Kristna borde inte strida inbördes om abort utan reflektera i ödmjuk dialog.

Det är en allmän kristen inställning att vara mot våld och dödande. För en kristen är det därför naturligt att vara mot abort. Denna grundinställning har också katoliken och teologen Tina Beattie, professor vid Roehamtons universitet och de andra 98 katoliker, varav många teologer som undertecknat ett öppet brev till Polens biskopar med en vädjan om dialog och reflektion angående konsekvenserna av att kriminalisera abort och ytterligare skärpa Polens redan mycket restriktiva abortlag. Polska biskopar har nämligen uppmanat katolikerna att stödja politikernas förslag om en skärpt abortlag.

Inte desto mindre har Tina Beattie och övriga som skrivit detta brev blivit hårt ansatta och anklagade för att vara pro abort istället för pro life och svika grundläggande katolska värden.

Prof Beattie kommenterar anklagelserna på sin blogg. Det finns all anledning att stilla sig och lyssna till hennes argument innan man dömer. I grunden handlar det om att det kristna livet inte går ut på att kräva av andra moralisk perfektion, ännu mindre konformitet med uppställda lagregler, utan en medvetenhet om att livet är skört och bristfälligt, att det handlar om misslyckande och förlåtelse, synd och nåd, helande och frälsning, tro och tillit och att det är i den andan vi skall hjälpa våra medmänniskor. Hon skriver:

There are situations in life when the Christian vocation to peace is profoundly challenged by the reality of a violent and often tragic world. To pretend that one can remain entirely innocent of violence in such a world is escapist. To ask when, if ever, a Christian can engage in an intentionally violent act, is to step into a quagmire of competing and conflicting moral claims, where certainty demands too high a price by way of denial, selective engagement and responsibility, and wilful self-delusion. That is why Christianity is ultimately not about moral certainty but about forgiveness and healing, renewal and hope.

….

I believe that the perfect Christian life is incompatible with all forms of violence, including abortion and war. I have the greatest respect for those who set an example by holding to those principles, even when the cost to themselves is very great. But the Christian life is not a life of moral perfection, far less of dutiful conformity to rules imposed by law. The Christian life is a life of failure and forgiveness, sin and grace, healing and redemption, faithfulness and trust. It is, above all, as Pope Francis reminds us, a life that puts mercy and love before judgement and condemnation, and a life that offers hope amidst the messy confusion and tragic dilemmas of the human condition.

Det är sant att många aborter i västerlandet idag är livsstilsaborter, men att helt kriminalisera aborter drabbar ofta de allra svagaste, och en oförsonlig inställning hos kyrkan leder till ökade spänningar i samhället och hjälper inte de människor som bäst skulle behöva det att få rätt perspektiv på dessa frågor i sina liv.

Vi katoliker borde därför sluta att hårdfört anklaga varandra och istället i ödmjuk dialog hantera dessa frågor. Då kan vi verkligen vara till hjälp för dem som mest behöver det och praktisera barmhärtighet i den anda påve Franciskus anbefaller under barmhärtighetens jubelår.

logo-giubileo_sv

Detta inlägg publicerades i Katolska kyrkan, Uncategorized, Vatikanen och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

20 kommentarer till Kristna borde inte strida inbördes om abort utan reflektera i ödmjuk dialog.

 1. Anneli Magnusson skriver:

  Bengt,
  Det viktiga är att respektera att människor har olika åsikter och gör olika tolkningar.
  Gärna diskussioner, men jag blir upprörd när människor, i det här fallet Tina Beattie, drabbas av rena hatkampanjer iscensatta av meningsmotståndare.
  Abort är en svår fråga, jag tror att de allra flesta önskar att de inte ska behövas. Men så är inte fallet och vad man nu egentligen diskuterar i Polen är fler legala eller fler illegala aborter. Det är inte för inte som de som protesterar mot den nya lagen valt klädgalgen som symbol…
  Även om det perfekta preventivmedlet tas fram och NFP-metoderna förfinas så att inga oönskade graviditeter inträffar så kommer kvinnor att drabbas av utomkvedhavandeskap, foster att vara livsodugliga. Så att helt komma ifrån aborter tror jag inte är möjligt.
  Anneli

 2. Elzbieta skriver:

  Man borde kanske mana till bön istället. Bön kan förflyta berg.

 3. StaffanW skriver:

  Tycker Tina Beattie har en klok och pragmatisk syn på aborter. Trots att jag anser att livet startar vid befruktningstillfället, och att en abort därmed alltid innebär ett utsläckande av liv. Men i det praktiska livet måste olika intressen vägas samman på ett förnuftigt vis. Dock anser jag inte att dagens abortlagstiftning i Sverige är förnuftig. Att kvinnor ibland av rena bekvämlighetsskäl medges abort vid mycket höga åldrar är inte förnuftigt. Inte heller att abortlagen tillåter att också livsdugliga foster aborteras.

  • Rebellas andra skriver:

   Det tillåter svensk abortlag explicit inte. Faktiskt är det själva den princip som utgör lagens huvudstomme. Här aborteras inga sjumånadersfoster.

   • Rebellas andra skriver:

    (förutom de som typ saknar hjärna och ändå skulle dö kort tid efter födseln)

   • StaffanW skriver:

    Nej, inte explicit, kanske. Men abortlagen medger fri abort tom graviditetsvecka 18, och efter graviditetsvecka 18 upp till vecka 22 (21+6) krävs tillstånd från Socialstyrelsen, vilket kan ges om särskilda skäl föreligger. Där nio av tio ansökningar om abort efter 18:e veckan beviljas av Socialstyrelsen.
    Det finns ett tiotal kända fall i Sverige där foster födda i vecka 21 överlevt.Gunnar Sjörs, överläkare och biträdande registerhållare för det nationella neonatala kvalitetsregistret, säger till TT att han känner till flera fall.
    ”– Det finns enstaka barn som har överlevt sent i vecka 21. Men då ska man komma ihåg att graviditetsbestämning inte är en exakt vetenskap. Men med den information vi haft om graviditetslängden i dessa fall, och det finns ingen anledning att ifrågasätta den, så har barn överlevt sent i vecka 21. Flertalet överlevde bara i dagar eller månader efter förlossningen, men det finns barn som har fötts i vecka 21 som lever än i dag, säger han .”

    För några år sedan anmäldes Gällivare sjukhus till IVO för en sen abort i vecka 23, där barnet levde i 20-30 minuter efter förlossningen. Aborten var alltså i strid med gällande abortlagstiftning och Socialstyrelsens riktlinjer om livsduglighet efter vecka 22.

    Det är möjligt att detta är oproblematiskt för Rebella. Men Socialstyrelsen beslutade i nov förra året att ändå tillsätta en utredning om sena aborter.

   • Anneli Magnusson skriver:

    Jag skulle vilja återföra diskussionen till hur långt man får gå för att försöka driva igenom sin egen vilja.
    När det gäller Tina Beattie trakasseras hon av fanatiska abortmotståndare som uppenbarligen inte väjer mycket för att tysta meningsmotståndare.
    Jag tycker inte det är acceptabelt.
    Vad tycker ni? Om ja är det ok att behandla abortmotståndare på samma sätt? För att vara konsekvent måste svaret på det sistnämnda bli ja.
    Anneli

 4. Alma-Lena skriver:

  Tina Beattie skulle vara en perfekt nästa påve! Jag håller med henne på varje punkt här. Hon kan uttrycka sig balanserat och tänka i flera led samtidigt.

  Vi ser ju att aborttalen globalt minskar just nu http://omni.se/antalet-aborter-har-sjunkit-dramatiskt/a/Qlw18 men inte de länder där abort är illegal, där är aborttalen fortsatt höga och för dessutom med sig svåra komplikationer för kvinnorna. Jag är också emot abort men för fri abort just för att rädda liv. Vi räddar inga liv genom att göra aborter illegala, tvärtom. Fler dör av illegala aborter än de som inte föds pga aborter, det förstår man utan stora statistiska studier eftersom illegala aborter också kan döda modern som kanske redan har barn som därmed blir moderlösa.

  Jag kopplar också det hon säger till det pågående folkmordet på kristna och andra minoriteter i Mellanöstern. Är radikalpacifism rätt svar på Daesh våldskampanjer? Jag har inga svar men ser inte att det självklara svaret i dessa frågor existerar.

  • wondervillesimon skriver:

   En (stor) skillnad mellan IS-krigare och foster är att IS-krigaren är en förbrytare som slaktar, våldtar och förgör. Syftet med att kriga mot IS är att stoppa slakten och övergreppen, inte att döda IS-krigare. Fostret är totalt oskyldigt och försvarslöst. När foster berövas livet genom abort är syftet att fostret ska försvinna.

 5. Thorsten Schütte skriver:

  Här kan man ju citera Luther: pecca fortiter – synda tappert”: I vår fallna värld står valet ofta mellan synd och synd och man får välja den minst onda och ”synda tappert” i förvissning om förlåtelse.

 6. Pingback: Nej, i Sverige aborterar vi inte livsdugliga foster. Det är lögner från antiabortfolket. | Rebellas andra

 7. Ake skriver:

  Hej Bengt,

  glöm inte den gyllene regeln! Du eller jag hade kunnat vara ett av dessa barn som blivit till genom ett sexuellt övergrepp eller haft en svår medicinsk diagnos. Hade du i så fall bejakat Tina Beatties moralsyn?
  Jag tror grundproblemet är följande: Tina Beattie skriver: ”But the Christian life is not a life of moral perfection, far less of dutiful conformity to rules imposed by law. The Christian life is a life of failure and forgiveness, sin and grace, healing and redemption, faithfulness and trust..”

  Den avgörande frågan är då varför vissa (ofödda barn) ska förvägras möjligheten att leva detta kristna liv? Och varför ska inte kyrkan verka oreserverat för att dessa människor ska få möjlighet att leva detta liv av synd, förlåtelse och nåd?

  Tina Beattie ska man ta på stort allvar och respektera. Men det viktigaste är att övertyga henne om att hon har fel, gravt fel, att hon glömmer bort människovärdet som tillkommer varje människa.
  Tack för en bra blogg.
  Med vänlig hälsning
  Åke

  • Anneli Magnusson skriver:

   Åke,
   Du och Bengt hade också kunnat vara ett av de (oönskade) barn som föds in i en familj där det redan råder svält. Troligen hade ni då fötts till en tidig och plågsam död.
   Ni kunde också ha varit barn som blivit moderlösa i späd ålder för att er mor inte klarade ytterligare en graviditet.
   Jag har all respekt för dig men ser som min uppgift att få dig att förstå att du har. fel, gravt fel.
   Anneli

   • Åke skriver:

    Anneli, använd gyllene regeln! Tänk om du varit ett barn som fötts in i en familj där det råder svält. Hade det varit ok att döda dig då?

    (Ang ditt andra exempel: abort vid fara för moderns liv ser jag som oproblematiskt)

 8. Bolek skriver:

  Bengt skrev: ”politikernas förslag om en skärpt abortlag.”

  Bengt, det är inte politikernas förslag utan det kommer från det polska civila samhället. Det är ett så kallat medborgarinitiativ. I Polen är parlamentet tvunget att behandla ett lagförslag om medborgare lyckas samla ihop hundratusen namnunderskrifter.

  Rätt ska vara rätt.

  • bema skriver:

   Ok, men politikerna väljer ju ändå hur de driver frågan. Polen är ju en representativ demokrati precis som Sverige. Schweiz har ju mera inslag av direktdemokrati med frekventa folkomröstningar.

   • Bolek skriver:

    Politikerna kan rösta för eller emot. Jag är osäker på om de även kan ändra i lagförslaget. Under det förra parlamentets tid lyckades man samla in mer än en halv miljon namnunderskrifter för ett liknande lagförslag, men då röstade politikerna emot. Men även åren 2005-2007, då Lag och rättvisa hade makten förra gången, röstade politikerna emot att skärpa lagstiftningen.
    Man kan väl säga att det här lagförslaget kommer olägligt för Lag och rättvisa för hur de än röstar så kommer många att bli upprörda. De är realpolitiker och hade definitivt föredragit att inte behöva ta den här striden nu.

 9. Bolek skriver:

  Här är information om detta från ett annat perspektiv:

  Those ‘prominent’ Catholics pushing abortion in Poland are anything but
  https://www.lifesitenews.com/opinion/those-prominent-catholics-pushing-abortion-in-poland-are-anything-but

  100+ Polish journalists call on Parliament to pass abortion ban
  https://www.lifesitenews.com/news/100-polish-journalists-call-on-parliament-to-pass-abortion-ban

  Over 200,000 Poles join marches for life across nation to support abortion ban
  https://www.lifesitenews.com/news/over-200000-poles-join-marches-for-life-across-nation-to-support-abortion-b

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s