Anders Wejryd, vill du att jag lämnar Svenska kyrkan?

Ärkebiskop Wejryds bristande stöd till prästerna som smygfilmades och fick löpa gatlopp i media har upprört många. Vill man nischa Svenska kyrkan och köra ut dem som inte passar in?

Tankar i natten

När jag såg dig i slutet av Uppdrag gransknings program ”Bögbotarna” var du sammanbiten och fördömande mot de präster som blivit utsatt för en fälla. Du menade att de bröt mot fattade beslut av kyrkomötet. Med den inställningen gav du legitimitet åt programmet, som programmet självt inte klarade av att visa tittarna. Mig veterligen har  inte kyrkomötet beslutat om en samtalsmanual för präster och diakoner, som de ska följa vid bikt eller själavårdande samtal. Som en lekman upplevde jag att prästerna bemötte Calle med stor respekt. Det fanns inte en tillstymmelse till vare sig dömande eller skuldbeläggning. Inte heller erbjöd de bot med några världsliga metoder. Det enda de erbjöd var förbön till Gud. Prästerna utgick från Calles beskrivning av sitt problem och i sitt fortsatta samtal var det också utgångspunkten för samtalet. När du i TV i anslutning till programmet inte visar varför du anser att de gjort fel…

Visa originalinlägg 174 fler ord

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

17 kommentarer till Anders Wejryd, vill du att jag lämnar Svenska kyrkan?

 1. LeoH skriver:

  Tack för uppmärksamheten! 🙂

 2. Anneli Magnusson skriver:

  Bengt,
  Det här intressant, om jag förstår dig rätt är du positiv till att präster i Svenska kyrkan inte följer kyrkans linje och bejakar homosexuella? Däremot är du negativ till dem i Katolska kyrkan som inte följer kyrkans linje utan anser att homosexuella ska få gifta sig.
  Är det helt enkelt så att det är din egen åsikt som är normen?

  Leo,
  Din blogg har ganska mycket av ”får jag inte som jag vill tänker inte jag vara med och leka” över sig. Lite mer mognad förväntar jag mig allt av en vuxen man.
  Anneli

  • bema skriver:

   Anneli!
   Först vill jag säga att ingen part i denna debatt diskriminerar homosexuella, där håller jag inte med om din beskrivning.

   Nu till din fråga: ”Är det inte din egen åsikt som är normen?”.

   Svar: Ja och nej.

   Ja: Hur skulle det kunna vara annorlunda. Vi alla resonerar och argumenterar utifrån det som är förankrat i oss själva.

   Nej: Jag har inte hittat på allt detta själv utan känner mig buren av kyrkans gemenskap som jag är delaktig i och vars tradition jag bejakar.

   Angående din tillrättavisning av Leo. Att gå på person är inte särskilt fruktbart. Jag förväntar mig att samtalet förs på ett sakligt plan. Se Leos nästa inlägg på hans blogg:

   http://holtter.wordpress.com/2014/06/03/anders-wejryd-slang-prestigen-overbord-och-erkann-att-du-gjorde-fel/

 3. Anneli Magnusson skriver:

  Bengt,
  Du missar det väsentliga i min fråga möjligen formulerade jag mig inte tillräckligt tydligt. Svenska kyrkans linje är att homosexuell kärlek är lika bra som heterosexuell. En svenskkyrkligt präst som antyder något annat bryter mot den. Det tycker du är lovvärt.
  Däremot är du så gott som alltid kritisk till katolska präster som går emot kyrkans linje.
  Så vitt jag kan se är du i o m det inkonsekvent. Möjligheten att ifrågasätta måste gälla alla eller inga.

  Vad det gäller Leo tycker jag helt enkelt att det är omoget att hota med att lämna Svenska kyrkan om inte ärkebiskopen försvarar ett antal präster som inte följer kyrkans linje och som kunnat orsaka stort lidande om de som bad om hjälp verkligen behövt det. Anders Vejryd kan inte göra så mycket annat än att stå upp för Svenska kyrkans syn på kärlek. Sedan hade det kanske varit schysstare att skriva det direkt på Leos blogg.
  Anneli

  • bema skriver:

   Anneli!

   Jag anser att:

   -Alla människor i Sv Kyrkan o Katolska kyrkan har yttrandefrihet och rätt och plikt att följa sina samveten.

   – Kyrkoledningarna i Sv Kyrkan och Katolska kyrkan har rätt och plikt att bedöma vad som är förenligt med resp kyrkas tro och när de skall vidta disciplinära åtgärder.

   – När det gäller synen på äktenskap, så anser jag det är mellan man och kvinna och skall så förbli i kyrkan, jag anser inte att det är detsamma som att diskriminera eller nedvärdera homosexuella. Se ett av mina senaste blogginlägg där jag utvecklar detta. Min syn råkar sammanfalla med vad Katolska kyrkan officiellt lär och vad vissa svenskkyrkliga präster vars uppfattning inte sammanfaller med Svenska kyrkans officiella uppfattning lär.

   Jag uppfattade inte att Leo hotade att lämna Svenska kyrkan, men han och många med honom har sista tiden uppfattat det som osäkert om de själva är välkomna att fortsätta rymmas inom Svenska kyrkans gemenskap.

 4. Irene Nordgren skriver:

  Bengt

  ”Alla människor i Sv Kyrkan o Katolska kyrkan har yttrandefrihet och rätt och plikt att följa sina samveten.”
  Problemet är väl snarare om det ska vara gratis att nyttja sin yttrandefrihet och att lyssna på sitt samvete…….eller om det ska kosta ……..och i så fall hur mycket …..?
  Vad anser du ?

  // Irène

  • bema skriver:

   Irène!

   Vi har talat om detta förr, så du vet nog ungefär hur jag tänker, men jag svarar ändå ganska utförligt, kanske vi utvecklar ämnet något varje gång vi tar upp det.

   Yttrandefrihet är aldrig gratis. I en diktaturstat kan det kosta en huvudet. I en demokrati kanske man överlever, men man riskerar att löpa gatlopp eller bli mobbad.

   Kyrkor och organisationer som har en ledningsstruktur har också ledare som har mandat och rätt att staka ut vad gränsen går för att tillhöra kyrkan/organisationen.

   I Svenska kyrkan har det hittills varit tillåtet att ha avvikande mening när det gäller kvinnoprästfrågan eller att äktenskapet är mellan man och kvinna. Men en del kyrkopolitiskt aktiva (s) vill nog snäva in den gränsen.

   Att yttrandefrihet föreligger betyder inte att man kan göra och hävda vad som helst som ligger utanför den gräns som stakats ut utan att de som har ansvar för kyrkan/organisationen reagerar.

   Låt oss be för våra ledare att de använder sin makt med klokhet och för kyrkans bästa. Ibland kan man fatta beslut på som det senare visar sig felaktiga grunder, men jag anser att vi som tillhör Katolska kyrkan ändå måste backa upp våra ledare och bejaka den grundstruktur som finns om vi tar vår tro på allvar.

   Vi äger inte kyrkan för att göra den till arena för våra egna politiska ställningstaganden eller ideologier, men kyrkan är vår moder varigenom vi fått vår tro och som vi tillhör för att tillsammans med alla dess lemmar, herdar och lekmän tjäna Kristus och vittna om honom.

   I kyrkan finns många gåvor, det finns en mångfald av människor och sätt att tjäna, men vi måste alltid tjäna kyrkan av kärlek och med hela vårt hjärta.

   Det kan tyckas svårt, av naturen vill vi konkurrera och sätta oss själva först, t.o.m. tävla i vem som är bäst att vara tolerant och mest from, som mänskligt projekt är kyrkan omöjligt, men den Helige Ande är den kraft och smörjelse som ändå gör det möjligt.

   • Magnus skriver:

    *Bengt skrev:
    I Svenska kyrkan har det hittills varit tillåtet att ha avvikande mening när det gäller kvinnoprästfrågan eller att äktenskapet är mellan man och kvinna. Men en del kyrkopolitiskt aktiva (s) vill nog snäva in den gränsen.

    **Ja, att ha avvikande mening; men inte att förunna, och undervisa den avvikande uppfattningen till konfirmander eller församling; något som kyrkomötesbeslutet från 2005 klargör med tydlighet. Du får som präst helt enkelt finna dig i att ha munkavle om du skall vara ämbetsbärare i SvK.

    Magnus

 5. Irene Nordgren skriver:

  Bengt

  Genom att du inte vill besvara min fråga bejakar du att du är medveten om att du sprider FLOSKLER omkring dig typ ”Alla människor i Sv Kyrkan o Katolska kyrkan har yttrandefrihet och rätt och plikt att följa sina samveten.”

  Är priset tex att en katolsk präst förlorar sitt yrke samt exkommuniceras om han följer sitt samvete och offentligt yttrar sig FÖR kvinnliga ämbetsbärare inom sin kyrka – så skulle åtminstone inte jag uttrycka mig så förenklat och låtsastjusigt som du gör vad yttrande-och samvetsfrihet beträffar.

  // Irène

 6. Irene Nordgren skriver:

  Bengt

  ”Yttrandefrihet är aldrig gratis. I en diktaturstat kan det kosta en huvudet. I en demokrati kanske man överlever, men man riskerar att löpa gatlopp eller bli mobbad.”

  Exakt yttrande-och samvetsfrihet är aldrig gratis…….. men det intressanta är att tex biskop Anders tycker att samvetsfrihet borde vara GRATIS i vissa fall …….när det gäller bla svensk sjukvårdspersonal som INTE vill medverka vid aborter…….men katolska präster som VILL medverka vid prästvigning av kvinnor kan gärna få betala MAXTAXA …..

  Du verkar aldrig besvärad av den godtycklighet som råder inom din kyrka……

  Inte ett ljud har du att säga att om godtyckligheten när det gäller homosexuella som lever i samkönade relationer och vill bli katoliker ……

  Du låtsas som det regnar när du lyssnar till Stiftets pressansvarige – som fastän han vet läget -också låtsas som det regnar …….

  Vad menar du med

  ”de som har ansvar för kyrkan/organisationen reagerar. ” ?

  Har vi inte ALLA ansvar för KYRKAN ? Är det inte dopet som gör oss till medlemmar i kyrkan ?

  Har inte du och jag ett ansvar för kyrkan som döpta medlemmar ?

  ”de som har ansvar……..” Varför ständigt detta vi och dom tänkande …….?

  Varför ständigt göra lekfolket till BARN och klerkerna till FÖRMYNDARE SOM HAR ANSVAR ?

  Du har fullständigt gått in i BARNROLLEN i katolska kyrkan och ständigt tycker att PAPPA VET BÄST……….

  Jag ställer inte upp på att låta mig INFANTELISERAS i min egen kyrka……

  // Irène

  • bema skriver:

   Klart att vi alla har ansvar. Men har du ingen känsla för formellt ledningsansvar att förhålla sig till? Att reducera det till ”pappa vet bäst” finner jag ganska barnsligt.

 7. Irene Nordgren skriver:

  Bengt

  ”formellt ledningsansvar ” som förutsätter ämbetsvigning och ämbetsvigning som förutsätter manligt kön ………sanningen att säga tyvärr till ett ”sådant formellt ledningsansvar” saknar jag som kvinna ”känsla att förhålla mig till …..”

  // Irène

 8. Anneli Magnusson skriver:

  Bengt och Iréne,
  Yttrandefriheten har ett pris, är det verkligen någonting vi ska acceptera? När jag tänker efter tycker jag inte alls att det är rimligt att den som uttalar en åsikt måste räkna med risken att bli utfryst,hotad eller förlora sitt jobb.
  Anneli

 9. Irene Nordgren skriver:

  Anneli och Bengt

  ”Alla människor i Sv Kyrkan o Katolska kyrkan har yttrandefrihet och rätt och plikt att följa sina samveten.”

  Det är just därför jag tycker Bengts påstående är en FLOSKEL…….ty alla vet vad som gäller inom katolska kyrkan (om vi nu håller oss till den för enkelhetens skull)…….när någon nyttjar sin yttrande-och samvetsfrihet ……och resultatet avviker från HIERARKINS samvete……..då plockas hierarkins PRISTABELL fram som den naturligaste sak i världen……

  Därför.

  Bengts påstående måste ALLTID kompletteras………

  ”Alla människor i Katolska kyrkan har yttrandefrihet och rätt och plikt att följa sina samveten” ……..UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT MÄNNISKORS SAMVETEN GÅR HAND I HAND MED HIERARKINS SAMVETE. Vid avvikelser är det hierarkins samvete som gäller !
  Avvikelser betalas enligt gängse PRISTABELL !

  // Irène

 10. Anneli Magnusson skriver:

  Iréne,
  Min fråga kvarstår, är det verkligen rimligt att det ska finnas en pristabell på yttrandefriheten? Man kan inte alltid räkna med att andra delar ens åsikt, det är en av premisserna för att vara med i en grupp.
  Bloggaren Leo kan t.ex. hota med att lämna Svenska kyrkan om han inte får som han vill. Han bör inte ”straffas” för sin åsikt, men kan inte räkna med att det går att ”hota” sig till att få igenom sina önskemål. Däremot ska man förstås alltid föra öppna samtal, det är så en grupp utvecklas.
  Anneli

 11. Irene Nordgren skriver:

  Anneli

  Kanske jag inte uttrycker mig tydligt……..vad jag menar är att man inte ska tala om YTTRANDEFRIHET om den som som säger sin mening offentligt blir utsatt för någon form av straff eller sanktioner av en makthavare.
  Om så är fallet tycker jag att vi inte ska tala om yttrandefrihet.
  // Irène

 12. Anneli Magnusson skriver:

  Iréne,
  Det är sant, något som har ett pris är inte fritt.
  Anneli

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s