Preventivmedel och situationen för skilda omgifta viktiga frågor för Katolska kyrkans familjesynod

Förberedelserna inför synoden om familj och evangelisation 2014-2015 har satt igång en process i Katolska kyrkan där angelägna frågor kring äktenskap och familj som tidigare funnits en slags tyst överenskommelse att inte prata om nu får en rejäl genomlysning. De flesta katoliker använder preventivmedel trots läran från Påven Pius XI Casti connubii (Äktenskapets kyskhet) upprepad av Påven Paulus VI i Humanae vitae och återgiven i Katolska Kyrkans katekes (§2366) att varje äktenskaplig akt per se skall vara öppen för att ge livet vidare. Det är demoraliserande och förödande för läroämbetets auktoritet att ett sådant glapp mellan officiell lära och vad majoriteten av katolikerna faktiskt tror och praktiserar upprätthålls samtidigt som man inte pratar om det.

Ett annat stort pastoralt problem i kyrkan är de många skilda och omgifta som inte tillåts ta emot kommunionen. Båda dessa frågor kommer att bli belysta och hanterade på familjesynoden och diskussionen är redan i full gång. Bl.a. har många biskopskonferenser och andra grupper och privatpersoner svarat på förberedande frågor som skickats ut som förberedelsematerial inför synoden.

Själv tror jag att äktenskapet är ett sakrament som är mellan man och kvinna med det dubbla syftet att besegla kärleken mellan de två och att främja släktets reproduktion och fostran av den nya generationen. Jag tror inte att Kyrkan kommer att ändra på detta och tycker inte heller att så skall ske. Jag ser ingen motsättning mellan att bejaka äktenskapets könskomplementaritet och ändå konstatera att en modern familj kan se ut på måga olika sätt och stödja och vårda de familjekonstellationer som finns. Påven formulerade sig såhär då han talade till de samlade kardinalerna:

”During these days, we will reflect in particular on the family, which is the fundamental cell of society. From the beginning the Creator blessed man and woman so that they might be fruitful and multiply, and so the family then is an image of the Triune God in the world.

Our reflections must keep before us the beauty of the family and marriage, the greatness of this human reality which is so simple and yet so rich, consisting of joys and hopes, of struggles and sufferings, as is the whole of life. We will seek to deepen the theology of the family and discern the pastoral practices which our present situation requires. May we do so thoughtfully and without falling into ”casuistry”, because this would inevitably diminish the quality of our work. Today, the family is looked down upon and mistreated. We are called to acknowledge how beautiful, true and good it is to start a family, to be a family today; and how indispensable the family is for the life of the world and for the future of humanity. We are called to make known God’s magnificent plan for the family and to help spouses joyfully experience this plan in their lives, as we accompany them amidst so many difficulties. And also with a pastoral that is intelligent, courageous and full of heart. ”

Kardinal Walter Kasper höll ett föredrag för kardinalerna som nyligen var samlade i Rom där han bl.a. tog upp situationen för skilda och omgifta. Han framhöll att Kyrkan inte kan erbjuda lösningar som går emot vad Jesus själv sagt, d.v.s. att äktenskapet är oupplösligt och ett löfte makarna ger åt varandra för hela livet. Den som hoppas att synoden skall ta fram generella ”enkla” lösningar som är applicerbara för alla misstar sig därför. Men utifrån situationen idag då så många äktenskap misslyckas, så måste nya vägar prövas för att svara upp mot själavårdsbehoven för de många makar som är skilda och som har gift om sig borgerligt, som är medvetna om sitt misslyckande. Det borde då efter en tid av botgöring vara möjligt att åter få ta del av sakramenten, menade Kasper.

Jag tror det är mycket möjligt att synoden kan komma fram till något liknande. Det tar hänsyn både till äktenskapets oupplöslighet samt vår mänskliga bristfällighet. Som jag förstår finns en sådan praxis i de ortodoxa kyrkorna där man i vissa fall kan tillåta en part i ett äktenskap som kraschat att – efter bikt och relativt lång period av botgöring – gifta sig på nytt, men då enligt ett ritual med tydlig botkaraktär. (Finns kanske sådan praxis i några av de med Rom uniderade östkyrkorna också? Någon som vet?)

När det gäller preventivmedelsfrågan så har jag en förståelse för tanken att varje sexualakt innebär ett möte med den andre på ett sätt som innefattar fullkomlig kärlek och ansvarstagande för den andre, vilket också implicerar öppenhet för nytt liv. Andemeningen som uttrycks i Humanae Vitae tycker jag är fin, men att formalisera det till en regel som nästan ingen följer, som denna att varje enskild sexualakt som inte är öppen för nytt liv i sig är av ondo är inte produktivt. De flesta är överens om att det inte kan betraktas som en ofelbar definition. Även många biskopskonferenser uppmanar katolikerna att följa sitt samvete när det gäller preventivmedel, så också Nordiska biskopskonferensen (se skrivelse längst bak i svenska översättn av Humanae Vitae). Här borde man kunna hänvisa mera till personens eget samvete, annars leder det till för mycket fokusering på perifera kyrkolegala frågor som tar bort fokus från centrum, hur Kyrkan skall nå ut med evangeliet på ett verksamt sätt till så många människor som möjligt idag.

Detta inlägg publicerades i Katolska kyrkan, Vatikanen och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Preventivmedel och situationen för skilda omgifta viktiga frågor för Katolska kyrkans familjesynod

 1. Mgs skriver:

  De ortodoxa kyrkornas syn på äktenskapet är intressant. Nu har jag bara läst vad ortodoxa teologer (i först hand biskopar och ej akademiker) skriver i frågan. I teorin och för det mesta i praktiken hävdar man det livslånga äktenskapet men att undantag kan göras vid ”otukt” (se Matt 19:9). I praktiken kan det tillåtas av andra skäl och här verkar de ortodoxa ha olika praktik. Förr (Bysans) kunde klosterinträde vara skilsmässogrundade. Ryskortodoxa kyrkan beviljar tex skilsmässa vid kronisk alkoholism och vid vissa sjukdomar (tex syfilis). Jag har för mig att jag någon gång har läst att skilsmässa kan beviljas någonstans i den ortodoxa kyrkogemenskapen om frun/mannen avfaller från den kristna tron.

  Omgifte är alltså fullt möjligt men det andra (eller tredje) äktenskapet har inte samma prägel som det första. Tydligen är det en ”skillnad i karaktär” på första och andra äktenskapet inte bara i förberedelserna inför vigseln, i vigselritualen utan också i själva det äktenskapliga förbundet. Det andra äktenskapet har mer av ett botgöringens skimmer över sig.

  Man skulle kunna säga att de ortodoxa har en ”vidgad pastoral omsorg” inför äktenskapet. När äktenskapet pga synden havererat och inte längre är en yttre realitet sätter man pastoral hänsyn framför teologisk konsekvent praktik.

  Därför hade varit intressant att höra vad ortodoxa biskopar säger om ”De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt” (Mark 10:9-10). Även hur det ser på praktik och bilden av att äktenskapet är en spegling av förbundet/förhållandet mellan Gud och folket (GT: förbundsfolket, NT: de kristna). Ett förbund där man kan vara otrogen (GT:förbundsfolket, NT:de kristna) men som likväl är ett förbund som inte kan brytas.

  Trots omgifte förmodar jag att kommunionen inte ges till omgifta i ortodoxa kyrkan vars skilsmässa inte beviljats av kyrkan. Kanske inte ens till par där kyrkan beviljat skilsmässan men som gift om sig borgerligt.

  Hur som helst är det ett pastoralt dilemma. Finns det statistik (eller annat) på omfattningen av frånskilda och omgifta som vill men inte kan ta emot kommunionen?

  LM

 2. Pingback: Otrohet, skilsmässor och att synda på nåden | Bengts Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s