Prof Tina Beatties katolska credo

TBTina Beattie är teolog och professor i katolska studier vid Roehamton-universitetet i London. Hennes forskning fokuserar på relationen mellan katolsk tradition och samtida kultur, särskilt det som rör områdena genus, sexualitetens och reproduktionens etik, katolsk sociallära, kvinnans rättigheter och den visuella konstens teologi. Hennes intresseområden innefattar också Mariologi, konst och tillbedjan och relationen mellan medeltida mystik, sakramentsteologi och psykoanalytisk teori. Hennes analyser av Katolska kyrkans förhållande till den moderna tiden i frågor som rör jämställdhet och sexualetik är ofta skarpa. Hennes blogg här.

För att hon stod som undertecknare av ett brev i The Times tillsammans med 26 andra teologer där åsikten framfördes att katoliker med gott samvete kan stödja utvidgning av det civila äktenskapet till att gälla också samkönade par blev hon föremål för Troskongregationens ogillande, vilket ledde till att hon blivit utestängd från att tala i flera katolska sammanhang. Det hände senast då den lokale biskopen förbjöd henne att tala vid  Newmansällskapet i Edinburgh dit hon var inbjuden.

Om detta, om den pågående biskopsynoden om familjen i Rom och om Katolska kyrkans brottande med frågor om äktenskap, skilsmässa, preventivmedel och homosexualitet skriver hon en intressant artikel i The Guardian 8 okt: Sex, marrage and the Catholic church. Hon konstaterar att påve Franciskus beskrivit kyrkan som tvångsmässigt besatt av kontraception, abort och homosexualitet så att det skymmer kyrkans primära budskap som handlar om evangeliets glädje och frihet. Det centrala budskapet i den kristna tron är trots allt inte det om moralisk perfektion, utan om förlåtelse, barmhärtighet och frälsning.

Men det var inte av den anledningen jag ville uppmärksamma artikeln, utan det är vad hon skriver på slutet om varför hon är kvar i Katolska kyrkan. Många har nämligen undrat hur hon, som är en feministteolog kan stanna kvar i den mansdominerade Katolska kyrkan som så ofta är på kollisionskurs med moderna liberala värderingar. Men en brinnande katolik är hon. Jag citerar hennes motivering:

”Progress is a dubious concept, and our rights and freedoms are daily corroded by the politics of greed, power and wealth. The Catholic Church has a rich tradition of social teaching and solidarity with the poor which challenges these neo-liberal corporate values and offers a different way of living. It is a rich and diverse tradition, weaving together a vast multicultural family that defies the growing xenophobia and exclusivity of modern western societies. It offers a perspective from which to evaluate our muddled values and short-term goals against a more enduring and hopeful outlook on what it means to be human.

The church’s intellectual heritage is a complex mixture of theology, philosophy, art and science that enriches the mind, even if its own leaders have tended to be the worst enemies of this tradition – the sex abuse scandal has revealed a malignant darkness at the heart of the hierarchy. Yet all this is just as true of life outside the church.

One should expect better of those who claim to be Christian, but in reality we humans are a species with a peculiar proclivity towards violence, shame and corruption. Christians call it original sin, and I find in the Catholic church a powerful narrative of hope and redemption in the midst of that. It is surely worth struggling for.”

I november kommer prof Beattie till Sverige och Stockholm. 20 nov föreläser hon i S:ta Eugenia om ämnet Woman in the Story of Salvation: what can we learn from medieval art and devotion?

Francis-pro-life

 

Detta inlägg publicerades i Katolska kyrkan och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.

11 kommentarer till Prof Tina Beatties katolska credo

 1. Mgs skriver:

  Jag tycker det lika mycket är människor utanför kyrkan som tvångsmässigt är intresserade av kyrkans tal om abort, homosexualitet osv. Man får inte glömma att det är faktorer utanför kyrkan som oftast sätter agendan på ämnen, särskilt i den sekulariserade delen av världen. Det kan vara media, skolan osv.

  Påve Franciskus försöker möta detta genom bemöta på ett annat sätt.

  Problemet är att många uppfattar att påven ger stöd för så kallade reformer.

 2. Alma-Lena skriver:

  Underbar artikel. tar mig friheten att citera den! Detta är sannerligen en intelligent kvinna med integritet, ett föredöme i kyskhet med andra ord.

 3. Inez skriver:

  Bengt, Mgs, Alma-Lena,

  Tina Beattie är en intressant teolog, jag uppfattar henne främst som brinnande kristen och katolik i andra hand. Hon tillhör varken de samtida teologer som vill förändra även trons kärna eller de som vill bevara en i stort sett statisk tro. Enligt Tina Beattie består den katolska kyrkoledningens misstag i att man har upphöjt tidsbunden morallära om sexualitet, genus, äktenskap, preventivmedel etc. till tidlösa sanningar och jämställt dem med mysterier som inkarnationen, uppståndelsen och treenigheten:

  “It may be helpful to distinguish between teachings, which are continuously developed in response to changing historical and cultural situations, and the constancy of the church’s core beliefs.

  The modern papacy has blurred the distinction between revealed doctrine and teachings that are open to informed debate, particularly in the areas of sexuality and gender. While Catholic social teaching maintains this distinction by responding to the changing economic and political contexts of modern life, Catholic moral teaching has become more absolutist and authoritarian.”

  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/nov/27/pope-condoms-catholic/print

  Tina Beattie menar att det behövs en ny pingst som återställer sensus fidei, hela gudsfolkets gemensamma trosmedvetande:

  “The sensus fidei is a gift of the Holy Spirit by way of which Church teaching is formulated and authenticated through a process of discernment by the whole Church. It includes an intuitive capacity for wisdom that is given to the individual believer through baptism (the sensus fidei fidelis), as ‘a sort of spiritual instinct that enables the believer to judge spontaneously whether a particular teaching or practice is or is not in conformity with the Gospel and with apostolic faith.’ Its ecclesial aspect unites the Church through her sacramental, liturgical life and her doctrines and teachings (the sensus fidei fidelium). The consensus fidelium refers to the fidelity of the baptised in belief and practice which guarantees that a teaching is part of the apostolic faith, and it brings with it the requirement that pastors and the magisterium should consult the faithful in the process of governing the church and defining doctrines.”

  Ett flitigt läroämbete som fattar beslut högt över lydiga biskopars, teologers och passiva lekmäns huvuden; det är en parodisk kyrka som förtonar. Sensus fidei har sitt ursprung i Nya Testamentet och den tidiga kyrkan och återfinns i likartade former inom nutidens kyrkor. Trosmedvetandet överskrider samfundsgränser och därför kan kyrkor belysa varandra:

  “The document also affirms that the sensus fidei is not exclusive to Catholics but is in some sense to be found among all Christians. The Holy Spirit sometimes speaks to the Catholic Church through believers in other ecclesial communities.”

  Tina Beattie menar att kyrkoledningen lättvindigt skyller lekfolkets motståndskraft mot kyrkans undervisning i familjefrågor på samhällets ytliga tidsanda, sekularisering och relativism. Det som idag ser ut som förfall kan imorgon visa sig vara profetiskt. Kyrkoledningen borde istället fråga sig själva om motståndet i verkligheten beror på felaktig lära. Andens vägledning verkar inte i isolering utan i dynamisk gemenskap:

  “…Synod on the Family acknowledges that some aspects of the Church’s teaching fail to find acceptance among many Catholics, but it tends to blame this on poor formation and the influence of various contemporary trends such as secularism and relativism. Yet the role of the sensus fidei described in this study entitles us to ask if a teaching might fail to gain assent not because of poor formation but because it is an inauthentic teaching that fails to resonate with the intuitive wisdom of the people of God in the context of their daily lives.”

  Klicka för att komma åt Tablet_sensus%20fidei_Tina%20Beattie.pdf

  Tina Beattie konstaterar att katolska kyrkan, i likhet med andra kyrkor, står inför sitt nödvändiga vägval:

  “Do we have shepherds who smell of the sheep – a messy, risk-taking participatory Church which is not afraid of the wild frontiers of faith (beautifully described by Pope Francis in his interview with Antonio Scafaro SJ), or do we have a culture of clerical elitism, ruthless authoritarianism and intimidation of all who dare to question or to think outside the box? I don’t think there are any fences left to sit on.”

  http://www.thetablet.co.uk/news/1202/0/scottish-archbishop-leo-cushley-bans-female-catholic-theologian-from-speaking-in-archdiocese

  Jag hoppas att många besöker Tina Beatties föreläsning i Stockholm, hon är väl värd att lyssna till.

  Inez

 4. Inez skriver:

  Tack Bengt, jag blev glatt överraskad över att du vill träffa mig!

  Nej, jag kommer inte till föreläsningen. Jag är en tillbakadragen person och går sällan på tillställningar. Men jag hoppas att många andra kommer, inte bara för att Tina Beattie är intressant, utan för att visa sin opposition mot den censur som hon har utsatts för.

  Inez

 5. Inez skriver:

  Bengt,

  Apropå familjesynoden och inför Tina Beatties Stockholmsbesök kan det vara intressant att få en inblick i hennes tänkande om äktenskapet.

  Katolska kyrkan bekräftar egenvärdet i heterosexuellas sexliv även när det inte leder till fortplantning, medan homosexuella måste leva i celibat. Tina Beattie menar att den paradoxen objektifierar människor till enbart könsfunktioner och bortser ifrån kvalitén på kärleksförhållandet. Det heterosexuella äktenskapet med ett sexliv som stärker personernas själsliga och andliga samhörighet är en modell som borde inkludera homosexuella par och inspirera dem till stabila och trofasta relationer. Heterosexuella kan i sin tur ta intryck av samkönade äktenskap för att bättre förstå äktenskapets sakramentala natur när det inte korrumperas av den tradition som inrättar mannen som familjens överhuvud och kvinnan i underordnad ställning:

  “I think the church has fetishized genitality at the expense of a deeper and richer understanding of the possibilities of sexual love. Church teaching now acknowledges that the unitive dimension of sexuality is valid even when a marriage is infertile, but this defeats any appeal to natural law to defend the church’s opposition to gay relationships. The criterion of goodness in any sexual relationship is surely not reducible to every genital act (which is a major flaw in ‘Humanae vitae’). Rather, we need to ask how these acts are expressive of wider relationships of fidelity, commitment, and respect, which remain open to the ‘child’ in the form of the vulnerable outsider. From this perspective, the traditional understanding of marriage would become an inclusive rather than an exclusive theology.”

  https://www.commonwealmagazine.org/print/33003

  Tina Beattie ser människans sexualitet och förmåga att älska som en helhet som involverar hela vår sårbara varelse. Könskillnad och fortplantning är bara aspekter av kärleksförhållandets innersta samhörighet:

  ”Is sexuality an intrinsically personal dimension of our need for and capacity to express love in a bodily way that engages our whole being in a relationship of intimacy, trust and vulnerability? Or is sexuality more about genital difference and procreation? Put it like that, and the answer should be obvious.”

  Katolska kyrkans hittillsvarande teologi om människans sexualitet ger otillräcklig vägledning för nutidens människor och deras samlevnadsformer, den fungerar enbart som ett försvarsverk mot feminism och homosexualitet. Att det i västerlandet inte längre anses naturligt att gifta bort sin dotter i utbyte mot några getter betyder att vi redan har omdefinierat äktenskapet. Under tidigare tidsåldrar var det vanligt att folk dog unga så seriemonogami och styvfamiljer är inget nytt påfund. Människan är sammanvävd av ett komplext samspel mellan natur och kultur där kön och sexualitet är oss både givna och konstruerade och som genom historien har både deformerat och befriat:

  “Having spent years researching and writing about ‘theology of the body’, I think it functions more as a vehicle of resistance to feminism and homosexuality than as a genuinely viable account of human sexuality.
  We do not yet begin to comprehend that complex interface between culture and nature, where our sexed humanity is both given and constructed, fundamental to who we are in some ways, incidental to who we are in many other ways.”

  Om man låter förbundet mellan Kristus och gudsfolket vara det mysterium som all mänsklig kärlek återspeglar och äktenskapet firar, då blir inte samkönade äktenskap ett hot mot samhället och kyrkan utan enligt evangeliets andemening. Ett fruktbart äktenskap innebär en öppenhet för den sårbara personen, det kan vara barnet, livskamraten eller den utsatta utomstående människan. Ett äktenskap, samkönat eller särkönat, fertilt eller sterilt, där makarna saknar omsorg om varandra eller framlever inkrökta i sin egen familjelycka är inte ett kristet äktenskap.

  Tina Beattie lever i ett långvarigt äktenskap, är mor till fyra barn, har barnbarn och arbetar som professor. Hon beklagar att somliga kyrkoledare idealiserar kärnfamiljen till en stelnad tablå bestående av stereotypa könsroller och harmoni nästan utan dissonanser. Kyrkoledarnas teologi om kärnfamiljens supremati är egentligen uttryck för celibatära mäns omogna fantasivärld och drömmar om kvinnans passiva väsen. Deras privata tankevärld formulerad i klerikal isolering upphöjs tyvärr till objektiv sanning som lekfolket ska följa. Tina Beatties livserfarenhet har gett henne en realistisk äktenskapssyn som samtidigt inser problem och familjens omistliga värde; vi hungrar alla efter den ömsesidiga kärlek som omdanar oss som människor:

  “There is no such thing as The Family. There are only human beings, vulnerable and muddled, woven together of starlight and dust, of memories and dreams, of flesh and fantasy, all of us hungry for only one thing that can truly sustain us and feed us and express what it means to be human – love.

  This is where each and every one of us learns to love and be loved – for better for worse, for richer or poorer. This is where all our dysfunctionalities are forced out into the open and we go through the painful, unending process of learning who we are and hopefully how to become better at that task of being. To stay committed to love, come what may, in such a context, is perhaps the most challenging task any of us faces, and the fragility of our successes always stands under threat by the woundings of our failures. That’s what families are about, but what matters is not ‘the family’ but the love that makes and breaks each person within that communal group that is sometimes about love and cherishing, but that is sometimes also about hatred and violence.”

  http://tina-beattie.blogspot.se/2014/10/the-family-reflecting-on-view-from.html

  Tina Beattie är en modig teolog som godkänner samkönade äktenskap. Alltså sådana äktenskap som på den här korta musikvideon om en kristen homosexuell familj med två adopterade barn. De ber kvällsbön och bordsbön tillsammans, jobbar och går i skolan, gör sina vardagssysslor. Det är dottern som har ordet:

  Jag funderar på att Jesus aldrig talade om varken homosexualitet eller fortplantning. Han sa att det är vårt hjärta som måste bli fruktsamt, bära rik frukt som består. Paulus sa att man införlivas med gudsfolket genom tro på Kristus, inte genom genetisk etnicitet och arvsrätt. I den djupare meningen, vem är då ofruktsam och vem är fruktsam?

  Inez

  • bema skriver:

   Inez!
   Tack för detta.
   Jag är medveten om Tina Beatties input till detta ämne. Definitivt intressant material som underlag för fortsatt samtal kring dogmutveckling när det gäller kroppens teologi, antropologi, sexualitet i ljuset av dagens kunnande. Frågorna fortsätter ju att vara föremål för behandling i Katolska kyrkan i den process som sattes igång i och med biskopsynoden om familjen i oktober.

 6. Pingback: Kvinnors kraft i Katolska kyrkan och spänningsfältet kvinnligt/manligt | Bengts Blogg

 7. Pingback: Kvinnopräster, en ekumenisk fråga som lever både i Svenska Kyrkan och Katolska kyrkan | Bengts Blogg

 8. Pingback: Kvinnorna är inte tysta i Katolska kyrkan | Bengts Blogg

 9. Pingback: Teologisk antropologi och genusperspektiv. Hur hänger det ihop? Feministteologer i framkant att undersöka detta. | Bengts Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s