Mäktig och gripande böndag för freden

böndagsyrienDet var en mäktig och gripande upplevelse att vara med om det som hände globalt i världen med en böndag för fred i Syrien, Mellanöstern och hela världen. Det tror jag både de 100.000 på Petersplatsen och de som medverkade i olika bönevakor världen över eller fastade och bad privat håller med om.

Att påven med så kort varsel (han utlyste böndagen i samband med Angelus 1 september) visar på något av situationens allvar. Vi har alla ansvar för freden, och läget i Syrien redan som sådant, och med risk för militära ingripanden från väst är en ödesfråga, då situationen är labil och man vet inte i vilken riktning en okontrollerad utveckling kan ta. Spänningarna inom Syrien och i Mellanöstern är starka, och varje angrepp från Väst kommer sekundärt att drabba de redan hårt utsatta kristna i regionen. De sammanknippas automatiskt med det kristna Västerlandet och risken är stor för vedergällningsaktioner mot dem liksom mot Israel. Sedan finns det stora ekonomiska och politiska intressesfärer som krockar med varandra där USA och Ryssland står emot varandra.

Vi vill inte ha tillbaka det kalla kriget, ännu mindre en labilitet som ökar risken för världskrig. Då är det mycket viktigt att samlas och be och besinna situationens allvar och att vi alla har ett ansvar för freden. Påven inbjöd inte bara katoliker och alla kristna, utan också människor tillhörande andra religioner och alla människor av god vilja att delta på det sätt de kan. ”Mänskligheten behöver se dessa fredssträvande handlingar och lyssna till hoppets och fredens ord”, sade påven.

Betrakta under andakt och bön denna videoupptagning av fredsvigilian på Petersplatsen den 7 september 2013

Påven har starkt fördömt attackerna med kemiska vapen mot civilbefolkningen i Syrien, men varnar samtidigt för ett militärt ingripande som USA propagerar för. I ett brev, adresserat till Rysslands president Vladimir Putin som står som värd för G20-mötet, skrev påven att ett anfall skulle vara fruktlöst. ”Till de närvarande ledarna, till varenda en, gör jag en uppriktig vädjan: Försök hitta vägar för att överbrygga motsättningarna och lägg åt sidan de fruktlösa försöken att hitta en militär lösning.”

Kommer världens ledare att lyssna, eller kommer man att prioritera de egna ekonomiska och politiska särintressena framför engagemanget för freden och den lidande civilbefolkningen i Syrien? President Obama hör till dem som driver frågan om en attack mot Syrien för att markera att Världssamfundet inte accepterar att kemiska stridsmedel används, men påven är kritisk till att använda våld, vilket är ett utslag av människans själviskhet och ett nederlag för mänskligheten. Påven reflektion under vigilian här.   Detta videoreportage från CNS tar upp skillnaden i synsätt mellan president Obama och påven:

Situationen påminner om Irak-kriget, då påven Johannes Paulus II också avrådde från miltärt våld. Påve Franciskus agerande för freden ligger i linje med en utveckling som är kontinuerlig med hur tidigare påvar agerat för fred. Se detta intressanta reportage som ger en historisk återblick:

Själv deltog jag i bönevakan i Katolska domkyrkan. En reflektion jag gjorde i samband med det var att om vi kristna skall kunna vara verkliga fredsbärare i världen, så måste vi dels vara försonade med våra medmänniskor och oss själva och ha fred i våra egna hjärtan, dels vara uppfyllda av det hopp för framtiden som den kristna tron ger oss själ att hysa.

Här några av de bibeltexter vi mediterade över och böner som frambars under kvällen:

Apg 9:3-8
När Saul på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?”
Han frågade: ”Vem är du, herre?” – ”Jag är Jesus, den som du förföljer.
Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du skall göra.”
Hans reskamrater stod förstummade; de hörde rösten men såg ingen.  Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus.

Bön:

O fredens Furste, vi kommer inför dig
med sorg och medvetna om vår egen synd.
Vi vet att vi är alla skyldiga till hat och förakt,
men vi ber om din barmhärtighet och förlåtelse.
I Syrien lider millioner av våra bröder och systrar svårt.
Vi vet att det är Du som vänder våra hjärtan mot fred.
Vänd din blick till Syrien, så nära den trakt där du själv växte upp och verkade.

Sätt en gräns för våldet och lidandet.

Hjälp oss alla att göra vad vi kan, fysiskt, moraliskt, legalt,
för att stödja dialog, främja försoning och rättvisa.
Stoppa det fruktansvärda våldet som riktas mot så många syrier från olika håll,  och vänd deras hjärtan till förlåtelse, medlidande och kärlek.

Öppna våra hjärtan att se behovet hos alla flyktingar.
Hjälp oss att se att de är våra bröder och systrar i nöd,
du var själv en gång flykting tillsammans med Maria och Josef.
Och mest av allt gör att vi inte åstadkommer mer våld och lidande  mot ett folk som redan lidit så mycket.

————————————–
Jes 2:2, 4-5
Den dag skall komma
då berget med Herrens tempel
står där orubbligt fast,
högst av bergen, överst bland höjderna.
Alla folk skall strömma dit,
Han skall döma mellan folken,
skipa rätt bland alla folkslag.
De skall smida om sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra
och aldrig mer övas för krig.
Kom, alla av Jakobs ätt,
låt oss vandra i Herrens ljus!

Bön: (Påve Joh Paulus II´s bön vid besök i Hiroshima)

Skapare av natur och mänsklighet
av sanning och skönhet,
Hör min röst
ty det är rösten hos alla dem
som fallit offer för alla krig,
och allt våld mellan människor och nationer.
Hör min röst
ty det är rösten av alla barn som lider
och som i framtiden kommer att lida,
när människor förlitar sig på vapen och krig.
Hör min röst
när jag ber dig ingjuta i alla människors hjärtan
fredens vishet, rättvisans kraft och gemenskapens glädje.
Hör min röst
ty jag talar för all de människor i alla länder och alla tider
som inte önskar krig och som är beredda att gå fredens väg.
Hör min röst
och ge insikt och styrka så att vi alltid kan möta hat med kärlek,
orättvisa med rättvisa,  nöd med offervillighet,  krig med fred

O Gud  hör min röst och ge världen din eviga fred
AMEN

————————————————–
Sak 9:9-10
Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en åsna,
på en ung åsnehingst.
Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,
alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken,
och hans välde skall nå från hav till hav,
från floden till världens ände.
Allsmäktige evige Gud, källan till all tröst och medlidande,
Löftet om din barmhärtighet och frälsande hjälp fyller våra hjärtan med hopp.

Bön

Hör ropen från folket i Syrien och de som är utsatta för krig och våld i hela världen;
Kom med helande till dem som lider under våldet,
Trösta dem som sörjer sina döda.
Omvänd hjärtana hos dem som har tagit till vapen
och styrk beslutsamheten hos dem som vill verka för fred.

O hoppets Gud och barmhärtighetens Fader,
Din Helige Ande inspirerar oss att se bortom oss själva och våra egna behov.
Inspirera ledare att välja fred framför våld
Och att söka försoning med fiender.
Inspirera Kyrkan över hela världen till medlidande med det lidande folket och fyll oss med hopp om en framtid i fred byggd på rättvisa för alla.
Vi ber detta genom Jesus Kristus, Fredens Furste och Världens Ljus som lever och råder i evigheters evighet.
AMEN.

————————————

Joh 20:19-29
På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.”
Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren.
Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig ande.
Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.”
En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom.
De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren”, men han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.”
En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid åt er alla.”
Därefter sade han till Tomas: ”Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!”
Då svarade Tomas: ”Min Herre och min Gud.”
Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.”

Bön (efter d H Fraciskus)

O Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet.
Där tvivel finns, låt mig få komma med tro.
Där osanning finns, låt mig få komma med sanning.
Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.
Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen.
Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset.
O gudomlige Mästare, låt mig sträva inte så mycket
efter att bli tröstad, som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.
Ty det är genom att ge, som man får,
genom att förlåta, som man blir förlåten,
och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet.

—————————————-

Fler länkar:

Selfishness is the cause of war, Pope tells Vatican peace vigil

Just war in attacking Syria? Some see cloudy, some see clear answers

I svenska media passerade böndagen ganska obemärkt. Öst-nytt och Katrineholms-Kuriren hörde till undantagen:

Östnytt: Reportage, Bönevakan i Norrköping

Katrineholms-Kuriren: Påven ber för fred i Syrien.

DN SvD

Detta inlägg publicerades i Church, Katolska kyrkan och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Mäktig och gripande böndag för freden

  1. Pingback: Fortsatt bön och opinionsbildning för Mellanösterns kristna. | Bengts Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s