Maria, Gudsmodern, jungfrun, förenar oss kristna och är en förebild för oss alla

Denna vecka firar vi Marie bebådelse – ängeln som kom till Maria med budskapet att hon skulle föda Jesus. Luk 1:26-38:

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne:”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”

Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade:Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

I den ekumeniska kontexten idag är det glädjande att Maria framstår som ett tecken på enhet mera än en person som kristna har dogmatiska gräl om.

Att Maria är en modell och ett föredöme för alla oss kristna när det gäller att svara på Guds kallelse råder det enighet om. Protestantiska kristna vågar mer och mer öppna sig för detta utan ängslighet för överdriven Maria-fromhet. Idag var en mycket fin insändare i den evangeliska tidningen Världen idag som framhäver Maria i det avseendet (bild).

Jag deltog 22 mars i en givande digital kyrkodag med Förbundet för Kristen enhet. Temat var Längtan efter Kyrkans enhet. Bo Brander, präst i Svenska kyrkan var moderator. Kardinal Anders Arborelius höll ett förinspelat föredrag som jag hoppas kunna länka till så småningom. Jag vill också framhålla Prästen (SvK) och teologie doktorn Daniel Wihlborg som höll ett föredrag på temat ”Maria — de splittrade barnens enande Moder”. 2020 disputerade Daniel vid Åbo Akademi på en avhandling om Marisas ständiga jungfrulighet med perspektiv på hur Abrosius av Milano använde detta koncept i själavården. Avhandlingen heter Mariae virginitas perpetua – the Concept of Mary’s Virginity in Ambrose of Milan’s Pastoral Care och ni kan läsa om den i ett pressmeddelande på Åbo Akademis hemsida. Där finns också en länk så att ni kan ladda ner hela avhandlingen.

Från sammanfattningen på svenska vill jag lyfta fram femte kapitlet som avhandlar jungfruligheten ur ett eskatologiskt perspektiv:

”Ambrosius ägnade mycket möda åt att trösta sin församling i en tid när döden var påtagligt närvarande i den mänskliga vardagen. Dopet var ett eskatologiskt skeende, där den döpte ansågs dö från denna förgängliga värld för att uppstå till ett nytt, oförstörbart liv. Det gjorde varje kristens liv till ett liv för himmelriket. I detta perspektiv ska också Ambrosius starka uppmuntran till jungfrulighet och celibat förstås. Den vigda jungfrun var ett eskatologiskt tecken. Maria beskrivs av Ambrosius som en Kyrkans urbild (typus ecclesiae) och ständigt förblivande jungfru, för att uppmuntra församlingen till hopp och längtan efter den himmelska härligheten.”

Daniel Wihlborg refererade också till Andra Vatikankonciliets konstitution om Kyrkan, Lumen Gentium, där Maria också fått ett kapitel. Daniel framhävde att katoliker också är angelägna att Maria skall vara till hjälp för den kristna enheten och pekade på att dokumentet lyfter fram att man förstår protestantisk kritik mot överdriven Maria-fromhet:

”Teologerna och förkunnarna av Guds ord uppmanas enträget av konciliet att i lika mån avhålla sig från varje felaktig överdrift som alltför trång syn när det gäller Gudsmoderns enastående värdighet.” (LG 67)

Var hälsad Maria
Full av Nåd
Herren är med dig
Välsignad är du bland kvinnor
Och välsignad är din livsfrukt
JESUS
Heliga Maria Guds Moder
Bed för oss syndare
Nu och i vår dödssynd.

Endast de två sista raderna i denna bön är problematiska för en protestantiskt troende. Wihlborg konstaterade att det är inget kontroversiellt för en lutheran att helgonen ber för oss i himmelen. Att vi människor kan ha kontakt med helgonen och be om deras förbön är däremot en kvarstående kontroversiell fråga. Låt oss konstatera detta utan att låta det överskugga allt det övervägande i trons skatt som vi har gemensamt, alla vi kristna syskon.

Detta inlägg publicerades i Church, Katolska kyrkan och märktes , , . Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till Maria, Gudsmodern, jungfrun, förenar oss kristna och är en förebild för oss alla

 1. Staffan Wadström skriver:

  Bengt,
  som vanligt en intressant och innehållsrik text. Visst är Maria ett föredöme och en hjälte för oss på många sätt, men jag har tyvärr svårt att hålla med om den bild av henne som målas upp. Faktum är ju att hon har satt ett rätt blygsamt avtryck i Bibeln och NT. Det mesta i berättelsen om Maria har ju skapats i efterhand, lång efter att NT hade skrivits. För att fatta mig kort – Maria var Jesu moder, inte Guds moder. Gud har ju ingen mor. Maria var jungfru, men inte evig jungfru. Hon fick ju ytterligare 4 söner, och minst tre döttrar.
  Och Jesus nämner inte Maria särskilt mycket, strax före sin död hade Jesus bett sin kusin och lärjunge Johannes att ta hand om Maria, och hon avled sedan ca 65 år gammal. Någon himlafärd nämns ju inte. Och Maria var inte syndfri. Bibeln säger ju i Rom. 5:12 ”Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.” Bibeln säger vidare att den ende som har levt på jorden utan synd var Jesus Kristus (2 Kor. 5:21, bl.a).
  Det finns mycket mer att säga om detta, men det räcker med att påpeka att den Mariadyrkan vi ser i bl.a Katolska kyrkan, helt saknar stöd i Bibeln.
  Men att vi har mycket i trons skatt gemensamt, alla vi kristna syskon, håller jag helt med om.

   

  • Inge skriver:

   Tack Staffan, jag hade tänkt svara på Bengts betraktelse över Maria men jag kan bara helt instämma i det du skriver.

  • Alma-Lena skriver:

   Tack, Staffan. Det finns fler saker som är influerat från Egyptisk förkristen tro som att Maria föddes, inte av ett vanligt samlag, utan med att hennes pappa kysste hennes mamma. det är det som är den obefläckade avlelsen enligt denna tro som uppkom på 200-300 -talet i Egypten, inte det mirakel där den Heliga Ande befruktar Maria vid bebådelsen. Det minst kontroversiella är ju att vi kan be Maria om hjälp i förbön eftersom ´Hebréerbrevet talar om att vi är omgivna av dem som gått före, ”en sky av vittnen” och att Guds rike är mitt ibland oss, inte bara på andra sidan döden.

  • Inge skriver:

   Irene din syn på Jesu tillkommelse och Marias roll som Guds moder saknar helt bibliskt grund. Du finner heller inget stöd för dina tankar varken i katolsk eller Luthersk tradition. Om Jesus tillkommelse hade skett i enlighet med din hypotes om våldtäkt så hade Jesu död på korset varit meningslös och av noll och inget värde.
   Dock inget nytt under solen för ”budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft till frälsning.”

 2. Alma-Lena skriver:

  Bengt, du har så mycket gott att ge och så mycket kunskap. Jag vill säga att detta att be Maria om hjälp i förbön, eller någon annan som ”avlidit i tron på sin frälsare/befordrats till härligheten”. Jag som kommer från superlågkyrklig lutheranism i norra Sverige har ändå erfarenhet av hur tex Lucia sammanfört mig med en syster i Kristus på andra sidan jorden. De som dött i tronlever ju, enligt den lutherska syn jag fått med mig, i himmelriket och detta rike är ju också här och nu.

  Men att du redan i rubriken kallar Maria för jungfrun innehåller så mycket ont. Hennes viktigaste egenskap var inte att hon var ogift utan att hon var tuff och trofast. Idén att mamma Maria förblev jungfru hela livet är ett sätt att göra den egalitära kristna kyrkan mer lik den omgivande patriarkala världen genom förtryck av kvinnor som föder barn och inte ”håller på sig”. Just när Mariakulten om henne som ”Gudaföderska” uppkom i Egypten på 200-300-talet började också anakoreter och andra munkar bli poppis. De flesta av dessa som var kvinnor verkligen avskydde sina kroppar och sin ”vidriga kvinnlighet”, hos männen framställs däremot kvinnliga fresterskor som vidriga.

  Detta var ju inte Bibelns budskap men den omgivande kulturens. De enda kvinnor som respekterades var vestalerna, jungfrur som skötte Vesta/Basti-kulten. Att du då poängterar att Maria var jungfru (dessutom evig sådan, trots flera barnafödslar, inget annat är rimligt om man läser som det står, Jesus hade bröder och systrar punkt) skadar enormt mycket. Att ha privilegiet av att vara man och aldrig behöva fundera på denna fråga gör ju att även fina människor som du inte förstår hur skadlig denna ”jungfru”-myt har varit och är. Hedersmord är en följd. Göran Lambertz beteende och hans påhejares hot och hån mot dennes förtalssoffer är en annan. Oräkneliga ondskefulla frukter har denna jungfrumyt burit genom historien: bränn upp det trädet!

  Jag hoppas, tror och ber för att du och hela kyrkan ska lämna denna doktrin som innebär så oöverskådlig ondska och skada innan Jesus kommer tillbaka. Låt antikens hedniska kvinnosyn dö bort nu, det är på tiden att den kristna kyrkan kristnas även på detta område.

  • bema skriver:

   Tack Alma-Lena. Att Maria var tuff och trofast var en viktigare följd av hennes utvaldhet än att hon var jungfru enligt den schabloniserade bild som hon ofta framställs som kan jag hålla med om. Jag kan också hålla med om att den schabloniserade bilden bidragit till att trigga mycket avigsidor som sexualfientlighet och manligt maktmissbruk.

   Men att ge upp en tro som min katolska kyrka fört med sig sedan äldsta tid och som finns inskriven i trosbekännelsen och räknas till trons skatt är jag inte beredd att gå emot. Den diskussionen överlåter jag åt min kyrkas herdar och läroämbete.

   • Alma-Lena skriver:

    Jag är reservationslöst med i trosbekännelser som säger ”född av jungfru Maria” eftersom hon var ogift när Jesus föddes, det står inte att hon förblev någon slags mytologisk varelse som födde barn utan sex. Inte heller säger någon trosbekännelse att Maria själv var född genom en puss på kinden. Det är väldigt antijudiskt också att påstå att hon och hennes mamma aldrig hade sex med sina makar. Jungfru när hon födde Jesus, inte sedan, inget tyder på det förrän ett flertal generationer efter hennes död.

    På frukten ska trädet kännas och detta träd bär usel frukt, jag måste tyvärr upprepa detta. Det blir säkert inte sista gången.

   • bema skriver:

    Aha, jag trodde du även menade att Jesus blivit till genom att Maria hade varit med en man, därav min förvånad. Att Maria senare i livet födde syskon åt Jesus är ju många protestanter som hävdar i enlighet med hur de tolkar bibeltexterna.
    Den katolska och ortodoxa traditionen skiljer härvidlag ut sig.

    Jag hör vad du säger angående dålig frukt. Jag är ense med dig om att sådan frukt du beskriver är genuint dålig.

    Frågan är dock vad som är frukt av vad. Marias eviga jungfrulighet är en stark tradition i den katolska och ortodoxa kristenheten. Antinge uttrycker den en sanning eller inte. Är traditionen sann, då gäller det att undvika vantolkningar som leder fel. Mycket i vår tro kan vantolkas och missbrukas, detta gäller ju inte bara mariologin.

    Detta inte sagt för att jag vill gå i polemik med dig om denna fråga, bara som en förklaring varför jag inte inleder ett korståg mot min egen kyrka i syfte att förmå den ändra en 2000-årig tradition.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s