Att skilja på abortiva och icke abortiva preventivmedel ej viktigaste etiska principen, men prevention alltid bättre än abort

Rättsprocesserna med barnmorskorna Grimmark och Steen handlar dels om innehållet i barnmorskeyrket (att medverka till abort ingår i yrket hävdas det, och sjukvården har laglig skyldighet att tillhandahålla detta), dels att abort inbegriper ett spirande liv som i sig är skyddsvärt vilket gör att frågan om samvetsfrihet aktualiseras. Dom i den senaste fasen, Grimmarks mål i Arbetsdomstolen väntas bli meddelad 29 mars. Under tiden sammanfattar jag följande reflektioner.

Jag håller med om att svensk lag skall följas, men håller inte med om slutsatsen att frågan om fostrets mänskliga status och skyddsvärde kan reduceras till det. Också nazismens bödlar hänvisade under Nürnbergrättegångarna till att de bara lydde order.  Frågan om det spirande mänskliga livets etiska status är inte ett religiöst särintresse utan ett allmänintresse. Den mänskliga personens värdighet har varit grundläggande för den västerländska civilisationen och bör så förbli. Personbegreppet går djupare än att endast vara knutet till livsduglighet, autonomi och vad man kan prestera. Förnekar man det reduceras även gamla och dementa till icke-personer.

Jag håller heller inte med om slagordet att rätten till abort alltid sammanfaller med god reproduktiv hälsa och mödrahälsovård. T.ex. katolska Caritas bedriver bra och framgångsrika projekt på många håll i världen utan att tillhandahålla abort.

Abort som etiskt dilemma kan ej lagstiftas bort. I frågor om liv och död har samvetsfrihet därför ansetts som viktigt i både svensk och europeisk lagstiftning. I förarbetena till den svenska abortlagen förutsattes samvetsfriheten så självklar av många remissinstanser att den ej behövde regleras. I Europakonvensionen som är bindande svensk lag regleras samvetsfriheten i p 9.2. I Sverige vill man tona ner betydelsen. Då resolution 1763 år 2010 antogs av Europarådets parlamentariska församling med förtydligande av tillämpningen var det flera svenska politiker som menade att det är inget vi behöver bry oss om.

gosnellOroande tecken finns att vi befinner oss på ett sluttande plan. Abortläkaren Kermit Gosnell i Filadelfia knipsade av ryggraden med en tång på fullt livsdugliga barn som fötts fram i misslyckade aborter. Rättsprocessen 2013 väckte ingen stor uppmärksamhet i media. Tidskriften Journal of Medical Ethics hade 2012 en artikel som  på fullt allvar diskuterade huruvida inte nyfödda barn kunde betraktas som icke-personer och att det därför möjligtvis inte behöver betraktas som mord att ta dem av daga,

Därtill kommer dödshjälp, där flera stater redan infört detta, vilket än mer ställer frågan om samvetsfrihet på sin spets. Motståndet i Sverige har hittills varit stort, speciellt bland läkarna, men vi vet inte när det svänger. Om dödshjälp blir en rättighet, så blir det lätt att argumentera mot samvetsfrihet  även där med hänvisning till att den inte gäller för abort.

Frågan när människan blir en person med skyddsvärde är inte helt lätt att besvara, vi rör oss i ett gränsområde. Svensk lag sätter gränsen vid livsduglighet men de flesta inser att det är samma person både före och efter födseln.
Biologiskt är människans utveckling en kontinuerlig process i olika steg från befruktningen. En del är som Ellinor Grimmark radikala och säger att människovärdet finns från befruktningen. Men det blir vanskligt då vi alla intuitivt inte betraktar människovärdet hos ett befruktat ägg på samma sätt som fostret vid en etablerad graviditet där organen redan börjat anläggas.

Det finns ingen anledning att skilja på abortiva och icke abortiva preventivmedel. Både spiraler och dagen efter-piller är inte enbart abortiva utan har också andra verkningsmekanismer. Omvänt, även vanliga hormonella p-piller har flera verkningsmekanismer, varav en är att förhindra det befruktade äggets implantation. [Mer om preventivmedel och dess verkningsmekanismer här]. Även om en verkningsmekanism är att ett befruktat ägg hindras från att utvecklas, så är vi på samma nivå som naturen själv. Naturen slösar med befruktade ägg genom att många spontant avstöts. Vill man vara helt säker på att inte förhindra utvecklingen av ett befruktat ägg får man hålla sig till barriärmetoder eller Naturlig familjeplanering (NFP).

Katolska kyrkan går längst i radikalitet genom att rekommendera de kristtrogna trohet inom äktenskap och att använda NFP för att reglera antalet barn. Detta är gott och väl och fungerar utmärkt för deciderat troende familjer som frivilligt väljer detta. Men vi vet att inte ens alla katolska par är införstådda med att leva på det sättet, än mindre kan man försvara att generellt påtvinga det konceptet för alla människor, det blir kontraproduktivt.

Det generella övervägandet måste därför vara att ansvarsfullt användande av preventivmedel är att föredra framför aborter. Barriärmetoder är dessutom preventiva när det gäller sexuellt överförd smitta, och om man nu inte kan avstå från att leva promiskuöst, så blir det inte mindre oetiskt att göra det om man avstår från preventivmedel, det erkänner även katolsk morallära.

En ytterligare moralisk aspekt som kommer in är miljöfrågan. Det frekventa användandet av hormonella preventivmedel orsakar stor belastning och risk för skada på miljön då de hormonella substanserna anrikas i våra ekosystem. Ur miljösynpunkt är därför NFP, barriärmetoder eller kopparspiral de metoder som är bäst att använda.

Samvetsfriheten är viktig, våra lagar lägger och bör fortsätta att lägga en stor vikt vid samvetsfrihet i frågor om liv och död, både i livets början och, om dödshjälp blir aktuellt, vid dess slut. Frågan om livets början och preventivmedel är komplex, och när man som Ellinor Grimmark är så radikal att hon även vill avstå från att administrera vissa preventivmedel blir det ett steg svårare. Hade inte preventivmedelsfrågan också lagts med i vågskålen kanske det varit lättare att få förståelse för samvetsfriheten.

bengtra%cc%88ttvikvinter

Detta inlägg publicerades i Samhälle, vetenskap och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

28 kommentarer till Att skilja på abortiva och icke abortiva preventivmedel ej viktigaste etiska principen, men prevention alltid bättre än abort

 1. Krister H skriver:

  Sjukvården borde informera den ansökande barnmorskan att samvetsfrihet vid abort är acceptabel, så länge hon inte vägrar hjälp i preventivmedelsfrågan. Krångligare borde det inte vara.
  En krönikör i Dagen skriver:
  ”Mona Sahlin jämför barnmorskor som av samvetsskäl inte vill utföra abort med jihadister som slaktar barn. Barnmorskorna Ellinor Glimmark och Linda Steen vill arbeta med att förlösa bebisar och ge blivande mödrar bästa möjliga vård. Men trots barnmorskebrist får de inte jobb. För de vill inte utföra aborter. Det larmas om återgång till medeltid, hotad aborträtt och suspekt finansiering. Någon måtta får det väl vara på orimligheterna?

  Överallt saknas barnmorskor. Vi har alla sett de braskande rubrikerna om en förlossningsvård i kris. Det införs kurser i bilförlossningar när BB läggs ned på löpande band. Eftersom långt ifrån hälften av en barnmorskas arbetsuppgifter handlar om abortrelaterad vård skulle frågan utan större dramatik kunna lösas organisatoriskt – även i stela Byråkratisverige”.
  Frida Park, leg lärare.

 2. Thorsten Schütte skriver:

  Det finns en ytterligare preventivmetod, främst för par som fått de barn man ville få: sterilisering. Hur ser RKKs officiella ståndpunkt till denna ut?

 3. Anneli Magnusson skriver:

  Bengt,
  Det första jag gjorde var att kolla upp historien om Kermit Gosnell och den är så vitt jag kan förstå sann. Men det rör sig om en sadistisk galning, som plågade fattiga kvinnor och barn. Vi kan inte döma alla läkare efter honom eller hur?
  http://www.snopes.com/politics/crime/gosnell.asp

  Jag tror inte att någon vill hindra Ellinor Grimmark att följa sitt samvete, men hon kan inte vara verksam som barnmorska om hon är negativ till preventivmedel och abort. Lika lite som den som är pacifist kan utbilda sig till polis eller militär och förvänta sig att få skräddarsydda tjänster som passar deras preferenser. Att det är brist på barnmorskor gör inte saken bättre, de som finns måste vara beredda att arbeta med det som behövs.

  Ytterligare en mycket obehaglig detalj i historien är det är med hjälp av pengar från amerikanska pro-life rörelsen Ellinor Grimmark driver rättsprocessen. Att utländska lobbygrupper lägger sig i svenska lagar och regler är jag övertygad om att jag inte är ensam om att ha mycket emot.

  Man bör även sätta in motståndet mot att preventivmedel och legala aborter i traditionen av kontrollera kvinnors sexualitet. Anita Goldman skrev nyligen om detta i DN http://www.dn.se/arkiv/kultur/under-den-rosa-mossan/
  Genom historien har ledare velat kontrollera att de egna folkets kvinnor föder många barn, periodvis ska detta läsas, soldater. Däremot gäller det att hindra andra folks kvinnor att föda ”sina mäns” barn, inte minst genom våldtäkter.
  Visst känns tongångarna igen i dagens extremhöger retorik om att invandrarkvinnor ”ynglar av sig”.
  Jag tror att för att komma tillrätta med de här kontrollförsöken av kvinnors kroppar, nej barnen tror jag tyvärr är det minst viktiga för pro-life-rörelsen, gäller det att förstå drivkraften.
  Anneli

  • bema skriver:

   Anneli!
   Ja, Gosnell var en galning, min poäng var inte att döma alla läkare efter honom, utan hur lite uppmärksamhet fallet fick i nyhetsmedia.

   Sedan angående extremhöger som vill förtrycka kvinnor: Mitt etiska resonemang är oberoende av galningar som dödar nyfödda eller högerkrafter som har sin egen agenda. Abort blir inte mera rättfärdigt ändå.

   • Anneli Magnusson skriver:

    Bengt,
    Fallet verkar ändå ha fått en del uppmärksamhet i media om man tittar på Snopes genomgång. Sedan är det ju så att media viktar nyheter och det förekommer många våldsbrott i USA, så nyheter försvinner lätt.
    Men det här visar ju hur viktigt det är att alla kvinnor, även fattiga, har tillgång till reproduktiv hälsovård till rimlig kostnad. Den här galningen skulle aldrig kunna härja i Sverige.Vilket vi förstås alla är tacksamma för!

    När det gäller abortmotståndarnas lämplighet för att arbeta med reproduktiv hälsa så vill jag lägga till säkerhetsaspekten. Riskerar patienterna att drabbas nu när journalerna är digitaliserade? Även personal som inte delar abortmotståndarnas åsikter kan kartläggas på ett annat sätt om de förstnämnda jobbar i samma fack.
    Vi har situationen i USA som ett varnande exempel och det är ju Pro-lifegrupper därifrån som backar upp Ellinor Grimark.
    Anneli

  • StaffanW skriver:

   Anneli, Ellinor G sökte arbete på en förlossningsavdelning. Där utförs väldigt få aborter, på Värnamo sjukhus var ca 1% av arbetet aborter. Och inga preventivmedel sätts in där.
   Har en syster som varit barnmorska, och har pratat med flera andra barnmorskor, – ingen av dessa har medverkat vid aborter. Inte på grund av vägran, utan helt enkelt att det inte behöfts.
   Frågan handlar inte så mycket om en lättlöst arbetsplatsorganisation, utan om en feministiskt syn på kvinnans rätt att kontrollera sin sexualitet. Vilket hon självfallet har rätt till, men en rätt som också måste beakta andras rätt till sina liv.

   • Rebellas andra skriver:

    Frågam handlar om att Grimmark vill ha garantier. Är hon beredd att avstå sin anställningstrygghet för att få dem, undrar jag? En anställning i ett landsting gäller inte bara på en avdelning. Läggs den ner sägs inte Grimmark automatiskt upp utan ska beredas jobb någon annanstans. Att då ha arbetskraft som är lovade en specialundantag vad gäller arbetsuppgifter de inte utför kan bli besvärligt. De flesta är därför nöjda med en inofficiell överenskommelse, som gäller så länge det funkar rimligt för arbetsgivaren men inte längre.

 4. Krister H skriver:

  Anneli, du hävdar.
  … ”Jag tror inte att någon vill hindra Ellinor Grimmark att följa sitt samvete, men hon kan inte vara verksam som barnmorska om hon är negativ till preventivmedel och abort”.
  Varför denna fyrkantiga förbudsmentalitet? Vill hon ändra sin inställning till preventivmedel borde det inte var ett hinder för anställning.
  Ang. Anita Goldman och de skära feministerna i USA kan vi konstatera är många av dem är klart röda i Sverige. Här allt skylls på sexism och förtryck av kvinnor och bristande jämlikhet. MEN livet består av Motsatser: svart-vitt, himmel-helvete, man-kvinna, lycka-olycka, tillåtet-förbjudet, tro-otro etc. Att söka utplåna dessa skillnader leder till oro och upplösning.
  Vi har ju idag en Europadomstol som ska verka för fri-och rättigheter för Alla, men också klargöra var gränserna går. Vi lever, som tur är, inte längre i en nationell ankdamm, och abortfrågan har inget med nationell rasism att göra.

 5. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  Jag ser bilden av den vite, manlige, pensionerade, katolske läkaren som strosar omkring i ett vitt snölandsskap häruppe vid Norra Ishavet och frikostigt delar med sig av sina katolska reflexioner kring tex samvetsfrihet, abort och preventivmedel i allmänhet och barnmorskan Ellinor Grimmark i synnerhet.

  Du tillhör just en kategori svenska katoliker som alltid och GÄRNA är på hugget när det det gäller diskussion om samvetsfrihet, abortverksamhet och svenskt landsting och abortlagstiftning men OGÄRNA diskuterar de påföljder som samvets- och yttrandefrihet fått för många internationellt kända katoliker som fått betala ett högt pris för detta i frågor som rör sex-och samlevnad, abort och preventivmedel.

  Om detta handlar min senaste krönika på Dagens Seglora och KV blogg.

  http://www.katolskvision.se/blog/?p=22286

  // Irène

  • bema skriver:

   Irène!
   Utan att diskriminera färgade, kvinnor, yngre personer som fortfarande arbetar heltid i grottekvarnen och sådana som bor i varmare länder känner jag mig stolt och glad över mig själv och min livssituation som på många sätt onekligen är priviligierad.

   Det är inte mig det gäller, utan innehållet i det jag skriver. Din kategorisering av mig stämmer till stor del, men det gör mig inte mindre lämpad att utveckla mina tankar. Jag skriver för att konstruktivt försöka bidra till samhällsdebatt och social utveckling. Det är ju heller inte innehållet i det jag skriver som du vänder dig emot, tvärtom sporrar du mig till att bli ännu mer radikal genom att påpeka skillnaden mellan lära och liv. Du säger inte att jag skall ändra det jag lär, men bättre leva upp till det. Bra!

   Sedan tar du upp ett annat ämne. Troskongregationen är ju Inkvisitionens arvtagare, och dess uppgift är att vaka över renlärigheten i Katolska kyrkan. En legitim uppgift i och för sig, men att det skötts på ett icke anständigt och respektabelt sätt många gånger har du helt rätt i. Bra att du på KV-bloggen listar ett antal personer som blivit föremål för undersökningar och disciplinära åtgärder med länkar till faktabakgrunder om deras historia.

   Det är sant att jag inte skrivit så mycket om detta, jag har varken ambition eller möjlighet att vara heltäckande, men andra har ju skrivit desto mer om dessa frågor. Men det betyder inte att jag inte vill. Skrivelsen från några katoliker som fått känna på Troskongregationens omilda behandling med förslag om förändring av kongregationens arbetssätt är ju mycket konstruktiv, tack för att du uppmärksammade mig på det, jag vill gärna ta upp det i ett eget blogginlägg så kan vi diskutera mera i detalj där där.

 6. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  Ditt svar gläder mig.

  ”Det är ju heller inte innehållet i det jag skriver som du vänder dig emot, tvärtom sporrar du mig till att bli ännu mer radikal genom att påpeka skillnaden mellan lära och liv. ”

  Exactement !

  Vi katolska lekmän i Stockholms katolska Stift har ett jätteansvar att här i landet förmedla vad som händer inom den universella kyrkan vad beträffar Troskongregationen mm mm…….

  Franciskus verkar uppmärksam på problemet vilket är glädjande……

  Han om någon betonar och visar hur viktigt det är att leva som man lär……

  Att Franciskus ärvt företrädare typ Burke och Müller med många fler som inte bryr sig att liv och lära hör ihop är ett problem i sig.

  // Irène

 7. StaffanW skriver:

  Bengt, en mycket klok och balanserad artikel i en komplicerad fråga. Inget är svart-vitt.
  Och bara den som är 100% inflexibel, kan hävda att en barnmorska måste utföra aborter eller syssla med preventivmedelsrådgivning. Och verkligheten bakom politiskt ängsliga sjukhusledningar, visar att det går enkelt att lösa, och man löser det.

 8. Markus Rundberg skriver:

  Jag måste tyvärr påpeka ett sakfel i ditt blogginlägg.
  Dagen efter-piller är ICKE abortiva:
  Från sidan ”internetmedicin”, som du själv länkar till:
  ”Dagen efter-piller

  Det finns idag tre preparat på marknaden. Tabletten skall intas så snabbt som möjligt efter samlag för bästa skydd. Receptfria levonorgestrel (NorLevo, Postinor) skall tas senast 72 timmar efter samlag. Innehåller högpotent gestagen och verkar genom att hämma ovulation.

  Receptbelagda ulipristal (ellaOne) kan tas upp till 120 timmar efter samlag och har en bättre skyddseffekt. Med övervikt förefaller effektiviteten av akut p-piller minska något, men detta är inget skäl att inte använda sig av metoden vid behov. Preparatet är en progesteronreceptormodulator och verkar genom att hämma ovulation. Det rör sig inte om abort, som definitionsmässigt innebär avbrytande av en viabel graviditet.”

  Även Wikipedia och 1177 Vårdguiden hävdar att dagen efter-piller är ikke-abortiva.

  • bema skriver:

   Det är precis det jag säger Markus, om du läser vad jag skrivit. Huvudsakliga verkan av dagen-efterpiller är att hämma ovulation. Men det har också påverkan på livmoderslemhinnan, vilket teoretiskt kunde innebära att ett befruktat ägg som är på väg att fästa påverkas.

   Jag skrev också att även vanliga hormonella p-piller kan ha en sådan inverkan.

   Slutsatsen är att det är sakligt fel att utesluta dagen-efterpiller bara för att man är emot abort och strikt räknar befruktningen som utgångspunkt.

   Eller, om man vill vara helt säker på att inte orsaka att ett befruktat ägg hindras att implanteras, så borde man vägra förskriva vanliga p-piller också eftersom de även kan ha den effekten.

   • Markus Rundberg skriver:

    Men, nu säger Du ju:
    ”Men det har också påverkan på livmoderslemhinnan, vilket teoretiskt kunde innebära att ett befruktat ägg som är på väg att fästa påverkas.”

    Det är ju just den effekten dagen efter-piller INTE har enligt de sidor som Du och jag har länkat till.

    För ordningens skull vill jag dock också säga att jag är helt enig i att vanliga p-piller har abortiv verkan och inte bör förskrivas om man är emot abort.

    [Vidare något som är off-topic. Jag blir väldigt förbryllad över att Ellinor Grimmark tar avstånd från att administrera dagen efter-piller, men INTE från att förskriva p-piller. I vart fall har media endast nämnt hennes motstånd mot spiral och dagen efter-piller, men ingenting om p-piller. Har media missat något i rapporteringen här ?]

   • bema skriver:

    Markus!
    Så som jag skriver har jag uppfattat det. Men låt oss inte fördjupa oss mer i det, en gynekologspecialist får gärna utreda det åt oss.
    För vår diskussion räcker det att konstatera att dagen efter-piller huvudsakligen verkar innan befruktningen ägt rum och således inte är abortiva.

    Jag håller med dig om att det är förbryllande att Ellinor Grimmark tar avstånd från att administrera dagen efter-piller men inte vanliga p-piller enligt vad som tycks framgå av media.

 9. Krister H skriver:

  Dagen-efter-piller liksom vanliga p-piller är ju preventiva och icke-abortiva. Så det är ju märkligt att denna barnmorska inte ville befatta sig med dagen-efter effekten.

  • StaffanW skriver:

   Är det inte bättre att fokusera på grundfrågan – om samvetsfrihet, istället för en massa spekulativa gissningar ?

 10. Krister H skriver:

  Staffan W: Alla är vi väl överens om att samvetsfriheten ska omfatta själva abortingreppet. Men detta kompliceras ju av barnmorskans vägran att befatta sig med en preventiv metod, som kan leda till senare abort.

 11. Anneli Magnusson skriver:

  Bengt,
  Apropå nyheter som borde få större uppmärksamhet så har det nu bekräftats att närmare 800 barn hittats i vad som verkar vara en tank av något slag i det hem för ensamstående mödrar som Bon- Secoursystrarna drev i Tuam på Irland. En notis i DN blev det.
  Det gör ju också att vi bör problematisera Katolska kyrkans syn på barn. Ofödda barn skyddas medan de som fötts kan vanvårdas och dumpas i massgravar. Det stärker ju misstankarna om att pro-life handlat och handlar mer om att kontrollera och begränsa kvinnor än att värna barn.
  Anneli

  • bema skriver:

   Det där är fruktansvärt men helt i motsats till katolsk tro och liv. Hur du ens kan antyda något annat finner jag absurt.

   • Anneli Magnusson skriver:

    Bengt,
    Därför att det är katolska organisationer som gjorde detta och det fanns många hem av den här sorten på Irland. I vilken utsträckning tror du att präster och systrar agerade på egen hand i de här fallen?
    Det finns många fler exempel på att Katolska kyrkan bara värdesätter vissa liv, jag har skrivit ett antal bloggar om detta.
    Sedan är det som jag skrev tidigare problemet med att få in fanatiska abortmotståndare på våra sjukhus, som med dagens digitaliserade journaler har svårt nog att freda patienternas integritet mot personal som ”bara” är nyfikna. Tänk dig då en abortmotståndare som vill kartlägga och sedan trakassera kvinnor som gjort abort.
    Anneli

   • bema skriver:

    Anneli, jag är katolik, du är katolik. Kritiserar du fanatism och korruption som finns överallt, också i Kat kyrkan, så är jag med. Men jag känns inte vid att Katolska kyrkan som sådan är korrupt.

    Likaså abortmotståndare. Jag är abortmotståndare men skulle aldrig begå lagbrott. De flesta abortmotståndare är som jag, sedan finns det alltid fanatiker, det vet ju såväl du som jag.

 12. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  Du talar om ”katolsk tro och liv ” som vore det ett statiskt begrepp genom historien.

  Om vi håller oss till kyrklig syn i allmänhet och katolsk syn i synnerhet på ogifta kvinnor som blev gravida så handlar det om sk ”fallna kvinnor” och deras ”oäkta barn.” ”Katolsk tro och liv” i högsta grad som fortfarande håller i sig på sina håll. Kom inte och påstå något annat.

  https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/03/04/irish-excavation-confirms-mass-grave-of-babies-toddlers-at-former-home-for-unwed-mothers/?utm_term=.4e45ec98ded1

  Med ”oäkta barn” har det inte varit så noga …..i alla fall inte lika noga som med ofödda oäkta embryon …….sådana har alltid och har fortfarande högsta beskydd inom katolska kyrkan …….fram till födelsen vill säga ……

  // Irène

  PS Jag har aldrig hört talas om eller läst om någon ogift far som betraktas som en ”fallen man” och undrar om du som är så insatt i ”katolsk tro och liv ”kan förklara den bakomliggande skillnaden i synsätt.

  • bema skriver:

   Jo jag påstår något annat, jag vet vad jag tror på och att jag gör det i gemenskap med Katolska kyrkan. Vi verkar inte röra oss inom samma begreppsvärld.

   Diskriminering på grund av kön finns i samhället, också bland katoliker, men det är inte katolskt kristen tro.

 13. Irène Nordgren skriver:

  Bengt

  ”Diskriminering på grund av kön finns i samhället, också bland katoliker, men det är inte katolskt kristen tro.”

  Nu förstår jag inte riktigt hur du menar.

  Att vara MOT diskriminering av kvinnor och homosexuella – som i KV Manifest – anser i alla fall biskop Anders inte är katolskt. Det kan jag inte tolka på annat sätt än att diskriminering av kvinnor och homosexuella ”är katolskt kristen tro.”

  // Irène

  • bema skriver:

   Irene!
   Nu skojar du eller ironiserar.
   Jag drar inte denna diskussion ett varv till som så många gånger tidigare på denna blogg.

   Du är en bildad person. Jag kan inte tro att våra uppfattningar om begreppet katolicitet skulle radikalt skilja sig åt.

   • Irene Nordgren skriver:

    Nej Bengt jag skojar inte. Jag presenterar den nakna sanningen som du värjer dig emot att acceptera pga att du känner dig mer bekväm och van vid mer klädsamma omskrivningar av katolsk diskriminering. // Irene

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s