Intensiv kristen konferens-vecka stundar

bengtbyggerHar ägnat mig åt snickeri-arbete ganska mycket sista veckan. Nästa vecka handlar mera om andligt uppbyggnadsarbete. Tre stora kristna konferenser är på gång: Oas sommarmöte i Kungälv, Livets ord Europakonferens i Uppsala och Katolska kyrkans Världsungdomsdag i Rio de Janeiro. På Europakonferensen kommer jag delvis att närvara, i övrigt liksom Världsungdomsdagarna följa på internet:

Vatikanens TV, CTV direktsänder programpunkterna från Rio där påven medverkar. Europakonferensen direktsänds via Livets Ord play.

Programschema Rio:

wydschema

Programmet på Europakonferensen är intressant och varierande med många högintressanta talare.  Ikväll inleds med Hans Weichbrodt, präst i Svenska kyrkan och aktiv inom Oas-rörelsen samt pastor Ulf Ekman, tidigare ledare för Livets Ord i Uppsala. På måndag är det bl.a. Göran Skytte, och onsdag och torsdagskvällarna är det Dr. Yonggi Cho, det välkände pastorn från Sydkorea som talar. Fredagoch lördag kan man lyssna till den katolske prästen och franciskan-munken f Raniero Cantalamessa. Lördagen avslutas med en Jubileumskväll – Livets Ord 30 med inbjudna göäster från kristenheten och där självklart pastor  Ulf Ekman är huvudtalare.

YonggiChoYonggi Chos församling Yoido Full Gospel Church i Seoul, Sydkorea, är idag världens största, med fler än 800 000 medlemmar. Den började en gång i tiden som en liten bönegrupp. Det var som 17-åring, dödssjuk i tuberkulos, som Cho tog emot Jesus för att vara snäll mot en kristen väninna. Men frälsningen visade sig bli mer än bara en vänlig gest då han blev både helad, andedöpt och genom en vision kallad till tjänst för Gud. Han är en stor inspirationskälla för ledare och pastorer över hela världen och många har tagit del av hans undervisning om cellgrupper och bön som nyckeln till församlingstillväxt. Också i Katolska kyrkan har han varit inspiratör för systemet med cellgrupper i församlingen som introducerades av kyrkoherde Michael J Eivers i Pembroke Pines i Florida och sedan spridit sig, bl.a. S:t Eustorgio katolska församling i Milano är uppbyggd efter cellgruppsystemet. Yonggi Chos stora lärdom till kristenheten är att allting måste börja i bön. Allt förmår den som tror och ber och är öppen för Guds kraft genom den Helige Ande.

CantalamessaKatarinaFr. Raniero Cantalamessa är katolsk präst i Franciskan-orden, och är varmt uppskattad talare på karismatiska konferenser, både bland katoliker och protestanter. Han har ett starkt budskap om den Helige Ande och Andens gåvor, och vittnar gärna om betydelsen av sitt eget andedop.  Hans värme, ödmjukhet och stora kunskap i Guds ord har gjort honom till en mycket eftersökt talare över hela världen. Han har tidigare besökt Sverige flera gånger och är predikant för det påvliga hushållet, bl.a. håller han fastepredikningar varje år. Han är välkänd i Italien genom regelbundna kristna TV-program.

Viso_Cristo

Direktvideo + live chat från WYD här

Detta inlägg publicerades i Church, Katolska kyrkan och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till Intensiv kristen konferens-vecka stundar

 1. Marianne skriver:

  Det låter på något sätt som att du slår följe med en kamrat när du ägnar dej åt snickeriarbete. Kan du skicka mej en rapport om det är någon kvinnlig förkunnare i Uppsala eller om det följer det trettioåriga mönstret med män som talar och kvinnor som sjunger och brygger kaffe! Tack för dina alltid intressanta och engagerande blogginlägg
  Varma hälsningar från Västkusten Marianne

  • bema skriver:

   Hej Marianne!

   Du har en poäng i att den manliga dominansen är enorm. Önskar att jag kunde presentera något kvinnligt namn från årets talarlista, men icke så. Tidigare år har dock en och annan kvinna medverkat. Berit Simonsson var talare, jag tror det var förra året, och på en konferens med Livets Ords teologiska seminarium har jag lyssnat till Daniela C. Augustine, pingstteolog och assisterande professor i teologisk etik vid Lee-universitetet i Cleveland.

  • bema skriver:

   Marianne!

   Jag måste korrigera mig. Vid närmare granskning medverkar flera kvinnor: Förutom Birgitta Ekman kan nämnas Anne Christiansen från Norge. Hon presenteras såhär:
   ”Genom sitt nätverk Jesus Kvinner uppmuntrar Anne Christiansen kvinnor i Norge att bygga Guds rike i sina familjer, samfund och församlingar. Tillsammans med sin man, Stephan, har hon också sett tusentals ungdomar i Europa bli frälsta genom arbetet Jesus Revolution. Idag är de pastorspar i Jesus Church Oslo.”

   Sedan Carol Arnott medverkar tillsammans med sin make John. Paret presenteras såhär:
   ”John och Carol Arnott har stått mitt i ett väckelsearbete som sedan mitten av 90-talet berört tiotusentals människor. Deras församling i Toronto, Kanada, har 2 000 medlemmar och de leder ett stort församlingsnätverk.”

  • bema skriver:

   Marianne! Ju mer man gräver, ju mer hittar man. Se detta intressanta reportage om indiska kvinnor på Europakonferensen.
   http://m.dagen.se/nyheter/konferens/med-kvinnliga-ledare-har-kyrkan-i-indien-borjat-vaxa/

 2. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  Du berättar om ”Dr. Yonggi Cho, det välkände pastorn från Sydkorea som talar. ”
  Och så kommer en FIN presentation…….
  ”Yonggi Chos församling Yoido Full Gospel Church i Seoul, Sydkorea, är idag världens största, med fler än 800 000 medlemmar. Den började en gång i tiden som en liten bönegrupp. Det var som 17-åring, dödssjuk i tuberkulos, som Cho tog emot Jesus för att vara snäll mot en kristen väninna. Men frälsningen visade sig bli mer än bara en vänlig gest då han blev både helad, andedöpt och genom en vision kallad till tjänst för Gud. Han är en stor inspirationskälla för ledare och pastorer över hela världen…………

  Det tror jag det !!!!!!!!!

  Dvs att dr Yonggi Cho är en ”stor inspiritationskälla för ledare och pastorer i hela världen” …………Det är ju inte precis IDEELLT VÄLGÖRENHETSARBETE dr Yonggi Cho ägnat sig åt………Nej han kan bevisa att det OCKSÅ finns stor ekonomisk lönsamhet redan här på jorden i att sprida EVANGELIET. Det är ju ett EVANGELIUM i sig : ”kommen till mig i alla fattiga ledare och pastorer och jag ska göra eder rika redan här på jorden …………”

  Du har väl inget emot att jag kompletterar dr Yonggi Cho CV med citat ur Dagen och Världen Idag

  ”Åklagaren hävdar att Yonggi Cho orsakat megaförsamlingen en förlust på 14 miljoner dollar, då församlingen köpt aktier i Yonggi Chos sons bolag, till ett värde av fyra gånger det marknadspris som gällde 2002.
  Cho åtalas även för skattebrott efter att – enligt åklagaren – ha undvikit att betala motsvarande 22 miljoner kronor i skatt.”
  http://www.dagen.se/nyheter/yonggi-cho-atalas-for-skattebrott/

  ”Enligt åtalet begicks brottet 2002 när han instruerade församlingsföreträdare att köpa Chos sons privatägda aktier till fyra gånger marknadspriset. Cho åtalas även för skattebrott efter att enligt åklagaren ha undvikit att betala 22 miljoner kronor i skatt, rapporterar Yonhap.”

  http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/06/12/David-Yonggi-Cho-atalad/

  // Irène

  • bema skriver:

   Irène! Jag känner till detta och förväntade mig denna kommentar från dig. Dock vet vi inte vad som ligger bakom detta, man skall inte döma någon innan den rättsliga processen är klar. Han är inte dömd i domstol ännu, och många i församlingen vitsordar inte att han skulle ha gjort något brottsligt.

 3. Pingback: Katolsk Vision » Yonggi Cho, Ulf Ekman, Kong Hee och Helmut Schüller

 4. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  ”förväntade mig denna kommentar från dig. ”

  Gläder mig att jag motsvarar dina förväntningar.

  ”man skall inte döma någon innan den rättsliga processen är klar.”

  Att OMNÄMNA är väl inte samma sak som att döma ?

  Även om Yonggi Cho inte gjort något brottsligt så undrar jag om du som katolik inte störs av de fantasisummor som asiatiska pastorer rör sig med samtidigt som katolska präster förväntas leva i kyskhet, fattigdom och lydnad ?

  http://www.katolskvision.se/blog/?p=10059

  // Irène

  • bema skriver:

   Jo, jag störs av de enorma summorna pengar. Det är en grannlaga uppgift att hantera så stora belopp, och det är viktigt att det sköts både moraliskt och juridiskt på ett bra sätt. Det är dock viktigt att påpeka att pengar i sig är inte av ondo. Det är glädjande att församlingar, växer, att människor blir kristna och är engagerade, vilket är grunden för att dessa rikedomar uppstått som sedan kan användas för Guds rikes fortsatta tillväxt.

   Jag återger delar av den text som jag redan skrivit som svar till dig på KV-bloggen:

   Kyskhet, fattigdom och lydnad är bra och eftersträvansvärda dygder, eftersom de radikalt konfronterar de negativa effekter sex, pengar och makt har på oss människor där våra sämsta sidor som egoistisk självtillfredsställelse, girighet och maktfullkomlighet trampar kärleken, relationsbyggandet och hänsynstagandet till andra under fötterna.

   Inte desto mindre är sex, pengar och makt i sig något positivt som det är meningen att vi människor skall förhålla oss till och bruka på ett konstruktivt sätt i enlighet med god etik och i evangeliets anda. USA´s president, stadsminister Reinfeldt eller påven får inte abdikera från att bruka sin makt, det gäller också var och en av oss utifrån den position vi befinner oss. Samma med pengar, det är en gåva som skall brukas.

   Att leva radikalt på klostervis i kyskhet, fattigdom och lydnad tror jag är en speciell nådegåva som några är kallade till. Det blir meningsfullt bara om man verkligen vill gå in under det och bruka det för att uppnå sin helgelse. Isolerat från denna inre hållning leder det inte automatiskt till ökad helgelse, det lär väl alla de brister vi fått se hos katolska präster tydligt illustrera.

   Jag tror således att man kan efterfölja Jesus och leva ett helgat liv även utan att leva efter klosterlöftena. Det hela kommer an på hur man brukar och förhåller sig till de rikedomar och den makt man har.

   De nya pingstkarismatiska icke samfundsanknutna församlingarna som uppstått under 1900-talets senare del har blivit en betydande del av den samlade kristenheten. För den som vill fördjupa sig mer har jag skrivit om detta här:
   http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2011/11/28/anden-och-kyrkan-f-246-rdjupad-teologisk-reflektion-hos-pingstkarismatiska-teologer.aspx

   De bygger på entreprenörskap och anpassar sig efter de samhällen de verkar i. Man använder s.a.s. den ”ohederlige mammon” (jfr Luk 16:9 ff) för evangeliets sak.

   Att pastorer med stort ansvar kan uppbära en lön som står i rimlig relation till andra motsvarande yrken och tjänster i samhället är i sig inget att invända mot. Ulf Ekmans lön ligger förmodligen högre än en kyrkoherdes i Svenska kyrkan, men i samma nivå, eller kanske något lägre än en biskops. Lönenivån motsvarar skulle jag tro en mellanchef, t.ex personalchef inom privata näringslivet eller inom stat och kommun.

   Att de nya kyrkorna får så stora summor pengar att röra sig med beror givetvis på att de växer och att medlemmarna är engagerade och offervilliga. Risken är givetvis stor att detta stiger ledarna över huvudet och risken för girighet och maktmissbruk är stor. Om inte ledarna växer i motsvarande grad i andlig mognad och helgelse kan det ta en ända med förskräckelse, vilket det också gjort i många fall.

   När det gäller Yonggi Cho så är det en enastående och märklig andlig utveckling som skett i Sydkorea med tillväxt i kristenheten som han har varit aktivt delaktig i. Som jag skrev har också många över hela världen inspirerats av detta. Det finns ingen anledning att upphöja honom till någon kultfigur för det, det är Jesus som skall ha äran, och utvecklingen står för sig själv oberoende av hur hans personliga liv och vandel utvecklar sig i framtiden. Men att det är av stort intresse att en person som varit del i allt detta kommer till Sverige.

   Det finns givetvis massor med fällor att hamna i när en rörelse plötsligt växer och det blir massor av pengar att hantera, det handlar inte bara om frestelse till girighet, utan också att man på grund av okunnighet och förbiseende av olika lagar och regler handlar juridiskt fel. Det är viktigt med transparens, klar redovisning och det är bra att frågeställningar om oegentligheter granskas och reds ut av domstolar. Situationen är ju inte annorlunda i en megakyrka än i Vatikanens ekonomi i detta avseende.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s