Pussy Riot fäster uppmärksamheten på ohelig allians mellan Kirill och Putin

Idag faller domen mot Pussy Riot, punkgruppen som i en ortodox kyrka vid altaret framförde en punkbön mot Putin.

”St. Maria, Virgin, Drive away Putin
Drive away! Drive away Putin!”

Black robe, golden epaulettes
All parishioners are crawling and bowing
The ghost of freedom is in heaven
Gay pride sent to Siberia in chains

The head of the KGB is their chief saint
Leads protesters to prison under escort
In order not to offend the Holy
Women have to give birth and to love


Church praises the rotten dictators
The cross-bearer procession of black limousines
In school you are going to meet with a teacher-preacher
Go to class – bring him money!

Patriarch Gundyaev believes in Putin
Bitch, you better believed in God
Belt of the Virgin is no substitute for mass-meetings
In protest of our Ever-Virgin Mary!

St. Maria, Virgin, Drive away Putin
Drive away! Drive away Putin!”

Gruppen ville fästa uppmärksamheten på alliansen mellan patriark Kirill och Putin, en högst ohelig allians som många påpekat. Katolsk Visions Irène Nordgren har skrivit ett kritiskt inlägg här.

 

Det är en politisk dom. Jag är ense med Amnesty att man skall se detta som en politisk protest, inte som en kränkning av det religiösa rummet. Men både ryska samhället och ortodoxa kyrkan är delade i denna fråga. Det finns ortodoxa som stöder Kirills stöd för Putin och ser Putin närmast som sänd av Gud och vill ha hårda straff för gruppen, åklagaren yrkar på 3 års fängelse, medan andra tycker att kyrkan borde ha förlåtit detta för länge sedan.

Märklig är den ortodoxa sekt som leds av en Moder Fotina som betraktar Putin som en reinkarnation av aposteln Paulus. Jag vet inte vilken signifikans det har i sammanhanget, en marginaliserad sekt (läran är ju helt oortodox), eller symtom på djupare problem och otydlighet inom den Ryska ortodoxa kyrkan?

Putins dilemma är att nationalistiska grupper som stöder Putin vill se hårda straff för gruppen, och Putin vill inte göra sig ovän med dem, samtidigt som hårda straff ger gruppen ett martyrstatus som kan inverka negativt på Putins popularitet.

Klart är att hur domen än faller ut, så håller Pussy Riot redan på att bli ikoner för motståndet, och de har lyckats med det som var deras målsättning: Att fästa uppmärksamheten på den oheliga alliansen mellan Ryska ortodoxa kyrkan och Putin.

Från YouTube: Putin välsignas av Patriark Kirill:

Detta inlägg publicerades i Church, Politik, Samhälle och märktes , . Bokmärk permalänken.

24 kommentarer till Pussy Riot fäster uppmärksamheten på ohelig allians mellan Kirill och Putin

 1. Paul skriver:

  Först – jag tycker att domen (två års fängelse) mot ”fittupproret” är alltför hård. Men vi har ju ännu inte sett hur länge den faktiska fängelsetiden blir. Kyrkans ledning har – efter domen – vädjat om mildhet ”inom lagens ram”. Under själva processen har kyrkoledningen avstått från kommentarer – man har inte velat påverka själva rättsprocessen medan den ännu pågick, vilket jag tycker är en sympatisk hållning. Detta har naturligtvis inte hindrat olika ”privata” opinionsyttringar (för och emot) från div. präster, bloggare osv., men det är en annan sak.

  Men – vad saken gäller är ju faktiskt ett renodlat politiskt och utstuderat blasfemiskt uppträde (det värsta syns inte på youtube, som väl är alla västliga kommentatorers enda informationskälla om vad som faktiskt skedde) i Frälsarkatedralen. För ryska troende är kyrkorummet heligt. Här får ingenting annat ske än kyrkliga aktiviteter, i första hand gudstjänster. Vi är alltså mycket långt ifrån den ”svenska modellen” där kyrkor upplåts för allehanda arrangemang.med ibland mycket perifer koppling till kristen tro och fromhet. Frälsarkatedralen har dessutom en särställning, inte bara bland de troende. Den uppfördes ursprungligen som symbol för Rysslands seger över Napoleon; den revs (sprängdes) av kommunistregimen på 1930-talet och i stället anlades ett allmänt bad (efter att ett antal sovjetiska skrytbyggen misslyckats,vilket vanliga troende förstås tolkade som Guds vilja). I slutet av 1980-talet beslutades om återuppbyggnad (den drivande var Moskvas dåvarande borgmästare Lusjkov), och detta beskrevs både som ett tecken på att den kämpande ateismens epok avslutats och som en botgöring och gottgörelse gentemot mot de troende för förföljelserna under sovjettiden. Katedralen har alltså ett stort symbolvärde, även för många icke-troende. Den ägs f.ö. inte av kyrkan, utan av en stiftelse som kontrolleras av Moskva stad – det är alltså inte kyrkan som nu är ”målsägande” i juridisk mening. Det är inte kyrkan som drivit fram den rättsliga processen.

  I detta symbol- och traditionsfyllda rum har alltså ett antal unga kvinnor arrangerat något slags feministisk demonstration – extremt väl planerad och genomförd (det gick knappt en timme innan en välredigerad inspelning lades ut på youtube). Man har lyckats extremt väl med sitt syfte – att väcka uppmärksamhet och misskreditera såväl Putin som den ryske patriarken, Ytterst skickligt från PR-synpunkt! Motsvarande uppträde utanför katedralen hade förstås utgjort samma uttryck för ”konstnärlig yttrandefrihet”, men hade knappast givit samma uppmärksamhet, vare sig från Moskvapolisens eller västmedias sida. I mitt tycke är den västliga reaktionen ett uttryck för en massiv historielöshet och känslokyla. För många ryssar – inte bara i äldre generationer – är ”fittupprorets” aktörer inte några yttrandefrihetens ljusstrålande apostlar, utan snarare mörka, skrämmande spöken från den kämpande ateismens sovjettid; de grymmaste och blodigaste religionsförföljelserna i modern tid. Är det förvånande att många ”ropar aldrig mer!”? Att många anser att ”fittupprorets” tilltag är kriminellt och kränker den religionsfrihet som väl har ungefär samma värde som yttrandefriheten?

  Vad hade hänt om detsamma skett i Peterskyrkan? Aktörerna hade väl åtminstone fått böter för förargelseväckande beteende (vilket jag personligen tycker hade varit på sin plats även i Moskva). Eller i USA:s nationalhelgedom (om någon sådan existerar)? Kanske inget straff men möjligen krav på miljonskadestånd från dem som förvaltar Rachmaninovs immateriella rättigheter. Men i Moskva – martyrgloria? Förlåt mig, men jag hänger inte med i drevet…
  .

  • bema skriver:

   Paul!
   Jo jo, det är ju frågan om anarkister och radikalfeminister, inte precis det de flesta läsare av denna blogg sympatiserar med. Dock måste de behandlas likvärdigt som alla medborgare. Böter vore en lämplig påföljd.
   De är dock fredliga och vandaliserar inte som blev följden då Reclaim the street demonstrerade i Stockholm för något år sedan. Anna Odells konstmanifestation då hon fejkade psykos tycker jag ställde till värre skada och olägenhet än damerna i katedralen. En gång när det var möte i S:ta Clara kyrka, samfunden och organisationerna som skulle svara på remissen om samkönade äktenskap hade samlats för samråd, då förekom en demonstartion i form av ett enkönat par som spelade upp en bröllopscermoni i mittgången och kysstes. Mötet lät sig inte störas, mötesledaren kommenterade det hela, sedan fortsatte mötet utan att låta sig uppröras.
   Problemet är att Pussy Riot-damerna får vatten på sin kvarn och ökad uppmärksamhet just på grund av samhällets hårda domar, det är precis detta motstånd de vill ha.

   Värre än uppträdet i Frälsar-katedralen tyckte jag en annan performance var som också återgavs i TV, en barbröstad kvinna som sågade ner ett upprest krucifix med motorsåg. Det sved verkligen i mitt hjärta att se denna scen så provokativ mot vår Frälsare. Samtidigt kan sådant slå tillbaka mot dem själva genom att det blir för provokativt. Problemet är att kyrkan är bakbunden genom sin liering med makten, särskilt i dess repressiva och antidemokratiska form, vilket gör att sympatierna lätt hamnar på anarkisternas sida. Hur långt som helst kan de dock inte gå utan att förlora sympatier. Korsnedsågningen kan visa sig vara något de förlorar på.
   Symboliskt kan man se korsnedsågningen inte som en sågning av kristendomen, utan som en sågning av Kirill och andra ledare och präster i Ryskortodoxa kyrkan som lierar sig med makten, precis som Judas lierade sig med makten då han förrådde Jesus. Krucifixet i sig representerar ju redan ett nederlag, den mest nesliga avrättning en person kunde få, så nedsågningen med motorsåg bara förstärker detta ytterligare en gång i realtid, Mästaren korsfäst på nytt och förrådd.
   Jesus säger till dem som vill ta i med hårdare tag mot förföljarna: Stick svärdet i din skida, och Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Den attityden bör vi kristna idag också ha till det som händer. Herre förbarma dig!

   • Paul skriver:

    Det kors som sågades ner, hade rests år 2004 av västukrainska katoliker av rutensk rit (s.k. uniater) till minne av trosfränder som gått under i de stora förföljelserna på 1920- och 30-talen. Så att ”de vet inte vad de gör”, stämmer verkligen i detta fall.

    I Moskva-kvinnornas fall är jag dock helt övertygad om att de visste exakt vad de gjorde – aktionen var mycket väl planerad och genomfördes med stöd av flera andra personer, som dock klarade sig undan från att bli gripna. Jag väntar mig faktiskt att de dömda snart blir benådade – staten har ju nu ändå statuerat exempel. Jag kommer dock närmast att tänka på en annan gammal lärdom: ”Den sig i leken ger, får leken tåla”,

 2. Irène Nordgren skriver:

  Paul

  ”Man har lyckats extremt väl med sitt syfte – att väcka uppmärksamhet och misskreditera såväl
  Putin som den ryske patriarken, ”
  Ordningsföljden i ditt påstående behöver korrigeras.

  Putin och den ryske patriarken har å det grövsta misskrediterat sig själva. Det Pussy Riot ville åstadkomma vara enbart att få den övriga världen att inse detta. Vilket de också har lyckats med.
  Inhemska ryska kommentatorer – däribland förre världsmästaren i schack Garry Kasparov- vittnar om hur Putin monterat ned den tidigare gryende demokratin (vars konstitution har stadgar om särskiljande av stat och kyrka) till förmån för sitt eget personliga maktutövande.
  Putin har byggt upp en svindlande privat förmögenhet genom sina kontakter med Rysslands oligarker.
  Och vad patriarken beträffar så gick han under namnet ”Tobaksmetropoliten” innan han valdes till patriark 2009 pga att han utnyttjat en lag om Ortodoxa kyrkans möjlighet att skattefritt importera tobak vilket givit så goda förtjänster i kombination med inkomster från annan affärsverksamhet som mångsysslaren Kirill ägnat sig åt och som också gjort honom till mångmiljonär.

  “In 1996, Kirill became a board member of bank ”Peresvet” that is responsible for servicing the financial interests of the Russian Orthodox Church. The 1996 September issue (#34) of the Moscow News reports that Kirill, now for two years, had been organizing imports of highly taxable products, mostly tobacco, under the tax-exempt non-profit banner of the Orthodox Church. The claims were supported by other respectable news sources, including the Moskovsky Komsomolets.”

  http://www.russiablog.org/2010/06/patriarch_kirill_leader_orthodox_tobacco_alcohol_oil.php

  Här en rysk röst från ansedda the Guardian i samband med att Kirill valdes till patriark 2009.

  “Yet Kirill’s election was not without controversy. For he has himself always been controversial. In the early 1990s he was often mentioned among those in the church hierarchy who had had close ties with the KGB – indeed, his meteoric rise through the ranks in the Soviet era seemed improbable without such cooperation.”

  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2009/feb/02/russia-religion-patriarch-orthodox-kirill
  Kasparov säger
  ”En dom, oavsett vilket straffet är, visar att lagen inte existerar.”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5236461
  Kasparov beskriver i Wall Street med egna ord vad som hände honom utanför domstolen igår.
  http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444375104577595811340186308.html?mod=googlenews_wsj

  Videoklipp när Kasparov grips av polis.
  http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19300149
  Att du väljer att använda ordet ”fittupproret” -oavsett om det inte är du som myntat begreppet- säger mer om dig som person än om de 3 kvinnorna vars slutanföranden under rättegången kan läsas här nedan och som ger en helt annan bild av de tre kvinnorna än den du försöker måla upp.
  http://nplusonemag.com/pussy-riot-closing-statements?utm_source=twitter&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=twitterclickthru
  Att en priviligierad ”etniskt svensk” man som konverterat till ortodoxa kyrkan i en västerländsk demokrati med religionsfrihet tar parti för en förtryckarregim vars huvudaktörer och bigotta anhängare inte kan skilja på helighet och skenhelighet är beklagansvärt.

  // Irène

  PS Pussy Riot är inte enda aktiva rörelsen i Ryssland som gör olika ”performance”. Men nu var det just dessa 3 kvinnor och händelsen i Frälsarkatedralen som stod i fokus.
  Noterar att du Paul inte med en bokstav nämner skandalen med retuscheringen av Kirills armbandsur värt 30.000 dollar som Kirill först förnekade att han ägde
  http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/04/05/russian-church-admits-photo-was-altered-to-hide-patriarchs-watch/

  http://www.katolskvision.se/blog/?p=6087
  Ej heller skandalen med den dyra lägenheten i Moskva som gått som en löpsedel genom ryska media och även uppmärksammats i Sverige anser du värt att påminna om.
  http://www.skanskan.se/article/20120426/OPINION/704269762/-/motvind-for-putins-patriark
  Du väljer istället att lägga lite krut på att ge historik om Frälsarkatedralen.
  Den står intakt men förhoppningsvis inte längre ryska folkets uppfattning om radarparet Putin och Kirill.

 3. Irène Nordgren skriver:

  Paul

  Din indignation angående

  ”den svenska modellen” där kyrkor upplåts för allehanda arrangemang med ibland mycket perifer koppling till kristen tro och fromhet”

  tolkar jag som att du säger att mycket inom svenska kyrkan inte har någon som helst ”koppling med kristen tro och fromhet”.

  Och ditt starka rättspatos som inte vill undandra sig internationella jämförelser

  ”Vad hade hänt om detsamma skett i Peterskyrkan …….eller i USA:s nationalhelgedom?”

  kan vara värt att spinna vidare på.

  Och då skulle man kunna fråga sig……eller varför inte fråga dig

  Vad hade hänt om det framkommit att ärkebiskopen i Svenska kyrkan var indragen i import av tobaksvaror till Sverige som dessutom dumpade marknadspriserna då svenska kyrkan enligt regeringsbeslut var befriad från skatt i motsats till övriga importörer.

  Frågan lyder

  Vilken koppling till ”kristen tro och fromhet ” legitimerar en ortodox metropolit att ägna sig åt ett ”arrangemang” som bidrar till att ”den ryska modellen” ökar ”tobakens skadeverkningar ” hos det egna folket?

  OSA

  // Irène

 4. Irène Nordgren skriver:

  Apropå Pauls språkliga nitälskan att översätta utländska namn till svenska

  “the band’s name is Pussy Riot, regardless of the language”

  http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=4134

  // Irène

 5. Paul skriver:

  Irène,

  Tack för Dina inlägg! Jag är alltid intresserad av initierade rapporter om Ryssland. Jag är kanske inte lika välinformerad som Du, eftersom jag inte främst litar till ”ansedda” västmedia, utan mest bara till ryska media och några gamla goda vänner i Moskva. De senare har jag känt i 20-30 år och jag litar på dem, även om jag förstås inte kan garantera att de är lika välunderrättade som Du beträffande situationen i deras hemland.

  Men jag tycker ändå att Du är smått orättvis när Du anklagar mig för att stödja en förtryckarregim, ta parti för div. bigotta krafter etc. etc. Jag har läst igenom mina inlägg igen; jag störs av min dåliga korrekturläsning, men jag hittar inte någon grund för Dina anklagelser. Har jag förespråkat något annat än kyrkofrid? Har jag krävt straffskärpning? – nej, snarare tvärtom. Jag har sagt att gruppen har lyckats väl med sitt uppsåt och att de är bra på PR. Det skulle väl nästan kunna tolkas som beröm, även om det inte var min avsikt. Så varför är Du så arg?

  Jag har förstås inte köpt västmedias bild av ”punkarna” som något slags troskyldiga, lite’ tonårsrebelliska demokratikämpar. Eller bilden av deras ”performans”(rysk stavning) som något slags bönestund. Och jag har förstås fått min information från ”fel” källor. Det är kanske det som retar Dig mest?

  Du har helt rätt i att den här gruppen inte är ensam, utan en del av ett mycket större politiskt sammanhang. Jag skulle nu kunna skriva ganska många sidor om den kyrkligt-politiska utvecklingen i Ryssland under de senaste 100 åren, men jag avstår – det är ju ändå Bengts blogg, inte min. Och jag är kanske inte lika välinformerad som Du. Jag ska alltså försöka fatta mig så kort som möjligt och främst anknyta till det rent kyrkliga: Du har väl sett den stora ikonen av alla ”Rysslands nya martyrer och bekännare” under 1900-talet. Du har sett att just Frälsarkatedralen står i centrum av denna ikon. Nog kan Du väl ändå förstå att ryssar – särskilt om de är troende – har mycket svårt att se ”punkarna” som något slags frihetsapostlar?

  Jag ber om ursäkt för att jag tydligen chockerat Dig genom att försöka översätta ”punkgruppens” namn. Det ska naturligtvis endast återges på engelska. Men även valet av namn – med dess dubbla betydelse – är en del av gruppens skickliga PR-strategi, som ju främst tar sikte på västmedia. Ryska ungdomar är inte alltid så bra på engelska; jag tror nog att de flesta kan ordet ”pussy”, samtidigt som väldigt många knappast har en aning om att det också kan betyda ”kissekatt”. Visst är det skicklig PR!

  Du redogör sakkunnigt för olika kyrkliga ”skandaler”. Jag är inte så initierad och har bara intresserat mig för en av dessa ”skandaler”, där jag försökt ta reda på fakta. Händelseförloppet är ordentligt klarlagt sedan ett par år, även om det kanske inte har rapporterats i ansedda västmedia. ”Tobaksmetropolitens” namn var inte Kirill utan Kliment. Denne Kliment var Kirills medtävlare i patriarkvalets slutomgång men förlorade. Hans affärsupplägg gick ut på att importera cigaretter från väst under etiketten ”humanitärt bistånd” och sälja dem med vinst till det ryska tobaksbolaget. Tydligen var detta inte olagligt då, och Kliment sitter fortfarande kvar på en hög post i kyrkoledningen. En anti-rökfanatiker tycker naturligtvis att hans handlande var skändligt och att han borde ha blivit avsatt och straffad. Men hälsofascisterna är inte så många i Ryssland, så han sitter kvar. Själv är jag ändå rätt nöjd med att Kliment inte blev patriark.

  Du ber mig spinna på tråden ”om det hänt i Vatikanen…”. Gärna det. Vad hade hänt – både rättsligt på hemmaplan och i västliga media – om en liknande performans hade ägt rum i en central synagoga i Jerusalem? I en moské i Mecka? Hade ”punkarna” ens överlevt till dess polisen hunnit fram? Men det är ju bara spekulationer…

  Du försöker vränga mina ord så att jag ska verka ha misskrediterat Svenska kyrkan. Det har inte varit min avsikt. Jag har bara försökt att så kort och tydligt som möjligt påpeka den enorma skillnaden mellan svensk-kyrklig respektive rysk-kyrklig policy för ”upplåtelse av kyrkorum”. Jag lyckades tydligen inte göra mig riktigt förstådd – men man kan inte förstå händelserna i Moskva om man tror att svensk-kyrklig policy är internationell norm.

  Mina största farhågor bottnar ändå i min tro – oinitierad som jag är – att Dina och andra prominenta utlänningars kraftiga opinionsstöd för ”punkarna” i själva verket är kontraproduktivt. Ingen rysk politiker (eller, för den delen, kyrkoman) får pluspoäng i hemmaopinionen genom att synas vika sig för utländska påtryckningar. Ni riskerar alltså att göra ont värre för de dömda kvinnorna och försena den benådning – eller åtminstone strafflindring – som den ryska kyrkan har vädjat om och som jag fortfarande tror och hoppas på.

 6. LgS skriver:

  Paul: Väldigt bra svar på tal du gav. Har du en blogg? Hoppas det! Jag skulle gärna följa den i så fall.

 7. Irène Nordgren skriver:

  Paul
  ”Jag är kanske inte lika välinformerad som Du, eftersom jag inte främst litar till ”ansedda” västmedia, utan mest bara till ryska media och några gamla goda vänner i Moskva. De senare har jag känt i 20-30 år och jag litar på dem, även om jag förstås inte kan garantera att de är lika välunderrättade som Du beträffande situationen i deras hemland.”
  Jag hänvisar till ryska media och ingenstans där har jag sett att ”Tobaksmetropoliten” anspelar på metropolit Kliment utan alltid på metropolit Kirill.
  “He made his personal fortune on duty-free import of “the highly unchristian products,” such as tobacco and alcohol in 1990s under the non-profit classification of the ROC.”
  http://csis.org/blog/politicians-clerical-robes
  “The soon-to-be Patriarch confirmed the import of the highly unchristian products. By 1997, Kirill admitted the import of alcohol and tobacco, but claimed that the Russian Orthodox Church could not refuse the ”humanitarian help.” The Russian Orthodox Church and Kirill’s private foundation ”Nika” were not-for-profit organizations, and in 1996 alone they imported eight billion cigarettes to Russia. Kirill’s ”church” business took off like a snowball, as the legal competitors could not compete with his low prices for tobacco and alcohol. The importers were naturally pushed off the market as they could not match Kirill’s prices after paying the necessary government dues.”
  http://www.russiablog.org/2010/06/patriarch_kirill_leader_orthodox_tobacco_alcohol_oil.php
  Om du hävdar motsatsen måste du ange andra källor än ”några gamla vänner i Moskva”.
  ”Händelseförloppet är ordentligt klarlagt sedan ett par år, även om det kanske inte har rapporterats i ansedda västmedia”
  Du får gärna ange ryska källor ! Med dina kunskaper i ryska kan du ge en kort sammanfattning på svenska.
  Du skriver
  ”Du försöker vränga mina ord så att jag ska verka ha misskrediterat Svenska kyrkan”
  Nej jag ville bara att du skulle göra ett TANKEEXPERIMENT mellan vad som skulle hänt i Sverige om en ärkebiskop hade handlat som en rysk metropolit och börjat kränga tobaksvaror till dumpade priser på den svenska marknaden.
  Detta apropå att du verkar vara EXTREMT noga med att allt kyrkligt ska ha direktkoppling till ”kristen tro och fromhet” . Alltså jag menar i Sverige men tydligen inte i Ryssland utifrån att vi verkar överens om att det finns en metropolit som med rätta kallas ”Tobaksmetropoliten” men där vi ännu inte är överens om vilken metropolit det handlar om.
  Men du väljer att inte förstå min jämförelse . Det är absolut mest bekvämt . Det håller jag med om.
  Vad Frälsarkatedralen beträffar skriver du
  ”Nog kan Du väl ändå förstå att ryssar – särskilt om de är troende – har mycket svårt att se ”punkarna” som något slags frihetsapostlar?”
  Det jag förstått är att alla troende ryssar inte kan och inte ska dras över en och samma kam.
  “That Christ the Savior Cathedral had become a significant symbol in the political strategy of the authorities was clear to many thinking people when Vladimir Putin’s former [KGB] colleague Kirill Gundyayev took over as leader of the Russian Orthodox Church. After this happened, Christ the Savior Cathedral began to be openly used as a flashy backdrop for the politics of the security forces, which are the main source of power [in Russia].”
  https://chtodelat.wordpress.com/2012/08/08/yekaterina-samutsevich-closing-statement/
  Du skriver
  ”Du redogör sakkunnigt för olika kyrkliga ”skandaler”. Jag är inte så initierad och har bara intresserat mig för en av dessa ”skandaler”, där jag försökt ta reda på fakta.”
  Du svänger dig än hit än dit. Plötsligt är du oinitierad när det gäller Kirills skandaler med klockan och den svindyra lägenheten och Kirills privatekonomi.
  Får jag då hänvisa dig till dina gamla vänner i Moskva. Ta och kolla med dem och återkom är du snäll!
  Jag är idel öra
  // Irène
  PS Och när du ändå har dina vänner på tråden /mailen. Fråga vad de tycker om Garry Kasparov och passa också på att få en kommentar till nedanstående
  “On the surface it may seem that the Russian government is partnering with the ROC to improve Russia’s poor morale and spirituality, problems with drug and alcohol abuse, and growing extremism. However, the reality is that the partnership not only violates the constitutional decree of separation of state and church but has also turned the Church into an instrument of punishment of the opposition and an appendage of the regime’s ideological machine. Putin’s growing absolute power and the efforts to protect and prolong his corrupt regime have already led to mass anti-government protests reminiscent of the political shifts of 1917 and 1991 in Russia. It will only become more difficult for Putin to contain these massive anti-government protests during the years to come. Like many Russian czars, Putin is trying to maintain public support through his close cooperation with the Russian Orthodox Church. Obedience and the restraint of attitudes, which ROC preaches to its raby, is clearly intended to foster tolerance toward Putin’s regime and help him maintain a grip on his power.”
  http://csis.org/blog/politicians-clerical-robes

 8. Irène Nordgren skriver:

  Paul
  Ett litet PS

  ”Jag ber om ursäkt för att jag tydligen chockerat Dig genom att försöka översätta ”punkgruppens” namn.”

  Jag kan lugna dig på den punkten. Så är inte fallet. Men du är rätt skicklig på att som ende svensk -såvitt jag sett- försöka få fokus på något helt annat än det som det hela handlar om dvs kritik av patriark Kirill som stödjer en förtryckarregim av Guds nåde.

  // Irène

 9. Irène Nordgren skriver:

  Paul
  Jag förstår att – trots att du även har möjlighet att söka på ryska sidor – så verkar det dröja med att hitta källmaterial som visar att ”Tobaksmetropoliten” skulle anspela på metropolit Kliment och inte på metropolit Kirill som jag hävdat.

  Överallt på Google där det talas om ” Tobaksmetropoliten ” är det Kirill som åsyftas.
  Den enda källa du hittills kunnat ange är dina ”gamla vänner i Moskva ”.
  Har du tänkt på att dessa vänner – som liksom du tillhör Kirills fanclub – underförstått Kliments motståndare – kan vara angelägna att ”färga dig” med sin önskan att i efterhand vilja göra Kliment till syndabock för att på så vis rentvå Kirill, som vann valet över Kliment och blev Rysslands nye patriark.
  Du skriver
  ”Kliment sitter fortfarande kvar på en hög post i kyrkoledningen. En anti-rökfanatiker tycker naturligtvis att hans handlande var skändligt och att han borde ha blivit avsatt och straffad.”
  Jag hoppas du är medveten om vad du försatt dig i för situation om du inte lyckas hitta bevis för att jag har ORÄTT.
  Kommer du att yrka på Kirills avsättning ?
  Du skriver
  ”Men jag tycker ändå att Du är smått orättvis när Du anklagar mig för att stödja en förtryckarregim, ta parti för div. bigotta krafter etc. etc. Jag har läst igenom mina inlägg igen; jag störs av min dåliga korrekturläsning, men jag hittar inte någon grund för Dina anklagelser.”

  Jag förstår din häpnad då du inte verkar FÖRSTÅ att det inte bara är det du skriver som ”ger grund” för dina åsikter utan även det du INTE skriver.
  Du ger tex en mycket tydlig signal var du har din lojalitet genom att du anför ointresse som orsak till att inte vilja kommentera de 2 senaste skandalerna Kirill varit indragen i. Dyr lägenhet och dyr klocka som retuscheras bort ”enligt gammal rysk retuscheringstradition ” .
  Kirill predikar ”en asketisk livsstil för folket som en förmåga att kontrollera sina begär” samtidigt som han förnekar att ha burit ett armbandsur värt 200.000 kronor som han dock blir överbevisad om tack vare nitiska bloggare som avslöjar att det även finns nitiska försvarare av Kirill (på patriarkatet ) som retuscherat bort klockan på ett foto men glömt retuschera bort klockans spegelbild i den välpolerade bordsskivan Kirills arm vilar på.

  “Despite this, Kirill does pay obeisance to the validity of traditional Christian virtues. In one of his statements in Ukraine, the Patriarch said, “It is very important to learn Christian asceticism. This is the ability to regulate one’s demands. This is the victory of a person over lust, passions and instinct.” According to Kirill, asceticism should be the rule for both the rich and the poor. “

  Jag kan bidra med ytterligare källor som beskriver Kirill som ”Tobaksmetropoliten.”
  “First, “tobacco metropolitan” is the only billionaire among the Orthodox episcopate. There is the hope that after he becomes patriarch he will not steal. Second, he is administratively talented and energetic. He is the only one who knows how to put together a strong team. And this is not just in the Department for External Church Relations. His people completely surround and successfully serve the current patriarch. The patriarch’s speechwriter, Fr Vsevolod Chaplin, is completely devoted to “tobacco metropolitan.” The chief of protocol, Deacon Vladimir Nazarkin, is also his man.”
  http://nftu.net/from-the-news-archives-whats-the-patriarchs-bottom-line-look-like-now/
  “According to Russia’s Novaya gazeta, it is in the 1990s that the current ROC primate (chairman of the Moscow Patriarchate’s Foreign Church Relations Department and Metropolitan of Smolensk and Kaliningrad at the time) “made a name for himself and scraped up a fortune which, after all, allowed him to ascend the patriarch’s throne.” Before mounting this throne, Kirill made a personal fortune that some experts estimate at 4 billion dollars, the newspaper claims. Speaking of Vladimir Gundyayev’s business, the publication refers to an “extensive dossier” compiled by Doctor of History Sergei Bychkov, who has published dozens of articles – mainly on the future patriarch’s tobacco business (he also conducted transactions in seafood and oil). None of his publications has been officially denied. Kirill has admitted that much of the information that Bychkov gathered is hard facts, Novaya gazeta notes.”
  http://www.celticorthodoxchurch.com/kirill.html

  Du skriver
  ”Ingen rysk politiker (eller, för den delen, kyrkoman) får pluspoäng i hemmaopinionen genom att synas vika sig för utländska påtryckningar. ”
  Detta är Pussy Riot väl medvetna om samtidigt som de är medvetna om att de just därigenom bidragit till att hur förtryckarregimen nu än beter sig så har Pussy Riot vunnit genom att de är beredda att hellre ta sitt straff än att begära nåd.
  Blir Pussy Riot benådade (utan att ha begärt det) har de vunnit pga att ryska politiker fått krypa till korset och ”vika sig för utländska påtryckningar”
  Blir de inte benådade har Pussy Riot vunnit då de TVINGAT förtryckarregimen att just därigenom ge omvärlden ett kvitto på att Ryssland övergivit demokratiska principer och återgått till sitt gamla diktatur välde. Vilket skulle bevisas.
  Inte ens du som nog är radarparet Kirills och Putins varmaste anhängare i Sverige verkar tycka att straffpåföljden står i rimlig proportion till brottet.
  // Irène
  PS Jag ser vissa likheter mellan Pussy Riot och barnet i Kejsarens nya kläder.
  Huvudpersonen i vår berättelse från verklighetens Ryssland är inte kejsare men PATRIARK som Pussy Riot ropar ut bland folket är naken.
  Du Paul framstår som en av kammarherrarna som när de ”skulle bära upp släpet som alls icke fanns famlade med händerna utåt golvet ty de tordes icke låta märka att de ingenting kunde se.”

 10. Pingback: Katolsk Vision » ”En rysk tragedi”

 11. Eric skriver:

  Visst finns det källor till uppgiften om patriark Kirill blev rentvådd från ryktena om tobaksimport och skattefria Mercedesbilar, som importerades som ambulanser. Innan valet av honom gjordes ett uttalande av en skattmas:

  Also Kirill’s election was favoured by revelations made in recent days by Alexander Pochinok, former head of the Russian Federal Tax Service who cleared the new patriarch from accusations stemming from allegations made against him in a notorious scandal involving tobacco, alcohol and Mercedes Benz imported into Russia as tax-free ”humanitarian material”. In an interview with Izvestia, Pochinok laid the blame for the scheme on the doorstep of Kliment of Kaluga, Kirill’s challenger in the election.

  Källan här är Oriente Christiano, (http://www.orientecristiano.com/english-news/world-news-of-the-eastern-church/metropolitan-kirill-is-the-new-patriarch-of-moscow-and-all-russia.html) men samma sak har angivits av Interfax . I Ryssland är det svårt bedöma källornas trovärdighet dock, i synnerhet statliga och anti-statliga, men även om Kirill inte är ett helgon precis så innehar han ämbetet, och det är detta som är det som i rysk tradition betyder allt i förhållande till den världsliga makten, inte de personliga dygderna eller lasterna.

 12. Paul skriver:

  LsG

  Tack för frågan, men – nej, jag har ingen egen blogg.

  Irène

  Det är inte jag som har velat ha den här debatten. Och jag har väl ändå rätt att välja vilka debatter jag vill vara med i, och med vilken frekvens? I förra veckan postade jag två kommentarer till en text av Bengt och fick ett mycket sansat svar. Jag blev faktiskt överraskad av att det plötsligt kom flera inlägg med en störtskur av påståenden och frågor från Dig, och jag försökte snällt svara. Din reaktion blev bara ännu fler påståenden och frågor. Nu gör jag ett nytt försök att svara, men sedan tycker jag att det kan vara nog.

  Du antar att jag är ensam i Sverige om mina åsikter. Nej, faktiskt inte riktigt. På http://tidenstecken.wordpress.com hittar Du ett inlägg (20 augusti; ”Rätt plats för protest?”) som uttrycker ungefär samma tankar som jag, även om de förstås är mer välformulerade. OBS! att skribenten och jag INTE har konspirerat.

  Till min stora förvåning råkade jag dessutom stöta på en artikel om ”Pussy Riot” på en katolsk(!) sajt. I och för sig verkar det kanske vara en sorts sajt som inte direkt väcker mina varmaste sympatier, och jag misstänker att Du skulle få liknande känslor, kanske rentav mer intensiva, för dessa Dina trosfränder. Men budskapet behöver ju inte vara fel, bara för att man inte älskar budbäraren. Såvitt jag kan bedöma är uppgifterna korrekta i sak. http://katolskobservator.blogspot.se (17 augusti, ”Ändamål och medel”).

  Jag tycker inte att Du är juste när Du påstår att jag slingrar mig. Du vet mycket väl och sedan länge att jag generellt har ett – åtminstone jämfört med Dig – mycket svagt intresse för skvaller och skandaler. Du vet också mycket väl varför jag – undantagsvis – blev intresserad ”tobaksmetropoliten”. Varför låtsas Du vara så ovetande?

  Dina senaste inlägg kokar nu ner till en begäran om att jag ska ägna timmar (eller dagar) åt att rota fram – och översätta – tidningsartiklar, nyhetsnotiser och blogginlägg om ett antal ”skandaler” som ibland är flera år gamla, bara för att Du är så intresserad av dem. Och om att jag ska ringa gamla vänner i Moskva för att fråga om patriarkens klocka (de skulle tro att jag blivit galen). Det har jag varken tid eller lust att göra. Så jag kommer inte att stilla Din nyfikenhet. Däremot ska jag försöka ge Dig mer kött på benen när det gäller ”tobaksmetropoliten”.

  Historien utspelades för omkring 15 år sedan. Det var en tid i Ryssland då det mesta var galet: ett ekonomiskt, politiskt och socialt kaos. En enorm ökning av kriminaliteten. En enorm förmögenhetsöverföring till ”oligarker”, samtidigt som vanligt folk blev utblottade. (Ännu i början av 1980-talet var en rubel – på delvis konstlad väg – värd nära 10 kronor; en rubel idag kostar 20-25 öre; Du kanske förstår vad en sådan förändring innebar för vanliga ryssars sparkapital). I väst omtalas denna period som ”demokratisk” i motsats till dagens mer auktoritära Putin-styre. Jag är inte alls någon anhängare av Putin, men jag förstår innerligt väl varför ”demokrati” (som man tidigare längtat efter) under 1990-talet plötsligt förvandlades till ett skällsord bland vanliga ryssar. I detta kaos var det en metropolit som – faktiskt efter tips från statliga byråkrater – hittade en lukrativ ”bizzniz”, nämligen det tobaksprojekt som jag redan nämnt. Kirill blev utpekad som den skyldige; han försvarade sig en gång i en intervju, men därefter höll han tyst, och så småningom sjönk det hela i glömska – han var ju ”bara” patriarkatets utrikeschef.

  Till saken hör att det finns en ganska strikt ”uppförandekod” för prästerskap. Ryska präster ska inte ägna sig åt polemik i skvallerpressen och inte bemöta personliga påhopp (vare sig de är motiverade eller ej). De förväntas tiga och lida – eller med ett annat uttryck ”vända andra kinden till”. De förväntas också avstå från att kritisera sina ämbetsbröder. Så tystnaden om affären var inte något exceptionellt för just detta fall.

  Nåväl, sedan dog den gamle patriarken och en ny skulle väljas. Det stod snart klart att Kirill skulle bli en av kandidaterna. Du har helt rätt i att Kirill var (och är) kontroversiell, om än av andra skäl än Du tror. Inom Ryska kyrkan, även bland dess episkopat och prästerskap, fanns (och finns) konservativa grupper, till mentaliteten ganska lika ert ”Pius-brödraskap”. Och Kirill var känd som liberal (med ryskt mått), ekumeniskt sinnad och kanske rentav – ve och fasa! – katolikvänlig (han hade som utrikeschef förstås träffat den dåvarande påven). Därför blåste de konservativa till strid, och så dök tobaksaffären upp igen.
  Fast nu (januari 2009) tog saken en annan vändning. Den dåvarande chefen för det federala skatteverket Alexander Potjinok, numera pensionerad, trädde plötsligt fram i en intervju och dementerade kategoriskt att Kirill skulle ha varit inblandad. Men han gick ännu längre – han var ju inte bunden av prästerskapets uppförandekod – och utpekade just metropoliten Kliment som den person som då varit ansvarig för mottagandet av utländsk humanitär hjälp. Det fanns då (omkring 1996) en kommission för humanitär hjälp inom patriarkatet som leddes av Kliment; den ombildades i december till kommissionen för ekonomiska och humanitära frågor och Kliment blev chef även där. Han ingick också i regeringens kommission för humanitär hjälp i egenskap av kyrkans stabschef för dessa frågor.
  Därmed var sekretessen bruten, och biskopar kunde börja uttala sig. En som redan nästa dag trädde fram var Hilarion (Alfejev), som då var biskop av Wien men som tidigare hade arbetat på kyrkans utrikesavdelning. Och Hilarion berättade:
  ”Under många år hade det pågått en organiserad kampanj mot metropolit Kirill i den ’gula’ pressen” (något i stil med våra kvällstidningar, fast värre), ”där man tillskrev honom ansvaret för handeln med tobak och vodka, och där man gav honom öknamnet ’tobaksmetropoliten’… Alla vi som arbetade tillsammans med metropoliten, upplevde dessa påhopp som personliga förolämpningar mot inte bara honom utan mot oss alla och hela Kyrkan”. Hilarion berättade hur han på 1990-talet ”flera gånger frågade metropoliten: ’Varför bemöter ni inte påhoppen? Om ni inte har undertecknat några dokument, varför uppger ni inte namnen på dem som har gjort det?’ Men han gav alltid ett och samma svar: ’Jag kan inte och vill inte hänga ut någon. Om vi lämnar ut namnen så slår vi mot Kyrkan’. Han tog stöten själv, men lämnade aldrig ut någons namn”. Hilarion uttryckte sedan sin tillfredsställelse över att ”sanningen till slut kommit fram och alla har blivit nämnda vid sina namn”. Det hade tvärtom varit Kirill som hade satt stopp för hela upplägget.
  Jag har nu översatt lite’ slarvigt och summariskt, men jag ska försöka bifoga de två meddelandena från Interfax (den ryska motsvarigheten till vårt TT) nedan, i sin helhet på ryska. Om det inte går, kommer jag att mejla dem till denna bloggs webmaster, så att han kan skicka dem till varje läsare som eventuellt är intresserad. Om Du, Irène, har någon ryskkunnig person som Du litar på (för jag hör ju uppenbarligen inte till den kategorin), så kan Du få hela texten översatt.
  Nåväl – varför tror jag på det här? Eric har ju helt rätt i att det är svårt att bedöma ryska källors tillförlitlighet. Jag känner ju inte Potjinov, och jag kan inte säga att jag känner Hilarion heller, även om jag har träffat honom någon handfull gånger i olika sammanhang. Men – jag har som sagt gamla goda vänner i Moskva, och DE känner Hilarion – i något fall sedan han var gymnasist (han är ju mycket yngre än jag och mina vänner) och i andra fall därför att de tidigare varit hans arbetskamrater på patriarkatets förlag och/eller utrikesavdelning.
  Du får tro vad Du vill; för min del får Du gärna fortsätta tro och förkunna att ”Pussy Riot” är ljusets riddarvakt och patriarken en nattsvart skurk. Patriarken bryr sig nog inte heller. För min del är i alla fall detta det sista inlägget i den här debatten på den här bloggen.

  Бывший глава налоговой службы России опровергает слухи о причастности митрополита Кирилла к торговле алкоголем и табаком
  Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС – Член Совета Федерации, бывший руководитель Федеральной налоговой службы РФ Александр Починок решительно опроверг слухи о причастности митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла к торговле алкоголем и табаком в 1990-е годы.

  ”Я за время работы не видел ни одного документа в этой сфере, связанного с Кириллом, ни одного обращения от него”, – заявил А.Починок в эфире радиостанции ”Эхо Москвы”.

  Он также напомнил, что митрополит Кирилл ”поставил все точки над i” в данном вопросе еще в 1997 году на пресс-конференции в Даниловом монастыре, когда ему был задан вопрос на эту тему в связи с появлением одной газетной публикации.

  ”Там были вопросы к Кириллу, вопросы очень подробные на эту тему. Видимо, тогда уже на человека была атака. И он тогда достаточно жестко на них ответил”, – сказал А.Починок.

  Одновременно бывший руководитель налоговой службы России дал понять, что причастность патриархии к торговле подакцизными товарами в 1990-е годы была оправданной, так как реальные доходы Церкви составляли менее 10% от ее бюджета.

  ”Я помню обращение патриарха всея Руси в середине 1996 года, когда он действительно писал, что Церковь резко увеличилась… У нее не было совершенно средств, и самый простой вариант – попросить квоты на подакцизные товары. И тогда правительство пошло на это”, – рассказал А.Починок.

  При этом он добавил, что прекрасно понимает патриарха Алексия, и призвал обратить особое внимание на то, что ”стяжательства здесь никакого нет, потому что практически одновременно Алексий принял жесточайшее решение, что все имущество высших церковных иерархов после их смерти возвращается Церкви, то есть личной заинтересованности у фигурантов этого дела не было”.

  Продолжая свой рассказ, А.Починок сообщил, что председателем церковного штаба по получению гуманитарной помощи был тогда митрополит Калужский и Боровский Климент.

  ”Потом была комиссия патриархии по гуманитарной помощи, а потом она в декабре была преобразована в комиссию по экономическим и гуманитарным вопросам, и ею опять командовал Климент. И он же входил в состав правительственной комиссии по гуманитарной помощи как глава штаба РПЦ по этой гуманитарной помощи”, – вспоминает бывший глава налоговой службы.

  23 января 2009 года, 17:12
  Митрополит Кирилл спас Церковь от грязи, приняв удар на себя в истории с ввозом табака и алкоголя – епископ Иларион
  Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС – Патриарший местоблюститель митрополит Кирилл, не имея отношения к истории с ввозом табака и алкоголя в 1990-х годах, принимал весь удар на себя в интересах Церкви, заявил епископ Венский и Австрийский Иларион.

  ”На протяжении многих лет велась заказная кампания против митрополита Кирилла в желтой прессе, где ему приписывалась торговля табаком и водкой, где ему придумали гнусное прозвище ”табачного митрополита”… Все мы, работавшие вместе с митрополитом, переживали эти нападки как личные оскорбления не только в его, но и в наш адрес и в адрес всей Церкви”, – сказал епископ в интервью ”Интерфакс-Религия” в пятницу.

  Он выразил радость в связи с тем, что, ”наконец, правда открылась, и все названо своими именами”, имея в виду недавние интервью бывшего главы налоговой службы России Александра Починка, который отверг причастность митрополита Кирилла к ”табачной истории”, а также заявил, что владыка, наоборот, пресек незаконные безналоговые схемы церковных доходов.

  ”И выясняется, что не было ни одного документа по ”табачной” теме, подписанного митрополитом Кириллом. Наконец-то сказано во всеуслышание о том, что митрополит Кирилл не имеет никакого отношения к этой печальной истории с ввозом табака и алкоголя. Жаль, что этого не было сказано раньше, но хорошо, что это прозвучало хотя бы теперь”, – отметил собеседник агентства.

  Епископ рассказал о том, что в девяностые годы не раз спрашивал митрополита: ”Почему Вы не отвечаете на эти нападки? Если Вы не подписывали документы, почему не назовете имена тех, кто их подписывал?”

  ”Его ответ всегда был один и тот же: ”Я никого не могу и не хочу ”подставить”. Называя имена, мы нанесем удар по Церкви”. Он брал удар на себя, но не называл ничьи имена”, – заявил иерарх.

  Он напомнил, что развернутая в 1990-х годах кампания в СМИ против владыки Кирилла была делом рук одного журналиста, ”который всеми правдами и неправдами пытался дискредитировать митрополита, но какой гадкий осадок оставили у многих людей эти публикации!”

  ”Какой колоссальный урон они нанесли – нет, не митрополиту, а Церкви! Сколько людей было обмануто этими публикациями, сколько могло от Церкви отойти!” – сказал епископ Иларион.

  В то же время он указал на то, что попытки оклеветать митрополита Кирилла ”терпят крах, даже если этого краха приходится долго ждать”.

 13. Pingback: Pussy Riot och frågan om religiös statsfundamentalism | Bengts Blogg

 14. Irène Nordgren skriver:

  Paul
  Du smiter från samtalet här för att du inte vill förklara det obestridliga faktum att Kirill har enorm privat förmögenhet och hur denna kommit till. Din sekundant Eric ger dig några uppslag om hur du ska kunna belägga ditt påstående om att de dåvarande obestridliga skandalerna inom det ryska patriarkatet inte har med dåvarande metropoliten Kirill att göra utan med metropolit Kliment.
  Man tager vad man haver och du skäms inte att genast nappa på Erics SKRATTRETANDE förslag på källmaterial och översätter en text som bygger på vad
  ”dåvarande chefen för det federala skatteverket Alexander Potjinok, numera pensionerad” hade att säga i samband med valet av ny patriark.
  Hur kan du bara inbilla dig att jag skulle ta en dåvarande chef för ryska GENOMKORRUMPERADE federala skatteverket PÅ ALLVAR och trovärdigt ”kronvittne”.
  Det slår tillbaka på dig själv Paul att du inte har bättre omdöme än detta. Jag skäms å dina vägnar.
  Du skriver
  ”Jag tycker inte att Du är juste när Du påstår att jag slingrar mig. Du vet mycket väl och sedan länge att jag generellt har ett – åtminstone jämfört med Dig – mycket svagt intresse för skvaller och skandaler. ”
  Jag överlåter åt läsarna på denna blogg att själva bedöma vem av oss två de tror är mest intresserad av att sanningen om Kirill kommer fram och vem som enbart är ute för att dölja sanningen om vederbörande även om detta kräver sedvanliga machotag.
  Din påannonsering till skämtbranchen dvs Katolsk Observatör i detta sammanhang är visserligen också skrattretande och just därför fn inte passande .
  Väl medveten om att du inte litar på västerländska medier utan enbart på ryska så vill jag ändå vidareförmedla hur Dagen idag speglar ryska reaktioner på Pussy Riot och Kirills inställning till mänskliga rättigheter under rubrik ”Domen kan slå tillbaka på kyrkan”
  ”Därför kan domen nu slå tillbaka på kyrkan, menar Lena Jonson. Under rättsprocessens gång har det framkommit att patriarken och kyrkans ledning inte delar det liv som majoriteten av de troende lever, utan lever ett liv i lyx – med Rolexklockor för 30 000 dollar och rattfylla bakom ratten i en BMW.
  – Man har reagerat på att kyrkan inte har visat barmhärtighet och att reaktionen är oproportionerlig mot det som hänt.”
  ”den rysk-ortodoxe patriarken tagit avstånd från den västerländska tolkningen av begreppet mänskliga rättigheter. I 2006 års Universella deklaration om mänskliga rättigheter från Det ryska folkets världsråd, som Kirill var huvudförfattare till, har man stadgat att den strider mot den ortodoxa kyrkans lära.
  http://www.dagen.se/nyheter/domen-kan-sla-tillbaka-pa-kyrkan/
  Det enda som inte verkar stämma i artikeln är märket på klockan som Rysslands store förespråkare för askes har i sin ägo och som lär vara av märket Breguet.

  Som sagt Kristus Frälsarens kyrka står intakt men förhoppningsvis har domen mot Pussy Riot lyckats rucka lite på troende ortodoxas inställning till sin patriark och till sin kyrka.

  Kirill predikar värdet av en hög moral men det är tveksamt om troende ortodoxa vill gå så långt som till att acceptera patriarkens egen moral som visat sig dubbelt så hög.

  Vad ”ämbete, moral och personliga dygder och laster ” beträffar noterar jag att du MARKANT skiljer ut dig från vad din sekundant Eric påminner om är ”rysk tradition där ämbetet betyder allt”.
  För dig Paul tycks INTE ämbetet betyda ”allt” utan ”personliga dygder och laster” är inte ovidkommande i relation till kyrkligt ämbete. För ” skändlighet ” förordar du till och med utan pardon ”straff och avsättning ” från ämbetet.
  En sådan RÄTTRÅDIG MORALUPPFATTNING som går stick i stäv med ortodox tradition gör det naturligtvis nödvändigt för dig att i nuläget tvingas ta till precis vilka försvarsmetoder som helst för att inte fel person ska utpekas som ”SKÄNDLIG.”

  // Irène

  PS Du skriver

  ”Och jag har väl ändå rätt att välja vilka debatter jag vill vara med i, och med vilken frekvens?”
  Självklart.
  Du är van att som svensk ortodox uttala dig å ortodoxa kyrkans vägnar och också van att stå oemotsagd i dina uttalanden
  Jag beklagar att du här fått kringgå den vanan och förstår att du så snabbt som möjligt vill återgå till det du är van vid .

 15. Irène Nordgren skriver:

  PS Kanske skulle det till att det också behövdes en exklusiv klocka av typ ”Breguet Réveil du tsar ” med inbyggd VÄCKNINGSFUNKTION för att kunna VÄCKA det ryska folket.
  Ty ett UPPVAKNANDE har skett.
  // Irène

 16. Eric skriver:

  ”Jag kan bidra med ytterligare källor”…

  Så låt oss kolla källorna då, som vi blev hänvisade till av Iréne:

  1. FPRI är en amerikansk thinktank med ensidigt USA-intresse, ”bringing the insights of scholarship to bear on the development of policies that advance U.S. national interests.”

  2. NFTU är en internationell traditionalistisk ortodox portal, vars syfte är att avslöja den modernistiska kyrkan, med Kirill i spetsen, för dess tiiltag: ekumenik med andra kyrkor (”papist church”), infört modersmål i liturgin, sekularisering etc

  3. Russia Blog lyder under Real Russia Project::
  ”The Discovery Institute’s Real Russia Project began in April 2005. The project has received support and praise from academic and business leaders across North America and Europe, all who stress the need for a U.S.-based program offering verifiable, objective and accessible information about the state of affairs in Russia. ”
  Man samarbetar med Fox News mfl extremt USA-orienterade medier på högerkanten.

  4. Celtic Othodox Church – en liten sekt i USA, ej att förblanda med den större i England – har egen liturgi, som firas i privata hem och egen lära, som inbegriper att all ekumenik är av Satan. Extremt fientlig gentemot alla andra kyrkor, som man menar avfallit från den rätta tron.

  Detta var alltså Irenes förslag på källor, medan mina var ”skrattretande”: Den ena den italienska webbplattformen orientecristiano, ”desiderano dare voce alla ricchezza dell’Oriente Cristiano” ,(som citerade en respekterad nyhetsbyrå, AsiaNews vilken drivs av missionärer i PIME (Pontifical Institute for Foreign Missions). Den andra var Interfax, en av världens största internationella nyhetsbyråer, med 1500 journalister. Jag lade dock in brasklappen, att med ryska medier måste man vara skeptisk.

  Skulle du kunna motivera ditt val av källor, Iréne, och varför dessa skulle vara så mycket mer att lita till än en aktad katolsk nyhetsbyrå som får sin information från missionärer världen över? En sak till – vari ligger det skämtsamma att använda denna källa?

 17. Irène Nordgren skriver:

  Eric
  Du ska veta att jag är föga intresserad att fortsätta samtalet med dig -som jag betraktar som Pauls sekundat – medan Paul själv sätter sig på första parkett som åhörare.

  Jag upplever inte dig som intresserad av själva samtalet utan ENBART intresserad av att vara biståndsarbetare åt Paul.
  Men okej då . Jag ska vara juste och svara på nedanstående fråga

  ” vari ligger det skämtsamma att använda denna källa?”

  Om du läser riktigt noga så är det inte källan som sådan jag tycker är SKRATTRETANDE utan att källmaterialet bygger på som jag kallar ett ”kronvittne” nämligen

  ”dåvarande chefen för det federala skatteverket Alexander Potjinok, numera pensionerad” .

  Det är valet av ”kronvittne ” som Kirills anhängare använder sig av som jag finner skrattretande OAVSETT källan.

  Du hör väl själv.

  Lyssna först vad Paul säger.

  ”Historien utspelades för omkring 15 år sedan. Det var en tid i Ryssland då det mesta var galet: ett ekonomiskt, politiskt och socialt kaos. En enorm ökning av kriminaliteten. En enorm förmögenhetsöverföring till ”oligarker”, samtidigt som vanligt folk blev utblottade. (Ännu i början av 1980-talet var en rubel – på delvis konstlad väg – värd nära 10 kronor; en rubel idag kostar 20-25 öre; Du kanske förstår vad en sådan förändring innebar för vanliga ryssars sparkapital).”

  Och i den tidens ”galna Ryssland” fanns alltså en chef för det federala skatteverket vid namn Alexander Potjinok .
  Han var naturligtvis ren som snö och oförvitlig mitt i allt kaos och all kriminalitet. Han liksom metropoliten Kirll – oskyldig som det vitaste lamm i motsats till metropolit Kliment -det svarta fåret.
  Den stackars Potjinok har lidit sig igenom alla år i tystnad men i samband med att en ny patriark skulle utses 2009 tog han så bladet från munnen för att rentvå metropolit Kirill som också han lidit i tystnad i åratal under sträng askes.

  Hur Kirill skapat en förmögenhet med bara askes som hjälpmedel – den hemligheten ville tyvärr inte Potjinok avslöja.

  Hur du och Paul inbillar er att jag tror på sagor – det är det som är skrattretande.

  Här kan du och Paul läsa maffioson Alexander Potjinoks CV varur jag citerar en ”detalj”

  “In 2010 Pochinok’s income was 2,011,556 rubles. Strange as it might seem, but Pochinok has neither a car nor an apartment. But his wife owns 3 apartments that have an area of 231, 239 and 141 sq.m (she also got the fourth apartment in equity ownership) and two cars – Mercedes-Benz SL500 and Cadillac Escalade. Pochinok’s wife earned 32,256,583 rubles in 2010.”

  http://www.rumafia.com/person.php?id=1684

  Kirill är en MÅNGLARE och Pussy Riot känslig för just månglare i templet.
  Deras agerande mot MÅNGLARE är precis lika uppseendeväckande som Jesu agerande mot månglare i templet hans samtid.
  Kirill är dubbelmoralens förste väktare inom den ortodoxa kyrkan och Pussy Riot är mycket känsliga för dubbelmoral dvs HYCKLERI. Liksom Jesus var det.

  // Irène

  PS Nu vill inte jag tala med dig mer Eric. Jag förbehåller mig samma rätt som Paul
  ” att välja vilka debatter jag vill vara med i, och med vilken frekvens?”

 18. Eric skriver:

  Du kan inte ta kritik, men är desto mera generös med att ge. Att du avslöjats med att hämta ”fakta” från den amerikanska högern, från traditionalistiska ortodoxa sekter och exiloligarkernas instrument är för dig en bagatell. Likaså vill du tro att flickorna hittat på aktionen i katedralen själva, och du vill inte se någonting annat än ädelmod bakom arbetsnamnet Pussy Riot, tar inte ens del av den programmatiska delen, som knappast kan förknippas med någon kristen sanningslidelse, än mindre moral. Att likna Pussy Riot vid Jesus – suck.

  Jag föredrar vara ytterst skeptisk till det mesta som kommer från dessa politiska bataljer.

 19. Pingback: Är ”Pussy Riot” syndabockar? « Kultur & Religion

 20. Pingback: Prästämbete och äktenskap, sexuell symbolism i skapelsen | Bengts Blogg

 21. Pingback: SU-24, SU-35 och rysk-ortodoxe patriarken Kirills roll i Putins nya kalla krig | Bengts Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s