Den enda sanna vägen

SVT´s program Den enda sanna vägen med Anna Lindman som programledare sände sitt 7:e och sista avsnitt i onsdags. Jag tycker det varit en intressant och informativ serie. Man försöker inte ge sig på att definiera vad en  sekt är,  men tar upp olika samfund som verkar slutna och som brukar skapa rubriker i nyhetsmedia. Man har tagit upp rörelser som Plymoth-bröderna, Scientologerna, Moon-sekten och i sista progrmmet tog man också upp Livets Ord och hade en intervju med ett par avhoppare samt Uppsala-församlingens nye ledare Joakim Lundqvist.

På Livets Ords hemsida skriver Joakim Lundqvist att han är trött på det ständiga sektstämplandet av Livets Ord. Jag förstår honom och håller med om att Livets Ord inte kan betecknas som en sekt, det är en helt ordinär frikyrkoförsamling, och det är sant att många sekulära journalister av okunnighet lever kvar i den tid då Livets Ord skapade stora rubriker i tidningarna och envisas med att hävda att det är en sekt. Dock tycker jag inte Anna Lindmark i sitt program bidrog till att sektstämpla Livets Ord, utan tvärtom tror jag programmet bidrog till Livets Ords fortsatta rehabilitering.Avhopparna som intervjuades var ju ganska nyanserade, och Joakim Lundqvist kom helt och hållet till sin rätt i en intervju där han fick tala till punkt.

Ett sekteristiskt klimat kan uppkomma i alla mänskliga sammanhang, inte bara i religiösa samfund. Då övergår den genuina respektfulla relationen mellan människor i kontroll och tankestyrning som gör att personerna i sekten låses in i stereotypa tankemönster och inte förmår att vara sig själva.

Ett genuint möte mellan personer bygger på ömsesidig respekt och att det finns ett givande och tagande från båda håll. Det finns i relation till motparten en osynlig gräns man inte får överskrida. Överskrids den gränsen går det genuina mötet över i manipulation. Olika grupp-miljöer, organisationer, stater, kan fungera på olika sätt och innehålla mer eller mindre av respekterande öppenhet respektive kontroll och manipulation. När man kommer in i en grupp anar man ofta intuitivt hur gruppklimatet är i detta avseende.

Om kontrollerande och manipulerande tekniker sätts i system brukar man med ett engelskt begrepp tala om ”mind control” Det innebär en starkt styrande mental påverkan (det svenska ordet indoktrinering har enligt min mening en svagare betydelse). Detta sker t.ex. i diktaturstater (både med kommunistiskt och fascistiskt förtecken) eller i vissa religiösa sekter.

Grupper som är starkt präglade av detta brukar benämnas totalitära sekter (eng. cults). Dessa kännetecknas enligt en definition av

”..överväldigande hängivenhet åt en person, idé eller sak, användande av oetiska manipulativa eller tvingande tekniker för att övertyga och kontrollera (t.ex. isolering från familj och tidigare vänner, nedbrytning av försvar, speciella metoder för att förhöja suggestibilitet och benägenhet till underordnande, grupptryck, informationskontroll, främjande av totalt beroende av gruppen samt rädsla att lämna den, nedtoning av individualitet och kritiskt tänkande till förmån för att uppnå de mål gruppledarna satt upp”. 

(Wingspread conference report 1985)

Personer mellan 15 och 30 år tycks vara mest öppna för att ansluta sig till sekter. Man har inte kunnat visa att personer som blir rekryterade tillhör någon speciell personlighetstyp. Många personer som går med i sekter är psykiskt välfungerande och kommer från intakta familjer.

År 2000 skrev jag om Sekter och tankestyrning

Detta inlägg publicerades i Religion, Samhälle och märktes . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s