den neurobiologiska vetenskapen är följande…neurobiologiskt fastlagda tillstånd faller alltid per automatik utanför psykiatrins ansvarsområde i våra hjärnor vilket även innebär
    att detta är fullständigt omöjligt att förändra genom någon form av yttre social påverkan.
    Neurobiologin formas av både ärftliga faktorer och en hormonell faktor…detta är mycket välkända fakta.

 33. Jag har inte sagt någonstans att transsexuella inte ska få SRS när de behöver det, jag har sagt att det är en konstig gräns att dra för juridiskt kön, vilket är något helt annat.

  Jag har också sagt att beslutet att genomföra SRS eller inte, inte bör vara ett kriterium för transsexualism, eftersom det handlar om en sammanvägning av faktorer. Det är inte binärt, även om det verkar självklart för dig personligen så går det inte att extrapolera till att gälla alla med transsexualism.

  Ålder kan vara en faktor, risk för blodproppar och blödning under operation. Dålig läkförmåga. Risk för infektioner. Allergi mot narkos. Att man inte är nöjd med resultat man sett hos andra och därför känner sig avskräckt. Eller att man kanske har dålig erfarenhet och lågt förtroende för svensk vård av andra anledningar. För många med transsexualism finns det viktigare frågor än SRS i vården för att passera och leva en fullgod tillvaro, men det betyder naturligtvis inte att det är så för andra. Min poäng är just den – det är olika! Och det är något man bör respektera, inte fördöma, eller säga att om inte exakt samma mall av vård passar, så ska man inte ha någon alls.

  Återigen, diskussionen om tvångssterilisering och juridiskt kön, har ingenting med övrig vård av transsexuella att göra, av diagnosen i sig, eller om huruvida man vill operera sig eller inte. Definitionen av juridiskt kön är helt godtycklig. Det finns ingen anledning att inte ändra den och det finns ingen rationell anledning att förbjuda transsexuella från fortplantning, när möjligheten finns. Lika lite som det är ett kriterium vid behandling av säg, testikelcancer. Det resonemanget saknar helt rationell grund.

  • Jag kan också infoga, för den som läser denna diskussion och inte vet vem jag är och vem jag företräder, att jag inte har några kopplingar till vare sig RFSL eller RFSU eller något politiskt parti. Jag agerar ideellt i syfte att informera om transsexualism, ge stöd och framförallt sammanföra transsexuella för att stödja/hjälpa varann.

   I det syftet har jag grundat bloggen/informationssajten transsexualism.se och forumet, forum.transsexualism.se.

   Allt drivs ideellt, utan föreningsstöd el dyl, och helt opolitiskt och på alla andra sätt oberoende.

   Jag är inte heller personligen engagerad i något parti och kommer sannolikt aldrig bli. Jag är liberal och humanist, förmodligen betydligt mer ”höger” än de flesta som engagerar sig i dyl frågor. Jag tycker för övrigt genusvetenskap är trams och jag är mot kvotering. Och vill man veta mer kan man googla.

 34. Nathalie skriver:

  Jag är för religion men skeptisk till att blanda religion och politik. Att framföra politiska åsikter och stödja sig på religösa skrifter, nja… det smakar litet bittert. Att KD finns och hamnar över
  4%-spärren (eller är den sänkt nu?) kan jag inte säga nånting om för det är så demokrati fungerar.

  Jag måste mot min egen ideologi ändå säga att jag kan köpa Christels åsikter. Hon har rätt till dem precis som alla andra har rätt till sina.

  Att steriliseringskravet upphör är ju oundvikligt. Lika oundvikligt som det var att TEKO-industrin upphörde i Sverige. Att vara konservativ bara för sakens skull eller bara för att man kan det är också fullt enligt demokratins regler.
  Dock är det en smula naivt att inte vilja utveckla sinnet för att alla ska kunna främjas. Ett sinne som inte tar hänsyn till vem som är genuin, primär eller vad i hela äppelträdet man vill kalla det.

  Försöker avsluta men har svårt att formulera hur mycket jag inte bryr mig om olika begrepp.
  Att vara människa och få vara människa på sina egna villkor (så länge det inte skadar andra) borde ju vara tillåtet i Sverige år 2013.

  Over and out

 35. Robin skriver:

  Som tidigare nämnts är det inte medicinskt bevisat att transsexualism är neurobiologiskt betingat. Vad som heller inte är medicinskt bevisat är att transvestism inte är neurobiologisk betingat. Det finns faktiskt inget som säger att transsexualism och andra transfenomen är inte nära besläktade.

  • Christel skriver:

   Jo visst är det bevisat att det finns en neurobiologisk förekomst rörande det du kallar transsexualism…det bevisas genom den psykiatriska vetenskapliga ståndpunkten vilket jag fått flera professorer inom psykiatriska området att erkänna. Sedan finns det förutom det androgen insesitivitets gener som i vissa fall kan blockera cellutskotts bildande i en maskulin riktning. Det finns många människor i den här patientgruppen som har olika genetiska avvikelser…genetiska leverförändringar,mm,mm..medfödda kroppsliga variationer som är fullständigt onormala för en kille….bäckenstruktur hos en del av dessa människor som absolut inte faller inom ramen för vad som är normalt för en kille.
   Vad sen transvestiter tycker i den frågan som ju aldrig brukar missa ett enda tillfälle att
   föra dessa människors talan i tid och otid det har däremot ingenting med vetenskap att göra.

   • Robin skriver:

    Du har problem med läasförståelsen. Det jag säger är att TS och TV kan vara besläktade former av könsdysfori. Det finns inget som talar emot det.

 36. Lars Flemström skriver:

  Här haglar diagnoserna, och förkortningar som jag inte vet vad de står för. Våra könsegenskaper formas redan under fosterstadiet, genom samverkan mellan det genetiska arvet och den hormonella miljön i livmodern. Vi föds som pojkar eller flickor och växer upp som män eller kvinnor, Entydigt. Men ibland går det rejält snett under fosterstadiet.

  Benjamins sjukdom är en medfödd somatisk sjukdom, som ger somatiska och psykiska symtom, vilka ibland kan vara svåra, och ofta leder till svåra sociala handikapp. En person med Benjamins sjukdom har bestämd könstillhörighet, men dessutom flera av det motsatta könets könsegenskaper. Behandlingen kan då gå ut på att befrias från det andra könets egenskaper, eller att byta kön och då befrias från det ursprungliga könets egenskaper. Även om allt är möjligt, när det gäller människors önskningar, vill nog de flesta med denna sjukdom bli en vanlig, enkönad person, och kunna leva ett vanligt liv och upplevas som sexuellt attraktiv av det andra könet.. Om man själv är heterosexuell. Eller av det egna könet, om man själv är homosexuell.

  En konsekvens av Benjamins sjukdom kan alltså vara att man upplevs som oattraktiv, eller ännu värre, av den som man själv dras till. Vad väntar då, om inte ett liv i svår ensamhet, kanske självförakt och självmordstankar? Om detta skulle leda till att man blir patient i psykiatrin, så står ju hoppet till att träffa en psykiater, som förstår att detta inte är en psykisk utan en somatisk sjukdom, som kräver specialistbehandling.

  Å andra sidan har vi personer, som det inte är något somatiskt fel på, men upplever sig vara födda med fel biologiskt kön, och dessutom har förläst sig på litteratur om hur sjukvården förr i tiden har försökt ”bota” homosexuella. Och att homosexuella har kämpat för slippa diagnosticeringen av homosexualitet som en sjukdom. Den egna upplevelsen av att vara född med fel biologiskt kön vill man inte heller ska diagnosticeras som en sjukdom. Man vill ha ett könsbyte (eller ”könskorrigering”) inom det friska spektrat.

  Om någon orsak, som jag inte känner till, har RFSL beslutat att bli en paraply-organisation för alla som har ett normbrytande driftliv eller beteende på det sexuella området. Kanske för att man blir en starkare röst, ju fler man är. Av vad jag har förstått av Lukas’ m.fl:s resonemang så vill RFSL dels vara den enda paraply-organisationen på området, och kräver dessutom att alla organisationer, som enligt RFSL:s definitioner är verksamma inom HBTQ-området ska inordna sig under detta paraply.

  Detta yttrar sig t.ex. i påståendet att Föreningen Benjamin saknar legal status och över huvud taget inte har någon rätt att tala ens för sina egna medlemmar. Föreningen Benjamin anklagas för att inte vilja samarbeta med RFSL, för att förolämpa ”andra transpersoner”, o.s.v. Jag tycker tvärtom att RFSL borde släppa alla anspråk på att företräda personer, som har Benjamins sjukdom, i den egenskapen. (Om en person med Benjamins sjukdom är homosexuell, så kan RFSL däremot företräda personen i den egenskapen.)

  Det är som om en paraplyorganisation för nykterhetsföreningar inte skulle tillåta att den inte finns en fristående patientförening för laktosintoleranta, därför att man har bestämt sig för att representera alla som har problem med drycker, oavsett vilket slag av drycker.

  • Angel Rops, skriver:

   För det första, Vad gäller benjamins rätt till eller till att inte tala för folk är att de hävdar i sina utlägg att de representerar alla Transsexuella då de är snarast den minsta intresse organisationen som missköt sin förenings klassning in i det gravaste, därav står som icke aktiv även om deras nuvarande ordföranden påstår den är aktiv.
   De bryter mot sina egna stadgar (då så vitt jag vet) står där än idag att ordföranden etc. inte får hålla sig anoynyma men detta är fallet idag med deras styrelse.

   Rfsl förespråkar transsexuella som är medlemar, Vilket är fler än du kan tänka dig och de aktivt kan rösta in en representant som kommer föra deras talan under årsmötet av föreningen.

   Benjamins sjukdom är en grav felöversättning då den igentiligen översätts benjamins syndrom.

   Samt, RFSL säger inte att deras förening saknar legal täckning, utan det är JAG som säger det och så länge som jag inte sitter i förbundsstyrelsen utan endast i RFSL-Malmö kan du på din höjd snevrida den kommentaren som att RFSL-Malmö ett av RFSL’s kontor säger det.

   • Christel skriver:

    Ja då kan jag hjälpa dig på traven och sen kan kanske Malmö kontoret sprida det till övriga RFSL instanser och era samarbetspartner rörande HBTQ personer…..jag menar bara den typen av påhitt…..Vad fan är en HBTQ person? Anledningen till att Benjamin står som icke aktiv i ett register har sin grund i att föreningen inte är ett företag…den har ingen omsättning i meningen att den inte idkar handel….Föreningen benjamin säljer ingenting. I övrigt är den i allra högsta grad aktiv.

   • Charlie skriver:

    Christel, jag beklagar om du blivit förd bakom ljuset av Benjamins ordförande, men också en helt ideell förening som inte på något sätt idkar handel, står registrerad som Aktiv om den är igång och fungerande. Annars är den Icke aktiv. Vilket är fallet med Benjamin.
    Så det verkar inte finnas en riktig förening bakom de som ORIKTIGT påstår sig tala för alla transsexuella!

 37. Lars, om du har svårt att ens sätta dig in i diagnoser och förstå terminologin föreslår jag att du läser på innan du diskuterar dem. Återigen, diagnosen som diskuteras är transsexualism. Benjamins syndrom är en HELT ANNAN SJUKDOM och har inget med könsidentitet eller könsdysfori att göra. Förvirringen uppstår ibland eftersom föreningen Benjamin försöker mynta begreppet som en alternativ benämning på transsexualism. Problemet är bara att det redan finns en annan sjukdom med det namnet.

  Benjamins syndrom
  http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_syndrome
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/495650

  Transsexualism:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Transsexualism
  http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=3422

  Du har inga belägg för din teori om att RFSL, eller för den delen KIM, RFSL Ungdom eller FPES, skulle hävda sig vara den enda föreningen för transsexuella. Du upprepar bara det som Benjamin påstår om dessa organisationer, som de traditionellt ser som fiender. Samtidigt uttrycker Benjamin själva sig som om de har ensamrätt på att företräda transsexuella. Se bara på Christels påståenden att det inte finns transsexuella i RFSL, trots att flera i tråden bevisar motsatsen, genom att uppge sig vara aktiva i RFSL och transsexuella.

  Inte heller har transsexualism något att göra med ”ett normbrytande driftliv eller beteende på det sexuella området.”, som du tycks tro. Det är inget RFSL någonsin påstått heller, även om du fått för dig det. Jag föreslår att du dels läser ordentligt vad andra i tråden skriver, inte bara läser Christels inlägg. Och att du sen letar upp en seriös källa och läser på lite om både organisationerna och transsexualism, så du slipper skriva rena felaktigheter.

  • Christel skriver:

   Förvirringen uppstår ibland eftersom föreningen Benjamin försöker mynta begreppet som en alternativ benämning på transsexualism. … Ja Men Lukas ju mer du svamlar desto töntigare framstår du. Patientföreningen Benjamin som tagit sitt namn från den judiska Endokrinolog vid namn Harry Benjamin som var en av pionjärerna att hjälpa människor i den här patientgruppen aktivt. Det finns många liknande föreningar över hela världen som använder detta namn som en hyllning till Harry Benjamin.

   • Lukas skriver:

    Det som jag påpekade var lite bekymmersamt är att Föreningen Benjamin försöker mynta begreppet Benjamins syndrom som beteckning på transsexualism. Eftersom det som sagt redan finns som begrepp, men då avser en helt annan sjukdom.

    Vad Föreningen benjamin väljer att kalla sig har jag igen som helst åsikt om, det är givetvis upp till föreningens medlemmar.

 38. Lars, du har ju lämnat Kristdemokraterna för Sverigedemokraterna.
  Och tycks nu positiv till att transsexuella ska ges behandling så deras kroppar liknar det kön de egentligen har. Men BARA om det går att sätta diagnos via medicinska metoder, dvs att kontrollera patientens biologi? Bara om det är något bevisligt somatiskt fel på patientens kropp?
  De patienter som det bara går att sätta diagnos på via psykiatrin, de tycks du menar bara ”upplever sig vara födda med fel biologiskt kön, och dessutom har förläst sig på litteratur om hur sjukvården förr i tiden har försökt ”bota” homosexuella.”

  ALL diagnotisering av transexuella sker idag inom psykiatrin, både i Sverige och utomlands, på grund av just det som flera redan påpekat, att det hittills inte går att till 100% säkert fastslå om eller vilka biologiska faktorer det handlar om. ATT det handlar om ett medicinskt snarare än psykiatriskt tillstånd är man tämligen överens om, men Christels tvärsäkerhet speglar alltså inte det som forskarnas, när det kommer till diagnotisering.

  Med ditt synsätt skulle alltså varken Christel eller jag, eller några transsexuella, ges möjlighet att korrigera sitt kroppsliga kön. Eller möjlighet att byta juridiskt kön heller, antar jag?
  Och därmed ligger ju din åsikt egentligen närmare SDs linje än det har låtit, även om du inte vill skylta med det.

  • Christel skriver:

   Lukas den bångstyriga aktivisten som talar om HBT personer som konsekvent insinuerar att människor i den här patientgruppen faller inom begreppet transgender trots att det är ett mycket välkänt faktum att neurobiologiskt fastlagda tillstånd är fullständigt omöjligt att förändra genom någon form av yttre social påverkan. När jag skojade med Göran Hägglund där jag påvisade vansinnet när jag kritiserade psykoterapin där då den så kallade HBT hälsans psykoterapi anordnade en ”styrkedemonstration” och skulle påvisa effektiviteten av denna när jag tog upp den problematik många människor i den här patientgruppen har och behöver få hjälp med i form av skelettskulpeterande ansiktskirurgi så fick det även Göran Hägglund att inse idiotin.

   Nä snälla Lukas det förhåller sig snarast så här att det finns mycket starka krafter inom inte minst psykiatrin och även en del ”specialister” inom neurologin som inte vill erkänna att de har fel.
   Den neurobiologiska vetenskapskapen är ju dessutom ett hot mot likhetsfeministiska,vissa liberala krafter. Du är ju själv vad du gett uttryck för en stark förespråkare för uttryck som HEN.

   Det skulle ju vara förfärligt att erkänna de neurobiologiska konsekvenser på hjärnans formande som man även tydligt kan se genom en pet scan…..det skulle ju för det första innebära att en hel flock människor som idag livnär sig inom genusindustrin baserat på mångmiljonbelopp av statligt stöd helt plötsligt skulle få syssla med någonting annat rent av….för att inte tala om en hel flock ”specialister” inom psykiatrin som skulle få sin prestige stött i kanten.

   Nä snälla Lukas det finns ingenting inom neurobiologin som berör psykiatrins ansvarsområde.
   Det finns ingenting av neurobiologin som går att förändra genom någon form av yttre social påverkan. Detta faktum förändras inte det minsta lilla av vad genus”specialister” tycker eller för den delen psykiatriker.Vad gäller genusideologi så håller jag definitivt med Björn Söder.Kulturmarxistisk psuedovetenskap…..min kommentar och ja med ett direkt urspung från ett ”utbildningscenter” i en stad i Tyskland som till stor del delar namn med en omtalad korv.

   Som jag skojade med Göran Hägglund i ett mail…ja och så får vi ju inte glömma Chairman Mao……dvs Jose Manuel Barosso som tycks hämta en hel del inspiration från detta vansinne.

  • Lars Flemström skriver:

   Lukas
   Det var då en väldig massa påståenden om vad jag tycker, påståenden som inte alls är sanna. I min första kommentar i den här tråden, skrev jag att jag anser att steriliseringstvånget ska bort. Vad som diskuteras här, får du fråga bloggägaren om. Du bestämmer det inte, och du har ingen rätt att försöka tysta andra.

   Är det inte sant (som jag skriver) att det finns människor, som upplever att de är födda i fel kön? Varför vill de annars byta biologiskt / socialt / juridiskt kön? Bortsett från att könet är fel, så är det väl vanligtvis inget kroppsligt fel på de personer, som du företräder?

 39. Lukas skriver:

  Nu har jag ju heller ingenstans påstått att det skulle vara möjligt att ändra någon människas (varken transsexuellas eller andras) könsidentitet via social påverkan. Det är trist att du tror att jag sagt det, men det betyder inte att det du påstår om mig är sant, Christel.

  • Christel skriver:

   Jag minns din reaktion mycket väl när jag för ca ett år sedan hade en omfattande skriftväxling med både socialdepartementet och socialutskottet…..där Göran och jag hade en del vi kan kalla det köksbordsförhandlingar…..där jag för Göran återgav att jag dagen innan hade ringt upp en tjej i den här patientgruppen som både jag och min kille träffat som sedan många år är gift med en heterosexuell man där jag frågade..vad skulle du tycka om att bli refererad till som Hen…där det blixtsnabba svaret löd…jag är väl för fasiken ingen höna….där jag minns att din respons blev allt annat än positiv.Du har även åtminstone varit en stark förespråkare för socialkonstruktivism och en jämställdhet i meningen vara likadana som jag skulle vilja påstå delas av ganska få människor i samhället i stort men som är starkt förankrat inom gayrörelsen.

   • Jag vet ingen transsexuell som vill klassas som ett tredje kön eller ‘hen’. Jag förstår inte var du får den uppfattningen ifrån. Transgender är inte transsexuella, det betyder inte att de kan behöva liknande hjälp.

   • Christel skriver:

    Ja samlingsbeteckningen transperson som RFSL använder sig av är synonymt med transgendered person. Trots det så insinuerar man friskt att den här patientgruppen faller inom det området vilket den absolut inte gör. Det finns starka krafter bland en hel del inom gayrörelsen även tillhörande den här patientgruppen som frekvent använder uttrycket HEN.

    RFSLs engelska presentation uttrycker det här mycket tydligt lesbian,gay,bisexual,transgendered

    I övrigt så håller jag med dig…förutom dessa aktörer så har jag aldrig någonsin hört talas om någon tillhörande den här patientgruppen som skulle vilja bli refererade till som Hen…i alla fall aldrig bland tjejerna och absolut inte tillhöra något tredje kön.

   • Då föreslår jag att du slutar gruppera alla åsiktsmotståndare som ‘RFSL-sympatisörer’ el dyl. Det är ohederligt. Du tillskriver mig mfl åsikter vi inte står för, till synes bara för att vi inte håller med dig ang. att begreppet ”genuin” transsexualism och att behovet av SRS ska kvalificera vem som är TS och inte och/eller ha rätt till vård.

   • Nu har detta passerat löjets gräns.
    Jag har deltagit i något av det du beskriver, varken i något ”köksbordssamtal” mellan dig och Göran Hägglund (!) eller någon mailväxling mellan dig och en för mig helt okänd tjej.

    Jag tycker hen ska sägas om de personer som vill bli omtalade så. Det är en enkelt princip om respekt för den enskildes rätt att definiera i själv, för min del. Samma princip gör att jag säger han om de som vill bli omtalade som han och hon om de som vill bli omtalade som hon. Något annat har jag _aldrig_ hävdat. Du ljuger Christel, i syfte att smutskasta mig. Det är fult gjort.

 40. Christel… Du skriver: ”De här queer stolarna som dras till RFSL och en salig blandning av transvestiter i olika former.” Du har helt fel. Visserligen finns samtliga typer av Transpersoner band RFSL:s medlemmar, men nr RFSL uttalar sig om frågor som rör transsexualism, är dessa välgrundade bland en mycket stor grupp transsexuella. Att påstå att de transpersoner som är med i RFSL får ”queer stolar” är kränkande, blanda annat för mig som transsexuell. Påståendet är rent transfobiskt i sin form.

  Jag kan rekommendera er alla att läsa min blogg på adressen http://blog.qruiser.com/maria.hansson.nielsen/184110/foreningen-benjamin-kranker-mig

 41. Lars Flemström skriver:

  Det här verkar vara en strid om vilken patientgrupp, eller annat typ av grupp, som har rätt till ordet transsexuell.

  Om Lukas hade nedlåtit sig till att läsa min första kommentar i den här tråden, i stället för att fara ut i rena fantasier om vad jag tycker, så hade han kunnat läsa att jag INTE tycker att någon kroppsdel eller kroppsfunktion som Gud har skapat ska tas bort, om det inte finns en medicinsk indikation.

  Om man upplever sig vara född med fel biologiskt kön, så är enbart detta enligt min ringa mening inget sådant kroppsfel, som utgör en medicinsk indikation för sterilisering. Om sterilisering däremot är nödvändig för att bota eller förebygga en allvarlig sjukdom, så finns det en medicinsk indikation.

  • Lars, jag tror att Bengt och jag nog faktiskt kan vara överens om att det faktiskt inte finns några sjukdomar där svensk läkarvetenskap använder sterilisering som behandlingsmetod. Det kan vara en ; i allmänhet oönskad, bieffekt av den behandling som ges, allt från olika operativa ingrepp till strålning kan leda till sterilitet. Men steriliteten i sig botar eller lindrar givetvis inga sjukdomar. Jag tror du behöver läsa på en del, om både medicin och en del annat.

 42. bema skriver:

  Det blev en livlig diskussion under detta inlägg som jag nu tror det är dags att knyta ihop. Jag tackar alla för er medverkan.

  Ingen officiell företrädare för Föreningen Benjamin har uttalat sig, Christel har fört föreningens talan, men säger sig inte vara med i föreningen. Klart är att övriga föreningar som har medlemmar som definierar sig som transsexuella, KIM, FPES, RFSL och RFSL Ungdom är bättre foremllt organiserade och har en annan syn på dessa frågor än Föreningen Benjamin.

  Föreningen Benjamin hävdar att det finns ett tillstånd, primär transsexualism, som är biologiskt betingat och att man representerar den gruppen. Det uttrycks också en nedlåtande kritik mot de andra föreningarna, vilka likaså är kritiska mot det sätt Föreningen Benjamin agerar på.

  Det som en del vill kalla tvångssterilisering är i praktiken redan borta. Det är klart, att när det framställs så vill ingen vara med om att stå för något sådant, och Kammarrätten har sagt att det bryter mot Svensk grundlag. Läkarförbundet har också fört ett resonemang på detta område och sagt att man inte vill att läkare skall medverka i några som helst ingrepp som patienten upplever sker mot dennes vilja.

  När det gäller orsaken till transsexualism och om det finns olika former av transsexualism, så finns det olika teorier om detta. Precis som när det gäller andra psykiatriska tillstånd som t.ex. panikångest, tvångssyndrom, schizofreni etc så avlöser teorierna varandra om vad som är arv, vad som är miljö, vad som är psykologiskt. Det finns också pågående diskussioner hur man klassificerar olika sjukdomstillstånd, om man kan urskilja olika
  sammanhållna subgrupper med olika orsak o.s.v. Olika forskare kan ha olika hypoteser som man förfäktar som sin käpphäst.

  I diagnossystemet DSM-IV utgår man från symtomkriterier, inte från grundorsaker och syndromet könsidentitetstörning hos barn resp hos ungdomar och vuxna har som huvudkriterier att barnet återkommande uttrycker en önskan att få vara eller hävdar att det är av motsatt kön och varaktig otillfredsställelse med sitt kön, önskan om hormonell eller kirurgisk behandling för att kroppsligen likna det prefererade könet, samt att det orsakar ett signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller andra viktiga avseenden.

  Detta motsvaras i svenska diagnossystemet ICD-10 av diagnosen F64.2. I ICD-10 finns också könsidentitetstörning UNS (utan närmare specifikation) F64.9. Den används om diverse tillstånd där inte kriterierna ovanstående är helt uppfyllda.

  Det är väl möjligt att det finns en genuin transexualism som är biologiskt betingad och som beskrevs av sexologen Harry Benjamin och vissa andra mer diversifierade tillstånd.

  Tendensen i den medicinska vetenskapen dag, stark understödd av organisationerna ovan med undantag av Föreningen Benjamin är att inte göra skillnad på det ena eller andra. Det återspeglas i förarbetena till DSM-IV´s efterföljare DSM-V där man vill avstå från att klassificera transsexuella tillstånd som sjukdomar, utan endast klassificerar den vidhängade dysforin (nedstämdheten) som kan finnas i relation till vissa av dessa tillstånd. Detta innebär en vändpunkt i synen på transsexualism.

  Tendensen går också åt att skilja på å ena sidan att juridiskt byta kön (få nya identitetshandlingar), där det ställs krav på att det skall kunna ske på begäran utan krav på motprestationer från samhället (som t.ex. sterilisering) och å andra sidan könskorrigerande behandling med hormoner och kirurgi, som också gärna betraktas som en rättighet.

  Nathalie formulerar det såhär:
  ”Att vara människa och få vara människa på sina egna villkor (så länge det inte skadar andra) borde ju vara tillåtet i Sverige år 2013”

  Charlie skriver att han(?) hoppas att jag skall förstå sorgen, upplevelsen att bli utsatt för utpressning, och hoppas att jag m.fl. ”lägger ner kriget mot våra kroppar och liv”, som han uppenbarligen upplever att vi gör genom att problematisera dessa saker. ”Livet är hårt nog ändå”, tillägger han.

  Visst, livet kan vara hårt, och jag vill verkligen inte lägga sten på börda. Jag tycker flera av er som skrivit här på min blogg, nu och i samband att saken diskuterades för ett år sedan verkligen uttryckt er börda och den situation ni befinner er i. Flera som upplevt sig utpressade och tvångssteriliserade vill nu driva rättsprocess mot staten.

  Det är ingen lätt situation. Ingen människa lever isolerad, och hur vi reglerar detta har betydelse också utanför individen själv. Därför måste man tänka ett steg längre och inte bara apellera till kränktheten eller vårt behov att vara goda.

  När det gäller könsbyte och möjligheter för t.ex. pappor att föda barn handlar det om att tänka över konsekvenserna för barnen. Att få barn är ingen rättighet, utan en förmån att förvalta. Det är där jag menar vi måste skynda långsamt och tänka över de olika typerna av argument och vad som bör prioriteras. Det har gått för långt i rättighetstänkandet vilket gör barnen till objekt för de vuxnas självförverkligande istället för subjekt i sig själv. Det gäller inte bara i samband med diskussionen om könsbyte, utan också i diskussionen om surrogatmammor.

  När det gäller könskorrigerande behandling vill vi att samhällets resurser läggs på åtgärder som vi verkligen vet främjar långsiktig hälsa och välbefinnande, särskilt när det gäller så identitesingripande saker som förändring av könsidentitet och könskarakteristika. Här borde läkaretikens urgamla etiska regel gälla: Det primära är att inte skada.

  • Charlie skriver:

   Bengt, Jag är en man, till själ och så långt till kropp som är möjligt idag, och numera också juridiskt. Och hade jag inte fått min behandling så kan jag med säkerhet säga att jag varit död. Detta gäller för många transsexuella och andra med transproblematik. Det är livsnödvändigt för oss att få hjälp; kanske inte alla behöver allt, men alla måste få chansen att bli hjälpta av vården.
   Och angående ”rätten att få barn” så är det inte jag som skriver det, – att ha barn är ingen rättighet, det håller jag med om. Men att bli fråntagen möjligheten att ens försöka, det är en annan sak! Vi ska dessutom komma ihåg att det som tycks vara den största fasan för en del, att ”pappor är gravida”, knappast rättvist speglar hela situationen. För den handlar om att inte ens kunna få spara könsceller (ägg/spermier) för att kunna få barn med en partner.

  • Lars Flemström skriver:

   Bengt

   I ett lagstiftningsarbete är det lätt gjort att en rättighetsvinst för en grupp medför en rättighetsförlust för en annan grupp. Eller i lindriga fall att den andra gruppens behov blir sämre tillgodosedda. Och i värsta fall att den andra gruppen blir helt osynliggjord.

   Jag har träffat en person, som visade mycket tydliga tecken på en medfödd somatisk sjukdom, men inga tydliga tecken på någon psykisk sjukdom. Inte ens borderline eller depression. Hon verkade däremot lida av svår ensamhet och utanförskap. Hon sa att hon hade Benjamins sjukdom. Jag läste vad som fanns på nätet om denna sjukdom, och då fanns mycket. Nu verkar informationen på nätet om Benjamins sjukdom vara helt undanträngd av artiklar, som stödjer Lukas’ m.fl:s syn på transsexualism.

   Du skriver att ”Föreningen Benjamin hävdar att det finns ett tillstånd, primär transsexualism, som är biologiskt betingat och att man representerar den gruppen. Det uttrycks också en nedlåtande kritik mot de andra föreningarna, vilka likaså är kritiska mot det sätt Föreningen Benjamin agerar på.” Vad jag har förstått så är det här en mångårig träta, som beror på att de andra föreningarna har försökt – och lyckats (!) – osynliggöra den grupp som föreningen Benjamin företräder. Detta tycker jag inte är snyggt.

   Du skriver också att ”När det gäller orsaken till transsexualism och om det finns olika former av transsexualism, så finns det olika teorier om detta”. Det var ett praktfullt sätt att inte ta ställning. Du behandlar sedan frågan helt inom det psykiatriska paradigmet. Som du vet finns det bland patienter med vanliga psykiska sjukdomar, såsom schizofreni en stark kritik mot alla försök att förklara dessa sjukdomar med somatiska dysfunktioner och mot behandlingsmetoder som angriper dessa förmodade dysfunktioner.

   Därtill finns en kritik mot att vissa fenomen, som behandlas inom sjukvården över huvud taget ska anses vara sjukdomar. Man är kanske patient, men inte sjuk. Att då hävda att det finns fenomen inom spektrat ”transsexualism”, som beror på en somatisk dysfunktion, kan tyckas gå tvärtemot vad både psykiatripatientrörelsen och HBT-rörelsen länge har hävdat. Men med en gnutta biologisk kunskap kan man inte utesluta detta. Inom lantbruket är det t.ex. välkänt att kviga som föds tvilling med en tjur blir steril.

   Du skriver vidare att ”I diagnossystemet DSM-IV utgår man från symtomkriterier, inte från grundorsaker…” Vilket är helt riktigt. Men i det somatiska diagnossystemet utgår man alltid, när de kan fastställas, från sjukdomarnas orsaker och inte från symtom. Det är därför en risk att man missar den egentliga sjukdomen i psykiatrin, och behandlar ”symtomen” i stället för att bota sjukdomen. 150 är bakåt i tiden fick psykiatrin ta emot alla sjukfall, som inte kunde diagnosticeras eller behandlas inom den somatiska vården, såsom både rabies och syflis.

   Utvecklingen har alltså, i takt med nya medicinska upptäckter, gått från en omdefinering av psykiska sjukdomar till somatiska sjukdomar. Det är hög tid att detta sker även i Sverige beträffande Benjamins sjukdom. Övriga fall av transsexualism bör enligt min mening uppfattas som ett vårdbehov inom det friska spektrat av personligheten. Det vore bra om den mångåriga tvisten mellan föreningen Benjamin och RFSL därigenom kunde biläggas, och båda grupperna få adekvat hjälp. Vilket kräver att man erkänner varandras existens och rätt att komma till tals.

   Jag har också läst psykiatriska diagnoshandböcker. I ”populärpsykiatrin” (som företräds v journalister och allmänhet) hoppar man systematiskt över kontraindikationerna, trots att de brukar vara tydligt angivna i diagnoshandböckerna. Vilket märkligt nog du också gör i ovanstående beskrivning av det psykiatriska diagnossystemet. Kontraindikationer är sjukdomar och symtom som måste uteslutas, innan en viss diagnos fastställs. Det handlar då både om att både andra psykiska sjukdomar OCH SOMATISKA SJUKDOMAR SKA UTESLUTAS. Det kan då vara nödvändigt att skicka en patient med psykiatriska symtom, till en somatisk specialistklinik för utredning.

   Att döma av Christels vittnesbörd verkar det tunnsått med specialister på Benjamins sjukdom i Sverige. Vid minsta misstanke om att en patient med transsexuell problematik lider av Benjamins sjukdom, bör den personen utredas av en specialist på den sjukdomen. Om denne specialist inte finns några som helst symtom på Benjamins sjukdom, om denna sjukdom kan uteslutas, kan slutsatsen dras att patienten tillhör den grupp transsexuella, som RFSL, KIM, m.fl. talar för. Och jag har inte minsta intresse av att försöka hindra att den gruppen får den behandling som förespråkas av nämnda organisationer.

   Men att personer, som lider av en svår men behandlingsbar somatisk sjukdom med allvarliga fysiska och ofta också psykiska symtom, osynliggörs och vägras adekvat behandling är fullständigt skandalöst.

  • Nå, nå Bengt, nu ska du inte glida iväg med sanningen igen.
   Du vet lika bra som jag att varken den svenska läkarkåren eller de som sitter och reviderar DSM är infiltrerade av någon slags Queermaffia, även om du gärna vill få det att låta så. Det är givetvis lätt att försöka hävda detta inför personer som inte är läkare, men du tycks undvika att ta en öppen och offentligt debatt med de läkare som menar du är helt ute och cyklar. De läkare som faktiskt är de nu verksamma experterna i Sverige, Cecilia Dhejne, Johan Rinder, Stefan Arver och Gunnar Kratz. Du vet nämligen att de inte håller med dig, och att du själv varken har specialkompetens eller någon egen erfarenhet eller forskning att luta dig mot.

   Bengt, det är svårt att förstå dig annorlunda än att du vill att Sverige ska fortsätta tvångssterilisera transsexuella, för att det finns en risk att de barn som föds med en kvinna som är deras biologiska far eller en man som är deras biologiska mor _kan_ fara illa av detta. Du har ingen forskning som styrker din tes, detta är ditt antagande och du vill sas ta det säkra före det osäkra, och knipsa av sädesledare och äggledare.

   Samtidigt finns det ju forskning som visar att barn till allt från rökare till missbrukare och föräldrar med funktionsnedsättning löper en fastslagen högre risk att fara illa. Varför vill du inte tvångssterilisera dessa grupper också?

   ”Det är ingen lätt situation” skriver du.
   Men det är ju just det som det är. Att hindra en grupp människor från att skaffa biologiska barn räknas som tvångssterilisering. Oavsett om du gillar det eller ej så är det så begreppet ska förstås, juridik och mänskliga rättigheter är inget man kan tycka till om och definiera lite hur som helst, efter ens eget tycke och smak.

   Sverige får inte kränka sina innevånares mänskliga rättigheter på ett så allvarligt sätt. Punkt. Oavsett om du tycker det känns jobbigt eller inte, det är helt enkelt olagligt. Mycket lättbedömd situation.

   • bema skriver:

    Lukas!

    Först en terminologianmärkning:

    Namnet ”Benjamins syndrom” är redan occkuperat av en medfödd missbildning involverande anemi, mental retardation, ansiktsmissbildning och symtom från hjärtat, däri har du rätt.

    För att undvika förväxling bör man beteckna det tillstånd som sexologen Harry Benjamin beskrev som ”Harry Benjamins syndrom”.

    Lukas! Du måste hålla dig till vad jag skriver och inte tolka in dina egna vinklingar/fördomar.

    De medicinska fakta jag redogjort för och det arbete med diagnossystem jag redogjort för är allmänt kända och inget kontroversiellt inom läkarkåren. Att jag skulle mena att ”de som reviderar DSM är infiltrerade av någon slags Queermaffia” betraktar jag som dina egna fria fantasier.

    Jag har sagt att det tycks vara så att könsbyte hos många lindrar en annars mycket svår könsdysfori. Vi hör vittnesbörd från enskilda personer att det till och med är livräddande, men jag har inte hört någon forskare uttrycka att det finns stark medicinsk evidens för den långsiktiga effektiviteten av könskorrigerande behandling.

    Existensen av ett biologiskt tillstånd motsvarande det Harry Benjamin beskrev är en fullt rimlig vetenskaplig hypotes, och att det skiljer sig från andra typer av tillstånd där man som du själv säger även efter eventuell könskorrigerande behandling och byte av personnummer definierar sig som transsexuell.

    Men då kunskapen inte är fullständig har man valt i det psykiatriska diagnossystemet att inte försöka sig på att differentiera och göra sjukdomsdiagnoser av det hela, utan fokuserar istället på det psykologiska lidandet, dysforin.

    Du Lukas skiljer inte på medicinska fakta och ideologi/livsåskådning. Att du och de organisationer du refererar till driver en queer-ideologisk agenda har du inte förnekat. Men detta är ideologi och inte vetenskap.

    Medicinsk behandling måste ha som första princip att inte skada och att använda sig av evidensbaserade metoder. Detta gäller också när könskorrigerande behandling efterfrågas. Att behandlingen vunnit godkännande beror på den starka könsdysforin med bl.a. ökad självmordsrisk hos dem som inte får hjälp, och de allra flesta som genomgått detta vill bli så lik det andra könet som möjligt, och sterilisering ingår i detta.

    Men den långsiktiga evidensen för behandlingens effektivitet är bristfällig, och skall man tillhandahålla könskorrigerande behandling också av dem som inte önskar könsbyte radikalt, så är evidensläget ännu svagare.

 43. Lars Flemström skriver:

  Yrkandet i den motion, som diskuteras här, står det ”Riksdagen bör därför avslå propositionen i avvaktan på en mer grundlig beredning” Jag har väldigt svårt att förstå varför Lukas m.fl. är moståndare till en mer grundlig beredning. Inga ”tvångssteriliseringar” kommer ju att genomföras under den fortsatta utredningstiden, detta p.g.a. kammarrättens dom. .

  • Lars, Det är inte ”jag mfl” som är motståndare till motionen. Det är Malmgren, Enochsson och Skånberg som går emot regeringen, den allmänna opinionen och Stockholms Kammarrätt.

   Motionärerna menar på fullt allvar att Sverige ska fortsätta gå emot grundlagen och de mänskliga rättigheterna, så som de uttrycks i Europakonventionen. Det är bara bisarrt. Malmgren har givetvis inte stöd några större mängder läkare han heller. Samtliga läkare nu verksamma på området som uttalat sig vill avskaffa kravet och Svenska Läkaresällskapet anser att tvångssteriliseringarna ska avskaffas.
   http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svenska-laekaresaellskapet/pressrelease/view/kravet-paa-sterilisering-i-samband-med-koensbyte-boer-avskaffas-734487

   Vad är det mer exakt du menar borde utredas mer grundligt, och varför? Just med tanke på att kravet alltså inte längre tillämpas, varför ska man ha ännu en utredning för skojs skull? Oavsett vad den kommer fram till kommer sterilisringskravet inte tillämpas igen. Nog finns det bättre sätt att göra slut på skattemedel?

   • Lars Flemström skriver:

    Min kommentar kl, 17.04 har tydligen fastnat i moderering. Jag föreslår att du väntar tills Bengt har publicerat den, för där finns svaren på dina frågor till mig, hoppas jag, bl.a. vad som behöver utredas mer, enligt min mening. Malmgren, Enochsson och Skånberg får svara för sig. Du får inte utgå som en självklarhet att jag håller med motionärerna i allt de skriver, bara för att jag instämmer i deras yrkande om fortsatt utredning.

 44. Min sista fråga får fö gärna Bengt själv också svara på, för det framgår ju inte i motionen.

  För visst är det lite synd att strypa debatten och stänga tråden bara för att det visar sig att ett större antal av den berörda målgrupp du (och Benjamin) låtsas omhulda inte alls håller med dig? 😉

 45. En något sen kommentar.. Nej, Bengt. Människor föds inte alltid till flickor eller pojkar. Vi är en liten grupp som kallas intersexuella, och det betyder att läkarna inte kan se om det är en flicka eller pojke. Tidigare opererades bebisarna så tidigt som möjligt, men fler och fler vill att barnet ska få bestämma själv!! Kan rekommendera videon till låten Annabel med Goldfrapp (finns på YouTube. Den handlar om en IS-bebis, som opereras till pojke. Men i puberteten inser han att han vill vara flicka, och hon heter Annabel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s