Lite om mina ekumeniska engagemang

Jag lever inte så mycket i den formella ekumenikens värld, jag har inga uppdrag i SKR eller i lokala ekumeniska råd. Mitt engagemang bygger mera på närmare informella kontakter på gräsrotsnivå. Det är mycket som sker där som kanske ofta är under radarn i den officiella rapporteringen. Därför vill jag gärna berätta lite om vad jag håller på med, det mesta är utifrån Stockholms horisont men även på riksplanet:

 
Pastorsträffar i S:ta Clara kyrka
Sedan länge deltar jag i ett ekumeniskt nätverk av huvudsakligen präster och pastorer som träffas på inbjudan av S:ta Clara kyrka. Det började genom mitt engagemang i Katolsk karismatisk förnyelse där vi genom åren haft mycket samarbete med S:ta Clara kyrka och jag deltog i egenskap av lekmannaledare inom KKS och Katolska domkyrkans bönegrupp. Numera deltar jag som representant från Katolska domkyrkoförsamlingen på uppdrag av domprost Tanh.

Träffarna innehåller bön, samtal och också en liten presentation av någon av de närvarande. Förra mötet presenterade pastor Anna Hita Parsan den växande gruppen av persisktalande (många konvertiter från Islam) i Hammarbykyrkan (EFS). Denna vecka skall pastor Andreas Nilsen från Hillsong Stockholm berätta om sin församling som han under de sista 10 åren fått se växa till en av Storstockholms mest besökta gudstjänstgemenskaper.
Det är intressant för oss katoliker att höra om EFS och dessa frikyrkogemenskaper, därför att även om våra gudstjänster också samlar stora skaror, så ligger frikyrkogemenskaperna i framkant när det gäller att nå ut till nya inte tidigare kyrkvana människor.

Ekumenisk korsvandring på långfredagen.
S:ta Clara anordnar också varje år på långfredagen ekumenisk korsvandring genom Stockholms city. Start vid S:ta Clara kl 13.00 och avslutning kl 15.00 på Sergels torg där ekumenisk gudstjänst vidtar. För oss katoliker passar det utmärkt att vara med på vandringen och sedan ansluta till Långfredagsliturgin i våra egna kyrkor.

Liv i Anden-seminarier i S:ta Clara mellan påsk och pingst.
Jag samverkar varje år i detta och brukar hålla i ett av seminarietillfällena.

Förbön för Sverige i samband med Riksdagens öppnande i september.
Detta är ett rikstäckande samarbete sedan 5 år där de flesta samfund deltar. Peter Artman, präst i Svenska kyrkan är samordnare.  Andra tisdagen i september är Riksmötets öppnande. För femte året samlas vi dagen före i bön för vårt land, för Riksdag och regering. Det finns som bekant officiell kyrklig närvaro under dagen för öppnandet med gudstjänst i Storkyrkan. Måndagens heldag i bön öppnar för gräsrötter och nationella ledare från hela landet att ropa till Gud, söka sig till de strategiska platserna, be tillsammans och söka profetisk klarsyn. Meningen är att välsigna, såsom aposteln Paulus uppmanar till: att be för de i ledande ställning. Profeten manar oss att Söka stadens bästa, i bön och handling. Stockholms bästa. Landets bästa.

S:ta Clara kyrkas präster och ledare öppnar upp för denna bönedag, måndag den 9 september och välkomnar oss, med vandring under förmiddagen, samling under eftermiddag och kväll. Kvällen byggs upp utifrån ledare med nationellt ansvar, samfund eller olika sammanhang, rörelser och organisationer. På så sätt är EFS riks med, Katolska stiftet och Pingströrelsen genom FFS. Riksdagens kristna grupp deltar också.

Intervju med Peter Artman här.

bonevandringartman

 

Min utgångspunkt i alla mina kontakter med andra kyrkor och samfund är att jag ser spår av den universella kyrkan i hela kristenheten. Bara en sådan sak som att dopet är den gemensamma grunden är ju en stor sak. När jag betraktar andra samfund ser jag inte att glaset inte är helt fyllt, utan att det faktiskt är fyllt med en hel del av Guds överflödande nåd men att det finns en utvecklingspotential. Samtidigt betraktar jag inte mitt eget samfund ur ett triumfalistiskt perspektiv utan ser att det finns brister också i Katolska kyrkan som jordisk struktur eftersom hon består av syndiga människor, och också Katolska kyrkan behöver gå framåt och utvecklas. Kristenheten som helhet behövs och den ena delen kan inte säga till den andra att du behövs inte.

Detta är i grunden katolsk ecklesiologi fint formulerad i Andra Vatikankonciliets konstitution om Kyrkan, Lumen Gentium.

bxvibooksMin devis är den som Kardinal Ratzinger/påve Benedict XVI gav uttryck för i en intervjubok då han fick en fråga om vem som skall ansluta sig till vem i den ekumeniska processen mot enhet:

”Den stora formel som blivit funnen av de stora ekumenerna är den att vi går framåt tillsammans. Det handlar inte om att vi vill ha bestämda anslutningar, utan vi hoppas att Herren överallt väcker tron på ett sådant sätt att den flödar över från den ena till den andra och den ena kyrkan finns där. Vi är som katoliker övertygade om att denna ena kyrka i sin grundform är given i den katolska kyrkan, men att hon också går vidare in i framtiden och låter sig fostras och föras av Herren. Såtillvida framställer vi inte några anslutningsmodeller, utan helt enkelt ett de troendes vidaregående under ledning av Herren – som vet vägen. Och som vi anförtror oss.”

Ratzinger fortsätter att betona att det finns ingen lättvindig av människor planerad väg:

”De kristnas enhet kan inte framställas genom en politisk kupp eller genom ett svärd som hugger itu en gordisk knut. Det handlar om levande processer. Och varken en påve eller ett världskyrkoråd kan helt enkelt säga: kära vänner, nu gör vi så här! Tron är något som lever och är djupt rotad i var och en med ansvar inför Gud. Påven, har vi sagt, har inga totalitära eller absoluta fullmakter, utan tjänar trons lydnad.”

 

Detta inlägg publicerades i Church, Katolska kyrkan, Samhälle och märktes , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s