Andens gåvor, bön för Sverige

Dag 7, torsdag:

 I Faderns + och Sonens och den Helige Andes namn.

Vi ber denna novena för förlåtelse, frid, fred och försoning, för den Helige Andes utgjutande och för Kyrkans enhet samt…… (våra egna intentioner)

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande,
och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.
Ge oss ljus, ledning och inspiration
så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja
och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.
Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.

Läsningar:
Andens gåvor: 1 Kor 12:4-13

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma.
Tjänsterna är olika, men Herren densamme.
Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt.
Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.

Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal.

Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.

Hjälparen skall påminna er om allt: Joh 14:23-26 

Jesus sade: ”Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig.  Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

 

Genom pingstens Ande tar vi emot Guds nåd och kraft på ett nytt sätt. Som när vi går från barndom till vuxet liv. Vi kan då inte längre vara beroende av att ha våra föräldrar fysiskt närvarande för att vi skall må bra och kunna verka, utan vi integrerar i oss själva det arv i form av kunskap och kultur vi fått genom vår uppfostran.

Samma i Andens rike. Det är bra för er att jag går bort från er säger Jesus, för då får kan jag sända en annan Hjälpare från Fadern: Den helige Ande som jag skall sända i mitt namn och som bor i er och som skall lära er och påminna er om allt jag sagt er.

Den helige Ande gör oss fullvuxna, konfirmerade, vi agerar nu på eget ansvar, inte så att vi är utlämnade åt våra tillkortakommanden, men Hjälparen fullkomnar och styrker oss i vår svaghet.

Kom Helige Ande över din kyrka!

Pingstsekvensen:

Kom, Guds egen andedräkt,
kom du rena varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.

Gjut ditt mod i rädda bröst,
bo i oss och var vår tröst,
bli vår värme, bli vårt stöd,

Vilan när vår nöd blir lång,
frihet mitt i livets tvång,
svalka mitt i smärtans glöd.

Ande, salighetens ljus,
gläd vårt hjärta med ditt rus,
bli dess tysta jubelskri.

Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.

Tvätta rent det fläckade,
vät med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.

Kom med enhet, kom med frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön.

Amen. Halleluja.

———

Kristen bön är en kraft som kan förvandla världen, skapa fred, öppna dörrar.
Ju mer vi kan enas i gemensam intention, de olika samfunden i den splittrade kristenheten, ju kraftfullare blir bönen. I Rom den 8 juni ber påven och den ekumeniske patriarken Bartolomeus tillsammans med presidenterna Abbas och Peres för fred i Mellanöstern.

I morgon, 6 juni är det Sveriges nationaldag. Då samlas också kristna från olika samfund till Sverigebönen. Det sker på många olika orter i Sverige, bl.a. i Klara kyrka i Stockholm kl 14.00.

   tusenårsaltaretvy jm11kungstravmarsch          1000 år av kristendom i Sverige. T.v. Tusenårsaltaret vid Husaby i Västergötland, kristendomens vagga i Sverige. T.h. Jesusmanifestationen, Stockholm 2014

Detta inlägg publicerades i Church och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Andens gåvor, bön för Sverige

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s