Den naturliga lagen

I katolskt tänkande talar man traditionellt mycket om ”den naturliga lagen” som grund för etiken i frågor som människovärde, rättvisa, abort, äktenskap eutanasi m.m. Den naturliga lagen är en annan kunskapskälla än den gudomliga uppenbarelsen varigenom vi fått vår tro på frälsningen genom Jesus Kristus. Redan genom vårt förnuft kan vi nämligen ana något av den redan utan uppenbarelsen genom Frälsningshistorien och Bibeln, vilket ligger till grund för en moralisk konsensus oberoende av tros- eller livsåskådning.

Samtidigt pågår det en diskussion, också inom Katolska kyrkan, där många ifrågasätter att man verkligen kan nå så mycket kunskap på denna väg som man gjort anspråk på enl katolsk tradition.

Aleteia, en nystartad webbplats som informerar om Katolsk tro har en artikel om den Naturliga lagen. Låt oss titta på vad det handlar om:

Filosofen Robert Sokolowski definierar den naturliga lagen som “den ontologiska prioriteten av mål före syften”.

 • Mål: Sådant som tillhör objekt i förhållande till dess natur.
 • Syften: Sådant som människor utyttjar objekt för att uppnå, kan vara i harmoni med objektets natur eller helt oberoende av det.

Den naturliga lagen upptäcks av oss när vi ser att det finns mål med saker och ting och att våra syften och val måste respektera att målen är prioriterade. T.ex människans mål är att leva och utvecklas till en fullödig människa. Vi respekterar inte det målets prioritet genom att döda för att uppnå våra egna egoistiska syften.

Ett av sexualitetens syfte är att reproducera släktet. Den moderna tekniska preventivmedelskulturen tillåter oss att helt frikoppla det målet och helt inrikta oss på det kortfristiga syftet att tillfredställa vår lust.

I den mänskliga naturen ingår vissa målsättningar som kan framstå som mer eller mindre självklara för var och en som att upprätthålla existensen, bilda familj, få barn, odla vänskap med varandra, bilda samhällen, främja sanningen.

För den som omfattar en kristen livsåskådning är det självklart att den yttersta och mest grundläggande sanningen är Gud, och att det är Gud som ger mål och mening åt existensen. Thomas av Aquino, den store katolske medeltidsfilosofen hörde till dem som försökte förena tro och vetenskap i ett sammanhängande system. Även om det var ett projekt som var alltför stort för att kunna föras i hamn, så bidrog det till den vetenskapliga utvecklingen under medeltiden, och vi en hel del att lära av hans filosofi.

I Summa theologiæ filosoferade Thomas om den naturliga lagen i förhållande till kyrkans tradition, han beskrev den som förnuftets inriktning på det allmänna bästa upplyst av Guds nåd.

Vissa delar av den naturliga lagen uppfattar alla människor intuitivt, som t.ex. att vår uppgift är att upprätthålla livet och existensen, medan andra slutsatser inte är lika självklara och kräver filosofisk reflektion.    Men den moderna sekulariserade kulturen förnekar Gud, och förnekar också att det skulle finnas något mål för naturen eller objekt i naturen. Enligt modern pseudovetenskaplig kosmologi saknar naturen mål, utan är bara  en arena för olika konkurrerande krafter. Detta sägs gälla både den mänskliga naturen och naturen utanför människan.

Människan enligt mångas synsätt saknar ett mål vilket är hennes bestämmelse. Hon bestämmer själv hur hon vill förverkliga sig själv, vad i naturen och hur hon förverkligar sina syften. Någon naturlig lag existerar inte enligt detta synsätt, och moralen är inget annat än ett sociologiskt eller evolutionärt fenomen.

Sammanfattningsvis hör tron på Gud och förståelsen av den naturliga lagen ihop. Man kan ana den naturliga lagen genom förnuftet, men det är inte så att man rent logiskt kan sluta sig till den. Men om vi utgår från åskådningen att vi är skapade varelser, att det finns mål och mening i människor och natur, då faller allt på plats.

Förhållandet idag är att inte ens alla kristna erkänner den naturliga lagen. Istället för att med hjälp av den gudomliga nåden besinna den naturliga lagen anammar man det sekulära samhällets relativism och prioriterar människans syften framför målet med existensen och skapelsen. Livets skydd blir då t.ex. inte längre självklart, abort accepteras som naturligt, inte bara en nödlösning.

Här går idag nya skiljelinjer inom kristenheten, tex mellan radikala västerländska katoliker som inte accepterar Katolska kyrkans lära på denna punkt, och inom den protestantiska kristenheten har denna skiljelinje just belysts genom den etiopiska Mekane Yesus-kyrkans beslut att bryta med Svenska kyrkan på grund av den senarest beslut att till äktenskap viga samkönade par.

Det är inte bara brister i det filosofiska resonerandet som gör att man förkastar den naturliga lagen, det kan också bero på psykologiska faktorer. T.ex en person som överväger suicid gör det sällan av filosofiska själ, utan pg grund av desperation eller under inflytande av en djup depression. Att erkänna och prioritera en högre målsättning med tillvaron ställer krav på omvändelse och att ge upp något av vår egen bekvämlighet, och när det gäller att principiellt hänvisa till högre mål som gäller för alla, inte bara man själv blir man ofta anklagad för att vara auktoritär och dömande, vilket ingen vill vara.

De som argumenterar för äktenskap mellan personer av samma kön hänvisar nästan enbart till sistnämnda typ av argumentation, ofta hör man att fasthållandet vid att äktenskapet skall vara mellan två personer av olika kön enbart är ett utslag av homofobi.

Men att en viktig målsättning med att människan är skapad till man och kvinna och med en sexualitet är att bilda familj och befrämja släktets vidareförande går inte att förneka. Även homosexuella personer har kommit till genom en mamma och en pappa, och det finns många homosexuella som vill och argumenterar för att äktenskapet skall fortsätta att vara mellan man och kvinna. Att bekämpa homofobi och sörja för att homosexuella par som önskar leva stadigt tillsammans får ett jämlikt accepterande och en social trygghet i samhället kräver knappast att man behöver förneka dessa grundläggande fakta och införa en helrelativistisk queer-ideologi, vilket inte gagnar någon allra minst hbt-grupperna, utan endast förvirrar.

Dagen, Dagen, Världen idag

Detta inlägg publicerades i Church, Katolska kyrkan, Tro och vetande och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Den naturliga lagen

 1. Thorsten Schütte skriver:

  ”Ett av sexualitetens syfte är att reproducera släktet. Den moderna tekniska preventivmedelskulturen tillåter oss att helt frikoppla det målet och helt inrikta oss på det kortfristiga syftet att tillfredställa vår lust.”
  1) Enligt texten innan, är det inte snarare ett mål att reproducera släktet?
  2) Och att enbart ser syftet med skyddat samlag att tillfredställa vår lust är lite väl platt. Kan man inte se, utover fortplantningen, att sexualitetens syfte är att få tätare band i ett par, att stärka relationen mm? Och då tycker jag att det snarare främjar dessa sekundärmål om man slipper oroa sig för konceptionens ”rysk roulette” i stället för att njuta i fulla drag?

 2. Jag håller med om Thorstens funderingar. Men visst kan väl även ett tätare band i ett parförhållande vara ett mål i sig?

 3. Pingback: Abort, samvetsfrihet: Ellinor Grimmark utmanar systemet | Bengts Blogg

 4. Pingback: Är abortmotstånd att jämställa med tortyr? | Bengts Blogg

 5. Pingback: Låt inte homosexuella bli gisslan i kulturkampen kyrka – queer-ideologi | Bengts Blogg

 6. Pingback: Kristna kritiken mot KD-ledningens tankar i adoptionsfrågan överdriven | Bengts Blogg

 7. Pingback: Liberaler borde bejaka katolsk sociallära | Bengts Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s